Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:071:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 71, 2016. gada 24. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 71

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

59. sējums
2016. gada 24. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

REZOLŪCIJAS

 

Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

EESK 512. plenārsesija 2015. gada 9. un 10. decembrī

2016/C 071/1

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Rezolūcija par bēgļiem

1

 

ATZINUMI

 

Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

EESK 512. plenārsesija 2015. gada 9. un 10. decembrī

2016/C 071/2

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “KLP vienkāršošana” (izpētes atzinums)

3

2016/C 071/3

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Augstskolu līdzdalība Eiropas veidošanā” (pašiniciatīvas atzinums)

11

2016/C 071/4

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Inženieru loma Eiropas reindustrializācijā” (pašiniciatīvas atzinums)

20

2016/C 071/5

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Nanotehnoloģija konkurētspējīgai ķīmijas rūpniecībai” (pašiniciatīvas atzinums)

27


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

EESK 512. plenārsesija 2015. gada 9. un 10. decembrī

2016/C 071/6

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “2014. gada ziņojums par konkurences politiku”” (COM(2015) 247 final)

33

2016/C 071/7

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Taisnīga un efektīva uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēma Eiropas Savienībā: piecas galvenās rīcības jomas”” (COM(2015) 302 final)

42

2016/C 071/8

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas programma migrācijas jomā”” (COM(2015) 240 final)

46

2016/C 071/9

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido krīzes pārcelšanas mehānismu un groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm” (COM(2015) 450 final – 2015/0208 (COD))

53

2016/C 071/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai sekmētu emisiju izmaksefektīvu samazināšanu un investīcijas mazoglekļa risinājumos” (COM(2015) 337 final – 2015/0148 (COD))

57

2016/C 071/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Digitālā vienotā tirgus stratēģija Eiropai”” (COM(2015) 192 final)

65

2016/C 071/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “ES Rīcības plāns cīņai pret migrantu kontrabandu (2015.–2020. gads)”” (COM(2015) 285 final)

75

2016/C 071/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ES kopējo drošu izcelsmes valstu sarakstu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/32/ES par kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai nolūkā un ar ko groza Direktīvu 2013/32/ES” (COM(2015) 452 final)

82


LV

 

Top