Help Print this page 

Document C:2016:071:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 71, 2016. gada 24. februāris

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 71

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

59. sējums
2016. gada 24. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

REZOLŪCIJAS

 

Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

EESK 512. plenārsesija 2015. gada 9. un 10. decembrī

2016/C 071/1

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Rezolūcija par bēgļiem

1

 

ATZINUMI

 

Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

EESK 512. plenārsesija 2015. gada 9. un 10. decembrī

2016/C 071/2

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “KLP vienkāršošana” (izpētes atzinums)

3

2016/C 071/3

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Augstskolu līdzdalība Eiropas veidošanā” (pašiniciatīvas atzinums)

11

2016/C 071/4

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Inženieru loma Eiropas reindustrializācijā” (pašiniciatīvas atzinums)

20

2016/C 071/5

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Nanotehnoloģija konkurētspējīgai ķīmijas rūpniecībai” (pašiniciatīvas atzinums)

27


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

EESK 512. plenārsesija 2015. gada 9. un 10. decembrī

2016/C 071/6

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “2014. gada ziņojums par konkurences politiku”” (COM(2015) 247 final)

33

2016/C 071/7

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Taisnīga un efektīva uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēma Eiropas Savienībā: piecas galvenās rīcības jomas”” (COM(2015) 302 final)

42

2016/C 071/8

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas programma migrācijas jomā”” (COM(2015) 240 final)

46

2016/C 071/9

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido krīzes pārcelšanas mehānismu un groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm” (COM(2015) 450 final – 2015/0208 (COD))

53

2016/C 071/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai sekmētu emisiju izmaksefektīvu samazināšanu un investīcijas mazoglekļa risinājumos” (COM(2015) 337 final – 2015/0148 (COD))

57

2016/C 071/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Digitālā vienotā tirgus stratēģija Eiropai”” (COM(2015) 192 final)

65

2016/C 071/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “ES Rīcības plāns cīņai pret migrantu kontrabandu (2015.–2020. gads)”” (COM(2015) 285 final)

75

2016/C 071/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ES kopējo drošu izcelsmes valstu sarakstu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/32/ES par kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai nolūkā un ar ko groza Direktīvu 2013/32/ES” (COM(2015) 452 final)

82


LV

 

Top