EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:454:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 454, 2016. gada 5. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 454

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

59. gadagājums
2016. gada 5. decembris


Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2016/C 454/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1

2016/C 454/02

Pirmā ģenerāladvokāta norīkošana

2

2016/C 454/03

Palātas norīkošana Tiesas Reglamenta 107. pantā minēto lietu izskatīšanai

2

2016/C 454/04

Palātas norīkošana Tiesas Reglamenta 193. pantā minēto lietu izskatīšanai

2

2016/C 454/05

Tiesas 2016. gada 4. oktobra vispārējā sapulcē pieņemtie lēmumi

2

2016/C 454/06

Saraksti iztiesāšanas sastāvu noteikšanai lietām, kas tiek nodotas izskatīšanai trīs tiesnešu sastāvā

3

2016/C 454/07

Trīs tiesnešu palātu priekšsēdētāju ievēlēšana

4

2016/C 454/08

Jauna Tiesas locekļa zvēresta nodošana

4

2016/C 454/09

Jauno Vispārējās tiesas tiesnešu zvēresta nodošana

4


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2016/C 454/10

Lieta C-102/14 P: Tiesas (piektā palāta) 2016. gada 29. septembra rīkojums – Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA/Eiropas Komisija Apelācija – Tiesas Reglamenta 181. pants – Līgumi par Savienības finanšu atbalstu projektiem pētniecības un attīstības jomā – Pārkāpumus konstatējošs revīzijas ziņojums – Lēmums atgūt Eiropas Komisijas izmaksātos avansa maksājumus – Prasība atcelt tiesību aktu – Lēmums apturēt maksājumus – Prasība sakarā ar ārpuslīgumisko atbildību – Lēmums neslēgt nolīgumu – Prasība par zaudējumu atlīdzību – Nepieņemamība

5

2016/C 454/11

Lieta C-224/14 P: Tiesas (sestā palāta) 2016. gada 6. septembra rīkojums – Lidl Stiftung & Co. KG/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs Apelācija – Eiropas Savienības preču zīme – Tiesas Reglamenta 181. pants – Acīmredzami nepieņemama vai acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība

5

2016/C 454/12

Lieta C-237/14 P: Tiesas (sestā palāta) 2016. gada 6. septembra rīkojums – Lidl Stiftung & Co. KG/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs Apelācija – Eiropas Savienības preču zīme – Tiesas Reglamenta 181. pants – Acīmredzami nepieņemama vai acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība

6

2016/C 454/13

Lieta C-551/14 P: Tiesas (sestā palāta) 2016. gada 13. septembra rīkojums – Arctic Paper Mochenwangen GmbH/Eiropas Komisija Apelācija – Vide – Direktīva 2003/87/EK – 10.a pants – Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēma – Pagaidu noteikumi saskaņotai emisiju kvotu bezmaksas piešķiršanai no 2013. gada – Lēmums 2011/278/ES – Valsts īstenošanas pasākumi, ko ir piedāvājusi Vācijas Federatīvā Republika – Atteikums noteiktas iekārtas iekļaut tādu iekārtu sarakstā, kuras saņem bez maksas piešķirtas emisiju kvotas – Noteikums, kas attiecas uz “pārmērīgu grūtību” gadījumiem – Komisijas īstenošanas pilnvaras

6

2016/C 454/14

Lieta C-564/14 P: Tiesas (sestā palāta) 2016. gada 13. septembra rīkojums – Raffinerie Heide GmbH/Eiropas Komisija Apelācija – Vide – Direktīva 2003/87/EK – 10.a pants – Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēma – Pagaidu noteikumi saskaņotai emisiju kvotu bezmaksas piešķiršanai no 2013. gada – Lēmums 2011/278/ES – Valsts īstenošanas pasākumi, ko ir piedāvājusi Vācijas Federatīvā Republika – Atteikums noteiktas iekārtas iekļaut tādu iekārtu sarakstā, kuras saņem bez maksas piešķirtas emisiju kvotas – Noteikums, kas attiecas uz “pārmērīgu grūtību” gadījumiem – Komisijas īstenošanas pilnvaras

7

2016/C 454/15

Lieta C-565/14 P: Tiesas (sestā palāta) 2016. gada 13. septembra rīkojums – Romonta GmbH/Eiropas Komisija Apelācija – Vide – Direktīva 2003/87/EK – 10.a pants – Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēma – Pagaidu noteikumi saskaņotai emisiju kvotu bezmaksas piešķiršanai no 2013. gada – Lēmums 2011/278/ES – Valsts īstenošanas pasākumi, ko ir piedāvājusi Vācijas Federatīvā Republika – Atteikums noteiktas iekārtas iekļaut tādu iekārtu sarakstā, kuras saņem bez maksas piešķirtas emisiju kvotas – Noteikums, kas attiecas uz “pārmērīgu grūtību” gadījumiem – Komisijas īstenošanas pilnvaras

7

2016/C 454/16

Lieta C-228/15: Tiesas (piektā palāta) 2016. gada 7. septembra rīkojums – (Tribunale di Catania (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – krimināllieta pret Snezhana Velikova Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Savienības pilsoņu tiesības pārvietoties un uzturēties Eiropas Savienības teritorijā – Lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu nenozīmīgums pamatlietas atrisināšanai – Acīmredzama nepieņemamība

8

2016/C 454/17

Lieta C-309/15 P: Tiesas (devītā palāta) 2016. gada 8. septembra rīkojums – Real Express Srl/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs un MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG Apelācija – Tiesas Reglamenta 181. pants – Eiropas Savienības preču zīme – Regula (EK) Nr. 207/2009 – Grafiska preču zīme zilā un sarkanā krāsā, kas ietver vārdisku elementu “real” – Valsts grafisku preču zīmju melnā un baltā krāsā, kas ietver vārdiskus elementus “Real” un “Real mark”, īpašnieka iebildumi – Iebildumu noraidījums

8

2016/C 454/18

Lieta C-322/15: Tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 8. septembra rīkojums (Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Google Ireland Limited, Google Italy Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts un 94. pants – Pietiekamu precizējumu par pamatlietas faktiskajiem apstākļiem un tiesisko regulējumu, kā arī iemesliem, kas pamato nepieciešamību saņemt atbildi uz prejudiciālo jautājumu, neesamība – Acīmredzama nepieņemamība

9

2016/C 454/19

Lieta C-338/15 P: Tiesas (septītā palāta) 2016. gada 20. jūlija rīkojums – Claire Staelen/Eiropas ombuds Apelācija – Ārpuslīgumiskā atbildība – Eiropas ombuda izskatīta sūdzība par piemēroto kandidātu saraksta saistībā ar atklātu konkursu pārvaldību – Tiesas Reglaments – 181. pants

9

2016/C 454/20

Apvienotās lietas C-363/15 P un C-364/15 P: Tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 21. jūlija rīkojums – Louis Vuitton Malletier SA/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs un Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG Apelācija – Kopienas preču zīme – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

10

2016/C 454/21

Lieta C-438/15: Tiesas (septītā palāta) 2016. gada 28. septembra rīkojums (Tribunale di Taranto (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – krimināllieta pret Davide Durante Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 99. pants – Identiski prejudiciālie jautājumi – LESD 49. un 56. pants – Brīvība veikt uzņēmējdarbību – Pakalpojumu sniegšanas brīvība – Azartspēles – Ierobežojumi – Primāri vispārējo interešu apsvērumi – Samērīgums – Nosacījumi dalībai iepirkumā un saimnieciskā un finansiālā stāvokļa izvērtēšana – Pretendenta izslēgšana, jo tas nav iesniedzis divu dažādu banku iestāžu sagatavotus apliecinājumus par pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

10

2016/C 454/22

Lieta C-534/15: Tiesas (desmitā palāta) 2016. gada 14. septembra rīkojums (Judecătoria Satu Mare (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Pavel Dumitraș, Mioara Dumitraș/BRD Groupe Société Générale – Sucursala Judeţeană Satu Mare Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Patērētāju tiesību aizsardzība – Direktīva 93/13/EEK – Negodīgi noteikumi – 1. panta 1. punkts – 2. panta b) punkts – Patērētāja statuss – Aizdevuma nodošana, veicot aizdevuma līguma pārjaunojumu – Nekustamā īpašuma garantijas līgums, ko noslēgušas privātpersonas, kurām nav nekādas profesionālās saiknes ar jauno komercsabiedrību, parādnieci

11

2016/C 454/23

Lieta C-542/15: Tiesas (septītā palāta) 2016. gada 28. septembra rīkojums (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – krimināllieta pret Angela Manzo Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 99. pants – Identiski prejudiciālie jautājumi – LESD 49. un 56. pants – Brīvība veikt uzņēmējdarbību – Pakalpojumu sniegšanas brīvība – Azartspēles – Ierobežojumi – Primāri vispārējo interešu apsvērumi – Samērīgums – Publiski līgumi – Nosacījumi dalībai iepirkumā un saimnieciskā un finansiālā stāvokļa izvērtēšana – Pretendenta izslēgšana, jo tas nav iesniedzis divu dažādu banku iestāžu sagatavotus apliecinājumus par pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli – Direktīva 2004/18/EK – 47. pants – Piemērojamība

12

2016/C 454/24

Lieta C-586/15 P: Tiesas (septītā palāta) 2016. gada 7. septembra rīkojums – Lotte Co. Ltd/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs Apelācija – Tiesas Reglamenta 181. pants – Eiropas Savienības preču zīme – Grafiska preču zīme, kas ietver vārdisku elementu japāņu valodā un mazu koalu turošas koalas, kas atrodas kokā, attēlu – Agrāku valsts trīsdimensiju preču zīmes “KOALA-BÄREN” un grafiskas preču zīmes “KOALA” īpašnieka iebildumi – Preču zīmes faktiskas izmantošanas pierādījums – Preču zīmes izmantošana tādā formā, kas atšķiras ar elementiem, kuri nemaina tās atšķirtspēju – Regulas (EK) Nr. 207/2009 15. panta 1. punkta otrās daļas a) apakšpunkts un 42. panta 2. un 3. punkts – Daļēji acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība

12

2016/C 454/25

Lieta C-614/15: Tiesas (desmitā palāta) 2016. gada 21. septembra rīkojums (Curtea de Apel Craiova (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Rodica Popescu/Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 99. pants – Sociālā politika – Direktīva 1999/70/EK – UNICE, CEEP un EAK noslēgtais pamatnolīgums par darbu uz noteiktu laiku – Secīgi uz noteiktu laiku noslēgti darba līgumi – Veterinārārsta asistente dzīvnieku veselības kontroles jomā – Publiskais sektors – 5. klauzulas 1. punkts – Pasākumi, lai novērstu uz noteiktu laiku noslēgtu darba līgumu ļaunprātīgu izmantošanu – Jēdziens “objektīvi iemesli”, kas attaisno šādu līgumu slēgšanu – Vakanto amata vietu aizstāšana, līdz tiek pabeigtas konkursa procedūras

13

2016/C 454/26

Lieta C-631/15: Tiesas (desmitā palāta) 2016. gada 21. septembra rīkojums (Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Carlos Álvarez Santirso/Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesas Reglamenta 99. pants – Direktīva 1999/70/EK – UNICE, CEEP un EAK noslēgtais pamatnolīgums par darbu uz noteiktu laiku – 4. klauzula – Secīgie uz noteiktu laiku noslēgtie darba līgumi publiskajā sektorā – Neuniversitātes izglītība – Valsts tiesiskais regulējums – Piemaksas pie atalgojuma piešķiršana – Nosacījums – Pozitīva rezultāta iegūšana novērtēšanas procesā – Pasniedzēji, kas nodarbināti kā pagaidu darbinieki – Izslēgšana – Nediskriminācijas princips

14

2016/C 454/27

Apvienotās lietas C-91/16 un C-120/16: Tiesas (piektā palāta) 2016. gada 8. septembra rīkojums (Juzgado de Primera Instancia no 60 de Madrid (Spānija) lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Caixabank SA/Héctor Benlliure Santiago (C-91/16), Abanca Corporación Bancaria SA/Juan José González Rey, María Consuelo González Rey, Francisco Rodríguez Alonso (C-120/16) Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Direktīva 93/13/EEK – Negodīgi noteikumi – Nokavējuma procentu likme – Aizdevuma lietošanas procentu likmes izmantošana – Tiesas Reglamenta 53. panta 2. punkts – Nepieņemamība

14

2016/C 454/28

Lieta C-141/16: Tiesas (septītā palāta) 2016. gada 20. jūlija rīkojums (Commissione Tributaria Regionale di Milano (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Stanleybet Malta Ltd, Mario Stoppani/Agenzia delle dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Lombardia Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Brīvība veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvība – Vienots nodoklis par derībām un likmju pieņemšanu – Nodokļa uzlikšana valsts starpniekiem, kas ziņas par spēlēm nodod citā dalībvalstī dibinātu uzņēmēju vārdā – Pietiekamu precizējumu par pamatlietas faktiskajiem apstākļiem un tiesisko regulējumu, kā arī iemeslu, kas pamato atbildes uz prejudiciālo jautājumu vajadzību, neesamība – Acīmredzama nepieņemamība

15

2016/C 454/29

Lieta C-471/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2016. gada 14. jūnija spriedumu lietā T-789/14 Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH/Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) 2016. gada 24. augustā iesniedza Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH

15

2016/C 454/30

Lieta C-492/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 14. septembrī iesniedza Fővárosi Törvényszék (Ungārija) – Incyte Corporation/Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

17

2016/C 454/31

Lieta C-493/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 14. septembrī iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Itālija) – Sicurbau Srl u.c./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti u.c.

17

2016/C 454/32

Lieta C-494/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 15. septembrī iesniedza Tribunale civile di Trapani (Itālija) – Giuseppa Santoro/Comune di Valderice, Presidenza del Consiglio dei Ministri

18

2016/C 454/33

Lieta C-503/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 23. septembrī iesniedza Tribunal da Relação de Évora (Portugāle) – Luis Isidro Delgado Mendes/Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA

19

2016/C 454/34

Lieta C-506/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 26. septembrī iesniedza Tribunal da Relação do Porto (Portugāle) – José Joaquim Neto de Sousa/Estado Português

19

2016/C 454/35

Lieta C-1/15: Tiesas priekšsēdētāja 2016. gada 22. septembra rīkojums – Eiropas Komisija/Austrijas Republika, kuru atbalsta Vācijas Federatīvā Republika, Čehijas Republika

20

2016/C 454/36

Lieta C-62/16: Tiesas priekšsēdētāja 2016. gada 8. jūlija rīkojums – Eiropas Komisija/Rumānija

20

2016/C 454/37

Lieta C-161/16: Tiesas priekšsēdētāja 2016. gada 15. jūlija rīkojums (Attunda Tingsrätt (Zviedrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Airhelp Ltd/Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

20

2016/C 454/38

Lieta C-172/16: Tiesas priekšsēdētāja 2016. gada 21. jūlija rīkojums (Amtsgericht Düsseldorf, Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Ljiljana Kammerer, Frank Kammerer/Swiss International Air Lines AG

20

2016/C 454/39

Lieta C-257/16: Tiesas priekšsēdētāja 2016. gada 18. jūlija rīkojums (Amtsgericht Köln (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Elke RochJürgen Roch/Germanwings GmbH

21

 

Vispārējā tiesa

2016/C 454/40

Lieta T-672/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 20. oktobra spriedums – August Wolff un Remedia/Komisija Cilvēkiem paredzētas zāles – Direktīvas 2001/83/EK 31. pants – Direktīvas 2001/83/EK 116. pants – Aktīvā viela estradiols – Komisijas lēmums, ar kuru dalībvalstīm noteikts atsaukt un grozīt valsts tirdzniecības atļaujas lokālai lietošanai paredzētām zālēm, kas satur 0,01  % estradiola – Pierādīšanas pienākums – Samērīgums – Vienlīdzīga attieksme

22

2016/C 454/41

Lieta T-14/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 20. oktobra spriedums – Lufthansa AirPlus Servicekarten/EUIPO – Mareea Comtur (“airpass.ro”) Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “airpass.ro” reģistrācijas pieteikums – Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “AirPlus International” – Iebildumu noraidīšana – Regulas (EK) Nr. 2868/95 21. noteikums – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas – Regulas (EK) Nr. 207/2009 81. panta 4. punkts

22

2016/C 454/42

Lieta T-141/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 20. oktobra spriedums – Čehijas Republika/Komisija ELGF un ELFLA – No finansējuma izslēgti izdevumi – Vīnogulāju aizsardzība – Čehijas Republikas izdevumi – Tiesiskā noteiktība – Tiesiskā paļāvība

23

2016/C 454/43

Lieta T-407/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 20. oktobra spriedums – Monster Energy/EUIPO – Hot-Can Intellectual Property (“HotoGo self-heating can technology”) Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “HotoGo self-heating can technology” reģistrācijas pieteikums – Agrākas Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes, kurās attēloti nagi – Relatīvi atteikuma pamati – Apzīmējumu līdzības neesamība – Sajaukšanas iespējas neesamība – Apzīmējumu saistīšanas neesamība – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts

24

2016/C 454/44

Lieta T-693/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 20. oktobra spriedums – Clover Canyon/EUIPO – Kaipa Sportswear (“CLOVER CANYON”) Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību – Vārdiska preču zīme “CLOVER CANYON” – Agrāka valsts vārdiska preču zīme “CANYON” – Relatīvs atteikuma pamats – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Sajaukšanas iespēja

24

2016/C 454/45

Lieta T-543/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 12. oktobra rīkojums – Lysoform Dr. Hans Rosemann u.c./ECHA Prasība atcelt tiesību aktu – Iekļaušana aktīvo vielu piegādātāja statusā Regulas (ES) Nr. 528/2012 95. pantā paredzētajā sarakstā – Tieša skāruma neesamība – Nepieņemamība

25

2016/C 454/46

Lieta T-564/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 11. oktobra rīkojums – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Komisija Prasība atcelt tiesību aktu – Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta ietvaros sniegtā finansiālā palīdzība – Nepārsūdzams akts – Sagatavojošs tiesību akts – Nepieņemamība

26

2016/C 454/47

Lieta T-620/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 17. oktobra rīkojums – Orthema Service/EUIPO (“Gehen wie auf Wolken”) Eiropas Savienības preču zīme – Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “Gehen wie auf Wolken” reģistrācijas pieteikums – Preču zīme, ko veido reklāmas sauklis – Absolūts atteikuma pamats – Atšķirtspējas neesamība – Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Acīmredzami juridiski nepamatota prasība

26

2016/C 454/48

Lieta T-669/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 12. oktobra rīkojums – Lysoform Dr. Hans Rosemann u.c./ECHA Prasība atcelt tiesību aktu – Iekļaušana Regulas (ES) Nr. 528/2012 95. pantā paredzētajā sarakstā aktīvās vielas piegādātāja statusā – Tieša skāruma neesamība – Nepieņemamība

27

2016/C 454/49

Lieta T-699/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2016. gada 19. jūlija spriedumu lietā F-147/15 Meyrl/Parlaments 2016. gada 29. septembrī iesniedza Eiropas Parlaments

28

2016/C 454/50

Lieta T-704/16: Prasība, kas celta 2016. gada 26. septembrī – Murka/EUIPO (“SCATTER SLOTS”)

28

2016/C 454/51

Lieta T-705/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2016. gada 21. jūlija spriedumu lietā F-1/16 WQ  (*1)  Lieta T-705/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2016. gada 21. jūlija spriedumu lietā F-1/16 /Parlaments 2016. gada 3. oktobrī iesniedza WQ  (*1) 

29

2016/C 454/52

Lieta T-706/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2016. gada 21. jūlija spriedumu lietā F-125/15 HB/Komisija 2016. gada 3. oktobrī iesniedza HB

30

2016/C 454/53

Lieta T-721/16: Prasība, kas celta 2016. gada 7. oktobrī – Luxottica Group/EUIPO – Chen (“BeyBeni”)

31

2016/C 454/54

Lieta T-732/16: Prasība, kas celta 2016. gada 20. oktobrī – Valencia Club de Fútbol/Komisija

31

2016/C 454/55

Lieta T-733/16: Prasība, kas celta 2016. gada 18. oktobrī – Banque Postale/ECB

32

2016/C 454/56

Lieta T-613/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 19. septembra rīkojums – European Dynamics Luxembourg u.c./Frontex

33


(*1)Informācija dzēsta, ņemot vērā personu aizsardzību saistībā ar personas datu apstrādi.

 


LV

 

Personas datu aizsardzības nolūkā daļa šajā izdevumā ietvertās informācijas vairs nevar tikt izpausta; tādēļ ir publicēta jauna autentiska versija.

Top