Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:389:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 389, 2016. gada 21. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 389

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

59. sējums
2016. gada 21. oktobris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

REZOLŪCIJAS

 

Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

EESK 518. plenārsesija 2016. gada 13. un 14. jūlijā

2016/C 389/01

Rezolūcija par tematu “Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ieguldījums Eiropas Komisijas 2017. gada darba programmā”

1

 

ATZINUMI

 

Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

EESK 518. plenārsesija 2016. gada 13. un 14. jūlijā

2016/C 389/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Tirgus ekonomikas režīma iespējamās noteikšanas attiecībā uz Ķīnu (tirdzniecības aizsardzības instrumentu nolūkā) ietekme uz galvenajām rūpniecības nozarēm (kā arī nodarbinātību un izaugsmi)” (pašiniciatīvas atzinums)

13

2016/C 389/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Pilsoniskās sabiedrības un vietējo un reģionālo pašvaldību alianses izveide ar mērķi nodrošināt Parīzes nolīgumā paredzēto saistību izpildi” (pašiniciatīvas atzinums)

20

2016/C 389/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Izaugsmes digitālais pīlārs: e-seniori – potenciāls 25 % apmērā no ES iedzīvotāju kopskaita” (pašiniciatīvas atzinums)

28

2016/C 389/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Eiropas pilsoņu iniciatīva (pārskatīšana)” (pašiniciatīvas atzinums)

35


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

EESK 518. plenārsesija 2016. gada 13. un 14. jūlijā

2016/C 389/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par rīcības plānu PVN jomā “Ceļā uz vienotu ES PVN zonu – laiks pieņemt lēmumu”” (COM(2016) 148 final)

43

2016/C 389/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Rūpniecība 4.0 un digitālā revolūcija: nākotnes perspektīvas” (COM(2016) 180 final)

50

2016/C 389/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas Investīciju bankai “Tērauda rūpniecība: kā saglabāt ilgtspējīgu nodarbinātību un izaugsmi Eiropā”” (COM(2016) 155 final)

60

2016/C 389/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par zvejas resursu saglabāšanu un jūras ekosistēmu aizsardzību ar tehniskiem pasākumiem un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1967/2006, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1224/2009 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1343/2011 un (ES) Nr. 1380/2013 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 894/97, (EK) Nr. 850/98, (EK) Nr. 2549/2000, (EK) Nr. 254/2002, (EK) Nr. 812/2004 un (EK) Nr. 2187/2005” (COM(2016) 134 final – 2016/0074 (COD))

67

2016/C 389/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “ES rīcības plāns savvaļas dzīvnieku un augu nelikumīgas tirdzniecības apkarošanai”” (COM(2016) 87 final)

74

2016/C 389/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka noteikumus par to, kā CE marķētus mēslošanas līdzekļus darīt pieejamus tirgū, un groza Regulas (EK) Nr. 1069/2009 un (EK) Nr. 1107/2009” (COM(2016) 157 final – 2016/0084 (COD))

80

2016/C 389/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Aviācijas stratēģija Eiropai”” (COM(2015) 598 final)

86

2016/C 389/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu kuģošanā iekšējos ūdeņos un Padomes Direktīvas 96/50/EK un Padomes Direktīvas 91/672/EEK atcelšanu” (COM(2016) 82 final – 2016/0050 (COD))

93


LV

 

Top