Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:177:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 177, 2016. gada 18. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 177

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

59. sējums
2016. gada 18. maijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

EESK 515. plenārsesija 2016. gada 16. un 17. martā

2016/C 177/1

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Vienotā tirgus pilnīgošana – plašākas iespējas cilvēkiem un uzņēmējdarbībai”” (COM(2015) 550 final)

1

2016/C 177/2

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību” (COM(2015) 583 final)

9

2016/C 177/3

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Centrālajai bankai “Ceļvedis virzībai uz konsekventāku eurozonas ārējo pārstāvību starptautiskos forumos”” (COM(2015) 602 final) un “Priekšlikums Padomes lēmumam, ar kuru nosaka pasākumus ar mērķi pakāpeniski iedibināt eurozonas vienotu pārstāvību Starptautiskajā Valūtas fondā” (COM(2015) 603 final – 2015/0250 (NLE))

16

2016/C 177/4

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 806/2014, lai izveidotu Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmu” (COM(2015) 586 final – 2015/0270 (COD))

21

2016/C 177/5

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Centrālajai bankai par pasākumiem ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšanai” (COM(2015) 600 final) un par tematu “Komisijas 2015. gada 21. oktobra Lēmums (ES) 2015/1937, ar ko izveido neatkarīgu konsultatīvo Eiropas Fiskālo padomi” (C(2015) 8000 final)

28

2016/C 177/6

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Ieteikums saistībā ar dokumentu “Padomes ieteikums par valsts konkurētspējas valžu izveidošanu eurozonā”” (COM(2015) 601 final)

35

2016/C 177/7

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ATZINUMS par tematu “Ieteikums Padomes ieteikumam par eurozonas ekonomikas politiku” [COM(2015) 692 final]

41

2016/C 177/8

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko laikposmam no 2017. gada līdz 2020. gadam izveido Strukturālo reformu atbalsta programmu un groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013 un Regulu (ES) Nr. 1305/2013” (COM(2015) 701 final – 2015/0263 (COD))

47

2016/C 177/9

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Eiropas Drošības programmas īstenošana: ES rīcības plāns pret šaujamieroču un sprāgstvielu nelikumīgu tirdzniecību un izmantošanu”” (COM(2015) 624 final) un par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI par terorisma apkarošanu” (COM(2015) 625 final – 2015/0281(COD))

51

2016/C 177/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu” (COM(2015) 667 final – 2015/0313 (COD))

57


LV

 

Top