Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:213:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 213, 2017. gada 3. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 213

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums
2017. gada 3. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2017/C 213/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1

 

Vispārējā tiesa

2017/C 213/02

Tiesnešu darbība palātās

2


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2017/C 213/03

Lieta C-387/14: Tiesas (piektā palāta) 2017. gada 4. maija spriedums (Krajowa Izba Odwoławcza (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Esaprojekt sp. z o.o./Województwo Łódzkie Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Publiski līgumi — Direktīva 2004/18/EK — Vienlīdzīgas attieksmes, nediskriminācijas un pārredzamības principi — Komersantu tehniskās un/vai profesionālās iespējas — 48. panta 3. punkts — Iespēja atsaukties uz citu personu iespējām — 51. pants — Piedāvājuma papildināšanas iespēja — 45. panta 2. punkta g) apakšpunkts — Izslēgšana no dalības publiskā līgumā nopietna pārkāpuma dēļ

5

2017/C 213/04

Lieta C-239/15 P: Tiesas (piektā palāta) 2017. gada 4. maija spriedums – RFA International, LP/Eiropas Komisija Apelācija — Dempings — Krievijas izcelsmes ferosilīcija imports — Pieteikumu par samaksāto antidempinga maksājumu atmaksāšanu noraidījums

6

2017/C 213/05

Lieta C-274/15: Tiesas (ceturtā palāta) 2017. gada 4. maija spriedums – Eiropas Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste Valsts pienākumu neizpilde — Nodokļi — Pievienotās vērtības nodoklis — Direktīva 2006/112/EK — 132. panta 1. punkta f) apakšpunkts — Neatkarīgu personu grupu pakalpojumu, kas tiek sniegti to dalībniekiem, atbrīvojums no PVN — 168. panta a) punkts un 178. panta a) punkts — Grupas dalībnieku tiesības uz nodokļa atskaitīšanu — 14. panta 2. punkta c) apakšpunkts un 28. pants — Dalībnieka rīcība savā vārdā grupas interesēs

7

2017/C 213/06

Lieta C-315/15: Tiesas (trešā palāta) 2017. gada 4. maija spriedums (Obvodní soud pro Prahu (Čehijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Marcela Pešková, Jiří Peška/Travel Service a.s. Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Gaisa transports — Regula (EK) Nr. 261/2004 — 5. panta 3. punkts — Kompensācija pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos — Piemērošanas joma — Atbrīvojums no kompensācijas izmaksāšanas pienākuma — Gaisa kuģa sadursme ar putnu — Jēdziens “ārkārtēji apstākļi” — Jēdziens “iespējamie pasākumi”, lai izvairītos no ārkārtējiem apstākļiem vai šādu apstākļu sekām

7

2017/C 213/07

Lieta C-339/15: Tiesas (trešā palāta) 2017. gada 4. maija spriedums (Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – krimināllieta pret Luc Vanderborght Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — LESD 56. pants — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Mutes dobuma un zobu ārstniecības pakalpojumu sniegšana — Valsts tiesību akti, ar kuriem absolūtā veidā tiek aizliegta mutes dobuma un zobu ārstniecības pakalpojumu reklāma — Pārrobežu elementa pastāvēšana — Sabiedrības veselības aizsardzība — Samērīgums — Direktīva 2000/31/EK — Informācijas sabiedrības pakalpojumi — Reklāma interneta vietnē — Reglamentētas profesijas pārstāvis — Profesionālie noteikumi — Direktīva 2005/29/EK — Negodīga komercprakse — Valsts tiesību normas, kas attiecas uz veselību — Valsts tiesību normas reglamentēto profesiju jomā

8

2017/C 213/08

Lieta C-502/15: Tiesas (devītā palāta) 2017. gada 4. maija spriedums – Eiropas Komisija/Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 91/271/EEK — 3.–5. un 10. pants — I pielikuma A, B un D punkts — Komunālo notekūdeņu attīrīšana — Kanalizācijas sistēmas — Otrreizēja vai līdzvērtīga attīrīšana — Stingrāka attīrīšana novadīšanai jutīgajās zonās

9

2017/C 213/09

Lieta C-699/15: Tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 4. maija spriedums (Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Brockenhurst College Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļi — Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) — Direktīva 2006/112/EK — Atbrīvojumi — Restorānu pakalpojumi un izklaides pakalpojumi, ko par maksu izglītības iestāde sniedz noteiktai sabiedrības daļai

10

2017/C 213/10

Lieta C-13/16: Tiesas (otrā palāta) 2017. gada 4. maija spriedums (Augstākās tiesas (Latvija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde/Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 95/46/EK — 7. panta f) punkts — Personas dati — Personas datu apstrādes likumības nosacījumi — Jēdziens “vajadzība trešās personas likumīgo interešu ievērošanai” — Lūgums izpaust tāda indivīda personas datus, kas ir atbildīgs par ceļu satiksmes negadījumu, lai celtu prasību tiesā — Datu apstrādātāja pienākums apmierināt šādu lūgumu — Neesamība

11

2017/C 213/11

Lieta C-17/16: Tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 4. maija spriedums (Cour de cassation (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Oussama El Dakkak, Intercontinental SARL/Administration des douanes et droits indirects Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Regula (EK) Nr. 1889/2005 — Skaidras naudas, ko ieved Eiropas Savienībā vai izved no tās, kontrole — 3. panta 1. punkts — Fiziska persona, kas ieceļo Savienībā vai izceļo no tās — Deklarēšanas pienākums — Dalībvalsts lidostas starptautiskā tranzīta zona

11

2017/C 213/12

Lieta C-29/16: Tiesas (otrā palāta) 2017. gada 4. maija spriedums (Landgericht Stralsund (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – HanseYachts AG/Port D’Hiver Yachting SARL, Société Maritime Côte D’Azur, Compagnie Generali IARD SA Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Regula (EK) Nr. 44/2001 — 27. pants — Lis pendens — Tiesa, kurā pirmajā celta prasība — 30. panta 1. punkts — “Dokumenta par lietas ierosināšanu” vai “ekvivalenta dokumenta” jēdziens — Pieteikums par tiesu ekspertīzi, lai pirms tiesvedības saglabātu vai konstatētu pierādījumu par faktiem, kas varētu būt pamats vēlākai prasībai tiesā

12

2017/C 213/13

Lieta C-33/16: Tiesas (astotā palāta) 2017. gada 4. maija spriedums (Korkein hallinto-oikeus (Somija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Tiesvedība, ko uzsākusi A Oy Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļi — Pievienotās vērtības nodoklis — Direktīva 2006/112/EK — 148. panta d) punkts — Atbrīvojums no nodokļa — Pakalpojumu sniegšana, lai apmierinātu jūras kuģu un to kravu tiešās vajadzības — Iekraušana kuģī un izkraušana no tā, ko apakšuzņēmums veicis starpnieka vārdā

12

2017/C 213/14

Lieta C-71/16 P: Tiesas (septītā palāta) 2017. gada 4. maija spriedums – Comercializadora Eloro, SA/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO), Zumex Group, SA Apelācija — Eiropas Savienības preču zīme — Grafiskas preču zīmes, kas ietver vārdisku elementu “ZUMEX”, reģistrācijas pieteikums — Vārdiskas preču zīmes “ZUMEX” īpašnieka iebildumi — Regula (EK) Nr. 207/2009 — 15. panta 1. punkta otrās daļas b) apakšpunkts un 42. panta 2. punkts — Izmantošanas pierādījumi — Izmantošana Eiropas Savienībā — 76. panta 2. punkts — Papildu izmantošanas pierādījumi, kas novēloti iesniegti procesā Apelācijas padomē — Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) novērtējuma brīvība

13

2017/C 213/15

Lieta C-98/16: Tiesas (septītā palāta) 2017. gada 4. maija spriedums – Eiropas Komisija/Grieķijas Republika Valsts pienākumu neizpilde — Nodokļi — Kapitāla brīva aprite — LESD 63. pants — EEZ līguma 40. pants — Mantojuma nodoklis — Legāti bezpeļņas organizācijām — Izdevīgākas likmes piemērošana organizācijām, kuras pastāv vai likumīgi izveidotas Grieķijā, kā arī līdzīgām ārvalstu organizācijām ar nosacījumu par savstarpējību — Atšķirīga attieksme — Ierobežojums — Pamatojums

14

2017/C 213/16

Lieta C-417/16 P: Tiesas (septītā palāta) 2017. gada 4. maija spriedums – August Storck KG/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) Apelācija — Eiropas Savienības preču zīme — Regula (EK) Nr. 207/2009 — 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Absolūti atteikuma pamati — Grafiska preču zīme — Četrstūrveida iepakojuma baltā un zilā krāsā attēlojums — Atšķirtspēja

14

2017/C 213/17

Lieta C-535/16: Tiesas (desmitā palāta) 2017. gada 27. aprīļa rīkojums (Tribunalul Specializat Mureș (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Michael Tibor Bachman/FAER IFN SA Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglamenta 99. pants — Patērētāju tiesību aizsardzība — Direktīva 93/13/EEK — 2. panta b) apakšpunkts — Negodīgi noteikumi patērētāju līgumos — Jēdziens “patērētājs” — Fiziska persona, kas noslēgusi pārjaunojuma līgumu ar kredītiestādi, lai izpildītu aizdevuma atmaksas saistības, kuras attiecībā pret šo kredītiestādi ir uzņēmusies komercsabiedrība

15

2017/C 213/18

Lieta C-36/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 25. janvārī iesniedza Verwaltungsgericht Minden (Vācija) – Daher Muse Ahmed/Bundesrepublik Deutschland

15

2017/C 213/19

Lieta C-86/17 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2016. gada 15. decembra spriedumu lietā T-227/15 Redpur GmbH/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) 2017. gada 16. februārī iesniedza Redpur GmbH

16

2017/C 213/20

Lieta C-112/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 6. martā iesniedza Amtsgericht Hamburg (Vācija) – Angela Irmgard Diedrich u.c./Société Air France SA

17

2017/C 213/21

Lieta C-125/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 10. martā iesniedza Commissione tributaria provinciale di Roma (Itālija) – Luigi Bisignani/Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma

17

2017/C 213/22

Lieta C-132/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 14. martā iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) – Peugeot Deutschland GmbH/Deutsche Umwelthilfe eV

18

2017/C 213/23

Lieta C-144/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 22. martā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Itālija) – Lloyd’s of London/Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria

18

2017/C 213/24

Lieta C-149/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 24. martā iesniedza Landgericht München I (Vācija) – Bastei Lübbe GmbH & Co. KG/Michael Strotzer

19

2017/C 213/25

Lieta C-152/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 24. martā iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Consorzio Italian Management un Catania Multiservizi SpA/Rete Ferroviaria Italiana SpA

19

2017/C 213/26

Lieta C-165/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 3. aprīlī iesniedza Conseil d'État (Francija) – Morgan Stanley & Co International plc/Ministre de l'Économie et des Finances

20

2017/C 213/27

Lieta C-185/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 10. aprīlī iesniedza Administrativen sad Varna (Bulgārija) – Nachalnik na Mitnitsa Varna/Saksa OOD

21

2017/C 213/28

Lieta C-215/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 25. aprīlī iesniedza Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovēnija) – Nova Kreditna Banka Maribor d.d./Slovēnijas Republika

21

2017/C 213/29

Lieta C-222/17 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (trešā palāta paplašinātā sastāvā) 2017. gada 17. februāra spriedumu lietā T-40/15 ASPLA un Armando Álvarez/Eiropas Savienība 2017. gada 27. aprīlī iesniedza Plásticos Españoles, S.A. (ASPLA) un Armando Álvarez, S.A.

22

2017/C 213/30

Lieta C-230/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 2. maijā iesniedza Østre Landsret (Dānija) – Erdem Deha Altiner un Isabel Hanna Ravn/Udlændingestyrelsen

23

2017/C 213/31

Lieta C-240/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 10. maijā iesniedza Korkein hallinto-oikeus (Somija) – E

23

 

Vispārējā tiesa

2017/C 213/32

Lieta T-531/14: Vispārējās tiesas 2017. gada 3. maija spriedums – Sotiropoulou u.c./Padome Ārpuslīgumiskā atbildība — Ekonomikas un monetārā politika — Lēmumi, kas adresēti dalībvalstij, lai novērstu pārmērīga budžeta deficīta situāciju — Pensijas tiesību samazināšana un atcelšana Grieķijā — Pietiekami būtisks tiesību normas, ar kuru privātpersonām piešķir tiesības, pārkāpums

25

2017/C 213/33

Apvienotās lietas T-15/15 un T-197/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 12. maija spriedums – Costa/Parlaments Parlamenta deputātu atalgojums — Izdienas pensija — Atcelšana — Atgūšana — Noteikums par pārklāšanās novēršanu — Noteikumi par Parlamenta deputātu izdevumiem un piemaksām — Atsauce uz valsts tiesību aktiem — Noteikumu par deputātu mūža pabalstiem 12. panta 2.a punkta v) apakšpunkts — Atlīdzības saņemšana par Itālijas ostas iestādes priekšsēdētāja amata pienākumu veikšanu — Tiesiskā paļāvība

25

2017/C 213/34

Lieta T-122/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 16. maija spriedums – Landeskreditbank Baden-Württemberg/ECB Ekonomikas un monetārā politika — Kredītiestāžu prudenciālā uzraudzība — Regulas (ES) Nr. 1024/2013 6. panta 4. punkts — Regulas (ES) Nr. 468/2014 70. panta 1. punkts — Vienotais uzraudzības mehānisms — ECB pilnvaras — Valsts iestāžu veikta decentralizēta īstenošana — Kredītiestādes nozīmīguma novērtēšana — ECB tiešās uzraudzības nepieciešamība

26

2017/C 213/35

Lieta T-303/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 11. maija spriedums – Barqawi/Padome Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret Sīriju — Līdzekļu iesaldēšana — Acīmredzama kļūda vērtējumā

27

2017/C 213/36

Lieta T-304/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 11. maija spriedums – Abdulkarim/Padome Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret Sīriju — Līdzekļu iesaldēšana — Acīmredzama kļūda vērtējumā

27

2017/C 213/37

Lieta T-376/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 11. maija spriedums – KK/EASME Pētniecības un inovāciju pamatprogramma “Apvārsnis 2020” — Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus darba programmai 2014.–2015. gadam — Programma inovāciju MVU atbalstam — EASME lēmums, ar kuru priekšlikums atzīts par neatbilstīgu — Noteikums par “vienotu pieteikumu” — Novērtējuma pārskatīšanas procedūra — Interneta portāla priekšlikumu iesniegšanai īslaicīga nepieejamība — Kļūda vērtējumā — Procesuālo noteikumu pārkāpums — Ārpuslīgumiskā atbildība

28

2017/C 213/38

Lieta T-159/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 16. maija spriedums – Metronia/EUIPO – Zitro IP (“TRIPLE O NADA”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “TRIPLE O NADA” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme “TRIPLE BINGO” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

29

2017/C 213/39

Lieta T-71/16 P: Vispārējās tiesas 2017. gada 3. maija rīkojums – De Nicola/EIB Apelācija — Civildienests — EIB personāls — Novērtējums — Karjeras attīstības ziņojums — 2007. gada novērtējums — Kļūdas tiesību piemērošanā — Acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība

29

2017/C 213/40

Lieta T-73/16 P: Vispārējās tiesas 2017. gada 3. maija rīkojums – De Nicola/EIB Apelācija — Civildienests — EIB personāls — Psiholoģiska vardarbība — Ārpuslīgumiskā atbildība — Kļūdas tiesību piemērošanā — Acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība

30

2017/C 213/41

Lieta T-111/17: Prasība, kas celta 2017. gada 20. februārī – Computer Market/EUIPO (“COMPUTER MARKET”)

30

2017/C 213/42

Lieta T-211/17: Prasība, kas celta 2017. gada 6. aprīli – Amplexor Luxembourg/Komisija

31

2017/C 213/43

Lieta T-231/17: Prasība, kas celta 2017. gada 20. aprīlī – SE/Padome

31

2017/C 213/44

Lieta T-233/17: Prasība, kas celta 2017. gada 20. aprīlī – Portugāle/Komisija

32

2017/C 213/45

Lieta T-245/17: Prasība, kas celta 2017. gada 24. aprīlī – ViaSat/Komisija

33

2017/C 213/46

Lieta T-256/17: Prasība, kas celta 2017. gada 2. maijā – Labiri/EESK

34

2017/C 213/47

Lieta T-258/17: Prasība, kas celta 2017. gada 3. maijā – Arbuzov/Padome

35

2017/C 213/48

Lieta T-276/17: Prasība, kas celta 2017. gada 8. maijā – Ogrodnik/EUIPO – Aviario Tropical (“Tropical”)

35

2017/C 213/49

Lieta T-278/17: Prasība, kas celta 2017. gada 10. maijā – The Bank of New York Mellon/EUIPO – Nixen Partners (“NEXEN”)

36

2017/C 213/50

Lieta T-279/17: Prasība, kas celta 2017. gada 11. maijā – Hermann Bock/EUIPO (“Push and Ready”)

37

2017/C 213/51

Lieta T-280/17: Prasība, kas celta 2017. gada 9. maijā – GE.CO.P./Komisija

37

2017/C 213/52

Lieta T-287/17: Prasība, kas celta 2017. gada 8. maijā – Swemac Innovation/EUIPO – Swemac Medical Appliances (“SWEMAC”)

38


 

Labojumi

2017/C 213/53

Labojums paziņojumā Oficiālajā Vēstnesī par lietu T-197/17 ( OV C 151, 15.5.2017. )

39


LV

 

Top