Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:303:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 303, 2016. gada 19. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 303

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

59. sējums
2016. gada 19. augusts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

EESK 517. plenārsesija 2016. gada 25. un 26. maijā

2016/C 303/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Vietējo ogļu nozīme ES enerģētikas pārkārtošanā” (pašiniciatīvas atzinums)

1

2016/C 303/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “COP21 secinājumu ietekme uz Eiropas transporta politiku” (pašiniciatīvas atzinums)

10

2016/C 303/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Pienācīgas kvalitātes nodarbinātība globālajās piegādes ķēdēs” (pašiniciatīvas atzinums)

17

2016/C 303/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Inovācija kā jaunu uzņēmējdarbības modeļu virzītājspēks” (izpētes atzinums)

28

2016/C 303/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Sadarbīgais patēriņš un pašregulējums” (izpētes atzinums)

36

2016/C 303/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “REFIT” (izpētes atzinums)

45

2016/C 303/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Darba tiesisko attiecību mainīgais raksturs un tā ietekme uz iztikas minimuma saglabāšanu, kā arī tehnoloģiju attīstības ietekme uz sociālā nodrošinājuma sistēmu un darba tiesībām” (izpētes atzinums)

54

2016/C 303/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Ilgtspējīgākas pārtikas sistēmas” (izpētes atzinums)

64

2016/C 303/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Eiropas pilsoniskās sabiedrības forums par ilgtspējīgu attīstību” (izpētes atzinums)

73


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

EESK 517. plenārsesija 2016. gada 25. un 26. maijā

2016/C 303/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai “Savienības gada darba programma Eiropas standartizācijai 2016. gadam”” (COM(2015) 686 final)

81

2016/C 303/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību” (COM(2016) 31 final – 2016/0014 (COD))

86

2016/C 303/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz konkrētiem datumiem groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem” (COM(2016) 56 final – 2016/0033 (COD)) un par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz konkrētiem datumiem groza Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, Regulu (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un Regulu (ES) Nr. 909/2014 par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem” (COM(2016) 57 final – 2016/0034 (COD))

91

2016/C 303/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums “Ieguldījumi darbvietās un izaugsmē – maksimāla ESI fondu ieguldījuma izmantošana”” (COM(2015) 639 final)

94

2016/C 303/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz produktu un pakalpojumu pieejamības prasībām” (COM(2015) 615 final – 2015/0278 (COD))

103

2016/C 303/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 768/2005, ar ko izveido Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūru” (COM(2015) 669 final – 2015/0308 (COD)) un “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Eiropas robežu un krasta apsardze un efektīva Eiropas ārējo robežu pārvaldība”” (COM(2015) 673 final), un Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2007/2004, Regulu (EK) Nr. 863/2007 un Lēmumu 2005/267/EK” (COM(2015) 671 final – 2015/0310 (COD))

109

2016/C 303/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārējo zvejas flotu ilgtspējīgu pārvaldību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1006/2008” (COM(2015) 636 final – 2015/0289 (COD))

116

2016/C 303/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dzīvsudrabu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1102/2008” (COM(2016) 39 final – 2016/023 (COD))

122

2016/C 303/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam par 470–790 MHz frekvenču joslas izmantošanu Savienībā” (COM(2016) 43 final – 2016/0027 (COD))

127

2016/C 303/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “ES turpmākās attiecības ar ĀKK grupas valstīm”

131

2016/C 303/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Kopīgs paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas kaimiņattiecību politikas pārskatīšana”” (JOIN(2015) 50 final)

138

2016/C 303/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 258/2014 par Savienības programmas izveidi, lai atbalstītu īpašas darbības finanšu pārskatu un revīzijas jomā laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam” [COM(2016) 202 final – 2016/0110 (COD)]

147

2016/C 303/22

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz 2016. kalendāro gadu nosaka tiešo maksājumu korekcijas likmi, kura paredzēta Regulā (ES) Nr. 1306/2013” (COM(2016) 159 final – 2016/0086 (COD))

148


LV

 

Top