Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:236:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 236, 2016. gada 30. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 236

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

59. sējums
2016. gada 30. jūnijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2016/C 236/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8039 – Freudenberg/Vibracoustic) ( 1 )

1

2016/C 236/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8049 – TPG Capital / Partners Group / TH Real Estate Portfolio) ( 1 )

1

2016/C 236/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8041 – M&G / Anchorage / PHS Group Investment) ( 1 )

2

2016/C 236/04

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8054 – 3i Group / Deutsche Alternative Asset Management / TCR Capvest) ( 1 )

2


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2016/C 236/05

Euro maiņas kurss

3

2016/C 236/06

Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse

4

 

Revīzijas palāta

2016/C 236/07

Īpašais ziņojums Nr. 14/2016 – “ES politikas iniciatīvas un finansiālais atbalsts romu integrācijai: pēdējā desmitgadē panākts ievērojams progress, taču dalībvalstīm jāiegulda papildu darbs”

5

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2016/C 236/08

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/399 par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) 2. panta 8. punktā minēto robežšķērsošanas vietu saraksta atjauninājums

6

2016/C 236/09

To apliecību paraugu atjaunināšana, ko dalībvalstu ārlietu ministrijas izsniedz akreditētiem diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem, kā norādīts 20. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/399 par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)

11

 

INFORMĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS EKONOMIKAS ZONU

 

EBTA Uzraudzības iestāde

2016/C 236/10

Uzaicinājums iesniegt piezīmes, ievērojot 3. protokola I daļas 1. panta 2. punktu Nolīgumā starp EBTA valstīm par Uzraudzības iestādes un Tiesas izveidi, par jautājumiem saistībā ar valsts atbalstu

21

2016/C 236/11

Uzaicinājums iesniegt piezīmes, ievērojot 3. protokola I daļas 1. panta 2. punktu Nolīgumā starp EBTA valstīm par Uzraudzības iestādes un Tiesas izveidi, par valsts atbalsta jautājumiem saistībā ar iespējamo atbalstu uzņēmumam Hurtigruten ASA saskaņā ar Piekrastes nolīgumu par Hurtigruten jūras pārvadājumu pakalpojumiem 2012.–2019. gadā

29

2016/C 236/12

Norvēģijas paziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei – Paziņojums par uzaicinājumu pieteikties naftas ieguves licenču saņemšanai Norvēģijas kontinentālajā šelfā – piešķīrumi iepriekšnoteiktos apgabalos 2016. gadā

45


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Komisija

2016/C 236/13

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus saistībā ar Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta daudzgadu darba programmu finansiālā atbalsta piešķiršanai Eiropas energoinfrastruktūras jomā laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (Komisijas Lēmums C(2016) 1587)

47

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2016/C 236/14

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8094 – BNP Paribas Fortis Private Equity Belgium/Sofindev IV/DHAM/Novy International) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

48


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top