EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:244:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 244, 2016. gada 5. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 244

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

59. sējums
2016. gada 5. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2016/C 244/01

Komisijas paziņojums, ar ko groza pielikumu paziņojumam dalībvalstīm par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu īstermiņa eksporta kredīta apdrošināšanai

1


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2016/C 244/02

Euro maiņas kurss

3

2016/C 244/03

Komisijas paziņojums par muitas veiktu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu attiecībā uz Savienības muitas teritorijā ievestām precēm, kuras netiek laistas brīvā apgrozībā, tostarp tranzīta precēm

4

2016/C 244/04

Komisijas paziņojums par piemērošanas datumu Reģionālajai konvencijai par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem vai izcelsmes noteikumu protokoliem, kuri paredz diagonālo kumulāciju starp šīs konvencijas Līgumslēdzējām pusēm

10

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2016/C 244/05

Apvienotās Karalistes valdības paziņojums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 94/22/EEK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei ( 1 )

16


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2016/C 244/06

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8032 – RAM / Termica Milazzo) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

19


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top