EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:410:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 410, 2016. gada 7. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 410

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

59. sējums
2016. gada 7. novembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2016/C 410/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2016/C 410/02

Lieta C-432/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 2. augustā iesniedza Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spānija) – Carolina Minayo Luque/Quitxalla Stars, S.L. un Fondo de Garantia Salarial

2

2016/C 410/03

Lieta C-433/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 3. augustā iesniedza Corte suprema di cassazione (Itālija) – Bayerische Motoren Werke AG/Acacia Srl

3

2016/C 410/04

Lieta C-443/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 8. augustā iesniedza Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid (Spānija) – Francisco Rodrigo Sanz/Universidad Politécnica de Madrid

4

2016/C 410/05

Lieta C-444/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 8. augustā iesniedza Cour d'appel de Mons (Beļģija) – Immo Chiaradia SPRL/Beļģijas valsts

5

2016/C 410/06

Lieta C-445/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 8. augustā iesniedza cour d'appel de Mons (Beļģija) – Docteur De Bruyne SPRL/Beļģijas valsts

6

2016/C 410/07

Lieta C-446/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2016. gada 8. jūnija rīkojumu lietā T-178/15 Kohrener Landmolkerei un DHG/Komisija 2016. gada 9. augustā iesniedza Kohrener Landmolkerei GmbH, DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH

7

2016/C 410/08

Lieta C-449/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 11. augustā iesniedza Corte d’appello di Genova (Itālija) – Kerly Del Rosario Martinez Silva/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova

8

2016/C 410/09

Lieta C-463/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 17. augustā iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – Stadion Amsterdam CV/Staatssecretaris van Financiën

8

2016/C 410/10

Lieta C-489/16: Prasība, kas celta 2016. gada 9. septembrī – Eiropas Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste

9

 

Vispārējā tiesa

2016/C 410/11

Lieta T-309/10 RENV: Vispārējās tiesas 2016. gada 28. septembra spriedums – Klein/Komisija Ārpuslīgumiskā atbildība — Direktīva 93/42/EEK — Saskaņota sistēma, kas nodrošina slimnieku, lietotāju un trešo personu veselību un drošību, lietojot medicīnas ierīces — 8. pants — Lēmuma par laišanas tirgū aizliegumu paziņošana — Komisijas nostājas neformulēšana — 18. pants — Nepamatots CE marķējums — Kaitējums — Pietiekami būtisks tiesību normas, ar kuru privātpersonām piešķir tiesības, pārkāpums — Cēloņsakarība

10

2016/C 410/12

Lieta T-363/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 21. septembra spriedums – Secolux/Komisija Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Dokumenti, kas attiecas uz publiska pakalpojumu līguma iepirkuma procedūru — Piekļuves atteikums — Izņēmums saistībā ar privātās dzīves un personas neaizskaramības aizsardzību — Izņēmums saistībā ar komerciālo interešu aizsardzību — Izņēmums saistībā ar lēmumu pieņemšanas procesa aizsardzību — Daļēja piekļuve — Sevišķas sabiedrības intereses — Pienākums norādīt pamatojumu

10

2016/C 410/13

Lieta T-435/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 22. septembra spriedums – Tose’e Ta’avon Bank/Padome Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret Irānu kodolieroču izplatīšanas novēršanai — Līdzekļu iesaldēšana — Iebilde par prettiesiskumu — Īstenošanas pilnvaru piešķiršana Padomei — Kritērijs veidojumiem, kuri sniedz atbalstu Irānas valdībai — Kļūda tiesību piemērošanā — Kļūda faktos — Pienākums norādīt pamatojumu — Samērīgums — Pamattiesības

11

2016/C 410/14

Lieta T-437/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 28. septembra spriedums – Apvienotā Karaliste/Komisija ELVGF Garantiju nodaļa — ELGF un ELFLA — No finansējuma izslēgti izdevumi — Integrēta vadības un kontroles sistēma — Maksājuma samazinājums vai tā nepiešķiršana, ja nav izpildīti savstarpējās atbilstības noteikumi — Vienotas likmes finanšu korekcija, ko īstenojusi Komisija saskaņā ar šajā jomā pieņemtajām iekšējām pamatnostādnēm — Pierādīšanas pienākums — Regulas (EK) Nr. 73/2009 II pielikuma interpretācija

12

2016/C 410/15

Lieta T-632/14: Vispārējās tiesas 2016. gada 22. septembra spriedums – Intercon/Komisija Šķīrējklauzula — Septītā pamatprogramma pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) — Komisijas lēmums prasīt atlīdzināt prasītājai pārskaitītās summas — Strīda līgumiskais raksturs — 1991. gada 2. maija Vispārējās tiesas Reglamenta 44. panta 1. punkta c) apakšpunkts un 5.a punkts — Pieņemamība — Revīzijas apjoms — Dokumenti un apsvērumi, kas iesniegti pēc šim nolūkam paredzēto termiņu beigām

12

2016/C 410/16

Lieta T-206/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 22. septembra spriedums – Intercon/Komisija Šķīrējklauzula — Septītā pamatprogramma pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) — Dotācijas nolīgums attiecībā uz projektu “Virtual Pathological Heart of the Virtual Physiological Human” — Komisijas lēmums prasīt atlīdzināt daļu no pārskaitītajām summām — Nepieņemamība — 1991. gada 2. maija Vispārējās tiesas Reglamenta 44. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Dokumenti un apsvērumi, kas iesniegti pēc šim nolūkam paredzēto termiņu beigām

13

2016/C 410/17

Lieta T-228/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 22. septembra spriedums – Grupo de originación y análisis/EUIPO – Bankinter (“BK PARTNERS”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “BK PARTNERS” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska un grafiska preču zīme “bk.” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

14

2016/C 410/18

Lieta T-237/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 22. septembra spriedums – Łabowicz/EUIPO – Pure Fishing (“NANO”) Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Eiropas Savienības grafiska preču zīme “NANO” — Absolūts atteikuma pamats — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Regulas Nr. 207/2009 52. panta 1. un 2. punkts

14

2016/C 410/19

Lieta T-362/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 28. septembra spriedums – Lacamanda Group/EUIPO – Woolley (“HENLEY”) Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “HENLEY” — Agrākas Apvienotās Karalistes un Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “HENLEYS” — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 5. punkts — Netaisnīgi gūts labums no agrākas preču zīmes atšķirtspējas vai reputācijas

15

2016/C 410/20

Lieta T-400/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 28. septembra spriedums – Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto/EUIPO – University College London (“CITRUS SATURDAY”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “CITRUS SATURDAY” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “CITRUS” — Dokumentu novēlota iesniegšana — Ar Regulas (EK) Nr. 207/2009 76. panta 2. punktu piešķirtā rīcības brīvība — Regulas (EK) Nr. 2868/95 19. noteikums un 20. noteikuma 1. punkts

15

2016/C 410/21

Lieta T-449/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 27. septembra spriedums – Satkirit Holdings/EUIPO – Advanced Mailing Solutions (“luvo”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “luvo” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “luvo” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Preču un pakalpojumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

16

2016/C 410/22

Lieta T-450/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 27. septembra spriedums – Satkirit Holdings Ltd/EUIPO (“luvoworld”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “luvoworld” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “luvo” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Preču un pakalpojumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

17

2016/C 410/23

Lieta T-476/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 28. septembra spriedums – European Food/EUIPO – Société des produits Nestlé (“FITNESS”) Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “FITNESS” — Absolūti atteikuma pamati — Atšķirtspējas neesamība — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts, 52. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 76. pants — Regulas (EK) Nr. 2868/95 37. noteikuma b) punkta iv) apakšpunkts un 50. noteikuma 1. punkts — Pierādījumu sniegšana pirmoreiz procesā apelācijas padomē

17

2016/C 410/24

Lieta T-512/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 22. septembra spriedums – Sun Cali/EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (“SUN CALI”) Eiropas Savienības preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Eiropas Savienības grafiska preču zīme “SUN CALI” — Agrāka valsts grafiska preču zīme “CaLi co” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 53. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Pārstāvība Apelācijas padomē — Reāli pastāvošs rūpniecības vai tirdzniecības uzņēmums Savienībā — Ekonomiski saistītas juridiskas personas — Regulas Nr. 207/2009 92. panta 3. punkts

18

2016/C 410/25

Lieta T-539/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 28. septembra spriedums – LLR-G5/EUIPO – Glycan Finance (“SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5”) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5” reģistrācijas pieteikums — Agrākas starptautiskas vārdiskas preču zīmes “Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5” un “Silicium Organique G5” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

19

2016/C 410/26

Lieta T-684/15 P: Vispārējās tiesas 2016. gada 22. septembra spriedums – Weissenfels/Parlaments Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Ārpuslīgumiskā atbildība — Civildienesta tiesas objektivitāte — Personas dati

19

2016/C 410/27

Lieta T-750/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 22. septembra rīkojums – Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft u.c./Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — Valsts atbalsts — Atjaunojamo energoresursu enerģija — Atbalsts, kas piešķirts atbilstoši atsevišķām grozītā Vācijas Likuma par atjaunojamo enerģiju (2014. gada EEG) normām — Atbalsts atjaunojamās elektroenerģijas ražošanai un samazināta EEG piemaksa energoietilpīgiem lietotājiem — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par saderīgu ar iekšējo tirgu — Prasība atcelt tiesību aktu — Intereses celt prasību neesamība — Nepieņemamība

20

2016/C 410/28

Lieta T-761/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 13. septembra rīkojums – Sogepa/Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — Valsts atbalsts — Kristāla izstrādājumi — Atbalsts aizdevuma veidā — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu — Pienākums atgūt maksātnespējas procesā esošam uzņēmumam piešķirto atbalstu — Formas prasību neievērošana — Nepieņemamība

20

2016/C 410/29

Lieta T-78/16: Vispārējās tiesas 2016. gada 16. septembra rīkojums – Sartour/Parlaments Publiski pakalpojumu līgumi — Koncesija ēdināšanas nodrošināšanai ēkā, kuru aizņem Parlaments — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana un iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citam pretendentam — Iepirkuma atcelšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

21

2016/C 410/30

Lieta T-256/16 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2016. gada 15. septembra rīkojums – Niculae u.c./Rumānija u.c. Pagaidu noregulējums — Pamatprasības noraidīšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

21

2016/C 410/31

Lieta T-632/16: Prasība, kas celta 2016. gada 2. septembrī – Haeberlen/ENISA

22

2016/C 410/32

Lieta T-647/16: Prasība, kas celta 2016. gada 15. septembrī – Camerin/Parlaments

23

2016/C 410/33

Lieta T-651/16: Prasība, kas celta 2016. gada 14. septembrī – Crocs/EUIPO – Gifi Diffusion (“Footwear”)

23

2016/C 410/34

Lieta T-657/16: Prasība, kas celta 2016. gada 17. septembrī – Márquez Alentà/EUIPO – Fiesta Hotels & Resorts (Skudras attēls)

24

2016/C 410/35

Lieta T-666/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2016. gada 21. jūlija spriedumu lietā F-100/15 De Nicola/EIB 2016. gada 20. septembrī iesniedza Carlo De Nicola

25

2016/C 410/36

Lieta T-669/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2016. gada 21. jūlija spriedumu lietā F-82/15 De Nicola/EIB 2016. gada 21. septembrī iesniedza Carlo De Nicola

25

2016/C 410/37

Lieta T-670/16: Prasība, kas celta 2016. gada 16. septembrī – Digital Rights Ireland/Komisija

26

2016/C 410/38

Lieta T-672/16: Prasība, kas celta 2016. gada 21. septembrī – C=Holdings/EUIPO – Trademarkers (“C=commodore”)

27

2016/C 410/39

Lieta T-675/16: Prasība, kas celta 2016. gada 22. septembrī – Wirecard/EUIPO (“mycard2go”)

28

2016/C 410/40

Lieta T-676/16: Prasība, kas celta 2016. gada 22. septembrī – Wirecard/EUIPO (“mycard2go”)

29

2016/C 410/41

Lieta T-683/16: Prasība, kas celta 2016. gada 21. septembrī – KUKA Systems/EUIPO (“MATRIX BODY SHOP”)

29

2016/C 410/42

Lieta T-684/16: Prasība, kas celta 2016. gada 23. oktobrī – Ciarko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością/EUIPO – Maan (Tvaika nosūcējs)

30

2016/C 410/43

Lieta T-685/16: Prasība, kas celta 2016. gada 22. septembrī – Jiménez Gasalla/EUIPO (“B2B SOLUTIONS”)

30

2016/C 410/44

Lieta T-687/16: Prasība, kas celta 2016. gada 23. septembrī – Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Nadal Esteban (“STYLO & KOTON”)

31

2016/C 410/45

Lieta T-688/16: Prasība, kas celta 2016. gada 28. septembrī – Janssen-Cases/Komisija

32

2016/C 410/46

Lieta T-370/13: Vispārējās tiesas 2016. gada 7. septembra rīkojums – Gemeente Eindhoven/Komisija

32

2016/C 410/47

Lieta T-446/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 19. septembra rīkojums – Indecopi/EUIPO – Synergy Group (“PISCO”)

33

2016/C 410/48

Lieta T-447/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 19. septembra rīkojums – Indecopi/EUIPO – Synergy Group (“PISCO SOUR”)

33

2016/C 410/49

Lieta T-463/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 14. septembra rīkojums – Almashreq Investment Fund/Padome

33

2016/C 410/50

Lieta T-464/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 14. septembra rīkojums – Othman/Padome

33

2016/C 410/51

Lieta T-465/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 14. septembra rīkojums – Makhlouf/Padome

33

2016/C 410/52

Lieta T-466/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 14. septembra rīkojums – Makhlouf/Padome

34

2016/C 410/53

Lieta T-467/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 14. septembra rīkojums – Drex Technologies/Padome

34

2016/C 410/54

Lieta T-468/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 14. septembra rīkojums – – Souruh/Padome

34

2016/C 410/55

Lieta T-469/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 14. septembra rīkojums – Bena Properties/Padome

34

2016/C 410/56

Lieta T-470/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 14. septembra rīkojums – Cham/Padome

34

2016/C 410/57

Lieta T-471/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 14. septembra rīkojums – Syriatel Mobile Telecom/Padome

35

2016/C 410/58

Lieta T-705/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 14. septembra rīkojums – Syriatel Mobile Telecom/Padome

35

2016/C 410/59

Lieta T-706/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 14. septembra rīkojums – Makhlouf/Padome

35

2016/C 410/60

Lieta T-707/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 14. septembra rīkojums – Souruh/Padome

35

2016/C 410/61

Lieta T-708/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 14. septembra rīkojums – Cham un Bena Properties/Padome

35

2016/C 410/62

Lieta T-709/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 14. septembra rīkojums – Almashreq Investment Fund/Padome

36

2016/C 410/63

Lieta T-710/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 14. septembra rīkojums – Drex Technologies/Padome

36

2016/C 410/64

Lieta T-711/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 14. septembra rīkojums – Othman/Padome

36

2016/C 410/65

Lieta T-714/15: Vispārējās tiesas 2016. gada 14. septembra rīkojums – Makhlouf/Padome

36

2016/C 410/66

Lieta T-9/16: Vispārējās tiesas 2016. gada 6. septembra rīkojums – Skechers USA France/EUIPO – IM Production (Apavi)

36

2016/C 410/67

Lieta T-237/16: Vispārējās tiesas 2016. gada 13. septembra rīkojums – NI/EDAU

37

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2016/C 410/68

Lieta F-61/12: Civildienesta tiesas trešās palātas 2016. gada 15. jūnija rīkojums – Stepien un Animali/Komisija Civildienests — Ierēdņi — Pensijas — Valstī iegūto pensijas tiesību nodošana — Priekšlikums par izdienas gadu noteikšanu — Akts, kas nav nelabvēlīgs — Prasības nepieņemamība — Lūgums lemt, neaplūkojot lietu pēc būtības — Reglamenta 83. pants

38

2016/C 410/69

Lieta F-75/12: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2016. gada 15. jūnija rīkojums – Wille un Skovsboell/Komisija Civildienests — Ierēdņi — Pensijas — Valstī iegūto pensijas tiesību nodošana — Priekšlikums par izdienas gadu noteikšanu — Akts, kas nav nelabvēlīgs — Prasības nepieņemamība — Pieteikums pieņemt nolēmumu, neaplūkojot lietu pēc būtības — Reglamenta 83. pants

38

2016/C 410/70

Lieta F-152/12: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2016. gada 15. jūnija rīkojums – Poniskaitis/Komisija Civildienests — Ierēdņi — Pensijas — Valstī iegūto pensijas tiesību nodošana — Priekšlikums par izdienas gadu noteikšanu — Akts, kas nav nelabvēlīgs — Prasības nepieņemamība — Pieteikums pieņemt nolēmumu, neaplūkojot lietu pēc būtības — Reglamenta 83. pants

39

2016/C 410/71

Lieta F-39/15: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2016. gada 15. jūnija rīkojums – Marinozzi/Komisija Civildienests — Līgumdarbinieki — Pensijas — Valstī iegūto pensijas tiesību nodošana — Priekšlikums par izdienas gadu ieskaitīšanu — Akts, kas nav nelabvēlīgs — Prasības nepieņemamība — Pieteikums pieņemt nolēmumu, neaplūkojot lietu pēc būtības — Reglamenta 83. pants

40

2016/C 410/72

Lieta F-87/15: Civildienesta tiesas 2016. gada 6. jūnija rīkojums – Matzke/Komisija

40


LV

 

Top