Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:095:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 95, 2017. gada 27. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 95

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums
2017. gada 27. marts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2017/C 95/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2017/C 95/02

Lieta C-342/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 19. aprīļa spriedumu lietā T-326/14 Novomatic/EUIPO – Granini France (“HOT JOKER”) 2016. gada 17. jūnijā iesniedza Novomatic AG

2

2017/C 95/03

Lieta C-371/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2016. gada 28. aprīļa spriedumu lietā T-144/15 L'Oréal/EUIPO – THERALAB (“VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA”) 2016. gada 4. jūlijā iesniedza L'Oréal SA

2

2017/C 95/04

Lieta C-401/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 13. maija spriedumu lietā T-62/15 Market Watch/EUIPO – El CORTE INGLÉS (“MITOCHRON”) 2016. gada 15. jūlijā iesniedza Market Watch Franchise & Consulting Inc.

2

2017/C 95/05

Lieta C-402/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 13. maija spriedumu lietā T-312/15 Market Watch/EUIPO – GLAXO GROUP (“MITOCHRON”) 2016. gada 15. jūlijā iesniedza Market Watch Franchise & Consulting Inc.

3

2017/C 95/06

Lieta C-410/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2016. gada 25. maija rīkojumu lietā T-581/15 Syndial/Komisija 2016. gada 22. jūlijā iesniedza Syndial SpA – Attività Diversificate

3

2017/C 95/07

Lieta C-440/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2016. gada 2. jūnija spriedumu apvienotajās lietās T-510/14 un T-536/14 STAYWELL HOSPITALITY GROUP UN SHERATON INTERNATIONAL IP/EUIPO — SHERATON INTERNATIONAL IP UN STAYWELL HOSPITALITY GROUP (“PARK REGIS”) 2016. gada 4. augustā iesniedza Staywell Hospitality Group Pty Ltd

3

2017/C 95/08

Lieta C-469/16: Prasība, kas celta 2016. gada 27. jūlijā – Mauro Infante/Itālijas Republika

4

2017/C 95/09

Lieta C-485/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 29. jūnija spriedumu apvienotajās lietās T-727/14 un T-728/14 UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS/EUIPO – H YOUNG HOLDINGS (“ANIMAL”) 2016. gada 7. septembrī iesniedza Universal Protein Supplements Corp.

4

2017/C 95/10

Lieta C-628/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 5. decembrī iesniedza Bundesfinanzgericht (Austrija) – Kreuzmayr GmbH

4

2017/C 95/11

Lieta C-8/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 9. janvārī iesniedza Supremo Tribunal de Justiça (Portugāle) – Biosafe – Indústria de Reciclagens SA/Flexipiso – Pavimentos SA

5

2017/C 95/12

Lieta C-13/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 12. janvārī iesniedza Conseil d'État (Francija) – Fédération des entreprises de la beauté/Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Ministre de l’économie et des finances

6

 

Vispārējā tiesa

2017/C 95/13

Apvienotās lietas T-828/14 un T-829/14: Vispārējās tiesas 2017. gada 16. februāra spriedums – Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Radiatoru termosifoni) Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības atzīšanas process — Reģistrēti Kopienas dizainparaugi, kas atveido radiatoru termosifonus — Agrāki dizainparaugi — Iebilde par prettiesiskumu — Regulas (EK) Nr. 216/96 1.d pants — Pamattiesību hartas 41. panta 1. punkts — Objektivitātes princips — Apelācijas padomes sastāvs — Spēkā neesamības pamats — Individuāla rakstura neesamība — Regulas (EK) Nr. 6/2002 6. pants un 25.panta 1. punkta b) apakšpunkts — EUIPO veikta sprieduma, ar kuru atcelts EUIPO apelācijas padomes lēmums, izpilde — Attīstības līmeņa piesātinātība — Novērtēšanas datums

7

2017/C 95/14

Lieta T-98/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 16. februāra spriedums – Tubes Radiatori/EUIPO – Antrax It (“Radiatori”) Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas dizainparaugs, kurā attēlots radiators — Agrāks dizainparaugs — Spēkā neesamības pamats — Individuāla rakstura neesamība — Regulas Nr. 6/2002 6. pants un 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts — EUIPO veikta tās apelācijas padomju lēmumu atceļoša sprieduma izpilde — Tiesības tikt uzklausītam — Aicinājums iesniegt pierādījumus un apsvērumus pēc Vispārējās tiesas atceļoša sprieduma — Attīstības līmeņa piesātinātība

8

2017/C 95/15

Lieta T-271/15 P: Vispārējās tiesas 2017. gada 9. februāra spriedums – LD/EUIPO Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Novērtējuma ziņojums — 2011./2012. gada novērtējums — Faktu sagrozīšana — Kļūda tiesību piemērošanā — Uzticības ļaunprātīga izmantošana — Tiesiskā paļāvība

8

2017/C 95/16

Lieta T-568/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 15. februāra spriedums – Morgese u.c./EUIPO – All Star (“2 STAR”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “2 STAR” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme “ONE STAR” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

9

2017/C 95/17

Lieta T-688/15 P: Vispārējās tiesas 2017. gada 14. februāra spriedums – Schönberger/Revīzijas palāta Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Paaugstināšana amatā — 2011. gada paaugstināšana amatā — Lēmums nepaaugstināt prasītāju amatā AD 13 pakāpē — Prasības noraidīšana pirmajā instancē pēc tam, kad Vispārējā tiesa lietu bija nodevusi atpakaļ kā daļēji nepieņemamu un daļēji nepamatotu — Izredzes tikt paaugstinātam

10

2017/C 95/18

Lieta T-15/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 14. februāra spriedums – Pandalis/EUIPO – LR Health & Beauty Systems (“Cystus”) Eiropas Savienības preču zīme — Atcelšanas process — Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “Cystus” — Daļēja atzīšana par atceltu — Regulas (EK) Nr. 207/2009 51. panta 1. punkta a) apakšpunkta — Preču zīmes faktiskas izmantošanas neesamība

10

2017/C 95/19

Lieta T-30/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 15. februāra spriedums – M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (“Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “INSTINCT” un “NATURE’S VARIETY” — Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana — Izmantošanas raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 42. panta 2. punkts — Regulas (EK) Nr. 2868/95 22. noteikuma 3. un 4. punkts

11

2017/C 95/20

Lieta T-270/16 P: Vispārējās tiesas 2017. gada 14. februāra spriedums – Kerstens/Komisija Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Pirmajā instancē celtās prasības noraidīšana — Cieņai pret civildienestu pretējas darbības — Aizvainojošu komentāru par citu ierēdni izplatīšana — Disciplinārlieta — Izmeklēšana faktu pārbaudes veidā — Disciplinārsods rājiena formā — Procesuāls pārkāpums — Pārkāpuma sekas

12

2017/C 95/21

Lieta T-900/16: Prasība, kas celta 2016. gada 21. decembrī – Casual Dreams/EUIPO – López Fernández (“Dayaday”)

12

2017/C 95/22

Lieta T-11/17: Prasība, kas celta 2017. gada 6. janvārī – RK/Padome

13

2017/C 95/23

Lieta T-21/17: Prasība, kas celta 2017. gada 13. janvārī – RL/Eiropas Savienības Tiesa

14

2017/C 95/24

Lieta T-29/17: Prasība, kas celta 2017. gada 17. janvārī – RQ/Komisija

15

2017/C 95/25

Lieta T-41/17: Prasība, kas celta 2017. gada 24. janvārī – Lotte/EUIPO – Nestlé Schöller (Koalas attēls)

16

2017/C 95/26

Lieta T-43/17: Prasība, kas celta 2017. gada 24. janvārī – No Limits/EUIPO – Morellato (“NO LIMITS”)

17

2017/C 95/27

Lieta T-44/17: Prasība, kas celta 2017. gada 23. janvārī – Camomilla/EUIPO – CMT (“CAMOMILLA”)

17

2017/C 95/28

Lieta T-47/17: Prasība, kas celta 2017. gada 26. janvārī – Yotrio Group/EUIPO (Zaļa riņķa piestiprināšana balsta kājai)

18

2017/C 95/29

Lieta T-49/17: Prasība, kas celta 2017. gada 27. janvārī – Spānija/Komisija

19

2017/C 95/30

Lieta T-53/17: Prasība, kas celta 2017. gada 27. janvārī – Austrian Power Grid/ACER

21

2017/C 95/31

Lieta T-63/17: Prasība, kas celta 2017. gada 1. februārī – Grupo Orenes/EUIPO – Akamon Entertainment Millenium (“Bingo VIVA! Slots”)

23

2017/C 95/32

Lieta T-84/17: Prasība, kas celta 2017. gada 8. februārī – Consorzio IB Innovation/Komisija

24

2017/C 95/33

Lieta T-88/17: Prasība, kas celta 2017. gada 13. februārī – Spānija/Komisija

25


 

Labojumi

2017/C 95/34

Labojums paziņojumā Oficiālajā Vēstnesī Lietā F-104/15: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2016. gada 20. jūlija spriedums – U (*)/Komisija Civildienests – Apgādnieka zaudējuma pensija – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 18. un 20. pants – Bijušā ierēdņa pārdzīvojušais laulātais – Pieļaujamība – Otrās laulības – Vienlīdzīga attieksme pret ierēdņiem ( OV C 364, 3.10.2016. , pārpublicēts personas datu aizsardzības nolūkā)

26

2017/C 95/35

Labojums paziņojumā Oficiālajā Vēstnesī Lietā T-695/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2016. gada 20. jūlija spriedumu lietā F- 104/15 U (*)/Komisija 2016. gada 29. septembrī iesniedza Eiropas Komisija ( OV C 441, 28.11.2016. , pārpublicēts personas datu aizsardzības nolūkā)

26


LV

 

Top