Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:178:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 178, 2017. gada 6. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 178

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums
2017. gada 6. jūnijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2017/C 178/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2017/C 178/02

Lieta C-38/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 24. janvārī iesniedza Budai Központi Kerületi Bíróság (Ungārija) – GT/HS

2

2017/C 178/03

Lieta C-79/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 14. februārī iesniedza Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austrija) – Gmalieva s.r.o. u.c./Landespolizeidirektion Oberösterreich

3

2017/C 178/04

Lieta C-84/17 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2016. gada 15. decembra spriedumu lietā T-112/13 Mondelez UK Holdings & Services Ltd/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs 2017. gada 15. februārī iesniedza Société des produits Nestlé SA

4

2017/C 178/05

Lieta C-85/17 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2017. gada 15. decembra spriedumu lietā T-112/13 Mondelez UK Holdings & Services Ltd/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs 2017. gada 15. februārī iesniedza Mondelez UK Holdings & Services Ltd, iepriekš Cadbury Holdings Ltd

5

2017/C 178/06

Lieta C-115/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 6. martā iesniedza Cour de cassation (Francija) – Administration des douanes et droits indirects, Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)/Hubert Clergeau, Jean-Luc Labrousse, Jean-Jacques Berthellemy, Alain Bouchet, Jean-Pierre Dubois, Marcel Géry, Jean-Paul Matrat, Jean-Pierre Paziot, Patrice Raillot

6

2017/C 178/07

Lieta C-116/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 7. martā iesniedza Amtsgericht Hamburg (Vācija) – Reinhard Nagel/Swiss International Air Lines AG

6

2017/C 178/08

Lieta C-119/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 6. martā iesniedza Tribunalul Sibiu (Rumānija) – Liviu Petru Lupean, Oana Andreea Lupean/OTP BAAK NYRT, ko pārstāv OTPBANK SA, kuru pašu pārstāv Sucursala Sibiu, OTP BAAK NYRT, ko pārstāv OTPBANK SA

7

2017/C 178/09

Lieta C-124/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 10. martā iesniedza Vergabekammer Südbayern (Vācija) – Vossloh Laeis GmbH/Stadtwerke München GmbH

8

2017/C 178/10

Lieta C-137/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 20. martā iesniedza Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Beļģija) – kriminālprocess pret Van Geenip BVBA u.c.

9

2017/C 178/11

Lieta C-153/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 27. martā iesniedza Supreme Court of the United Kingdom – Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/Volkswagen Financial Services (UK) Ltd

10

2017/C 178/12

Lieta C-160/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 1. martā iesniedza Conseil d'État (Beļģija) – Raoul Thybaut, Johnny De Coster, Frédéric Romain/Région wallonne

11

2017/C 178/13

Lieta C-164/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 3. aprīlī iesniedza Supreme Court (Īrija) – Edel Grace, Peter Sweetman/An Bord Pleanala

11

2017/C 178/14

Lieta C-167/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 3. aprīlī iesniedza Supreme Court (Īrija) – Volkmar Klohn/An Bord Pleanála

12

2017/C 178/15

Lieta C-175/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 6. aprīlī iesniedza Raad van State (Nīderlande) – X/Belastingdienst/Toeslagen

13

 

Vispārējā tiesa

2017/C 178/16

Lieta T-570/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 24. aprīļa spriedums – HF/Parlaments Civildienests — Līgumdarbinieks palīguzdevumiem — Civildienesta noteikumu 24.pants — Lūgums sniegt palīdzību — Civildienesta noteikumu 12.a pants — Psiholoģiska vardarbība — Civildienesta noteikumu 90. panta 1. punkts — Civildienesta noteikumos noteiktais četru mēnešu termiņš atbildes sniegšanai — Institūcijas, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, lēmums uzsākt administratīvu izmeklēšanu — Institūcijas, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, paustas nostājas neesamība par apgalvotās psiholoģiskās vardarbības patiesumu Civildienesta noteikumos noteiktajā termiņā — Netieša lēmuma par lūguma sniegt palīdzību noraidīšanu jēdziens — Neesošs akts — Nepieņemamība

14

2017/C 178/17

Lieta T-584/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 24. aprīļa spriedums – HF/Parlaments Civildienests — Līgumdarbinieki palīguzdevumiem — Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.b pants — Secīgi noslēgti darba līgumi darbinieka statusā — Uz noteiktu laiku noslēgti līgumi — Lēmums nepagarināt darba līgumu — Pilnvaru nepareiza izmantošana — Lūgums sniegt palīdzību — Tiesības tikt uzklausītam — Ārpuslīgumiskā atbildība

14

2017/C 178/18

Lieta T-152/12: Vispārējās tiesas 2017. gada 17. marta rīkojums – Deutsche Post/Komisija Valsts atbalsts — Pasta joma — Vācijas iestāžu piešķirts atbalsts Deutsche Post — Pastmarku cenas paaugstināšana kopā ar pārskaitītajām subsīdijām, lai segtu nodarbināto ierēdņa statusā ar pensijām saistītās izmaksas — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

15

2017/C 178/19

Lieta T-488/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 28. marta rīkojums – LG Electronics/EUIPO – Cyrus Wellness Consulting (“VIEWTY SMART”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Reģistrācijas pieteikuma atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

16

2017/C 178/20

Lieta T-489/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 28. marta rīkojums – LG Electronics/EUIPO – Cyrus Wellness Consulting (“VIEWTY SNAP”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Reģistrācijas pieteikuma atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

16

2017/C 178/21

Lieta T-498/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 28. marta rīkojums – LG Electronics/EUIPO – Cyrus Wellness Consulting (“Viewty”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Reģistrācijas pieteikuma atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

17

2017/C 178/22

Lieta T-499/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 28. marta rīkojums – LG Electronics/EUIPO – Cyrus Wellness Consulting (“VIEWTY SMILE”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Reģistrācijas pieteikuma atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

17

2017/C 178/23

Lieta T-500/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 28. marta rīkojums – LG Electronics/EUIPO – Cyrus Wellness Consulting (“VIEWTY PRO”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Reģistrācijas pieteikuma atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

18

2017/C 178/24

Lieta T-534/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 28. marta rīkojums – LG Electronics/EUIPO – Cyrus Wellness Consulting (“Viewty GT”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Reģistrācijas pieteikuma atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

18

2017/C 178/25

Lieta T-603/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 27. marta rīkojums – Frank/Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — Pētniecības un inovāciju pamatprogramma “Apvārsnis 2020” — Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus un saistītās darbības atbilstoši darba programmai CER 2015 — ERCEA lēmums, ar kuru prasītājas iesniegtais priekšlikums atzīts par neatbilstošu — Komisijas netiešs lēmums, ar ko noraidīta administratīva sūdzība par ERCEA lēmumu — Nepareiza atbildētāja norādīšana — Nepieņemamība

19

2017/C 178/26

Lieta T-101/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 6. aprīļa rīkojums – Klausner Holz Niedersachsen/Komisija Prasība sakarā ar bezdarbību — Valsts atbalsts — Koksnes piegāde — Iepriekšējas izskatīšanas procedūra par apgalvoto valsts atbalstu, ko Vācijas iestādes piešķīrušas kā līgumu par koksnes piegādi — Komisijas nostājas neformulēšana saprātīgā termiņā — Acīmredzama nepieņemamība

20

2017/C 178/27

Lieta T-199/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 20. marta rīkojums – Kohrener Landmolkerei un DHG/Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — Garantēto tradicionālo īpatnību shēma — Regula (ES) Nr. 1151/2012 — Īstenošanas regula (ES) Nr. 2016/304 — Kompetentajām iestādēm noteiktais termiņš paziņojuma par iebildumu pārsūtīšanai Komisijai — Acīmredzami juridiski nepamatota prasība

20

2017/C 178/28

Lieta T-203/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 6. aprīļa rīkojums – Brancheforeningen for Regulerkraft i Danmark/Komisija Valsts atbalsts — Sūdzība — Prasība sakarā ar bezdarbību — Kopienas nostājas formulēšana, kas izbeidz bezdarbību — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

21

2017/C 178/29

Lieta T-725/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 27. marta rīkojums – Palos Caravina/CdT Civildienests — Pagaidu darbinieki — Ierēdņi — Pieņemšana darbā — Informācijas par trešās personas iecelšanu amatā paziņošana — Civildienesta noteikumu 25. panta trešā daļa — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

21

2017/C 178/30

Lieta T-20/17 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2017. gada 23. marta rīkojums – Ungārija/Komisija Pagaidu noregulējums — Valsts atbalsts — Ungārijas apgrozījuma nodoklis, kas saistīts ar reklāmu — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu un uzdots to atgūt — Pieteikums par izpildes apturēšanu — Steidzamības neesamība

22

2017/C 178/31

Lieta T-86/17 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2017. gada 6. aprīļa rīkojums – Le Pen/Parlaments Pagaidu noregulējums — Eiropas Parlamenta loceklis — Parlamentārās palīdzības izmaksas sedzošo piemaksu atgūšana kompensācijas ceļā — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Steidzamības neesamība

22

2017/C 178/32

Lieta T-139/17 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 23. marta rīkojums – Kibelisa/Padome Pagaidu noregulējums — Ierobežojoši pasākumi — Kongo Demokrātiskā Republika — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Steidzamības neesamība

23

2017/C 178/33

Lieta T-140/17 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 23. marta rīkojums – Kampete/Padome Pagaidu noregulējums — Ierobežojoši pasākumi — Kongo Demokrātiskā Republika — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Steidzamības neesamība

23

2017/C 178/34

Lieta T-141/17 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 23. marta rīkojums – Amisi Kumba/Padome Pagaidu noregulējums — Ierobežojoši pasākumi — Kongo Demokrātiskā Republika — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Steidzamības neesamība

24

2017/C 178/35

Lieta T-142/17 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 23. marta rīkojums – Kaimbi/Padome Pagaidu noregulējums — Ierobežojoši pasākumi — Kongo Demokrātiskā Republika — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Steidzamības neesamība

24

2017/C 178/36

Lieta T-143/17 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 23. marta rīkojums – Ilunga Luyoyo/Padome Pagaidu noregulējums — Ierobežojoši pasākumi — Kongo Demokrātiskā Republika — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Steidzamības neesamība

25

2017/C 178/37

Lieta T-144/17 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 23. marta rīkojums – Numbi/Padome Pagaidu noregulējums — Ierobežojoši pasākumi — Kongo Demokrātiskā Republika — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Steidzamības neesamība

25

2017/C 178/38

Lieta T-145/17 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 23. marta rīkojums – Kanyama/Padome Pagaidu noregulējums — Ierobežojoši pasākumi — Kongo Demokrātiskā Republika — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Steidzamības neesamība

26

2017/C 178/39

Lieta T-167/17 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2017. gada 24. marta rīkojums – RV/Komisija Pagaidu noregulējums — Civildienests — Atvaļinājuma piešķiršana un pensionēšanās — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Steidzamības neesamība

26

2017/C 178/40

Lieta T-191/17: Prasība, kas celta 2017. gada 27. martā – Boehringer Ingelheim International/Komisija

27

2017/C 178/41

Lieta T-192/17: Prasība, kas celta 2017. gada 24. martā – RZ/EESK un Reģionu komiteja

27

2017/C 178/42

Lieta T-200/17: Prasība, kas celta 2017. gada 29. martā – SB/EUIPO

29

2017/C 178/43

Lieta T-214/17: Prasība, kas celta 2017. gada 6. aprīlī – Out of the blue/EUIPO – Dubois un MFunds USA (“FUNNY BANDS”)

29

2017/C 178/44

Lieta T-218/17: Prasība, kas celta 2017. gada 12. aprīlī – HF/Parlaments

30

2017/C 178/45

Lieta T-219/17: Prasība, kas celta 2017. gada 12. aprīlī – M J Quinlan & Associates/EUIPO – Intersnack Group (Ķengura forma)

31

2017/C 178/46

Lieta T-220/17: Prasība, kas celta 2017. gada 12. aprīlī – Pfalzmarkt für Obst und Gemüse/EUIPO (“100 % Pfalz”)

31

2017/C 178/47

Lieta T-230/17: Prasība, kas celta 2017. gada 18. aprīlī – Rstudio/EUIPO – Embarcadero Technologies (“RSTUDIO”)

32

2017/C 178/48

Lieta T-299/13: Vispārējās tiesas 2017. gada 17. marta rīkojums – El Corte Inglés/EUIPO – AATC Trading (“ALIA”)

33

2017/C 178/49

Lieta T-788/14: Vispārējās tiesas 2017. gada 28. februāra rīkojums – MPF Holdings/Komisija

33

2017/C 178/50

Lieta T-145/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 3. aprīļa rīkojums – Corsini Santolaria/EUIPO – Molins Tura (“biombo 13”)

33

2017/C 178/51

Lieta T-383/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 17. marta rīkojums – Tri Ocean Energy/Padome

33

2017/C 178/52

Lieta T-709/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 21. marta rīkojums – La Patrouille/EUIPO – Alpha Industries (Figūras ar stūriem attēls)

34

2017/C 178/53

Lieta T-710/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 21. marta rīkojums – La Patrouille/EUIPO – Alpha Industries (“AEROBATIX”)

34

2017/C 178/54

Lieta T-30/17: Vispārējās tiesas priekšsēdētaja 2017. gada 6. februāra rīkojums – Bender/Parlaments

34

2017/C 178/55

Lieta T-75/17: Vispārējās tiesas 2017. gada 6. aprīļa rīkojums – TeamLava/EUIPO – King.com (Animētas ikonas)

34

2017/C 178/56

Lieta T-76/17: Vispārējās tiesas 2017. gada 6. aprīļa rīkojums – TeamLava/EUIPO – King.com (Animētas ikonas)

34

2017/C 178/57

Lieta T-77/17: Vispārējās tiesas 2017. gada 6. aprīļa rīkojums – TeamLava/EUIPO – King.com (Animētas ikonas)

35


LV

 

Top