Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:441:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 441, 2016. gada 28. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 441

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

59. gadagājums
2016. gada 28. novembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2016/C 441/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2016/C 441/02

Lieta C-218/15: Tiesas (piektā palāta) 2016. gada 6. oktobra spriedums (Tribunale ordinario di Campobasso (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – krimināllieta pret Gianpaolo Paoletti u.c. Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — LES 6. pants — Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 49. pants — Labvēlīgāka krimināllikuma atpakaļejoša spēka princips — Itālijas pilsoņi, kas ir organizējuši Rumānijas pilsoņu nelikumīgu ieceļošanu Itālijas teritorijā — Fakti pirms Rumānijas pievienošanās Eiropas Savienībai — Rumānijas pievienošanās ietekme uz likumpārkāpumu saistībā ar nelegālās imigrācijas atbalstīšanu — Savienības tiesību īstenošana — Tiesas kompetence

2

2016/C 441/03

Lieta C-318/15: Tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 6. oktobra spriedums (Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Tecnoedi Costruzioni Srl/Comune di Fossano Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Publiski būvdarbu līgumi — Direktīva 2004/18/EK — 7. panta c) punkts — Robežvērtību summa publiskos līgumos — Nesasniegta robežvērtība — Nesamērīgi lēti piedāvājumi — Automātiska izslēgšana — Līgumslēdzējas iestādes tiesības — Līgumslēdzējas iestādes pienākumi, kas izriet no brīvības veikt uzņēmējdarbību, no pakalpojumu sniegšanas brīvības un no vispārīgā nediskriminācijas principa — Līgumi, kam var būt noteikta pārrobežu interese

3

2016/C 441/04

Lieta C-412/15: Tiesas (trešā palāta) 2016. gada 5. oktobra spriedums (Hessisches Finanzgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH/Finanzamt Kassel II – Hofgeismar Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļi — Pievienotās vērtības nodoklis — Direktīva 2006/112/EK — Atsevišķu darbību vispārējās interesēs atbrīvojumi no nodokļa — 132. panta 1. punkta d) apakšpunkts — Cilvēka orgānu, asiņu un piena piegādes — Piemērojamība — Cilvēka asins plazma, kas ir apstrādāta un tiek izmantota rūpnieciskiem mērķiem

3

2016/C 441/05

Lieta C-466/15: Tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 6. oktobra spriedums (Conseil d'État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Jean-Michel Adrien u.c./Premier ministre, Ministre des finances et des comptes publics, Ministre de la décentralisation et de la fonction publique Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Darba ņēmēju brīva pārvietošanās — Valsts ierēdņi, kas norīkoti darbā Savienības iestādē vai struktūrā — Vecuma pensija — Izvēles tiesības — Dalības valsts pensiju shēmā apturēšana vai paturēšana spēkā — Ierobežojums valsts pensiju shēmā iegūto pensiju kumulēt ar Savienības pensiju shēmā iegūto pensiju

4

2016/C 441/06

Lieta C-572/15: Tiesas (septītā palāta) 2016. gada 5. oktobra spriedums (Riigikohus (Igaunija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – F. Hoffmann-La Roche AG/Accord Healthcare OÜ Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Rūpnieciskais un komercīpašums — Patents — Papildu aizsardzības sertifikāts — Regula (EK) Nr. 469/2009 — 21. panta 2. punkts — Pārejas noteikumi — Sertifikāts, kas izsniegts saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem pirms tās pievienošanās Eiropas Savienībai — 21. panta 2. punkta interpretācija — Sertifikāta spēkā esamības laiks — 21. panta 2. punkta spēkā esamība — Atvasināto tiesību, kas tieši izriet no pievienošanās akta, pieņemšana — Tiesas kompetences neesamība

5

2016/C 441/07

Lieta C-576/15: Tiesas (septītā palāta) 2016. gada 5. oktobra spriedums (Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Маya Маrinova ET/Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļi — Pievienotās vērtības nodoklis — Direktīva 2006/112/EK — 2. panta 1. punkta a) apakšpunkts — 9. panta 1. punkts — 14. panta 1. punkts — 73., 80. un 273. pants — Nodokļu neitralitātes un samērīguma principi — Krāpšana nodokļu jomā — Pārkāpumi uzskaitē — Piegāžu un ienākumu slēpšana — Nodokļa bāzes noteikšana

5

2016/C 441/08

Lieta C-583/15: Tiesas (desmitā palāta) 2016. gada 5. oktobra spriedums – Eiropas Komisija/Portugāles Republika Valsts pienākumu neizpilde — Transporta politika — Regula (EK) Nr. 1071/2009 — Autopārvadātājs — Vienkāršošana un administratīvā sadarbība — 16. panta 1. un 5. punkts — Valsts elektroniskais reģistrs, kurā tā reģistrē autopārvadājumu uzņēmumus — Valstu elektronisko reģistru savstarpēja savienojamība

6

2016/C 441/09

Lieta C-23/16: Tiesas (desmitā palāta) 2016. gada 5. oktobra spriedums – Eiropas Komisija/Polijas Republika Valsts pienākumu neizpilde — Regula (EK) Nr. 1071/2009 — Kopīgi noteikumi par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem — 16. panta 1. un 5. punkts — Autopārvadājumu uzņēmumu valsts elektroniskais reģistrs — Savstarpēja savienojuma ar citu dalībvalstu valsts elektroniskajiem reģistriem neesamība

7

2016/C 441/10

Lieta C-472/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 24. augustā iesniedza Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spānija) – Jorge Luís Colino Sigüenza/Ayuntamiento de Valladolid un In-pulso Musical, Sociedad Cooperativa

7

2016/C 441/11

Lieta C-474/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 29. augustā iesniedza Cour d'appel de Colmar (Francija) – Ministère public, Belu Dienstleistung GmbH & Co KG, Stefan Nikless

8

2016/C 441/12

Lieta C-486/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 12. septembrī iesniedza Juzgado de Primera Instancia de Alicante (Spānija) – Bankia S.A./Alfredo Sánchez Martínez un Sandra Sánchez Triviño

9

2016/C 441/13

Lieta C-491/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 14. septembrī iesniedza Supremo Tribunal Administrativo (Portugāle) – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP/Maxiflor – Promoção e Comercialização de Plantas, Importação e Exportação, Lda

10

2016/C 441/14

Lieta C-498/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 19. septembrī iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) – Maximilian Schrems/Facebook Ireland Limited

10

2016/C 441/15

Lieta C-505/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2016. gada 12. jūlija rīkojumu lietā T-347/14 Olga Stanislavivna Yanukovych/Eiropas Savienības Padome 2016. gada 23. septembrī iesniedza Olga Stanislavivna YanukovychViktor Viktorovych Yanukovych mantiniece

11

2016/C 441/16

Lieta C-507/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 26. septembrī iesniedza Administrativen sad Sofia grad (Bulgārija) – Entertainment Bulgaria System EOOD/Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Sofia

13

2016/C 441/17

Lieta C-511/16: Prasība, kas celta 2016. gada 29. septembrī – Eiropas Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste

13

 

Vispārējā tiesa

2016/C 441/18

Lieta T-351/13: Vispārējās tiesas 2016. gada 18. oktobra spriedums – Crown Equipment (Suzhou) un Crown Gabelstapler/Padome Dempings — Ķīnas izcelsmes ar roku darbināmu paliktņu autokrāvēju un to galveno daļu imports — Galīgais antidempinga maksājums — Prasība atcelt tiesību aktu — Tiešs skārums — Individuāls skārums — Pieņemamība — Normālās vērtības noteikšana — Regulas (EK) Nr. 1225/2009 2. panta 7. punkta a) apakšpunkts — Mazākā maksājuma noteikums — Regulas Nr. 1225/2009 9. panta 4. punkts — Pienākums norādīt pamatojumu

15

2016/C 441/19

Lieta T-367/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 18. oktobra spriedums – August Storck/EUIPO – Chiquita Brands (“Fruitfuls”) Eiropas Savienības preču zīme — Atcelšanas process — Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “Fruitfuls” — Faktiska izmantošana — Regulas (EK) Nr. 207/2009 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 2. punkts

15

2016/C 441/20

Lieta T-418/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 18. oktobra spriedums – Sina Bank/Padome Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret Irānu kodoldarbību izplatīšanas novēršanai — Līdzekļu iesaldēšana — Prasība atcelt tiesību aktu — Termiņš prasības celšanai — Prasījumu grozīšana — Pieņemamība — Pienākums norādīt pamatojumu — Tiesības uz aizstāvību — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Atcelšanas seku pielāgošana laikā

16

2016/C 441/21

Lieta T-824/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 18. oktobra spriedums – Eveready Battery Company/EUIPO – Hussain u.c. (“POWER EDGE”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “POWER EDGE” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “EDGE” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana — Regulas Nr. 207/2009 15. panta 1. punkts un 42. panta 2. punkts

17

2016/C 441/22

Lieta T-56/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 18. oktobra spriedums – Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO (“BRAUWELT”) Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “BRAUWELT” reģistrācijas pieteikums — Absolūti atteikuma pamati — Aprakstošs raksturs — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts — Izmantošanas rezultātā iegūta atšķirtspēja — Regulas Nr. 207/2009 7. panta 3. punkts — Tiesības tikt uzklausītam — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas Nr. 207/2009 75. pants

18

2016/C 441/23

Lieta T-776/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 18. oktobra spriedums – Meissen Keramik/EUIPO (“MEISSEN KERAMIK”) Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “MEISSEN KERAMIK” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts

19

2016/C 441/24

Lieta T-662/16: Prasība, kas celta 2016. gada 12. septembrī – Gall Pharma/EUIPO – Pfizer (“Styriagra”)

19

2016/C 441/25

Lieta T-667/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2016. gada 20. jūlija spriedumu lietā F-113/15 Adriaen u.c./Komisija 2016. gada 19. septembrī iesniedza Pieter De Meyer

20

2016/C 441/26

Lieta T-668/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2016. gada 20. jūlija spriedumu lietā F-112/15 HL/Komisija 2016. gada 19. septembrī iesniedza HL

22

2016/C 441/27

Lieta T-681/16: Prasība, kas celta 2016. gada 23. septembrī – Henkel Electronic Materials (Belgium)/Komisija

23

2016/C 441/28

Lieta T-682/16: Prasība, kas celta 2016. gada 23. septembrī – Francija/Komisija

24

2016/C 441/29

Lieta T-689/16: Prasība, kas celta 2016. gada 24. septembrī – PL/Komisija

25

2016/C 441/30

Lieta T-691/16: Prasība, kas celta 2016. gada 26. septembrī – Elevolution-Engenharia/Komisija

26

2016/C 441/31

Lieta T-692/16: Prasība, kas celta 2016. gada 27. septembrī – CJ/ECDC

26

2016/C 441/32

Lieta T-693/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2016. gada 19. jūlija spriedumu lietā F-149/15 HG/Komisija 2016. gada 28. septembrī iesniedza HG

27

2016/C 441/33

Lieta T-695/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2016. gada 20. jūlija spriedumu lietā F-104/15 /Komisija 2016. gada 29. septembrī iesniedza Eiropas Komisija ( *1 )

28

2016/C 441/34

Lieta T-698/16: Prasība, kas celta 2016. gada 23. septembrī – Trasta Komercbanka u.c./ECB

29

2016/C 441/35

Lieta T-702/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2016. gada 20. jūlija spriedumu lietā F-126/15 Barroso Truta u.c./Tiesa 2016. gada 30. septembrī iesniedza José Barroso Truta, Marc Forli, Calogero Galante, Bernard Gradel

30

2016/C 441/36

Lieta T-715/16: Prasība, kas celta 2016. gada 7. oktobrī – Pebagua/Komisija

31

2016/C 441/37

Lieta T-717/16: Prasība, kas celta 2016. gada 4. oktobrī – Waldhausen/EUIPO (Zirga galvas silueta attēls)

31

2016/C 441/38

Lieta T-719/16: Prasība, kas celta 2016. gada 7. oktobrī – Berliner Stadtwerke/EUIPO (“berlinWärme”)

32

2016/C 441/39

Lieta T-720/16: Prasība, kas celta 2016. gada 10. oktobrī – ARFEA/Komisija

32

2016/C 441/40

Lieta T-724/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2016. gada 2. augusta rīkojumu lietā F-134/11 Cocchi un Falcione/Komisija 2016. gada 12. oktobrī iesniedza Giorgio Cocchi un Nicola Falcione

34


 


 

(*1)   Informācija dzēsta, ņemot vērā personu aizsardzību saistībā ar personas datu apstrādi.

LV

 

Personas datu aizsardzības nolūkā daļa šajā izdevumā ietvertās informācijas vairs nevar tikt izpausta; tādēļ ir publicēta jauna autentiska versija.

Top