Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:121:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 121, 2017. gada 18. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 121

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums
2017. gada 18. aprīlis


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2017/C 121/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2017/C 121/02

Lieta C-245/15: Tiesas (desmitā palāta) 2017. gada 2. marta spriedums (Judecătoria Balş – Judeţul Olt (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – SC Casa Noastră SA/Ministerul Transporturilor – Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier ISCTR Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Autotransports — Sociālo tiesību normas — Atkāpes — Regula (EK) Nr. 561/2006 — 3. panta a) punkts — Regula (EK) Nr. 1073/2009 — 2. panta 3. punkts — Regulāri pasažieru pārvadājumi — Jēdziens — Bezmaksas transports, ko uzņēmums saviem darbiniekiem organizē uz darba vietu un no tās transportlīdzekļos, kuri tam pieder un kurus vada kāds no tā darbiniekiem

2

2017/C 121/03

Lieta C-275/15: Tiesas (ceturtā palāta) 2017. gada 1. marta spriedums (Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – ITV Broadcasting Limited, ITV2 Limited, ITV Digital Channels Limited, Channel Four Television Corp., 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting Limited, ITV Studios Limited/TVCatchup Limited, TVCatchup (UK) Limited, Media Resources Limited Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2001/29/EK — Dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošana informācijas sabiedrībā — 9. pants — Piekļuve raidīšanas kabelim — Jēdziens “kabelis” — Komerctelevīzijas raidorganizāciju raidījumu retranslācija internetā, ko veic trešā persona — “Live streaming”

3

2017/C 121/04

Lieta C-354/15: Tiesas (desmitā palāta) 2017. gada 2. marta spriedums (Tribunal da Relação de Évora (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Andrew Marcus Henderson/Novo Banco SA Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesu iestāžu sadarbība civillietās un komerclietās — Tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšana un paziņošana — Regula (EK) Nr. 1393/2007 — 8., 14. un 19. pants — Dokumenta par lietas ierosināšanu izsniegšana vai paziņošana pa pastu — Tiesību akta tulkojuma neesamība — II pielikums — Veidlapa — Neesamība — Sekas — Izsniegšana ierakstītā vēstulē ar saņemšanas apstiprinājumu — Saņemšanas apstiprinājuma atpakaļ nenosūtīšana — Trešās personas veikta dokumenta saņemšana — Procedūras spēkā esamības nosacījumi

3

2017/C 121/05

Lieta C-496/15: Tiesas (otrā palāta) 2017. gada 2. marta spriedums (Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Mainz (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Alphonse Eschenbrenner/Bundesagentur für Arbeit Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Darba ņēmēju brīva pārvietošanās — LESD 45. pants — Regula (ES) Nr. 492/2011 — 7. pants — Vienlīdzīga attieksme — Pārrobežu darba ņēmējs, kuram ir jāmaksā ienākuma nodoklis dzīvesvietas dalībvalstī — Pabalsts, ko nodarbinātības dalībvalsts izmaksā darba devēja maksātnespējas gadījumā — Pabalsta maksātnespējas gadījumā aprēķināšanas kārtība — Ienākuma nodokļa nosacīta ņemšana vērā nodarbinātības dalībvalstī — Pabalsts maksātnespējas gadījumā, kas ir zemāks par agrāko neto atalgojumu — Divpusēja konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu

4

2017/C 121/06

Lieta C-568/15: Tiesas (septītā palāta) 2017. gada 2. marta spriedums (Landgericht Stuttgart (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV/comtech GmbH Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Patērētāju tiesību aizsardzība — Direktīva 2011/83/ES — 21. pants — Saziņa pa tālruni — Tālruņa līnijas izmantošana no tirgotāja puses, lai patērētājs varētu ar to sazināties jautājumā par noslēgto līgumu — Aizliegums piemērot tarifu, kas ir augstāks par pamata tarifu — “Pamata tarifa” jēdziens

5

2017/C 121/07

Lieta C-584/15: Tiesas (ceturtā palāta) 2017. gada 2. marta spriedums (Tribunal administratif de Melun (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Glencore Céréales France/Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 — Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzība — 3. pants — Regula (EEK) Nr. 3665/87 — 11. pants — Nepamatoti saņemtas eksporta kompensācijas atgūšana — Regula (EEK) Nr. 3002/92 — 5.a pants — Nelikumīgi piešķirta garantija — Maksājamie procenti — Noilguma termiņš — Termiņa sākums — Termiņa pārtraukšana — Maksimālais ierobežojums — Ilgāks termiņš — Piemērojamība

6

2017/C 121/08

Lieta C-655/15 P: Tiesas (astotā palāta) 2017. gada 2. marta spriedums – Panrico, SA/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO), HDN Development Corp. Apelācija — Eiropas Savienības preču zīme — Regula (EK) Nr. 40/94 — 52. pants — 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts — Grafiska preču zīme, kura ietver vārdiskus elementus “krispy kreme doughnuts” — Valsts un starptautiskas vārdiskas un grafiskas preču zīmes, kas ietver elementus “donut”, “donuts” un “doghnuts” — Pieteikums par spēkā neesamības atzīšanu — Atteikums

7

2017/C 121/09

Lieta C-4/16: Tiesas (otrā palāta) 2017. gada 2. marta spriedums (Sąd Apelacyjny w Warszawie (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – J. D./Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Vide — Direktīva 2009/28/EK — 2. panta otrās daļas a) punkts — No atjaunojamajiem energoresursiem saražotā enerģija — Hidroenerģija — Jēdziens — Enerģija, ko saražo maza hidroelektrostacija, kura atrodas pie cita uzņēmuma notekūdeņu ieplūdēm

7

2017/C 121/10

Lieta C-97/16: Tiesas (desmitā palāta) 2017. gada 2. marta spriedums (Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – José María Pérez Retamero/TNT Express Worldwide Spain SL, Last Mile Courier SL, iepriekš – Transportes Saripod SL, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālā politika — Direktīva 2002/15/EK — Darba ņēmēju drošības un veselības aizsardzība — Darba laika organizēšana — Autotransports — Transportlīdzekļa apkalpes loceklis — Pašnodarbinātais autovadītājs — Jēdziens — Nepieņemamība

8

2017/C 121/11

Lieta C-160/16: Tiesas (devītā palāta) 2017. gada 2. marta spriedums – Eiropas Komisija/Grieķijas Republika Valsts pienākumu neizpilde — Enerģētikas politika — Ēku energoefektivitāte — Direktīva 2010/31/ES — 5. panta 2. punkts — Ziņojums par izmaksu ziņā optimālu līmeni

8

2017/C 121/12

Lieta C-587/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2016. gada 13. septembra spriedumu lietā T-146/15, hyphen GmbH/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) 2016. gada 18. novembrī iesniedza Skylotec GmbH

9

2017/C 121/13

Lieta C-654/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 19. decembrī iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itālija) – Amber Capital Italia Sgr SpA, Amber Capital Uk Llp/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

9

2017/C 121/14

Lieta C-655/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 19. decembrī iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itālija) – Hitachi Rail Italy Investments Srl/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

10

2017/C 121/15

Lieta C-656/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 19. decembrī iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itālija) – Finmeccanica SpA/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

10

2017/C 121/16

Lieta C-657/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 19. decembrī iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itālija) – Bluebell Partners Limited/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

11

2017/C 121/17

Lieta C-658/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 19. decembrī iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itālija) – Elliot International Lp u.c./Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

12

2017/C 121/18

Lieta C-28/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 19. janvārī iesniedza Østre Landsret (Dānija) – NN A/S/Skatteministeriet

12

2017/C 121/19

Lieta C-41/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 25. janvārī iesniedza Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spānija) – Isabel González Castro/Mutua Umivale y Prosegur España S.L.

13

2017/C 121/20

Lieta C-44/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 27. janvārī iesniedza Landgericht Hamburg (Vācija) – The Scotch Whisky Association, The Registered Office/Michael Klotz

14

2017/C 121/21

Lieta C-45/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 30. janvārī iesniedza Conseil d'État (Francija) – Frédéric Jahin/Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé

15

2017/C 121/22

Lieta C-57/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 3. februārī iesniedza Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Spānija) – Eva Soraya Checa Honrado/Fondo de Garantía Salarial

16

2017/C 121/23

Lieta C-60/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 6. februārī iesniedza Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spānija) – Ángel Somoza Hermo un Ilunión Seguridad S.A./Esabe Vigilancia S.A. un Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)

16

2017/C 121/24

Lieta C-70/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 9. februārī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – NCG Banco, S. A. (šobrīd – Abanca Corporación Bancaria, S. A.)/Alberto García Salamanca Santos

17

2017/C 121/25

Lieta C-97/17: Prasība, kas celta 2017. gada 24. februārī – Eiropas Komisija/Bulgārijas Republika

17

2017/C 121/26

Lieta C-98/17 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās (piektā palāta) tiesas 2016. gada 15. decembra spriedumu lietā T-762/14 Koninklijke Philips NV, Philips France/Komisija 2017. gada 24. februārī iesniedza Koninklijke Philips NV, Philips France

18

2017/C 121/27

Lieta C-110/17: Prasība, kas celta 2017. gada 3. martā – Eiropas Komisija/Beļģijas Karaliste

19

 

Vispārējā tiesa

2017/C 121/28

Lieta T-194/13: Vispārējās tiesas 2017. gada 7. marta spriedums – United Parcel Service/Komisija Konkurence — Koncentrācija — Regula (EK) Nr. 139/2004 — Starptautiski sīkpaku eksprespiegādes pakalpojumi EEZ — UPS veikta TNT Express iegāde — Lēmums, ar kuru koncentrācija ir atzīta par nesaderīgu ar iekšējo tirgu — Iespējamā ietekme uz cenu — Ekonometriska analīze — Tiesības uz aizstāvību

20

2017/C 121/29

Lieta T-366/13: Vispārējās tiesas 2017. gada 1. marta spriedums – Francija/Komisija Valsts atbalsts — Jūras kabotāža — Atbalsts, ko Francija īstenojusi par labu Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) un Compagnie méridionale de navigation — Vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojums — Kompensācijas par pamatpakalpojumu papildinoša pakalpojuma veikšanu, kas paredzēts, lai tūrisma sezonas laikā ietvertu aktīvos periodus — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu — Valsts atbalsta jēdziens — Priekšrocība — Spriedums Altmark

20

2017/C 121/30

Lieta T-454/13: Vispārējās tiesas 2017. gada 1. marta spriedums – SNCM/Komisija Valsts atbalsts — Jūras kabotāža — Atbalsts, ko Francija īstenojusi par labu Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) un Compagnie méridionale de navigation — Vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojums — Kompensācijas par pamatpakalpojumu papildinoša pakalpojuma veikšanu, kas paredzēts, lai tūrisma sezonas laikā ietvertu aktīvos periodus — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu — Valsts atbalsta jēdziens — Priekšrocība — Spriedums Altmark — Atbalsta apmēra noteikšana

21

2017/C 121/31

Lieta T-157/14: Vispārējās tiesas 2017. gada 28. februāra spriedums – JingAo Solar u.c./Padome Dempings — Ķīnas izcelsmes vai no Ķīnas nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (elementu) imports — Galīgais antidempinga maksājums — Saistības — Prasība atcelt tiesību aktu — Interese celt prasību — Pieņemamība — Eksportētājvalsts — Izmeklēšanas apmērs — Pārbaude izlases veidā — Normālā vērtība — Attiecīgās preces definīcija — Termiņš lēmuma pieņemšanai par lūgumu piešķirt uzņēmuma, kas darbojas tirgus ekonomikas apstākļos, statusu — Jauno noteikumu piemērojamība laikā — Zaudējumi — Cēloņsakarība

22

2017/C 121/32

Apvienotās lietas T-158/14, T-161/14 un T-163/14: Vispārējās tiesas 2017. gada 28. februāra spriedums – JingAo Solar u.c./Padome Subsīdijas — Ķīnas izcelsmes vai no Ķīnas nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (elementu) imports — Galīgais kompensācijas maksājums — Saistības — Prasība atcelt tiesību aktu — Interese celt prasību — Pieņemamība — Izmeklēšanas apmērs — Pārbaude izlases veidā — Attiecīgās preces definīcija

22

2017/C 121/33

Lieta T-160/14: Vispārējās tiesas 2017. gada 28. februāra spriedums – Yingli Energy (China) u.c./Padome Dempings — Ķīnas izcelsmes vai no Ķīnas nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (elementu) imports — Galīgais antidempinga maksājums — Saistības — Prasība atcelt tiesību aktu — Interese celt prasību — Pieņemamība — Eksportētājvalsts — Izmeklēšanas apmērs — Pārbaude izlases veidā — Normālā vērtība — Attiecīgās preces definīcija — Termiņš lēmuma pieņemšanai par lūgumu piešķirt uzņēmuma, kas darbojas tirgus ekonomikas apstākļos, statusu — Jauno noteikumu piemērojamība laikā — Zaudējumi — Cēloņsakarība — Tiesības uz aizstāvību — Zaudējumu starpības aprēķināšana

23

2017/C 121/34

Lieta T-162/14: Vispārējās tiesas 2017. gada 28. februāra spriedums – Canadian Solar Emea u.c./Padome Dempings — Ķīnas izcelsmes vai no Ķīnas nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (elementu) imports — Galīgais antidempinga maksājums — Saistības — Prasība atcelt tiesību aktu — Interese celt prasību — Pieņemamība — Eksportētājvalsts — Izmeklēšanas apmērs — Pārbaude izlases veidā — Normālā vērtība — Attiecīgās preces definīcija — Termiņš lēmuma pieņemšanai par lūgumu piešķirt uzņēmuma, kas darbojas tirgus ekonomikas apstākļos, statusu — Jauno noteikumu piemērojamība laikā — Zaudējumi — Cēloņsakarība

24

2017/C 121/35

Lieta T-436/14: Vispārējās tiesas 2017. gada 7. marta spriedums – Neka Novin/Padome Kopējā ārpolitika un drošības politika — Prasība par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu kodolieroču izplatīšanas novēršanai — Līdzekļu iesaldēšana — Prasītāja vārda saglabāšana attiecīgo personu sarakstā — Kļūda tiesību piemērošanā — Acīmredzama kļūda novērtējumā — Samērīgums

25

2017/C 121/36

Lieta T-208/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 1. marta spriedums – Universiteit Antwerpen/REA Šķīrējklauzula — Septītā pamatprogramma pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) — Marijas Kirī vārdā nosauktās darbības — Jaunie pētnieki — Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus FP7-People-ITN-2008 — Nolīgumi par subsīdijām — Pieļaujamās izmaksas — Piešķirto līdzekļu atmaksāšana — Pētnieku uzņemšanas jēdziens — Samērīgums

25

2017/C 121/37

Lieta T-472/15 P: Vispārējās tiesas 2017. gada 1. marta spriedums – EĀDD/Gross Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Paaugstināšana amatā — 2013. gada paaugstināšana amatā — Neiekļaušana amatā paaugstināto ierēdņu sarakstā — Kļūdas tiesību piemērošanā neesamība

26

2017/C 121/38

Lieta T-698/15 P: Vispārējās tiesas 2017. gada 1. marta spriedums – Silvan/Komisija Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — 2013. gada paaugstināšana amatā — oLēmums nepaaugstināt prasītāju amatā — Nopelnu salīdzināšana — Novērtējuma ziņojumu ņemšana vērā — Kļūdas tiesību piemērošanā neesamība

27

2017/C 121/39

Lieta T-730/15 P: Vispārējās tiesas 2017. gada 2. marta spriedums – DI/EASO Apelācija — Civildienests — EASO personāls — Līgumdarbinieks — Uz noteiktu laiku noslēgts darba līgums — Pārbaudes laiks — Lēmums par atlaišanu — Prasība atcelt tiesību aktu un prasība atlīdzināt zaudējumus — Prasības kā acīmredzami nepieņemamas noraidīšana pirmajā instancē — Noteikums par prasības pieteikuma un sūdzības savstarpēju atbilstību — Civildienesta noteikumu 91. panta 2. punkts

27

2017/C 121/40

Lieta T-766/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 28. februāra spriedums – Labeyrie/EUIPO – Delpeyrat (Nārstojošu zelta zivtiņu uz zila fona attēls) Eiropas Savienības preču zīme — Atcelšanas process — Eiropas Savienības grafiska preču zīme, kuru veido nārstojošu zelta zivtiņu uz zila fona attēls — Paziņojums par atcelšanu — Preču zīmes faktiska izmantošana — Regulas (EK) Nr. 207/2009 15. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Forma, kas atšķiras elementos, kuri nemaina atšķirtspēju

28

2017/C 121/41

Lieta T-767/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 28. februāra spriedums – Labeyrie/EUIPO – Delpeyrat (Nārstojošu gaišu zivtiņu uz tumša fona attēls) Eiropas Savienības preču zīme — Atcelšanas process — Eiropas Savienības grafiska preču zīme, kuru veido nārstojošu gaišu zivtiņu uz tumša fona attēls — Paziņojums par atcelšanu — Preču zīmes faktiska izmantošana — Regulas (EK) Nr. 207/2009 15. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Forma, kas atšķiras elementos, kuri nemaina atšķirtspēju

28

2017/C 121/42

Lieta T-333/14: Vispārējās tiesas 2017. gada 14. februāra rīkojums – Helbrecht/EUIPO – Lenci Calzature (“SportEyes”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Agrākas grafiskas preču zīmes, kas ir apstrīdētā lēmuma pamatā, atzīšana par spēkā neesošu — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

29

2017/C 121/43

Lieta T-140/16 R II: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2017. gada 16. februāra rīkojums – Le Pen/Parlaments Pagaidu noregulējums — Eiropas Parlamenta loceklis — Parlamentārās palīdzības izmaksas sedzošo piemaksu atgūšana kompensācijas ceļā — Pieteikums par izpildes apturēšanu — Jauns pieteikums — Jauni fakti — Steidzamības neesamība

30

2017/C 121/44

Lieta T-192/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 28. februāra rīkojums – NF/Eiropadome Prasība atcelt tiesību aktu — 2016. gada 18. marta ES un Turcijas paziņojums — Paziņojums presei — “Starptautiska nolīguma” jēdziens — Akta autora noteikšana — Akta tvērums — Eiropadomes sanāksme — Eiropas Savienības dalībvalstu vadītāju vai to valdību vadītāju sanāksme, kas notiek Eiropas Savienības Padomes telpās — Savienības dalībvalstu pārstāvju statuss tikšanās ar trešās valsts pārstāvi laikā — LESD 263. panta pirmā daļa — Kompetences neesamība

30

2017/C 121/45

Lieta T-193/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 28. februāra spriedums – NG/Eiropadome Prasība atcelt tiesību aktu — 2016. gada 18. marta ES un Turcijas paziņojums — Paziņojums presei — “Starptautiska nolīguma” jēdziens — Akta autora noteikšana — Akta tvērums — Eiropadomes sanāksme — Eiropas Savienības dalībvalstu vadītāju vai to valdību vadītāju sanāksme, kas notiek Eiropas Savienības Padomes telpās — Savienības dalībvalstu pārstāvju statuss tikšanās ar trešās valsts pārstāvi laikā — LESD 263. panta pirmā daļa — Kompetences neesamība

31

2017/C 121/46

Lieta T-257/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 28. februāra rīkojums – NM/Eiropadome Prasība atcelt tiesību aktu — 2016. gada 18. marta ES un Turcijas paziņojums — Paziņojums presei — “Starptautiska nolīguma” jēdziens — Akta autora noteikšana — Akta tvērums — Eiropadomes sanāksme — Eiropas Savienības dalībvalstu vadītāju vai to valdību vadītāju sanāksme, kas notiek Eiropas Savienības Padomes telpās — Savienības dalībvalstu pārstāvju statuss tikšanās ar trešās valsts pārstāvi laikā — LESD 263. panta pirmā daļa — Kompetences neesamība

32

2017/C 121/47

Lieta T-594/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 16. februāra rīkojums – Walton/Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — Civildienests — Pagaidu darbinieki — Atlaišanas pabalsts — Aprēķina pārskatīšana — Res judicata spēks — Prasība, kas daļēji ir nepieņemama un daļēji acīmredzami juridiski nepamatota

32

2017/C 121/48

Lieta T-624/16 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2017. gada 16. februāra rīkojums – Gollnisch/Parlaments Pagaidu noregulējums — Eiropas Parlamenta loceklis — Parlamentārās palīdzības izmaksas sedzošo piemaksu atgūšana kompensācijas ceļā — Pieteikums par izpildes apturēšanu — Steidzamības neesamība

33

2017/C 121/49

Lieta T-626/16 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2017. gada 16. februāra rīkojums – Troszczynski/Parlaments Pagaidu noregulējums — Eiropas Parlamenta loceklis — Parlamentārās palīdzības izmaksas sedzošo piemaksu atgūšana kompensācijas ceļā — Pieteikums par izpildes apturēšanu — Steidzamības neesamība

33

2017/C 121/50

Lieta T-688/16 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2017. gada 17. februāra rīkojums – Janssen-Cases/Komisija Pagaidu noregulējums — Civildienests — Paziņojums par vakanci — Komisijas mediators — Pieteikums par izpildes apturēšanu — Steidzamības neesamība

34

2017/C 121/51

Lieta T-714/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 9. februāra rīkojums – Asolo/EUIPO – Red Bull (“FLÜGEL”) Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības pasludināšanas process — Apstrīdētā lēmuma atsaukšana — Tiesvedība izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

34

2017/C 121/52

Lieta T-61/17: Prasība, kas celta 2017. gada 22. janvārī – Selimovic/Parlaments

35

2017/C 121/53

Lieta T-74/17: Prasība, kas celta 2017. gada 6. februārī – Danjaq/EUIPO – Formosan (“Shaken, not stirred”)

36

2017/C 121/54

Lieta T-82/17: Prasība, kas celta 2017. gada 7. februārī – PepsiCo/EUIPO – Intersnack Group (“Exxtra Deep”)

37

2017/C 121/55

Lieta T-83/17: Prasība, kas celta 2017. gada 8. februārī – Heineken Romania/EUIPO – Lénárd (“Csíki Sör”)

37

2017/C 121/56

Lieta T-90/17: Prasība, kas celta 2017. gada 13. februārī – Gelinova Group/EUIPO – Cloetta Italia (“galatea…è naturale”)

38

2017/C 121/57

Lieta T-93/17: Prasība, kas celta 2017. gada 14. februārī – Duferco Long Products/Komisija

38

2017/C 121/58

Lieta T-101/17: Prasība, kas celta 2017. gada 15. februārī – Apple Distribution International/Komisija

39

2017/C 121/59

Lieta T-102/17: Prasība, kas celta 2017. gada 17. februārī – Cantina e oleificio sociale di San Marzano/EUIPO – Miguel Torres (“SANTORO”)

40

2017/C 121/60

Lieta T-103/17: Prasība, kas celta 2017. gada 17. februārī – Recordati Orphan Drugs/EUIPO – Laboratorios Normon (“NORMOSANG”)

41

2017/C 121/61

Lieta T-108/17: Prasība, kas celta 2017. gada 17. februārī – ClientEarth/Komisija

41

2017/C 121/62

Lieta T-109/17: Prasība, kas celta 2017. gada 21. februārī – FCA US/EUIPO – Busbridge (“VIPER”)

42

2017/C 121/63

Lieta T-110/17: Prasība, kas celta 2017. gada 18. februārī – Jiangsu Seraphim Solar System/Komisija

43

2017/C 121/64

Lieta T-116/17: Prasība, kas celta 2017. gada 20. februārī – Spiegel-Verlag Rudolf Augstein un Sauga/ECB

44

2017/C 121/65

Lieta T-118/17: Prasība, kas celta 2017. gada 24. februārī – Institute for Direct Democracy in Europe/Parlaments

45

2017/C 121/66

Lieta T-120/17: Prasība, kas celta 2017. gada 20. februārī – M&T Emporia Ilektrikon-Ilektronikon Eidon/EUIPO (“fluo.”)

46

2017/C 121/67

Lieta T-122/17: Prasība, kas celta 2017. gada 22. februārī – Devin/EUIPO – Haskovo (“DEVIN”)

47

2017/C 121/68

Lieta T-126/17: Prasība, kas celta 2017. gada 27. februārī – Consorzio IB Innovation/Komisija

47

2017/C 121/69

Lieta T-130/17: Prasība, kas celta 2017. gada 1. martā – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Komisija

48


LV

 

Top