Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:070:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 70, 2017. gada 6. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 70

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums
2017. gada 6. marts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2017/C 70/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2017/C 70/02

Lieta C-189/15: Tiesas (devītā palāta) 2017. gada 18. janvāra spriedums (Consiglio di Stato (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) – Fondazione Santa Lucia/Cassa conguaglio per il settore elettrico u.c. Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2003/96/EK — Nodokļu uzlikšana energoproduktiem un elektroenerģijai — Nodokļu samazināšana — Materiālā piemērojamība — Elektroenerģijas sistēmas vispārīgo izmaksu segšanai veicamo maksājumu atvieglojumi — 17. pants — Energoietilpīgi uzņēmumi — Atvieglojumu piešķiršana tikai tiem šāda veida uzņēmumiem, kuri darbojas rūpniecības nozarē — Pieļaujamība

2

2017/C 70/03

Lieta C-282/15: Tiesas (ceturtā palāta) 2017. gada 19. janvāra spriedums (Verwaltungsgericht Braunschweig (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Queisser Pharma GmbH & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Preču brīva aprite — LESD 34. – 36. pants — Pilnībā iekšēja situācija — Pārtikas produktu nekaitīgums — Regula (EK) Nr. 178/2002 — 6. pants — Risku analīzes princips — 7. pants — Piesardzības princips — Regula (EK) Nr. 1925/2006 — Dalībvalsts tiesību akti, ar ko ir aizliegts ražot un laist tirgū uztura bagātinātājus, kuros ir aminoskābes — Situācija, kurā pagaidu atkāpes no šī aizlieguma noteikšana ir valsts iestādes diskrecionārā kompetencē

3

2017/C 70/04

Lieta C-344/15: Tiesas (sestā palāta) 2017. gada 19. janvāra spriedums (Appeal Commissioners (Īrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – National Roads Authority/The Revenue Commissioners Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopēja pievienotās vērtības nodokļa sistēma — Direktīva 2006/112/EK — 13. panta 1. punkta otrā daļa — Ceļu infrastruktūras pārvaldības un nodrošināšanas pret lietošanas maksu darbība — Publisko tiesību subjekta darbības valsts iestādes statusā — Privāto uzņēmumu klātbūtne — Nozīmīgi konkurences izkropļojumi — Esošas vai iespējamas konkurences pastāvēšana

3

2017/C 70/05

Lieta C-351/15 P: Tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 19. janvāra spriedums – Eiropas Komisija/Total SA, Elf Aquitaine SA Apelācija — Aizliegtas vienošanās — Metakrilātu tirgus — Naudas sodi — Mātesuzņēmumu un to meitasuzņēmuma solidāra atbildība par meitasuzņēmuma pārkāpjošu rīcību — Meitasuzņēmuma veikta naudassoda samaksa — Meitasuzņēmuma naudassoda summas samazinājums pēc Eiropas Savienības Vispārējas tiesas sprieduma — Eiropas Komisijas grāmatveža vēstules, kurās mātesuzņēmumiem prasīts samaksāt summu, ko tā atmaksājusi meitasuzņēmumam, un nokavējuma procentus — Prasība atcelt tiesību aktu — Apstrīdami tiesību akti — Efektīva tiesību aizsardzība tiesā

4

2017/C 70/06

Lieta C-365/15: Tiesas (trešā palāta) 2017. gada 18. janvāra spriedums (Finanzgericht Düsseldorf (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen/Hauptzollamt Bielefeld Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Muitas savienība un kopējais muitas tarifs — Ievedmuitas nodokļa atmaksa — Regula (EEK) Nr. 2913/92 (Muitas kodekss) — 241. panta pirmās daļas pirmais ievilkums — Dalībvalsts pienākums paredzēt nokavējuma procentu samaksu pat valsts tiesās celtas prasības neesamības gadījumā

5

2017/C 70/07

Lieta C-427/15: Tiesas (devītā palāta) 2017. gada 18. janvāra spriedums (Nejvyšší soud České republiky (Čehijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – NEW WAVE CZ, a.s./ALLTOYS, spol. s r. o. Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Intelektuālais īpašums — Direktīva 2004/48/EK — Tiesvedība, kas saistīta ar intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu — Tiesības uz informāciju — Lūgums sniegt informāciju tiesvedībā — Tiesvedība, kas ir saistīta ar lietu, kurā ir konstatēts intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums

5

2017/C 70/08

Lieta C-460/15: Tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 19. janvāra spriedums (Verwaltungsgericht Berlin (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Schaefer Kalk GmbH & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Vide — Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēma Eiropas Savienībā — Direktīva 2003/87/EK — Monitoringa plāns — Regula (ES) Nr. 601/2012 — 49. panta 1. punkts un IV pielikuma 10. punkts — Iekārtas emisiju aprēķins — Pārvietotā oglekļa dioksīda (CO2) atskaitīšana — Kalcija karbonāta nogulšņu ražošanā izmantotā CO2 izslēgšana — Izslēgšanas spēkā esamība

6

2017/C 70/09

Lieta C-471/15: Tiesas (trešā palāta) 2017. gada 18. janvāra spriedums (Vestre Landsret (Dānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Sjelle Autogenbrug I/S/Skatteministeriet Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļi — Pievienotās vērtības nodoklis — Direktīva 2006/112/EK — Īpašs peļņas daļas aplikšanas ar nodokli režīms — Jēdziens “lietotas preces” — No nolietotiem transportlīdzekļiem demontētu detaļu pārdošana

6

2017/C 70/10

Lieta C-623/15 P: Tiesas (astotā palāta) 2017. gada 18. janvāra spriedums – Toshiba Corp./Eiropas Komisija Apelācija — Aizliegtas vienošanās — Televizoru un datoru monitoru kineskopu pasaules tirgus — Nolīgumi un saskaņotas darbības cenu, tirgus un klientu sadales un ražošanas ierobežojumu jomā — “Ekonomiskas vienības” starp divām sabiedrībām jēdziens — Jēdziens “izšķiroša ietekme” — Divu mātesuzņēmumu kopīga kontrole — Pierādījumu sagrozīšana

7

2017/C 70/11

Lieta C-37/16: Tiesas (astotā palāta) 2017. gada 18. janvāra spriedums (Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Minister Finansów/Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP (SAWP) Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļi — Kopēja pievienotās vērtības nodokļa sistēma — Ar nodokli apliekami darījumi — Jēdziens “pakalpojumi par atlīdzību” — Maksājumi, ko autortiesību un blakustiesību kolektīvās pārvaldības organizācijām izmaksā kā taisnīgu kompensāciju — Izslēgšana

7

2017/C 70/12

Lieta C-450/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2016. gada 25. maija spriedumu apvienotajās lietās T-422/15 un T-423/15 U-R LAB/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs 2016. gada 11. augustā iesniedza U-R LAB

8

2017/C 70/13

Lieta C-627/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 5. decembrī iesniedza Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu (Portugāle) – João Ventura Ramos/Fundo de Garantia Salarial

8

2017/C 70/14

Lieta C-635/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2016. gada 11. oktobra rīkojumu lietā T-564/15 Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV/Eiropas Komisija 2016. gada 8. decembrī iesniedza Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV

9

2017/C 70/15

Lieta C-641/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 12. decembrī iesniedza Cour de cassation (Francija) – Tünkers France, Tünkers Maschinenbau GmbH/Expert France

10

2017/C 70/16

Lieta C-645/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 15. februārī iesniedza Cour de cassation (Francija) – Conseils et mise en relations (CMR) SARL/Demeures terre et tradition SARL

10

2017/C 70/17

Lieta C-647/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 15. decembrī iesniedza Tribunal administratif de Lille (Francija) – Adil Hassan/Préfet du Pas-de-Calais

11

2017/C 70/18

Lieta C-668/16: Prasība, kas celta 2016. gada 23. decembrī – Eiropas Komisija/Vācijas Federatīvā Republika

11

2017/C 70/19

Lieta C-682/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 30. decembrī iesniedza Vestre Landsret (Dānija) – BEI ApS/Skatteministeriet

12

 

Vispārējā tiesa

2017/C 70/20

Lieta T-258/08: Vispārējās tiesas 2017. gada 24. janvāra spriedums – Rath/EUIPO – Portela & Ca. (“Diacor”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “Diacor” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts grafiska preču zīme “Diacol PORTUGAL” — Agrākās preču zīmes faktiska izmantošana — Regulas (EK) Nr. 40/94 43. panta 2. un 3. punkts (tagad – Regulas (EK) Nr. 207/2009 42. panta 2. un 3. punkts) — Pierādījumi, kas ir izteikti nevis procesa valodā, bet citā valodā — Regulas (EK) Nr. 2868/95 22. noteikuma 4. punkts (tagad – Regulas Nr. 2868/95, kurā ir tikuši izdarīti grozījumi, 22. noteikuma 6. punkts) — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

15

2017/C 70/21

Lieta T-768/14: Vispārējās tiesas 2017. gada 25. janvāra spriedums – ANKO/Komisija Šķīrējklauzula — Vienošanās par subsīdiju piešķiršanu, kas noslēgta saistībā ar septīto pamatprogrammu pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) — “Pocemon” projekts — Pieļaujamās izmaksas — Pretprasība — Piešķirto līdzekļu atmaksāšana — Nokavējuma procenti

15

2017/C 70/22

Lieta T-771/14: Vispārējās tiesas 2017. gada 25. janvāra spriedums – ANKO/Komisija Šķīrējklauzula — Vienošanās par subsīdiju piešķiršanu, kas noslēgta saistībā ar sesto pamatprogrammu pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem (2002. līdz 2006. gads) — “Doc@Hand” projekts — Pieļaujamās izmaksas — Pretprasība — Piešķirto līdzekļu atmaksāšana — Nokavējuma procenti

16

2017/C 70/23

Lieta T-325/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 25. janvāra spriedums – Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató/EUIPO – Hollandimpex Kereskedelmi és Szolgáltató (“Choco Love”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “Choco Love” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Eiropas Savienības un valsts vārdiskas un grafiskas preču zīmes “CHOCOLATE”, “CSOKICSŐ” un “Chocolate Brown” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

17

2017/C 70/24

Lieta T-719/15 P: Vispārējās tiesas 2017. gada 17. janvāra spriedums – LP/Eiropols Apelācija — Civildienests — Pagaidu darbinieki — Darba līgums uz noteiktu laiku — Lēmums par nepagarināšanu — Netiešs lēmums par noraidīšanu — Lēmums par sūdzības noraidīšanu — Pienākums norādīt pamatojumu — Pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses

17

2017/C 70/25

Lieta T-727/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 23. janvāra spriedums – Justice & Environment/Komisija Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Dokumenti par procedūru sakarā ar pienākumu neizpildi, ko Komisija uzsākusi pret Čehijas Republiku — Piekļuves atteikums — Izņēmums saistībā ar pārbaužu, izmeklēšanas un revīzijas darbību aizsardzību — Vispārēja prezumpcija — Sevišķas sabiedrības intereses — Orhūsas konvencija — Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija

18

2017/C 70/26

Lieta T-749/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 24. janvāra spriedums – Nausicaa Anadyomène un Banque d’escompte/ECB Ārpuslīgumiskā atbildība — Ekonomikas un monetārā politika — ECB — Valstu centrālās bankas — Grieķijas valsts parāda restrukturizācija — Vērtspapīru iegādes programma — Nolīgums par vērtspapīru apmaiņu tikai Eurosistēmas centrālo banku labā — Privātā sektora iesaiste — Kolektīvās rīcības klauzulas — Papildu nodrošinājums, īstenojot vērtspapīru atpirkšanas programmu, ar kuru paredzēts stiprināt vērtspapīru spēju būt par nodrošinājumu — Privātie kreditori — Komercbankas — Pietiekami būtisks tiesību normas, ar kuru privātpersonām piešķir tiesības, pārkāpums — Tiesiskā paļāvība — Vienlīdzīga attieksme

19

2017/C 70/27

Lieta T-96/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 24. janvāra spriedums – Solenis Technologies/EUIPO (“STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS.”) Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS.” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 2. punkts

19

2017/C 70/28

Lieta T-187/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 25. janvāra spriedums – Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik/EUIPO – Viña y Bodega Botalcura (“LITU”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “LITU” reģistrācijas pieteikums — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespējas neesamība — Apzīmējumu līdzības neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

20

2017/C 70/29

Lieta T-242/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 12. janvāra rīkojums – ACDA u.c./Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — Valsts atbalsts — Koncesiju ilguma pagarinājums — Plāns autoceļu uzlabošanai Francijas teritorijā — Lēmums neizvirzīt iebildumus — Asociācija — Individuāla skāruma neesamība — Reglamentējošs akts, kas saistīts ar īstenošanas pasākumiem — Nepieņemamība

21

2017/C 70/30

Lieta T-435/16: Prasība, kas celta 2016. gada 22. decembrī – MS/Komisija

21

2017/C 70/31

Lieta T-664/16: Prasība, kas celta 2016. gada 14. septembrī – PJ/EUIPO – Erdmann & Rossi (“Erdmann & Rossi”)

22

2017/C 70/32

Lieta T-919/16: Prasība, kas celta 2016. gada 28. decembrī – Collins/Parlaments

23

2017/C 70/33

Lieta T-9/17: Prasība, kas celta 2017. gada 5. janvārī – RI/Padome

24

2017/C 70/34

Lieta T-17/17: Prasība, kas celta 2017. gada 11. janvārī – Constantinescu/Parlaments

24

2017/C 70/35

Lieta T-18/17: Prasība, kas celta 2017. gada 13. janvārī – Čehijas Republika/Komisija

25

2017/C 70/36

Lieta T-19/17: Prasība, kas celta 2017. gada 14. janvārī – Fastweb/Komisija

26

2017/C 70/37

Lieta T-26/17: Prasība, kas celta 2017. gada 18. janvārī – Jalkh/Parlaments

28

2017/C 70/38

Lieta T-27/17: Prasība, kas celta 2017. gada 18. janvārī – Jalkh/Parlaments

29

2017/C 70/39

Lieta T-35/17: Prasība, kas celta 2017. gada 20. janvārī – Weber Stephen Products/EUIPO (“iGrill”)

30

2017/C 70/40

Lieta T-36/17: Prasība, kas celta 2017. gada 23. janvārī – Forest Pharma/EUIPO – Ipsen Pharma (“COLINEB”)

31

2017/C 70/41

Lieta T-557/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 12. janvāra rīkojums – Belis/Komisija

31


 

Labojumi

2017/C 70/42

Labojums Oficiālā Vēstneša paziņojumā par lietu C-561/16 ( OV C 22, 23.1.2017. )

32


LV

 

Top