EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:364:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 364, 2016. gada 3. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 364

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

59. gadagājums
2016. gada 3. oktobris


Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2016/C 364/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1

 

Vispārējā tiesa

2016/C 364/02

Lietas, kas nodotas Vispārējai tiesai 2016. gada 1. septembrī

2


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2016/C 364/03

Lieta C-514/15 P: Tiesas (sestā palāta) 2016. gada 7. jūlija rīkojums – HIT Groep BV/Eiropas Komisija Apelācija – Tiesas Reglamenta 181. pants – Konkurence – Aizliegtas vienošanās – Priekšspriegojuma tērauda Eiropas tirgus – Regula (EK) Nr. 1/2003 – 23. panta 2. punkts – Naudas soda apmēra aprēķināšana – Naudas soda maksimālais apmērs – Kopējais apgrozījums “iepriekšējā finanšu gadā” – Atsauce uz citu finanšu gadu, nevis to, kas ir bijis pirms apstrīdēta lēmuma pieņemšanas – Samērīguma princips

9

2016/C 364/04

Lieta C-404/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 19. jūlijā iesniedza Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) – Lombard Ingatlan Lízing Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

9

2016/C 364/05

Lieta C-411/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2016. gada 12. maija spriedumu lietā T-468/14 Holistic Innovation Institute/Komisija 2016. gada 22. jūlijā iesniedza Holistic Innovation Institute, SLU

10

2016/C 364/06

Lieta C-434/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 4. augustā iesniedza Supreme Court (Īrija) – Peter Nowak/Data Protection Commissioner

11

2016/C 364/07

Lieta C-439/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 5. augustā iesniedza Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgārija) – krimināllieta pret Emil Milev

12

2016/C 364/08

Lieta C-287/15: Tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 12. jūlija rīkojums (Consiglio di Stato (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Società LIS Srl, Società Cerutti Lorenzo Srl/Abbanoa SpA: piedaloties: Consorzio Stabile CSI – Consorzio Servizi Integrati Soc. cons. arl, Procelli Costruzioni Srl, Bondini Srl, Assisi Strade Srl

12

 

Vispārējā tiesa

2016/C 364/09

Lieta T-297/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2015. gada 18. maija spriedumu lietā F-79/13 Gyarmathy/EMCDDA2016. gada 9. jūnijā iesniedza Valéria Anna Gyarmathy

13

2016/C 364/10

Lieta T-381/16: Prasība, kas celta 2016. gada 13. jūlijā – Düll/EUIPO – Cognitect (“DaToMo”)

14

2016/C 364/11

Lieta T-390/16: Prasība, kas celta 2016. gada 22. jūlijā – Grupo Osborne/EUIPO – Ostermann (“DONTORO dog friendship”)

15

2016/C 364/12

Lieta T-393/16: Prasība, kas celta 2016. gada 25. jūlijā – Omnicom International Holdings/EUIPO – eBay (“dA/tA/bA/y”)

16

2016/C 364/13

Lieta T-394/16: Prasība, kas celta 2016. gada 25. jūlijā – Omnicom International Holdings/EUIPO – eBay (“DATABAY”)

16

2016/C 364/14

Lieta T-406/16: Prasība, kas celta 2016. gada 22. jūlijā – Dogg Label/EUIPO – Chemoul (“JAPRAG”)

17

2016/C 364/15

Lieta T-411/16: Prasība, kas celta 2016. gada 31. jūlijā – Syriatel Mobile Telecom/Padome

18

2016/C 364/16

Lieta T-412/16: Prasība, kas celta 2016. gada 31. jūlijā – Bena Properties/Padome

19

2016/C 364/17

Lieta T-413/16: Prasība, kas celta 2016. gada 31. jūlijā – Cham/Padome

19

2016/C 364/18

Lieta T-414/16: Prasība, kas celta 2016. gada 31. jūlijā – Drex Technologies/Padome

20

2016/C 364/19

Lieta T-415/16: Prasība, kas celta 2016. gada 31. jūlijā – Almashreq Investment Fund/Padome

20

2016/C 364/20

Lieta T-416/16: Prasība, kas celta 2016. gada 31. jūlijā – Othman/Padome

21

2016/C 364/21

Lieta T-426/16: Prasība, kas celta 2016. gada 2. augustā – Perfumes y Aromas Artesanales/EUIPO — Aromas Selective (“Aa AROMAS artesanales”)

21

2016/C 364/22

Lieta T-432/16: Prasība, kas celta 2016. gada 26. jūlijā – Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO (“медведь”)

22

2016/C 364/23

Lieta T-440/16: Prasība, kas celta 2016. gada 5. augustā – Souruh/Padome

23

2016/C 364/24

Lieta T-441/16: Prasība, kas celta 2016. gada 5. augustā – Tetra Pharm (1997)/EUIPO – Sebapharma (“SeboCalm”)

23

2016/C 364/25

Lieta T-445/16: Prasība, kas celta 2016. gada 5. augustā – Schniga/CPVO (“Gala Schnico”)

24

2016/C 364/26

Lieta T-449/16: Prasība, kas celta 2016. gada 10. augustā – sheepworld/EUIPO (“Bester Opa”)

25

2016/C 364/27

Lieta T-450/16: Prasība, kas celta 2016. gada 10. augustā – sheepworld/EUIPO (“Beste Freunde”)

25

2016/C 364/28

Lieta T-451/16: Prasība, kas celta 2016. gada 10. augustā – sheepworld/EUIPO (“Bester Papa”)

26

2016/C 364/29

Lieta T-452/16: Prasība, kas celta 2016. gada 10. augustā – sheepworld/EUIPO (“Beste Freundin”)

26

2016/C 364/30

Lieta T-454/16: Prasība, kas celta 2016. gada 5. augustā – Arrigoni/EUIPO – Arrigoni Formaggi (“Arrigoni Valtaleggio”)

27

2016/C 364/31

Lieta T-457/16: Prasība, kas celta 2016. gada 16. augustā – Aldi Einkauf/EUIPO – Schwamm & Cie. (“Le Coq de France”)

28

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2016/C 364/32

Lieta F-9/12 RENV: Civildienesta tiesas (tiesnesis vienpersoniski) 2016. gada 21. jūlija spriedums – CC/Parlaments Civildienests – Lietas nodošana atpakaļ Civildienesta tiesai pēc atcelšanas – Prasība par zaudējumu atlīdzību – Ārpuslīgumiskā atbildība – Piemēroto kandidātu saraksta pārvaldībā pieļautās kļūdas – Atklāts konkurss – Paziņojums par konkursu EUR/A/151/98 – Vienlīdzīga attieksme – Sprieduma [konfidenciāli] izpildes pasākumi – Eiropas ombuda izmeklēšana ( 1 )

29

2016/C 364/33

Lieta F-130/14: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2016. gada 19. jūlija spriedums – Earlie/Parlaments Civildienests – Ierēdnis – Bijušais ierēdnis – Ieturējumi no izdienas pensijas – Uzturlīdzekļi par labu bijušā ierēdņa bijušajai laulātajai – Valsts tiesas izdots rīkojums par mantas arestu – Mantas aresta atcelšana – Jauns rīkojums, ar kuru bijušajam ierēdnim ir noteikts pienākums dot norādījumu Parlamentam izmaksāt uzturlīdzekļus viņa bijušajai laulātajai – Bijušā ierēdņa atbilstoši norādījumi – Bijušā ierēdņa vēlāki norādījumi, lūdzot pārtraukt maksājumus viņa bijušajai laulātajai – Parlamenta izpildes atteikums – Ģimenes tiesības – Valsts tiesas ekskluzīva jurisdikcija – Lojālas sadarbības pienākums

29

2016/C 364/34

Lieta F-48/15: Civildienesta tiesas (tiesnesis vienpersoniski) 2016. gada 18. jūlija spriedums – SD  (TN1) /EUIPO Civildienests – Ierēdņi – Novērtējums – 2013. gada novērtējums – Novērtējuma ziņojums – Acīmredzama kļūda vērtējumā – Atgūšanas plāns – Nelabvēlīgs akts – Pieņemamība

30

2016/C 364/35

Lieta F-67/15: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2016. gada 19. jūlija spriedums – Opreana/Komisija Civildienests – Pagaidu darbinieks – Pagaidu darbinieks, kurš ieņem pastāvīgu amatu – Uz noteiktu laiku noslēgta līguma nepagarināšana – Grūtniecība – Nelabvēlīgs akts – Nelabvēlīga akta autora kompetences neesamība – Tiesības tikt uzklausītam – Pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses

31

2016/C 364/36

Lieta F-82/15: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2016. gada 21. jūlija spriedums – De Nicola/EIB Civildienests – EIB personāls – Veselības apdrošināšana – Atteikums atlīdzināt medicīniskos izdevumus – Lāzerterapija – Ārstniecības zinātniskā spēka neesamība – Neatkarīga ārsta nozīmēšanas kārtība – Kompetento ārstu biedrība – Neatkarīgā ārsta atzinums – Pārbaudes tiesā apjoms – Atmaksāšanas atteikuma iemesli – Iekšējie noteikumi veselības apdrošināšanas jomā – Lāzerterapijas mērķis – Sāpes samazinoša ietekme – Ārsta konsultanta iepriekšēja piekrišana – Mantiskais kaitējums – Priekšlaicīgi secinājumi – Morālais kaitējums – Neprecīza summa – Nepieņemamība

31

2016/C 364/37

Lieta F-91/15: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2016. gada 21. jūlija spriedums – AV/Komisija Civildienests – Pagaidu darbinieks – Pieņemšana darbā – Medicīniskā pārbaude pirms pieņemšanas darbā – Nepilnīgas ziņas medicīniskajā pārbaudē – Medicīniskā atruna – Medicīniskās atrunas piemērošana ar atpakaļejošu spēku – Invaliditātes pabalsta nepiešķiršana – Atcelšana – Vispārējās tiesas sprieduma izpilde

32

2016/C 364/38

Lieta F-100/15: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2016. gada 21. jūlija spriedums – De Nicola/EIB Civildienests – EIB personāls – Novērtēšana – 2013. gada novērtējuma ziņojums – Pārsūdzību izskatīšanas komitejas lēmums

33

2016/C 364/39

Lieta F-104/15: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2016. gada 20. jūlija spriedums – U  (TN1) /Komisija Civildienests – Apgādnieka zaudējuma pensija – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 18. un 20. pants – Bijušā ierēdņa pārdzīvojušais laulātais – Pieļaujamība – Otrās laulības – Vienlīdzīga attieksme pret ierēdņiem

33

2016/C 364/40

Lieta F-112/15: Civildienesta tiesas (tiesnesis vienpersoniski) 2016. gada 20. jūlija spriedums – HL/Komisija Civildienests – Ierēdņi – Civildienesta noteikumu 45. pants – 2014. gada paaugstināšana amatā – Civildienesta noteikumu 45. panta vispārīgie īstenošanas noteikumi – To ierēdņu saraksts, kurus paaugstināt amatā ir piedāvājuši ģenerāldirektori un dienestu vadītāji – Prasītāja uzvārda neiekļaušana – Iespēja apstrīdēt apvienotajā paaugstināšanas komitejā paaugstināšanai piedāvāto ierēdņu sarakstu – Amatā paaugstināmo ierēdņu salīdzinošs nopelnu izvērtējums – Apvienotās komitejas pieņemtais atzinums – Pienākums norādīt pamatojumu

34

2016/C 364/41

Lieta F-113/15: Civildienesta tiesas (tiesnesis vienpersoniski) 2016. gada 20. jūlija spriedums – Adriaen u.c./Komisija Civildienests – Ierēdņi – Civildienesta noteikumu 45. pants – 2014. gada paaugstināšana amatā – Civildienesta noteikumu 45. panta vispārīgie īstenošanas noteikumi – To ierēdņu saraksts, kurus paaugstināt amatā ir piedāvājuši ģenerāldirektori un dienestu vadītāji – Prasītāju uzvārdu neiekļaušana – Iespēja apstrīdēt apvienotajā amatā paaugstināšanas komitejā paaugstināšanai piedāvāto ierēdņu sarakstu – Amatā paaugstināmo ierēdņu salīdzinošs nopelnu izvērtējums – Apvienotās komitejas pieņemtais atzinums – Pienākums norādīt pamatojumu

35

2016/C 364/42

Lieta F-123/15: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2016. gada 20. jūlija spriedums – GY/Komisija Civildienests – Atklāts konkurss – Paziņojums par konkursu EPSO/AD/293/14 – Nepietiekams punktu skaits “talanta vērtētāja” pārbaudījumā – Nepielaišana pārbaudījumiem novērtēšanas centrā – Pārskatīšanas pieprasījuma noraidīšana

35

2016/C 364/43

Lieta F-125/15: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2016. gada 21. jūlija spriedums – HB/Komisija Civildienests – Ierēdņi – 2014. gada paaugstināšana amatā – Civildienesta noteikumu 45. panta 1. punkts – Nopelnu salīdzināšana – 2011. un 2012. gada novērtējuma ziņojumi – Vairāku mēnešu prombūtne grūtniecības un dzemdību dēļ 2013. gadā – Novērtējuma ziņojums, kurā nav ietverts nekāds būtisks vērtējums par attiecīgo gadu – Lēmums nepaaugstināt prasītāju amatā 2014. gadā – Pienākums norādīt pamatojumu – Salīdzinošs nopelnu izvērtējums – Apvienotās paaugstināšanas amatā komitejas rekomendācijas trūkums – Piekļuve prasītājas elektroniskajai personas lietai – Apvienotās paaugstināšana amatā komitejas sastāvs – Diskriminācija dzimuma dēļ – Morālais kaitējums

36

2016/C 364/44

Lieta F-126/15: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2016. gada 20. jūlija spriedums – Barroso Truta u.c./Eiropas Savienības Tiesa Civildienests – Līgumdarbinieki – Pensijas – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts – Pensijas tiesību, kas iegūtas iepriekš atbilstoši valsts pensiju sistēmām, pārnešana uz Savienības pensiju sistēmu – Iestādes, kura ir pilnvarota slēgt darba līgumus, priekšlikums par izdienas gadu noteikšanu – Aicinājums sazināties ar administrāciju paskaidrojumu saņemšanai un pārrunām par iespēju veikt pārnešanu – Darbinieku sniegta piekrišana viņu valsts pensiju tiesību pārnešanai, iepriekš nesaskaņojot to ar iestādi, kura ir pilnvarota slēgt darba līgumus – Pārnešanas galīgums – Vēlāka normas par “iztikas minimumu” atklāšana – Civildienesta noteikumu 77. panta ceturtā daļa – Pienākums ievērot pienācīgu rūpību – Apgalvoti nepietiekamā informācija, ko iestāde, kura ir pilnvarota slēgt darba līgumus, sniegusi priekšlikumu par izdienas gadu noteikšanu nodošanas brīdī – Prasība par kaitējuma atlīdzību – Ar pirmstiesas procedūru saistīto prasību neievērošana – Nepieņemamība

37

2016/C 364/45

Lieta F-127/15: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 21. jūlija spriedums – Pinto Ferreira/Komisija Civildienests – Ierēdņi – Disciplinārsods – Civildienesta noteikumu IX pielikuma 9. panta 2. punkts – Pensijas daļas ieturēšana – Neatļauta ārējā darbība – Iepriekšējas atļaujas lūguma neesamība

37

2016/C 364/46

Lieta F-131/15: Civildienesta tiesas (otrā plāta) 2016. gada 19. jūlija spriedums – Stips/Komisija Civildienests – Pagaidu darbinieks, kuru atalgo no apropriācijām pētniecībai un ieguldījumiem – Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2. panta d) punkts – Uz nenoteiktu laiku noslēgts līgums – Pārklasificēšana augstākā pakāpē – 2013. pārklasificēšanas gads – Pārklasificēšanas gada slēgšana pēc 2014. gada 1. janvāra – Regulas Nr. 1023/2013 stāšanās spēkā – Piekļuves AD 13 pakāpei kārtība – Civildienesta noteikumu 45. panta 1. punkta un I pielikuma A iedaļas 1. punkta piemērošana pēc analoģijas – Atteikums pārklasificēt AD 12 pakāpes pagaidu darbinieku – Tiesības tikt pārklasificētam, – Tiesiskās noteiktības un atpakaļejoša spēka aizlieguma principi – Tiesības uz labu pārvaldību

38

2016/C 364/47

Lieta F-132/15: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2016. gada 20. jūlija spriedums – HC/Komisija Civildienests – Pagaidu darbinieki – Secīgas darba attiecības dažādos statusos vairākās Savienības iestādēs – Bezdarba perioda dēļ radies pārtraukums – Dalības Savienības kopējā veselības apdrošināšanas sistēmā turpināšanās – Jauna pieņemšana darbā – Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 13. pants – Medicīniskā pārbaude pirms pieņemšanas darbā – Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 32. pants – Ieinteresētās personas neziņošana par slimību, kura tai jau bija konstatēta – Tās vēlāka atklāšanās institūcijā, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus – Medicīniskās atrunas piemērošana ar atpakaļejošu spēku uz pieciem gadiem – Apstrīdēšana – Vēršanās Invaliditātes komitejā – Lojalitātes pienākums – Institūcijas, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, lēmums neļaut darbinieku pieņemt darbā iestādē sešus gadus

39

2016/C 364/48

Lieta F-136/15: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 21. jūlija spriedums – HD/Parlaments Civildienests – Ierēdņi – Atalgojums – Ģimenes pabalsti – Pabalsts izglītībai – Piešķiršanas nosacījumi – Civildienesta noteikumu 67. panta 2. punkts – Līdzīga no citiem avotiem saņemta pabalsta atskaitīšana – Civildienesta noteikumu 85. pants – Nepamatotu maksājumu atgūšana

40

2016/C 364/49

Lieta F-147/15: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2016. gada 19. jūlija spriedums – Meyrl/Parlaments Civildienests – Pagaidu darbinieks – Atlaišana no darba – Tiesības tikt uzklausītam

40

2016/C 364/50

Lieta F-149/15: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2016. gada 19. jūlija spriedums – HG/Komisija Civildienests – Ierēdņi – Ierēdņi, kas ir iecelti darbā trešajā valstī – Mājoklis, kuru ir nodevusi lietošanā administrācija – Pienākums tajā dzīvot – Disciplinārlieta – Disciplinārsods – Civildienesta noteikumu IX pielikuma 9. panta 1. punkta c) apakšpunkts – Izvirzīšanas augstākam līmenim atlikšana – Zaudējumu atlīdzināšana – Civildienesta noteikumu 22. pants

41

2016/C 364/51

Lieta F-1/16: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 21. jūlija spriedums – WQ  (TN1) /Parlaments Civildienests – Ierēdņi – Sertifikācijas procedūra – 2014. gada procedūra – Prasītāja neiekļaušana to ierēdņu sarakstā, kas ir izvēlēti dalībai apmācību programmā – Civildienesta noteikumu 45.a pants

41

2016/C 364/52

Lieta F-134/11: Civildienesta tiesas (pirmās palāta) 2016. gada 2. augusta rīkojums – Cocchi un Falcione/Komisija Civildienests – Pienākums sniegt palīdzību – Civildienesta noteikumu 24. pants – Lūguma sniegt palīdzību noraidīšana – Pensijas – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts – Lūgums nodot pensijas tiesības – Atteikšanās no lūguma nodot pensijas tiesības tiesvedības laikā – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas lietā par lūgumu sniegt palīdzību

42

2016/C 364/53

Lieta F-112/12: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 1. augusta rīkojums – Bouvret u.c./Komisija Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts – Pensijas tiesību, kas iegūtas valsts pensiju sistēmās, pārnešana uz Savienības pensiju sistēmu – Lēmums, ar kuru ir atzīti izdienas gadi, piemērojot jaunos Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. panta VĪN – Reglamenta 81. pants – Acīmredzami nepamatota prasība

43

2016/C 364/54

Lieta F-146/12: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 2. augusta rīkojums – Mommer/Komisija Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Pensijas tiesību, kas iegūtas citās pensiju sistēmās, pārnešana uz Savienības pensiju sistēmu – Ieskaitāmo izdienas gadu piedāvājums – Akts, kas nav nelabvēlīgs – Prasības acīmredzama nepieņemamība

43

2016/C 364/55

Lieta F-23/13: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 1. augusta rīkojums – Mario Animali u.c./Eiropas Komisija Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts – Pensijas tiesību, kas iegūtas citās pensiju sistēmās, pārnešana uz Savienības pensiju sistēmu – Lēmums, ar kuru ir atzīti izdienas gadi, piemērojot jaunos Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. panta VĪN – Reglamenta 81. pants – Acīmredzami nepamatota prasība

44

2016/C 364/56

Lieta F-39/13: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 1. augusta rīkojums – Sajewicz-Świackiewcz/Komisija Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts – Saskaņā ar citām shēmām iegūto pensijas tiesību nodošana Savienības pensijas shēmai – Lēmums par izdienas gadu atzīšanu, piemērojot jaunos Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. panta VĪN – Reglamenta 81. pants – Acīmredzami nepamatota prasība

45

2016/C 364/57

Lieta F-74/13: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 2. augusta rīkojums – Mommer/Komisija Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma par pensijas tiesību nodošanu 11. panta 2. punkts – Pensijas tiesību, kas iegūtas citās pensiju sistēmās, pārnešana uz Savienības pensiju sistēmu – Lēmums, ar kuru ir atzīti izdienas gadi, piemērojot jaunos Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. panta VĪN – Reglamenta 81. pants – Daļēji acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota prasība

45

2016/C 364/58

Lieta F-94/13: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2016. gada 20. jūlija rīkojums – Piessevaux/Padome Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts – Pensijas tiesības, kas pirms stāšanās darbā Savienībā iegūtas atbilstoši valsts pensiju sistēmai – Pārnešana uz Savienības pensiju sistēmu – Ieskaitāmo izdienas gadu piedāvājums – Iebilde par nepieņemamību – Nelabvēlīga akta jēdziens – Reglamenta 83. pants

46

2016/C 364/59

Lieta F-102/13: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 2. augusta rīkojums – Urena de Poznanski/Komisija Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts – Pensijas tiesību, kas iegūtas saskaņā ar citām pensiju shēmām, pārnešana uz Savienības pensiju shēmu – Lēmums par izdienas gadu atzīšanu, piemērojot jaunos VĪN saistībā ar Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. pantu – Reglamenta 81. pants – Prasība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota

47

2016/C 364/60

Lieta F-119/13: Civildienesta tiesas trešās palātas priekšsēdētāja 2016. gada 20. jūlija rīkojums – Martens un Olsson/Komisija Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts – Pensijas tiesības, kas pirms stāšanās darbā Savienībā iegūtas saskaņā ar valsts pensiju shēmu – Nodošana Savienības pensiju shēmai – Priekšlikums par izdienas gadu noteikšanu – Iebildums par nepieņemamību – Nelabvēlīga akta jēdziens – Reglamenta 83. pants

47

2016/C 364/61

Lieta F-121/13: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 1. augusta rīkojums – Poniskaitis/Komisija Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts – Citās sistēmās iegūto tiesību tiktu nodošana Savienības pensiju sistēmā – Lēmums, ar kuru atzīst izdienas gadu noteikšanu, ar ko piemēro jaunos Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. panta vispārējos īstenošanas noteikumus – Reglamenta 81. pants – Acīmredzami nepamatota prasība

48

2016/C 364/62

Lieta F-43/14: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2016. gada 20. jūlija rīkojums – Gaj/Komisija Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Valstī iegūto pensijas tiesību nodošana – Priekšlikums par izdienas gadu noteikšanu – Akts, kas nav nelabvēlīgs – Lūgums taisīt spriedumu, neuzsākot debates pēc būtības – Reglamenta 83. pants – Prasība, kas daļēji ir nepieņemama un daļēji acīmredzami juridiski nepamatota – Reglamenta 81. pants

49

2016/C 364/63

Lieta F-45/14: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2016. gada 20. jūlija rīkojums – Esen/Komisija Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts – Pensijas tiesības, kas iegūtas pirms stāšanās darbā Savienībā, atbilstoši valsts pensiju sistēmai – Pārnešana uz Savienības pensiju sistēmu – Priekšlikums par izdienas gadu noteikšanu – Iebilde par nepieņemamību – Nelabvēlīga akta jēdziens – Reglamenta 83. pants

49

2016/C 364/64

Lieta F-46/14: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2016. gada 20. jūlija rīkojums – Hoeve/Komisija Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts – Pensijas tiesības, kas pirms stāšanās darbā Savienībā iegūtas saskaņā ar valsts pensiju shēmu – Pārnešana uz Savienības pensiju shēmu – Priekšlikums par izdienas gadiem – Iebilde par nepieņemamību – Nelabvēlīga akta jēdziens – Reglamenta 83. pants

50

2016/C 364/65

Lieta F-70/14 DISS: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2016. gada 21. jūlija rīkojums – Simon/Komisija Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts – Saskaņā ar valsts pensiju shēmu iegūtās pensijas tiesības pirms stāšanās darbā Savienībā – Pensijas tiesību nodošana Savienības pensiju shēmā – Priekšlikums par izdienas gadu noteikšanu – Nelabvēlīga akta jēdziens – Acīmredzama nepieņemamība – Reglamenta 81. pants

51

2016/C 364/66

Lieta F-108/14: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2016. gada 20. jūlija rīkojums – Belis/Komisija Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Valstī iegūto pensijas tiesību nodošana – Priekšlikums par izdienas gadu noteikšanu – Akts, kas nav nelabvēlīgs – Prasības nepieņemamība – Pieteikums pieņemt nolēmumu, neaplūkojot lietu pēc būtības – Reglamenta 83. pants

51

2016/C 364/67

Lieta F-117/14: Civildienesta tiesas pirmās palātas priekšsēdētāja 2016. gada 1. augusta rīkojums – Cat/Komisija Civildienests – Līgumdarbinieki – Pensijas – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts – Pensijas tiesību, kas iegūtas saskaņā ar citām shēmām, nodošana Savienības pensiju shēmā – Lēmums, ar kuru atzīti izdienas gadi, piemērojot jaunos VĪN par Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. pantu – Reglamenta 81. pants – Acīmredzami nepamatota prasība

52

2016/C 364/68

Lieta F-133/14: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 1. augusta rīkojums – Poniskaitis/Komisija Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts – Pensijas tiesību, kas iegūtas iepriekš atbilstoši valsts pensiju sistēmām, pārnešana uz Savienības pensiju sistēmu – Lēmums par izdienas gadu atzīšanu atbilstoši jaunajiem Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. panta VĪN – Reglamenta 81. pants – Acīmredzami nepamatota prasība

53

2016/C 364/69

Lieta F-138/14: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2016. gada 20. jūlija rīkojums – Polizzi/Komisija Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Valstī iegūto pensijas tiesību nodošana – Priekšlikums par izdienas gadu noteikšanu – Akts, kas nav nelabvēlīgs – Prasības nepieņemamība – Lūgums taisīt spriedumu, neuzsākot debates pēc būtības – Reglamenta 83. pants

53

2016/C 364/70

Lieta F-28/15: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) priekšsēdētāja 2016. gada 1. augusta rīkojums – Simon/Komisija Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts – Citos režīmos iegūtu pensijas tiesību nodošana Savienības pensiju shēmā – Lēmums par izdienas gadu noteikšanu, piemērojot jaunos Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. panta vispārējos īstenošanas noteikumus – Reglamenta 81. pants – Acīmredzami nepamatota prasība

54

2016/C 364/71

Lieta F-68/15: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 18. jūlija rīkojums – Possanzini/Frontex Civildienests – Frontex personāls – Pagaidu darbinieks – Līguma nepagarināšana, to pamatojot ar prasītāja novērtējuma ziņojumu par 2009. gadu – Pierādījums par ziņojuma paziņošanu – Neesamība – Vispārējās tiesas veikta atcelšana – Sprieduma izpilde – Novērtējuma ziņojuma paziņošana – Ziņojuma novēlota sastādīšana un paziņošana

55

2016/C 364/72

Lieta F-70/15: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 2. augusta rīkojums – Polizzi/Komisija Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts – Pensijas tiesību, kas iegūtas atbilstoši citām pensiju sistēmām, pārnešana uz Savienības pensiju sistēmu – Lēmums par izdienas gadu atzīšanu atbilstoši jaunajiem Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. panta VĪN – Reglamenta 81. pants – Prasība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji ir acīmredzami nepamatota

55

2016/C 364/73

Lieta F-103/15: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2016. gada 21. jūlija rīkojums – Trampuz/Komisija Civildienests – Sociālais nodrošinājums – Veselības apdrošināšanas sistēma – Medicīnisko izdevumu avansa maksājuma saldo atgūšana – Vispārējās tiesas atceļoša sprieduma izpilde – Iebilde par nepieņemamību – Ar pirmstiesas procedūru saistīto prasību neizpilde – Nelabvēlīgs akts – Paziņojums par pensiju – Prasība pēc sūdzības – Nokavējums – Reglamenta 83. pants

56

2016/C 364/74

Lieta F-143/15: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 18. jūlija rīkojums – Dietrich/Parlaments Civildienests – Līgumdarbinieks – Līguma izbeigšana pirms termiņa – Uzteikuma termiņa beigu datums – Uzteikuma termiņa apturēšana – Jauns uzteikuma termiņa beigu datums – Akts, kas nav nelabvēlīgs – Novēlota sūdzība – Iebilde par nepieņemamību – Acīmredzama nepieņemamība – Reglamenta 83. pants

57

2016/C 364/75

Lieta F-5/16: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2016. gada 21. jūlija rīkojums – Stanley/Komisija Civildienests – Līgumdarbinieks – Lūgums Civildienesta noteikumu 90. panta 1. punkta izpratnē – Lūgums pārkvalificēt līgumu – Saprātīgs termiņš – Neesamība – Acīmredzama nepieņemamība

57

2016/C 364/76

Lieta F-38/16: Prasība, kas celta 2016. gada 28. jūlijā – ZZ/Parlaments

58

2016/C 364/77

Lieta F-93/15: Civildienesta tiesas 2016. gada 18. jūlija rīkojums – HE/Komisija

58


(*1)Informācija dzēsta vai aizstāta, ņemot vērā personas datu aizsardzību un/vai konfidencialitāti.(*1)Informācija dzēsta vai aizstāta, ņemot vērā personas datu aizsardzību un/vai konfidencialitāti.(*1)Informācija dzēsta vai aizstāta, ņemot vērā personas datu aizsardzību un/vai konfidencialitāti.

 


 

(1)   Aizklāti konfidenciāli dati.

LV

 

Personas datu aizsardzības un/vai konfidencialitātes nolūkā daļa šajā izdevumā ietvertās informācijas vairs nevar tikt izpausta, un tādēļ ir publicēta jauna autentiska versija.

Top