EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:441:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 441, 2016. gada 28. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 441

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

59. gadagājums
2016. gada 28. novembris


Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2016/C 441/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2016/C 441/02

Lieta C-218/15: Tiesas (piektā palāta) 2016. gada 6. oktobra spriedums (Tribunale ordinario di Campobasso (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – krimināllieta pret Gianpaolo Paoletti u.c. Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — LES 6. pants — Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 49. pants — Labvēlīgāka krimināllikuma atpakaļejoša spēka princips — Itālijas pilsoņi, kas ir organizējuši Rumānijas pilsoņu nelikumīgu ieceļošanu Itālijas teritorijā — Fakti pirms Rumānijas pievienošanās Eiropas Savienībai — Rumānijas pievienošanās ietekme uz likumpārkāpumu saistībā ar nelegālās imigrācijas atbalstīšanu — Savienības tiesību īstenošana — Tiesas kompetence

2

2016/C 441/03

Lieta C-318/15: Tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 6. oktobra spriedums (Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Tecnoedi Costruzioni Srl/Comune di Fossano Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Publiski būvdarbu līgumi — Direktīva 2004/18/EK — 7. panta c) punkts — Robežvērtību summa publiskos līgumos — Nesasniegta robežvērtība — Nesamērīgi lēti piedāvājumi — Automātiska izslēgšana — Līgumslēdzējas iestādes tiesības — Līgumslēdzējas iestādes pienākumi, kas izriet no brīvības veikt uzņēmējdarbību, no pakalpojumu sniegšanas brīvības un no vispārīgā nediskriminācijas principa — Līgumi, kam var būt noteikta pārrobežu interese

3

2016/C 441/04

Lieta C-412/15: Tiesas (trešā palāta) 2016. gada 5. oktobra spriedums (Hessisches Finanzgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH/Finanzamt Kassel II – Hofgeismar Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļi — Pievienotās vērtības nodoklis — Direktīva 2006/112/EK — Atsevišķu darbību vispārējās interesēs atbrīvojumi no nodokļa — 132. panta 1. punkta d) apakšpunkts — Cilvēka orgānu, asiņu un piena piegādes — Piemērojamība — Cilvēka asins plazma, kas ir apstrādāta un tiek izmantota rūpnieciskiem mērķiem

3

2016/C 441/05

Lieta C-466/15: Tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 6. oktobra spriedums (Conseil d'État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Jean-Michel Adrien u.c./Premier ministre, Ministre des finances et des comptes publics, Ministre de la décentralisation et de la fonction publique Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Darba ņēmēju brīva pārvietošanās — Valsts ierēdņi, kas norīkoti darbā Savienības iestādē vai struktūrā — Vecuma pensija — Izvēles tiesības — Dalības valsts pensiju shēmā apturēšana vai paturēšana spēkā — Ierobežojums valsts pensiju shēmā iegūto pensiju kumulēt ar Savienības pensiju shēmā iegūto pensiju

4

2016/C 441/06

Lieta C-572/15: Tiesas (septītā palāta) 2016. gada 5. oktobra spriedums (Riigikohus (Igaunija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – F. Hoffmann-La Roche AG/Accord Healthcare OÜ Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Rūpnieciskais un komercīpašums — Patents — Papildu aizsardzības sertifikāts — Regula (EK) Nr. 469/2009 — 21. panta 2. punkts — Pārejas noteikumi — Sertifikāts, kas izsniegts saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem pirms tās pievienošanās Eiropas Savienībai — 21. panta 2. punkta interpretācija — Sertifikāta spēkā esamības laiks — 21. panta 2. punkta spēkā esamība — Atvasināto tiesību, kas tieši izriet no pievienošanās akta, pieņemšana — Tiesas kompetences neesamība

5

2016/C 441/07

Lieta C-576/15: Tiesas (septītā palāta) 2016. gada 5. oktobra spriedums (Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Маya Маrinova ET/Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļi — Pievienotās vērtības nodoklis — Direktīva 2006/112/EK — 2. panta 1. punkta a) apakšpunkts — 9. panta 1. punkts — 14. panta 1. punkts — 73., 80. un 273. pants — Nodokļu neitralitātes un samērīguma principi — Krāpšana nodokļu jomā — Pārkāpumi uzskaitē — Piegāžu un ienākumu slēpšana — Nodokļa bāzes noteikšana

5

2016/C 441/08

Lieta C-583/15: Tiesas (desmitā palāta) 2016. gada 5. oktobra spriedums – Eiropas Komisija/Portugāles Republika Valsts pienākumu neizpilde — Transporta politika — Regula (EK) Nr. 1071/2009 — Autopārvadātājs — Vienkāršošana un administratīvā sadarbība — 16. panta 1. un 5. punkts — Valsts elektroniskais reģistrs, kurā tā reģistrē autopārvadājumu uzņēmumus — Valstu elektronisko reģistru savstarpēja savienojamība

6

2016/C 441/09

Lieta C-23/16: Tiesas (desmitā palāta) 2016. gada 5. oktobra spriedums – Eiropas Komisija/Polijas Republika Valsts pienākumu neizpilde — Regula (EK) Nr. 1071/2009 — Kopīgi noteikumi par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem — 16. panta 1. un 5. punkts — Autopārvadājumu uzņēmumu valsts elektroniskais reģistrs — Savstarpēja savienojuma ar citu dalībvalstu valsts elektroniskajiem reģistriem neesamība

7

2016/C 441/10

Lieta C-472/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 24. augustā iesniedza Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spānija) – Jorge Luís Colino Sigüenza/Ayuntamiento de Valladolid un In-pulso Musical, Sociedad Cooperativa

7

2016/C 441/11

Lieta C-474/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 29. augustā iesniedza Cour d'appel de Colmar (Francija) – Ministère public, Belu Dienstleistung GmbH & Co KG, Stefan Nikless

8

2016/C 441/12

Lieta C-486/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 12. septembrī iesniedza Juzgado de Primera Instancia de Alicante (Spānija) – Bankia S.A./Alfredo Sánchez Martínez un Sandra Sánchez Triviño

9

2016/C 441/13

Lieta C-491/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 14. septembrī iesniedza Supremo Tribunal Administrativo (Portugāle) – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP/Maxiflor – Promoção e Comercialização de Plantas, Importação e Exportação, Lda

10

2016/C 441/14

Lieta C-498/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 19. septembrī iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) – Maximilian Schrems/Facebook Ireland Limited

10

2016/C 441/15

Lieta C-505/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2016. gada 12. jūlija rīkojumu lietā T-347/14 Olga Stanislavivna Yanukovych/Eiropas Savienības Padome 2016. gada 23. septembrī iesniedza Olga Stanislavivna YanukovychViktor Viktorovych Yanukovych mantiniece

11

2016/C 441/16

Lieta C-507/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 26. septembrī iesniedza Administrativen sad Sofia grad (Bulgārija) – Entertainment Bulgaria System EOOD/Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia

13

2016/C 441/17

Lieta C-511/16: Prasība, kas celta 2016. gada 29. septembrī – Eiropas Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste

13

 

Vispārējā tiesa

2016/C 441/18

Lieta T-351/13: Vispārējās tiesas 2016. gada 18. oktobra spriedums – Crown Equipment (Suzhou) un Crown Gabelstapler/Padome Dempings — Ķīnas izcelsmes ar roku darbināmu paliktņu autokrāvēju un to galveno daļu imports — Galīgais antidempinga maksājums — Prasība atcelt tiesību aktu — Tiešs skārums — Individuāls skārums — Pieņemamība — Normālās vērtības noteikšana — Regulas (EK) Nr. 1225/2009 2. panta 7. punkta a) apakšpunkts — Mazākā maksājuma noteikums — Regulas Nr. 1225/2009 9. panta 4. punkts — Pienākums norādīt pamatojumu

15

2016/C 441/19

Lieta T-367/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 18. oktobra spriedums – August Storck/EUIPO – Chiquita Brands (“Fruitfuls”) Eiropas Savienības preču zīme — Atcelšanas process — Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “Fruitfuls” — Faktiska izmantošana — Regulas (EK) Nr. 207/2009 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 2. punkts

15

2016/C 441/20

Lieta T-418/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 18. oktobra spriedums – Sina Bank/Padome Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret Irānu kodoldarbību izplatīšanas novēršanai — Līdzekļu iesaldēšana — Prasība atcelt tiesību aktu — Termiņš prasības celšanai — Prasījumu grozīšana — Pieņemamība — Pienākums norādīt pamatojumu — Tiesības uz aizstāvību — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Atcelšanas seku pielāgošana laikā

16

2016/C 441/21

Lieta T-824/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 18. oktobra spriedums – Eveready Battery Company/EUIPO – Hussain u.c. (“POWER EDGE”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “POWER EDGE” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “EDGE” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana — Regulas Nr. 207/2009 15. panta 1. punkts un 42. panta 2. punkts

17

2016/C 441/22

Lieta T-56/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 18. oktobra spriedums – Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO (“BRAUWELT”) Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “BRAUWELT” reģistrācijas pieteikums — Absolūti atteikuma pamati — Aprakstošs raksturs — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts — Izmantošanas rezultātā iegūta atšķirtspēja — Regulas Nr. 207/2009 7. panta 3. punkts — Tiesības tikt uzklausītam — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas Nr. 207/2009 75. pants

18

2016/C 441/23

Lieta T-776/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 18. oktobra spriedums – Meissen Keramik/EUIPO (“MEISSEN KERAMIK”) Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “MEISSEN KERAMIK” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts

19

2016/C 441/24

Lieta T-662/16: Prasība, kas celta 2016. gada 12. septembrī – Gall Pharma/EUIPO – Pfizer (“Styriagra”)

19

2016/C 441/25

Lieta T-667/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2016. gada 20. jūlija spriedumu lietā F-113/15 Adriaen u.c./Komisija 2016. gada 19. septembrī iesniedza Pieter De Meyer

20

2016/C 441/26

Lieta T-668/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2016. gada 20. jūlija spriedumu lietā F-112/15 HL/Komisija 2016. gada 19. septembrī iesniedza HL

22

2016/C 441/27

Lieta T-681/16: Prasība, kas celta 2016. gada 23. septembrī – Henkel Electronic Materials (Belgium)/Komisija

23

2016/C 441/28

Lieta T-682/16: Prasība, kas celta 2016. gada 23. septembrī – Francija/Komisija

24

2016/C 441/29

Lieta T-689/16: Prasība, kas celta 2016. gada 24. septembrī – PL/Komisija

25

2016/C 441/30

Lieta T-691/16: Prasība, kas celta 2016. gada 26. septembrī – Elevolution-Engenharia/Komisija

26

2016/C 441/31

Lieta T-692/16: Prasība, kas celta 2016. gada 27. septembrī – CJ/ECDC

26

2016/C 441/32

Lieta T-693/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2016. gada 19. jūlija spriedumu lietā F-149/15 HG/Komisija 2016. gada 28. septembrī iesniedza HG

27

2016/C 441/33

Lieta T-695/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2016. gada 20. jūlija spriedumu lietā F-104/15 U  (*1) /Komisija 2016. gada 29. septembrī iesniedza Eiropas Komisija

28

2016/C 441/34

Lieta T-698/16: Prasība, kas celta 2016. gada 23. septembrī – Trasta Komercbanka u.c./ECB

29

2016/C 441/35

Lieta T-702/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2016. gada 20. jūlija spriedumu lietā F-126/15 Barroso Truta u.c./Tiesa 2016. gada 30. septembrī iesniedza José Barroso Truta, Marc Forli, Calogero Galante, Bernard Gradel

30

2016/C 441/36

Lieta T-715/16: Prasība, kas celta 2016. gada 7. oktobrī – Pebagua/Komisija

31

2016/C 441/37

Lieta T-717/16: Prasība, kas celta 2016. gada 4. oktobrī – Waldhausen/EUIPO (Zirga galvas silueta attēls)

31

2016/C 441/38

Lieta T-719/16: Prasība, kas celta 2016. gada 7. oktobrī – Berliner Stadtwerke/EUIPO (“berlinWärme”)

32

2016/C 441/39

Lieta T-720/16: Prasība, kas celta 2016. gada 10. oktobrī – ARFEA/Komisija

32

2016/C 441/40

Lieta T-724/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2016. gada 2. augusta rīkojumu lietā F-134/11 Cocchi un Falcione/Komisija 2016. gada 12. oktobrī iesniedza Giorgio Cocchi un Nicola Falcione

34


(*1)Informācija dzēsta, ņemot vērā personu aizsardzību saistībā ar personas datu apstrādi.

 


LV

 

Personas datu aizsardzības un/vai konfidencialitātes nolūkā daļa šajā izdevumā ietvertās informācijas vairs nevar tikt izpausta, un tādēļ ir publicēta jauna autentiska versija.

Top