EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:467:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 467, 2016. gada 15. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 467

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

59. sējums
2016. gada 15. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

REZOLŪCIJAS

 

Padome

2016/C 467/01

Padomes Rezolūcija par jauno prasmju programmu iekļaujošai un konkurētspējīgai Eiropai

1


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2016/C 467/02

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi par tādas radikalizācijas novēršanu, kas noved pie vardarbīga ekstrēmisma

3

2016/C 467/03

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi par jaunu pieeju veicināšanu darbā ar jaunatni, lai atklātu un attīstītu jauniešu potenciālu

8

2016/C 467/04

Padomes secinājumi par sporta diplomātiju

12

 

Eiropas Komisija

2016/C 467/05

Euro maiņas kurss

15

2016/C 467/06

Komisijas Lēmums (2016. gada 9. decembris) par to, lai Eiropas Atomenerģijas kopienas vārdā noslēgtu Protokolu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bosniju un Hercegovinu, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

16


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Komisija

2016/C 467/07

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus EACEA/41/2016 saskaņā ar programmu Erasmus+ – Pamatdarbība Nr. 3 – atbalsts politikas reformām: politikas inovāciju iniciatīvas – Uz nākotni vērsti Eiropas sadarbības projekti izglītības un apmācības jomā

18

 

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO)

2016/C 467/08

Paziņojums par atklāto konkursu

21

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

EBTA Tiesa

2016/C 467/09

Tiesas spriedums (2015. gada 2. oktobris) lietā E-7/15 – EBTA Uzraudzības iestāde pret Norvēģijas Karalisti (EBTA valsts saistību neizpilde – Direktīva 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai – Noteiktu piesārņojošu vielu robežvērtības gaisā – Gaisa kvalitātes plāns)

22

2016/C 467/10

Tiesas spriedums (2015. gada 27. oktobris) lietā E-10/15 – EBTA Uzraudzības iestāde pret Islandi (EEZ/EBTA valsts saistību neizpilde – Pasākumu neīstenošana – Direktīva 2009/126/EK par benzīna tvaiku uztveršanas otro pakāpi degvielas uzpildes stacijās, uzpildot degvielu mehāniskajos transportlīdzekļos)

23

2016/C 467/11

Tiesas spriedums (2015. gada 27. oktobris) lietā E-11/15 – EBTA Uzraudzības iestāde pret Islandi (EEZ/EBTA valsts saistību neizpilde – Pasākumu neīstenošana – Direktīva 2011/83/ES par patērētāju tiesībām)

24

2016/C 467/12

Marine Harvest ASA2016. gada 20. septembra prasība pret EBTA Uzraudzības iestādi (Lieta E-12/16)

25

2016/C 467/13

EBTA Uzraudzības iestādes 2016. gada 26. septembra prasība pret Islandi (Lieta E-13/16)

26

2016/C 467/14

EBTA Uzraudzības iestādes 2016. gada 26. septembra prasība pret Islandi (Lieta E-14/16)

27

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2016/C 467/15

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8204 – Barloworld South Africa / BayWa / JV) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

28

2016/C 467/16

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8325 – KKR / Hilding Anders) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

29


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top