EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:317:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 317, 2017. gada 23. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 317

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums
2017. gada 23. septembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2017/C 317/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8297 – GE / Baker Hughes) ( 1 )

1


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2017/C 317/02

Euro maiņas kurss

2


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2017/C 317/03

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8522 – Avantor/VWR) ( 1 )

3

2017/C 317/04

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8555 – AES / Siemens / Fluence Energy / JV) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

5

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2017/C 317/05

Grozījumu pieteikuma publikācija atbilstīgi 17. panta 6. punktam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1576/89

6

2017/C 317/06

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām

10


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 

Top