EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:316:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 316, 2016. gada 30. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 316

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

59. sējums
2016. gada 30. augusts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

 

EIROPAS PARLAMENTS
2014.–2015. GADA SESIJA
2015. gada 9. marta sēde
Šīs sesijas sēžu protokoli ir publicēti OV C 132, 14.4.2016 .
2015.–2016. GADA SESIJA
2015. gada 10.–12. marta sēdes
Šīs sesijas sēžu protokoli ir publicēti OV C 132, 14.4.2016 .
PIEŅEMTIE TEKSTI

1


 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

REZOLŪCIJAS

 

Eiropas Parlaments

 

Otrdiena, 2015. gada 10. marta

2016/C 316/01

Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. marta rezolūcija par 2013. gadā Eiropas Savienībā sasniegto progresu sieviešu un vīriešu līdztiesības nodrošināšanā (2014/2217(INI))

2

2016/C 316/02

Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. marta rezolūcija par ikgadējo ziņojumu par ES konkurences politiku (2014/2158(INI))

15

2016/C 316/03

Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. marta rezolūcija par Eiropas Centrālās bankas 2013. gada pārskatu (2014/2157(INI))

30

 

Trešdiena, 2015. gada 11. marta

2016/C 316/04

Eiropas Parlamenta 2015. gada 11. marta rezolūcija par 2013. gada ziņojumu par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu (2014/2155(INI))

37

2016/C 316/05

Eiropas Parlamenta 2015. gada 11. marta rezolūcija par Melnkalnes 2014. gada progresa ziņojumu (2014/2947(RSP))

48

2016/C 316/06

Eiropas Parlamenta 2015. gada 11. marta rezolūcija par bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas 2014. gada progresa ziņojumu (2014/2948(RSP))

54

2016/C 316/07

Eiropas Parlamenta 2015. gada 11. marta rezolūcija par Serbijas 2014. gada progresa ziņojumu (2014/2949(RSP))

61

2016/C 316/08

Eiropas Parlamenta 2015. gada 11. marta rezolūcija par Kosovas integrācijas procesu Eiropas Savienībā (2014/2950(RSP))

68

2016/C 316/09

Eiropas Parlamenta 2015. gada 11. marta rezolūcija par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu — 2015. gada izaugsmes pētījums (2014/2221(INI))

75

2016/C 316/10

Eiropas Parlamenta 2015. gada 11. marta rezolūcija par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu — nodarbinātības un sociālie aspekti 2015. gada izaugsmes pētījumā (2014/2222(INI))

83

2016/C 316/11

Eiropas Parlamenta 2015. gada 11. marta rezolūcija par vienotā tirgus pārvaldību 2015. gada Eiropas pusgadā (2014/2212(INI))

98

2016/C 316/12

Eiropas Parlamenta 2015. gada 11. marta rezolūcija par bērnu seksuālu izmantošanu internetā (2015/2564(RSP))

109

 

Ceturtdiena, 2015. gada 12. marta

2016/C 316/13

Eiropas Parlamenta 2015. gada 12. marta rezolūcija par organizācijas “ISIS/Da'esh” nesenajiem uzbrukumiem un cilvēku, it īpaši asīriešu nolaupīšanas gadījumiem Tuvajos Austrumos (2015/2599(RSP))

113

2016/C 316/14

Eiropas Parlamenta 2015. gada 12. marta rezolūcija par Dienvidsudānu, tostarp nesenajiem bērnu nolaupīšanas gadījumiem (2015/2603(RSP))

117

2016/C 316/15

Eiropas Parlamenta 2015. gada 12. marta rezolūcija par Tanzāniju, jo īpaši par zemes sagrābšanas jautājumu (2015/2604(RSP))

122

2016/C 316/16

Eiropas Parlamenta 2015. gada 12. marta rezolūcija par Krievijas opozīcijas līdera Borisa Ņemcova slepkavību un demokrātijas stāvokli Krievijā (2015/2592(RSP))

126

2016/C 316/17

Eiropas Parlamenta 2015. gada 12. marta rezolūcija par Eiropas Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos gada ziņojumu Eiropas Parlamentam (2014/2219(INI))

130

2016/C 316/18

Eiropas Parlamenta 2015. gada 12. marta rezolūcija par 2013. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā (2014/2216(INI))

141

2016/C 316/19

Eiropas Parlamenta 2015. gada 12. marta rezolūcija par attiecībām starp ES un Arābu valstu līgu un sadarbību terorisma apkarošanas jomā (2015/2573(RSP))

172

2016/C 316/20

Eiropas Parlamenta 2015. gada 12. marta rezolūcija par jūrasasaru krājuma ilgtspējīgu izmantošanu (2015/2596(RSP))

176

2016/C 316/21

Eiropas Parlamenta 2015. gada 12. marta rezolūcija par Eiropas Savienības prioritātēm 2015. gadā attiecībā uz ANO Cilvēktiesību padomi (2015/2572(RSP))

178

2016/C 316/22

Eiropas Parlamenta 2015. gada 12. marta rezolūcija par stāvokli Venecuēlā (2015/2582(RSP))

190


 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Parlaments

 

Trešdiena, 2015. gada 11. marta

2016/C 316/23

Eiropas Parlamenta 2015. gada 11. marta lēmums par pieprasījumu atcelt Theodoros Zagorakis imunitāti (2015/2048(IMM))

194

2016/C 316/24

Eiropas Parlamenta 2015. gada 11. marta lēmums par pieprasījumu atcelt Sergei Stanishev deputāta imunitāti (2014/2259(IMM))

196


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS PARLAMENTS

 

Otrdiena, 2015. gada 10. marta

2016/C 316/25

Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. marta rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Polijas pieteikums EGF/2013/009 PL/Zachem) (COM(2015)0013 – C8-0010/2015 – 2015/2016(BUD))

198

2016/C 316/26

Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. marta rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Vācijas pieteikums EGF/2014/014 DE/Aleo Solar) (COM(2014)0726 – C8-0012/2015 – 2015/2018(BUD))

201

2016/C 316/27

Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. marta rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Beļģijas pieteikums EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK)) (COM(2014)0725 – C8-0013/2015 – 2015/2019(BUD))

204

2016/C 316/28

Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. marta rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Beļģijas pieteikums EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal) (COM(2014)0734 – C8-0014/2015 – 2015/2020(BUD))

208

2016/C 316/29

Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. marta rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Beļģijas pieteikums EGF/2014/011 BE/Caterpillar) (COM(2014)0735 – C8-0015/2015 – 2015/2021(BUD))

212

2016/C 316/30

P8_TA(2015)0046
Autopārvadājumiem Kopienā izmantotu transportlīdzekļu gabarīti un masa ***II
Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. marta normatīvā rezolūcija par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko groza Padomes Direktīvu 96/53/EK, ar kuru paredz noteiktu Kopienā izmantotu transportlīdzekļu maksimālos pieļaujamos gabarītus iekšzemes un starptautiskajos autopārvadājumos, kā arī šo transportlīdzekļu maksimālo pieļaujamo masu starptautiskajos autopārvadājumos (11296/3/2014 – C8-0294/2014 – 2013/0105(COD))
P8_TC2-COD(2013)0105
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta otrajā lasījumā 2015. gada 10. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/…, ar ko groza Padomes Direktīvu 96/53/EK, ar kuru paredz noteiktu Kopienā izmantotu transportlīdzekļu maksimālos pieļaujamos gabarītus iekšzemes un starptautiskajos autopārvadājumos, kā arī šo transportlīdzekļu maksimālo pieļaujamo masu starptautiskajos autopārvadājumos

215

2016/C 316/31

P8_TA(2015)0047
Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondi ***I
Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem (COM(2013)0462 – C7-0209/2013 – 2013/0214(COD))
P8_TC1-COD(2013)0214
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 10. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/… par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem

217

2016/C 316/32

P8_TA(2015)0048
Starpbanku komisijas maksas, ko piemēro kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem ***I
Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par starpbanku komisijas maksām, ko piemēro kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem (COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD))
P8_TC1-COD(2013)0265
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 10. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/… par starpbanku komisijas maksām, ko piemēro kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem

219

2016/C 316/33

Eiropas Parlamenta 2015. gada 10. marta rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Beļģijas pieteikums EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit) (COM(2015)0009 – C8-0011/2015 – 2015/2017(BUD))

220

 

Trešdiena, 2015. gada 11. marta

2016/C 316/34

P8_TA(2015)0053
Kopīgi noteikumi importam no dažām trešām valstīm ***I
Eiropas Parlamenta 2015. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem importam no dažām trešām valstīm (pārstrādāta redakcija) (COM(2014)0323 – C8-0014/2014 – 2014/0168(COD))
P8_TC1-COD(2014)0168
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 11. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/… par kopējiem noteikumiem importam no dažām trešām valstīm (pārstrādāta redakcija)

224

2016/C 316/35

P8_TA(2015)0054
Stabilizācijas un asociācijas nolīgums ar Melnkalni ***I
Eiropas Parlamenta 2015. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dažām procedūrām, lai piemērotu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Melnkalnes Republiku, no otras puses (kodificēta redakcija) (COM(2014)0374 – C8-0035/2014 – 2014/0190(COD))
P8_TC1-COD(2014)0190
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 11. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/… par dažām procedūrām, lai piemērotu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Melnkalnes Republiku, no otras puses (kodificēta redakcija)

226

2016/C 316/36

P8_TA(2015)0055
Savienības tarifa kvotas augstākā labuma liellopu gaļai un cūkgaļai, mājputnu gaļai, kviešiem un kviešu un rudzu graudu maisījumam, un klijām, atsijām un pārējiem atlikumiem ***I
Eiropas Parlamenta 2015. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atver dažas Savienības tarifa kvotas augstākā labuma liellopu gaļai un cūkgaļai, mājputnu gaļai, kviešiem un kviešu un rudzu graudu maisījumam, un klijām, atsijām un pārējiem atlikumiem un paredz to pārvaldi (kodificēta redakcija) (COM(2014)0594 – C8-0169/2014 – 2014/0276(COD))
P8_TC1-COD(2014)0276
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 11. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/…, ar ko atver dažas Savienības tarifa kvotas augstākā labuma liellopu gaļai un cūkgaļai, mājputnu gaļai, kviešiem un kviešu un rudzu graudu maisījumam, un klijām, atsijām un pārējiem atlikumiem un paredz to pārvaldi (kodificēta redakcija)

227

2016/C 316/37

P8_TA(2015)0056
Turcijas izcelsmes lauksaimniecības produktu imports Savienībā ***I
Eiropas Parlamenta 2015. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Turcijas izcelsmes lauksaimniecības produktu importu Savienībā (kodificēta redakcija) (COM(2014)0586 – C8-0166/2014 – 2014/0272(COD))
P8_TC1-COD(2014)0272
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 11. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/… par Turcijas izcelsmes lauksaimniecības produktu importu Savienībā (kodificēta redakcija)

228

2016/C 316/38

P8_TA(2015)0057
Dažu koncesiju atcelšana attiecībā uz Turcijas izcelsmes lauksaimniecības produktu importu Savienībā ***I
Eiropas Parlamenta 2015. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko tiek atceltas dažas koncesijas attiecībā uz Turcijas izcelsmes lauksaimniecības produktu importu Savienībā (kodificēta redakcija) (COM(2014)0593 – C8-0170/2014 – 2014/0275(COD))
P8_TC1-COD(2014)0275
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 11. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/…, ar ko tiek atceltas dažas koncesijas attiecībā uz Turcijas izcelsmes lauksaimniecības produktu importu Savienībā (kodificēta redakcija)

229

2016/C 316/39

Eiropas Parlamenta 2015. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā apstiprinātu grozīto nolīgumu, ar ko izveido Vidusjūras Vispārējo zivsaimniecības komisiju (14993/2014 – C8-0027/2015 – 2014/0274(NLE))

230

2016/C 316/40

Eiropas Parlamenta 2015. gada 11. marta rezolūcija par 2016. gada budžeta izstrādes vispārējām pamatnostādnēm, III iedaļa — Komisija (2015/2008(BUD))

231


Izmantoto simbolu saraksts

*

Apspriežu procedūra

***

Piekrišanas procedūra

**I

Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums

**II

Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums

***III

Parastā likumdošanas procedūra: trešais lasījums

(Procedūras veids ir atkarīgs no akta projektā ierosinātā juridiskā pamata.)

Parlamenta grozījumi:

Jaunais teksts ir norādīts treknā slīprakstā . Svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌vai svītrojumu. Aizstātās vietas norādītas, iezīmējot jauno tekstu treknā slīprakstā un dzēšot vai svītrojot tekstu, kurš tiek aizstāts.

LV

 

Top