EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:305:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 305, 2017. gada 15. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 305

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums
2017. gada 15. septembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2017/C 305/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8570 – CTDI EU / Regenersis EMEA) ( 1 )

1


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2017/C 305/02

Paziņojums to personu un vienību ievērībai, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2014/145/KĀDP, kuru groza ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2017/1561, un Padomes Regulā (ES) Nr. 269/2014, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2017/1549, par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

2

2017/C 305/03

Paziņojums to datu subjektu ievērībai, kuriem piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Regulā (ES) Nr. 269/2014, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2017/1549, par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

3

 

Eiropas Komisija

2017/C 305/04

Euro maiņas kurss

4

2017/C 305/05

Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras skaidrojumi

5

2017/C 305/06

Atzinums, ko sniegusi Aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa padomdevēja komiteja 2015. gada 30. janvāra sanāksmē par lēmuma projektu lietā AT.39861 – Jenas procentu likmju atvasinātie instrumenti – Ziņotājs: Nīderlande

7

2017/C 305/07

Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums – Jenas procentu likmju atvasinātie instrumenti (YIRD) (AT.39861)

8

2017/C 305/08

Komisijas lēmuma kopsavilkums (2015. gada 4. februāris) par procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantu un EEZ līguma 53. pantu (Lieta AT.39861 – Jenas procentu likmju atvasinātie instrumenti) (Izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 432)

10

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2017/C 305/09

Komisijas paziņojums saskaņā ar 17. panta 5. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā – Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus par regulāro gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu saistībām ( 1 )

15


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2017/C 305/10

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta: M.8630 – Blackstone/MassMutual/Cambourne/Rothesay) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

16

2017/C 305/11

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8102 – Valeo / FTE Group) ( 1 )

18

2017/C 305/12

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8638 – Shell Midstream Partners / Crestwood Permian Basin Holdings / Crestwood Permian Basin) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

19

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2017/C 305/13

Grozījuma pieteikuma publikācija saskaņā ar 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām

20

2017/C 305/14

Maznozīmīga grozījuma apstiprināšanas pieteikuma publikācija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām 53. panta 2. punkta otro daļu

30


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 

Top