Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:038:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 38, 2017. gada 6. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 38

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums
2017. gada 6. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2017/C 38/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2017/C 38/02

Lieta C-127/15: Tiesas (trešā palāta) 2016. gada 8. decembra spriedums (Oberster Gerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Verein für Konsumenteninformation/INKO, Inkasso GmbH Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2008/48/EK — Patērētāju tiesību aizsardzība — Patēriņa kredītlīgumi — 2. panta 2. punkta j) apakšpunkts — Līgumi par atmaksu pa daļām — Maksājumu atlikšana bez maksas — 3. panta f) punkts — Kredīta starpnieki — Piedziņas sabiedrības, kas rīkojas aizdevēju vārdā

2

2017/C 38/03

Lieta C-208/15: Tiesas (piektā palāta) 2016. gada 8. decembra spriedums (Kúria (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Stock ’94 Szolgáltató Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Pievienotās vērtības nodoklis — Direktīva 2006/112/EK — Integrēta sadarbība — Finansējuma piešķiršana un lauksaimnieciskai ražošanai nepieciešamo apgrozāmo aktīvu piegāde — Vienots un komplekss pakalpojums — Nošķirti un neatkarīgi pakalpojumi — Papildpakalpojums un pamatpakalpojums

3

2017/C 38/04

Lieta C-453/15: Tiesas (otrā palāta) 2016. gada 8. decembra spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – krimināllieta pret A, B Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļi — PVN — Direktīva 2006/112/EK — 56. pants — Pakalpojumu sniegšanas vieta — Jēdziens “[citas] līdzīgas tiesības” — Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu nodošana

3

2017/C 38/05

Apvienotās lietas C-532/15 un C-538/15: Tiesas (pirmā palāta) 2016.gada 8. decembra spriedums (Audiencia Provincial de Zaragoza, Juzgado de Primera Instancia de Olot (Spānija) lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Eurosaneamientos SL, Entidad Urbanística Conservación Parque Tecnológico de |Reciclado López Soriano, UTE PTR Acciona Infraestructuras SA/ArcelorMittal Zaragoza SA (C-532/15), Francesc de Bolós Pi/Urbaser SA (C-538/15) Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Prokuratoru sniegtie pakalpojumi — Tarifs — Tiesas — Neiespēja piemērot atkāpi

4

2017/C 38/06

Lieta C-553/15: Tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 8. decembra spriedums (Consiglio di Stato (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Undis Servizi Srl/Comune di Sulmona Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Publiski pakalpojumu līgumi — Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, neuzsākot iepirkuma procedūru — Tā sauktā “in house” piešķiršana — Nosacījumi — Līdzīga kontrole — Lielākās darbības daļas veikšana — Izraudzītā valsts kapitāla sabiedrība, kas pieder vairākām pašvaldībām — Darbība, kas tiek veikta arī tādu pašvaldību labā, kurām nav kapitāldaļu — Darbība, kuru liek veikt valsts iestāde, kam nav kapitāldaļu

5

2017/C 38/07

Lieta C-600/15: Tiesas (desmitā palāta) 2016. gada 8. decembra spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Staatssecretaris van Financiën/Lemnis Lighting BV Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Regula (EEK) Nr. 2658/87 — Muitas savienība un kopējais muitas tarifs — Tarifa klasifikācija — Kombinētā nomenklatūra — Pozīcijas 8539, 8541, 8543, 8548 un 9405 — Spuldzes ar gaismu izstarojošām diodēm (LED)

5

2017/C 38/08

Lieta C-686/15: Tiesas (sestā palāta) 2016. gada 7. decembra spriedums (Općinski sud u Velikoj Gorici (Horvātija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Vodoopskrba i odvodnja d.o.o./Željka Klafurić Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Vide — Direktīva 2000/60/EK — Sistēma Eiropas Savienības rīcībai ūdens resursu politikas jomā — Ūdens pakalpojumu izmaksu atgūšana — Patērētāja maksājamās summas aprēķins — Ar faktisko patēriņu saistīta mainīgā daļa un no šī patēriņa neatkarīga fiksētā daļa

6

2017/C 38/09

Lieta C-535/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 21. oktobrī iesniedza Tribunalul Specializat Mureș (Rumānija) – Michael Tibor Bachman/FAER IFN SA

7

2017/C 38/10

Lieta C-550/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 31. oktobrī iesniedza Rechtbank Den Haag, tiesas sēdes vieta – Amsterdama (Nīderlande) – A un S/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

7

2017/C 38/11

Lieta C-556/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 3. novembrī iesniedza Finanzgericht Hamburg (Vācija) – Lutz GmbH/Hauptzollamt Hannover

8

2017/C 38/12

Lieta C-571/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 14. novembrī iesniedza Administrativen sad Varna (Bulgārija) – Nikolay Kantarev/Balgarska narodna banka

9

2017/C 38/13

Lieta C-583/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 17. novembrī iesniedza Cour d'appel de Versailles (Francija) – Green Yellow Canet en Roussillon SNC/Enedis, SA

10

2017/C 38/14

Lieta C-584/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 17. novembrī iesniedza Cour d'appel de Versailles (Francija) – Green Yellow Hyères Sup SNC/Enedis, SA

11

2017/C 38/15

Lieta C-589/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 21. novembrī iesniedza Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austrija) – Mario Alexander Filippi u.c.

11

2017/C 38/16

Lieta C-592/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 23. novembrī iesniedza Cour d'appel de Mons (Beļģija) – Cabinet d’Orthopédie Stainier SPRL/État belge

12

2017/C 38/17

Lieta C-612/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 28. novembrī iesniedza First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Apvienotā Karaliste) – C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

13

2017/C 38/18

Lieta C-618/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 29. novembrī iesniedza Upper Tribunal (Apvienotā Karaliste) – Rafal Prefeta/Secretary of State for Work and Pensions

14

2017/C 38/19

Lieta C-619/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 29. novembrī iesniedza Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Vācija) – Sebastian W. Kreuziger/Land Berlin

15

2017/C 38/20

Lieta C-620/16: Prasība, kas celta 2016. gada 29. novembrī – Eiropas Komisija/Vācijas Federatīvā Republika

15

2017/C 38/21

Lieta C-622/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2016. gada 15. septembra spriedumu lietā T-220/13 Scuola Elementare Maria Montessori/Komisija 2016. gada 25. novembrī iesniedza Scuola Elementare Maria Montessori Srl

16

2017/C 38/22

Lieta C-623/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2016. gada 15. septembra spriedumu lietā T-220/13 Scuola Elementare Maria Montessori/Komisija 2016. gada 25. novembrī iesniedza Eiropas Komisija

17

2017/C 38/23

Lieta C-624/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2016. gada 15. septembra spriedumu lietā T-219/13 Ferracci/Komisija 2016. gada 25. novembrī iesniedza Eiropas Komisija

17

2017/C 38/24

Lieta C-638/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 12. decembrī iesniedza Conseil du Contentieux des Étrangers (Beļģija) – X, X/Beļģijas valsts

18

2017/C 38/25

Lieta C-640/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2016. gada 26. septembra rīkojumu lietā T-382/15 Greenpeace Energy eG/Eiropas Komisija 2016. gada 9. decembrī iesniedza Greenpeace Energy eG

19

2017/C 38/26

Lieta C-659/16: Prasība, kas celta 2016. gada 20. decembrī – Eiropas Komisija/Eiropas Savienības Padome

20

 

Vispārējā tiesa

2017/C 38/27

Lieta T-199/04 RENV: Vispārējās tiesas 2016. gada 15. decembra spriedums – Gul Ahmed Textile Mills/Padome Dempings — Pakistānas izcelsmes kokvilnas gultas veļas imports — Interese celt prasību — Izmeklēšanas uzsākšana — Saliktā normālā vērtība — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Tiesības uz aizstāvību — Pienākums norādīt pamatojumu — Tiesības tikt uzklausītam tiesas sēdē — Normālās vērtības un eksporta cenas salīdzinājums — Ievedmuitas nodokļu atmaksāšana — Pielāgošana — Kaitējums — Cēloņsakarība — PTO tiesības

21

2017/C 38/28

Lieta T-169/08 RENV: Vispārējās tiesas 2016. gada 15. decembra spriedums – DEI/Komisija Konkurence — Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana — Grieķijas brūnogļu piegādes un elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 86. panta 1. punkta savienojumā ar EKL 82. pantu pārkāpums — Publisko brūnogļu atradņu izmantošanas tiesību piešķiršana vai saglabāšana publiskam uzņēmumam — Konkrēto tirgu noteikšana — Iespēju nevienlīdzības pastāvēšana — Pienākums norādīt pamatojumu — Tiesiskā paļāvība — Pilnvaru nepareiza izmantošana — Samērīgums

21

2017/C 38/29

Lieta T-421/09 RENV: Vispārējās tiesas 2016. gada 15. decembra spriedums – DEI/Komisija Konkurence — Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana — Grieķijas brūnogļu piegādes un elektroenerģijas vairumtirdzniecības tirgus — Lēmums par konkrētu pasākumu veikšanu, lai novērstu EKL 86. panta 1. punkta apvienojumā ar EKL 82. punktu pārkāpuma pretkonkurences iedarbību — EKL 86. panta 3. punkts — Pienākums norādīt pamatojumu — Samērīgums — Līgumu slēgšanas brīvības princips

22

2017/C 38/30

Lieta T-112/13: Vispārējās tiesas 2016. gada 15. decembra spriedums – Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO – Société des produits Nestlé (Šokolādes tāfelītes forma) Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Trīsdimensiju preču zīme — Šokolādes tāfelītes forma — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Izmantošanas rezultātā iegūta atšķirtspēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 3. punkts — Regulas Nr. 207/2009 52. panta 1. un 2. punkts

23

2017/C 38/31

Lieta T-177/13: Vispārējās tiesas 2016. gada 15. decembra spriedums – TestBioTech u.c./Komisija Vide — Ģenētiski modificēti produkti — Ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87701 x MON 89788 — Lūguma iekšēji pārskatīt lēmumu ļaut laist tirgū produktu kā nepamatota noraidījums — Pienākums norādīt pamatojumu — Acīmredzama kļūda vērtējumā

24

2017/C 38/32

Lieta T-466/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 15. decembra spriedums – Spānija/Komisija Muitas savienība — Tunzivju izstrādājumu imports no Salvadoras — Ievedmuitas nodokļa pēcmuitošanas piedziņa — Pieteikums par ievedmuitas nodokļa nepiedzīšanu — Regulas (EEK) Nr. 2913/92 220. panta 2. punkta b) apakšpunkts un 236. pants — Tiesības uz labu pārvaldību saistībā ar Regulas (EEK) Nr. 2454/93 872.a pantu — Kompetento iestāžu kļūda, kas nav saprātīgi atklājama

24

2017/C 38/33

Lieta T-548/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 15. decembra spriedums – Spānija/Komisija Muitas savienība — Tunzivju izstrādājumu imports no Ekvadoras — Ievedmuitas nodokļa pēcmuitošanas piedziņa — Pieteikums par ievedmuitas nodokļa nepiedzīšanu — Regulas (EEK) Nr. 2913/92 220. panta 2. punkta b) apakšpunkts un 236. pants — Oficiālajā Vēstnesī publicēts paziņojums importētājiem — Labticība — Pieteikums par ievedmuitas nodokļa atlaišanu — Regulas (EEK) Nr. 2913/92 239. pants

25

2017/C 38/34

Lieta T-758/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 15. decembra spriedums – Infineon Technologies/Komisija Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Viedkaršu čipi — Lēmums, ar kuru konstatēts LESD 101. panta pārkāpums — Apmaiņa ar konfidenciālu komercinformāciju — Tiesības uz aizstāvību — Pārkāpums mērķa dēļ — Pierādījumi — Noilgums — Vienots un turpināts pārkāpums — 2006. gada Pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai — Pārdošanas vērtība

26

2017/C 38/35

Lieta T-762/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 15. decembra spriedums – Philips un Philips France/Komisija Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Viedkaršu čipi — Lēmums, ar kuru konstatēts LESD 101. panta pārkāpums — Apmaiņa ar konfidenciālu komercinformāciju — Pārkāpums mērķa dēļ — Vienots un turpināts pārkāpums — Labas pārvaldības princips — Rūpības pienākums — 2006. gada paziņojums par sadarbību — Paziņojums par izlīgumu — Noilgums — 2006. gada Pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai — Pārdošanas vērtība

26

2017/C 38/36

Lieta T-808/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 15. decembra spriedums – Spānija/Komisija Valsts atbalsts — Ciparu televīzija — Atbalsts digitālās televīzijas zemes apraides izvēršanai attālinātos un ne tik urbanizētos Kastīlijas-Lamančas apvidos — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu — Uzņēmuma jēdziens — Saimnieciska darbība — Priekšrocība — Pakalpojums ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi — Konkurences izkropļošana — LESD 107. panta 3. punkta c) apakšpunkts — Rūpības pienākums — Saprātīgs termiņš — Tiesiskā noteiktība — Vienlīdzīga attieksme — Samērīgums — Subsidiaritāte — Tiesības uz informāciju

27

2017/C 38/37

Apvienotās lietas T-37/15 un T–38/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 15. decembra spriedums – Abertis Telecom Terrestre un Telecom Castilla-La Mancha/Komisija Valsts atbalsts — Ciparu televīzija — Atbalsts zemes ciparu televīzijas ieviešanai attālās un mazāk urbanizētās Kastīlijas-Lamanšas teritorijās — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu — Uzņēmuma jēdziens — Saimnieciskā darbība — Priekšrocība — Pakalpojums ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi — Konkurences izkropļošana — LESD 107. panta 3. punkta c) apakšpunkts — Jauns atbalsts

28

2017/C 38/38

Lieta T-212/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 15. decembra spriedums – Aldi/EUIPO – Miquel Alimentació Grup (“Gourmet”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “Gourmet” reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts vārdiskas un grafiskas preču zīmes “GOURMET” un “Gourmet” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

28

2017/C 38/39

Lieta T-227/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 15. decembra spriedums – Redpur/EUIPO – Redwell Manufaktur (“Redpur”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “Redpur” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme “redwell INFRAROT HEIZUNGEN” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

29

2017/C 38/40

Lieta T-330/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 15. decembra spriedums – Keil/EUIPO – NaturaFit Diätetische Lebensmittelproduktion (“BasenCitrate”) Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “BasenCitrate” — Absolūts atteikuma pamats — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts

30

2017/C 38/41

Lieta T-366/15 P: Vispārējās tiesas 2016. gada 14. decembra spriedums – Todorova Androva/Padome u.c. Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Paaugstināšana amatā — 2011. gada paaugstināšana amatā — Neiekļaušana amatā paaugstināmo ierēdņu sarakstā — Pirmajā instancē celtās prasības noraidīšana — Civildienesta noteikumu 45. pants — UNICE, CEEP un EAK noslēgtā pamatnolīguma par darbu uz noteiktu laiku 4. klauzula — Vienlīdzīga attieksme — Pienākums norādīt pamatojumu — Pierādīšanas pienākums — Tiesas, kas lietu izskata pēc būtības, pienākums veikt izmeklēšanu — Iebilde par prettiesiskumu — Noteikums par sūdzības un prasības pieteikuma, kurš iesniegts Savienības tiesā, savstarpēju atbilstību

30

2017/C 38/42

Lieta T-391/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 15. decembra spriedums – Aldi/EUIPO – Cantina Tollo (“ALDIANO”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “ALDIANO” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “ALDI” — Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana — Regulas (EK) Nr. 207/2009 42. panta 2. punkts — Regulas (EK) Nr. 2868/95 22. noteikuma 3. punkts

31

2017/C 38/43

Lieta T-529/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 15. decembra spriedums – Intesa Sanpaolo/EUIPO (“START UP INITIATIVE”) Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “START UP INITIATIVE” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas Nr. 207/2009 75. pants

32

2017/C 38/44

Apvienotās lietas T-678/15 un T-679/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 15. decembra spriedums – Novartis/EUIPO (Pelēkas līknes attēls un zaļas līknes attēls) Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības grafisku preču zīmju, kas attēlo pelēku līkni un kas attēlo zaļu līkni, reģistrācijas pieteikumi — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspēja — Apzīmējuma vienkāršība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts

32

2017/C 38/45

Lieta T-716/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 9. novembra spriedums – Gallardo Blanco/EUIPO – Expasa Agricultura y Ganadería (H-veida zirga trenzes attēls) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes, ko veido H-veida zirga trenzes attēls, reģistrācijas pieteikums — Agrākas Eiropas Savienības un Spānijas grafiskas preču zīmes — Relatīvs atteikuma pamats — Agrāko preču zīmju faktiska izmantošana — Regulas (EK) Nr. 207/2009 42. panta 2. punkts — Sajaukšanas iespēja — Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

33

2017/C 38/46

Lieta T-826/16 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja vietnieka 2016. gada 16. decembra rīkojums – Casasnovas Bernad/Komisija Pagaidu noregulējums — Civildienests — Līgumdarbinieki — Uz nenoteiktu laiku noslēgta līguma izbeigšana — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Steidzamības neesamība

33

2017/C 38/47

Lieta T-746/16: Prasība, kas celta 2016. gada 28. oktobrī – Andreassons Åkeri u.c./Komisija

34

2017/C 38/48

Lieta T-778/16: Prasība, kas celta 2016. gada 9. novembrī – Īrija/Komisija

35

2017/C 38/49

Lieta T-834/16: Prasība, kas celta 2016. gada 29. novembrī – QC/Eiropadome

36

2017/C 38/50

Lieta T-837/16: Prasība, kas celta 2016. gada 28. novembrī – Zviedrija/Komisija

37

2017/C 38/51

Lieta T-838/16: Prasība, kas celta 2016. gada 30. novembrī – BP/FRA

38

2017/C 38/52

Lieta T-842/16: Prasība, kas celta 2016. gada 30. novembrī – Repower/EUIPO – repowermap (“REPOWER”)

39

2017/C 38/53

Lieta T-843/16: Prasība, kas celta 2016. gada 29. novembrī – dm-drogerie markt/EUIPO – Digital Print Group O. Schimek (“Foto Paradies”)

40

2017/C 38/54

Lieta T-844/16: Prasība, kas celta 2016. gada 29. novembrī – Alpirsbacher Klosterbräu Glauner/EUIPO (“Klosterstoff”)

41

2017/C 38/55

Lieta T-848/16: Prasība, kas celta 2016. gada 1. decembrī – Deichmann/EUIPO – Vans (“V”)

41

2017/C 38/56

Lieta T-849/16: Prasība, kas celta 2016. gada 4. decembrī – PGNiG Supply & Trading/Komisija

42

2017/C 38/57

Lieta T-850/16: Prasība, kas celta 2016. gada 30. novembrī – QE/Eurojust

43

2017/C 38/58

Lieta T-854/16: Prasība, kas celta 2016. gada 5. decembrī – Barata/Parlaments

44

2017/C 38/59

Lieta T-857/16: Prasība, kas celta 2016. gada 5. decembrī – Erdinger Weißbräu Werner Brombach/EUIPO (Lielas glāzes forma)

45

2017/C 38/60

Lieta T-859/16: Prasība, kas celta 2016. gada 7. decembrī – Damm/EUIPO – Schlossbrauerei Au-Hallertau Willibald Beck Freiherr von Peccoz (“EISKELLER”)

46

2017/C 38/61

Lieta T-860/16: Prasība, kas celta 2016. gada 6. decembrī – Wirecard/EUIPO (“mycard2go”)

46

2017/C 38/62

Lieta T-861/16: Prasība, kas celta 2016. gada 7. decembrī – C & J Clark International/Komisija

47

2017/C 38/63

Lieta T-862/16: Prasība, kas celta 2016. gada 7. decembrī – fritz-kulturgüter/EUIPO – Sumol + Compal Marcas (“fritz-wasser”)

48

2017/C 38/64

Lieta T-863/16: Prasība, kas celta 2016. gada 5. decembrī – Le Pen/Parlaments

48

2017/C 38/65

Lieta T-869/16: Prasība, kas celta 2016. gada 7. decembrī – Wenger/EUIPO – Swissgear (“SWISSGEAR”)

50

2017/C 38/66

Lieta T-873/16: Prasība, kas celta 2016. gada 8. decembrī – Groupe Canal +/Komisija

50

2017/C 38/67

Lieta T-878/16: Prasība, kas celta 2016. gada 9. decembrī – Karelia/EUIPO (“KARELIA”)

52

2017/C 38/68

Lieta T-883/16: Prasība, kas celta 2016. gada 16. decembrī – Polijas Republika/Komisija

52

2017/C 38/69

Lieta T-884/16: Prasība, kas celta 2016. gada 15. decembrī – Multiconnect/Komisija

53

2017/C 38/70

Lieta T-885/16: Prasība, kas celta 2016. gada 15. decembrī – Mass Response Service/Komisija

54

2017/C 38/71

Lieta T-167/16: Vispārējās tiesas 2016. gada 26. oktobra rīkojums – Polija/Komisija

54

2017/C 38/72

Lieta T-535/16: Vispārējās tiesas 2016. gada 5. decembra rīkojums – McGillivray/Komisija

55


LV

 

Top