EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:264:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 264, 2016. gada 20. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 264

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

59. sējums
2016. gada 20. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

EESK 516. plenārsesija 2016. gada 27. un 28. aprīlī

2016/C 264/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Jaunā ES ārpolitikas un drošības politikas stratēģija” (pašiniciatīvas atzinums)

1

2016/C 264/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Taisnīgāka darba ņēmēju mobilitāte Eiropas Savienībā” (izpētes atzinums)

11

2016/C 264/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Bēgļu integrācija Eiropas Savienībā” (izpētes atzinums)

19

2016/C 264/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “ES enerģētikas politikas ārējā dimensija”

28


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

EESK 516. plenārsesija 2016. gada 27. un 28. aprīlī

2016/C 264/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Zaļā grāmata par finanšu pakalpojumiem privātpersonām, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem – labāki produkti, lielāka izvēle un vairāk iespēju patērētājiem un uzņēmumiem” (COM(2015) 630 final)

35

2016/C 264/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Ceļā uz modernu un eiropeiskāku autortiesību regulējumu”” (COM(2015) 626 final)

51

2016/C 264/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažiem digitālā satura piegādes līgumu aspektiem” (COM(2015) 634 final – 2015/0287 (COD)) un par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažiem preču tiešsaistes un cita veida distances pārdošanas līgumu aspektiem” (COM(2015) 635 final – 2015/0288 (COD))

57

2016/C 264/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par publiskā iepirkuma noteikumiem saistībā ar pašreizējo patvēruma meklētāju krīzi” (COM(2015) 454 final)

73

2016/C 264/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli” (COM(2015) 750 final – 2015/0269 (COD))

77

2016/C 264/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai attiecībā uz akciju sabiedrību tiesību dažiem aspektiem (kodificēta redakcija)” (COM(2015) 616 final – 2015/0283 (COD))

82

2016/C 264/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tiešsaistes satura pakalpojumu pārrobežu pārnesamības nodrošināšanu iekšējā tirgū” (COM(2015) 627 final – 2015/0284 (COD))

86

2016/C 264/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 575/2013 groza attiecībā uz atbrīvojumiem preču dīleriem” (COM(2015) 648 final – 2015/0295 (COD))

91

2016/C 264/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz obligātu automātisku informācijas apmaiņu nodokļu jomā” (COM(2016) 25 final – 2016/0010 (CNS)) un “Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko paredz noteikumus tādas nodokļu apiešanas prakses novēršanai, kas tieši ietekmē iekšējā tirgus darbību” (COM(2016) 26 final – 2016/0011 (CNS))

93

2016/C 264/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Noslēgt aprites loku – ES rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku” (COM(2015) 614 final), “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu” (COM(2015) 596 final – 2015/0276 (COD)), “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem” (COM(2015) 595 final – 2015/0275 (COD)), “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 1999/31/EK par atkritumu poligoniem” (COM(2015) 594 final – 2015/0274 (COD)), “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem, 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem” (COM(2015) 593 final – 2015/0272 (COD))

98

2016/C 264/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par trešo valstu preču un pakalpojumu piekļuvi Eiropas Savienības publiskā iepirkuma iekšējam tirgum un par procedūrām, kas atbalsta sarunas par Savienības preču un pakalpojumu piekļuvi trešo valstu publiskā iepirkuma tirgiem” (COM(2016) 34 final – 2012/0060 (COD))

110

2016/C 264/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas Investīciju bankai “Enerģētikas savienības 2015. gada stāvokļa apskats”” [COM(2015) 572 final]

117

2016/C 264/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Tirdzniecība visiem – Ceļā uz atbildīgāku tirdzniecības un ieguldījumu politiku”” [COM(2015) 497 final]

123

2016/C 264/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm” [COM(2016) 71 final – 2016/43 (NLE)]

134


LV

 

Top