Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:068:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 68, 2016. gada 22. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 68

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

59. sējums
2016. gada 22. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2016/C 068/1

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2016/C 068/2

Lieta C-454/13: Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Proximus SA, iepriekš Belgacom SA/Commune d'Etterbeek Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Elektronisko komunikāciju tīkli un pakalpojumi — Direktīva 2002/20/EK — 12. un 13. pants — Administratīvi maksājumi — Maksa par tiesībām uzstādīt iekārtas — Piemērošanas joma — Pašvaldību noteikumi — Mobilās telefonijas antenu nodoklis

2

2016/C 068/3

Lieta C-517/13: Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Tribunal de première instance de Namur (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Proximus SA, iepriekš Belgacom SA, kas pārņem Belgacom Mobile SA celto prasību/Province de Namur Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Elektronisko komunikāciju tīkli un pakalpojumi — Direktīva 97/13/EK — 4. un 11. pants — Direktīva 2002/20/EK — 6. pants — Nosacījumi, kas pievienoti vispārējai atļaujai un tiesībām izmantot radio frekvences un numurus, un īpaši pienākumi — 13. pants — Maksa par tiesībām uzstādīt iekārtas — Piemērošanas joma — Provinces tiesiskais regulējums — Nodeva par mobilās telefonijas tīkla pārraides un uztveršanas torņiem un/vai objektiem

3

2016/C 068/4

Apvienotās lietas C-25/14 un C-26/14: Tiesas (piektā palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Conseil d'État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Union des syndicats de l'immobilier (UNIS)/Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) u.c. (C-25/14), Beaudout Père et Fils SARL/Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération générale agro-alimentaire – CFDT u.c. (C-26/14) Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — LESD 56. pants — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principi — Pārskatāmības pienākums — Šā pienākuma piemērojamība — Valsts koplīgumi — Vispārīgo shēmu papildinošā sociālās aizsardzības shēma — Sociālo partneru izraudzīta apdrošināšanas sabiedrība šīs shēmas pārvaldīšanai — Šīs shēmas attiecināšana ar ministra lēmumu uz visiem attiecīgās darbības nozares darbiniekiem un darba devējiem — Tiesas prejudiciālā nolēmuma iedarbības laikā ierobežošana

3

2016/C 068/5

Apvienotās lietas no C-132/14 līdz C-136/14: Tiesas (virspalāta) 2015. gada 15. decembra spriedums – Eiropas Parlaments/Eiropas Savienības Padome Prasība atcelt tiesību aktu — Regula (ES) Nr. 1385/2013 — Direktīva 2013/62/ES — Direktīva 2013/64/ES — Juridiskais pamats — LESD 349. pants — Eiropas Savienības tālākie reģioni — Majotas statusa maiņa attiecībā uz Eiropas Savienību

4

2016/C 068/6

Lieta C-157/14: Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Conseil d'État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Neptune Distribution SNC/Ministre de l'Économie et des Finances Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Regula (EK) Nr. 1924/2006 — Direktīva 2009/54/EK — Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 11. panta 1. punkts un 16. pants — Patērētāja aizsardzība — Uzturvērtības un veselīguma norādes — Dabīgie minerālūdeņi — Nātrija vai sāls saturs — Aprēķināšana — Nātrija hlorīds (galda sāls) vai kopējais nātrija daudzums — Vārda un informācijas brīvība — Darījumdarbības brīvība

5

2016/C 068/7

Lieta C-180/14: Tiesas (devītā palāta) 2015. gada 23. decembra spriedums – Eiropas Komisija/Grieķijas Republika Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2003/88/EK — Darba laika organizēšana — Ikdienas atpūta — Iknedēļas atpūta — Maksimālais nedēļas darba laiks

6

2016/C 068/8

Lieta C-239/14: Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Tribunal du travail de Liège (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Abdoulaye Amadou Tall/Centre public d’action sociale de Huy Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa — Direktīva 2005/85/EK — Minimālie standarti saistībā ar procedūru bēgļa statusa piešķiršanai vai atņemšanai dalībvalstīs — 39. pants — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību — Patvēruma pieteikumu iesniegšana vairākās dalībvalstīs — Pārsūdzība bez apturošas iedarbības par valsts kompetentās iestādes lēmumu neturpināt turpmāka patvēruma pieteikuma pārbaudi — Sociālā aizsardzība — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 19. panta 2. punkts — 47. pants

6

2016/C 068/9

Apvienotās lietas C-250/14 un C-289/14: Tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 23. decembra spriedums (Conseil d'État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Air France-KLM, iepriekš Air France (C-250/14), Hop!-Brit Air SAS, iepriekš Brit Air (C-289/14)/Ministère des Finances et des Comptes publics Pievienotās vērtības nodoklis — Darbība, par kuru jāmaksā nodoklis, un iekasējamība — Gaisa transports — Nopirkta, bet neizmantota biļete — Transporta pakalpojuma izpilde — Biļetes izsniegšana — Nodokļa summas samaksas brīdis

7

2016/C 068/10

Lieta C-293/14: Tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 23. decembra spriedums (Oberster Gerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Gebhart Hiebler/Walter Schlagbauer Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2006/123/EK — Materiālā piemērošanas joma — Darbības, kas saistītas ar valsts varas īstenošanu — Skursteņslauķa profesija — Uzdevumi ugunsdrošības uzraudzības jomā — Profesionālās darbības atļaujas teritoriālais ierobežojums — Vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojums — Nepieciešamība — Samērīgums

8

2016/C 068/11

Lieta C-297/14: Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 23. decembra spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Rüdiger Hobohm/Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesu iestāžu sadarbība civillietās un komerclietās — Regula Nr. 44/2001 — Jurisdikcija patērētāju līgumu jomā — 15. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Uz patērētāja dalībvalsti “vērstas” komercdarbības vai profesionālas darbības jēdziens — Pilnvarojuma līgums, kas domāts, lai sasniegtu tāda māklera līguma, kas iepriekš noslēgts uz patērētāja dalībvalsti “vērstas” profesionāļa darbības jomā, ekonomisko mērķi — Cieša saikne

9

2016/C 068/12

Lieta C-300/14: Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Hof van beroep te Antwerpen (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Imtech Marine Belgium NV/Radio Hellenic SA Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Regula (EK) Nr. 805/2004 — Eiropas izpildes rīkojums neapstrīdētiem prasījumiem — Apstiprināšanas prasības — Parādnieka tiesības — Lēmuma pārskatīšana

9

2016/C 068/13

Lieta C-330/14: Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Gergely Szemerey/Miniszterelnökséget vezető miniszter, kas ir Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve tiesību pārņēmēja Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopējā lauksaimniecības politika — Lauku attīstības atbalsta pasākumi — Agrovides maksājumi — Regula (EK) Nr. 1122/2009 — 23. un 58. pants — Regula (EK) Nr. 1698/2005 — Regula (EK) Nr. 1975/2006 — Atbalsts retas augu sugas kultūrai — Maksājuma pieprasījums — Saturs — Prasība par sertifikātu — Sods neiesniegšanas gadījumā

10

2016/C 068/14

Lieta C-333/14: Tiesas (otrā palāta) 2015. gada 23. decembra spriedums (Court of Session (Scotland) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Scotch Whisky Association u.c./The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Lauksaimniecības produktu tirgu kopīga organizācija — Regula (ES) Nr. 1308/2013 — Preču brīva aprite — LESD 34. pants — Kvantitatīvi ierobežojumi — Pasākumi ar līdzvērtīgu iedarbību — Alkoholisko dzērienu minimālā cena, kas aprēķināta atbilstoši spirta daudzumam produktā — Pamatojums — LESD 36. pants — Pamatojums ar cilvēku veselības un dzīvības aizsardzību — Valsts tiesas vērtējums

11

2016/C 068/15

Lieta C-342/14: Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Bundesfinanzhof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – X-Steuerberatungsgesellschaft/Finanzamt Hannover-Nord Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Profesionālo kvalifikāciju atzīšana — Direktīva 2005/36/EK — 5. pants — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Direktīva 2006/123/EK — 16. pants un 17. panta 6. punkts — LESD 56. pants — Dalībvalstī reģistrēta nodokļu konsultāciju sabiedrība, kas sniedz pakalpojumus citā dalībvalstī — Dalībvalsts tiesiskais regulējums, kurā noteikta prasība par nodokļu konsultāciju sabiedrību reģistrāciju un atzīšanu

12

2016/C 068/16

Lieta C-371/14: Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Finanzgericht Hamburg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – APEX GmbH Internationale Spedition/Hauptzollamt Hamburg-Stadt Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tirdzniecības politika — Dempings — Ar gāzi pildītas, neuzpildāmas kabatas krama šķiltavas — Regula (EK) Nr. 1225/2009 — 11. panta 2. punkts — Termiņa beigas — 13. pants — Apiešana — Īstenošanas regula (ES) Nr. 260/2013 — Spēkā esamība — Antidempinga maksājuma attiecināšana uz datumu, kurā regula, ar kuru tas noteikts, vairs nav spēkā — Pārmaiņas tirdzniecības modelī

13

2016/C 068/17

Lieta C-388/14: Tiesas (trešā palāta palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Finanzgericht Köln (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Timac Agro Deutschland GmbH/Finanzamt Sankt Augustin Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļu tiesību akti — Uzņēmumu ienākuma nodoklis — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Pastāvīgs uzņēmums nerezidents — Nodokļu dubultas uzlikšanas novēršana, pastāvīgu uzņēmumu nerezidentu ienākumus atbrīvojot no nodokļa — Šāda pastāvīga uzņēmuma ciesto zaudējumu ņemšana vērā — Iepriekš atskaitīto zaudējumu vēlāka iekļaušana no jauna uzņēmuma nerezidenta atsavināšanas gadījumā — Galīgi zaudējumi

14

2016/C 068/18

Lieta C-402/14: Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Dioikitiko Efeteio Athinon (Grieķija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Viamar-Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE/Elliniko Dimosio Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Brīva preču aprite — Noteikumi par nodokļiem — Iekšējie nodokļi — Fiskāli muitas nodokļi — Nodokļi ar līdzvērtīgu iedarbību — Ar robežšķērsošanu saistītas formalitātes — LESD 30. pants — LESD 110. pants — Direktīva 92/12/EEK — 3. panta 3. punkts — Direktīva 2008/118/EK — 1. panta 3. punkts — Netransponēšana valsts tiesībās — Tieša iedarbība — Nodokļa uzlikšana mehāniskiem transportlīdzekļiem, tos ievedot dalībvalsts teritorijā — Ar transportlīdzekļa reģistrāciju un iespējamu laišanu ceļu satiksmē saistīta nodeva — Atteikums atmaksāt nodevu, ja transportlīdzeklis netiek reģistrēts

15

2016/C 068/19

Lieta C-407/14: Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – María Auxiliadora Arjona Camacho/Securitas Seguridad España SA Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālā politika — Direktīva 2006/54/EK — Vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un darba jautājumos — Diskriminējoša atlaišana no darba — 18. pants — Kompensācija vai reparācija par faktiski radīto kaitējumu — Preventīvs raksturs — 25. pants — Sankcijas — Zaudējumi ar soda raksturu

15

2016/C 068/20

Lieta C-419/14: Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – WebMindLicenses kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Pievienotās vērtības nodoklis — Direktīva 2006/112/EK — 2., 24., 43., 250. un 273. pants — Elektroniski sniegtu pakalpojumu sniegšanas vieta — Šīs vietas samākslota noteikšana, izmantojot darījumu, kam nav sakara ar saimniecisku realitāti — Tiesību ļaunprātīga izmantošana — Regula (ES) Nr. 904/2010 — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 7., 8., 41., 47. un 48. pants, 51. panta 1. punkts un 52. panta 1. un 3. punkts — Tiesības uz aizstāvību — Tiesības tikt uzklausītam — Nodokļu iestādes veikta tādu pierādījumu izmantošana, kas iegūti paralēlā un nepabeigtā kriminālprocesā pret nodokļu maksātāju — Telekomunikāciju pārtveršana un elektroniskā pasta izņemšana

16

2016/C 068/21

Lieta C-595/14: Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 23. decembra spriedums – Eiropas Parlaments/Eiropas Savienības Padome Prasība atcelt tiesību aktu — Apstrīdētā lēmuma aizstāšana tiesvedības laikā — Prasības priekšmets — Policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās — Kontroles pasākumu piemērošana jaunai psihoaktīvai vielai — Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā piemērojamās tiesību normas — Pārejas noteikumi — Apspriešanās ar Eiropas Parlamentu

18

2016/C 068/22

Lieta C-605/14: Tiesas (septītā palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Korkein oikeus (Somija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen, Ritva Komu/Pekka Komu, Jelena Komu Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Regula (EK) Nr. 44/2001 — Piemērošanas joma — Izņēmuma jurisdikcija — 22. panta 1. punkts — Strīds par lietu tiesībām uz nekustamo īpašumu — Jēdziens — Pieteikums par nedalīta kopīpašuma, kurā ietilpst nekustamie īpašumi, izbeigšanu, tos pārdodot

18

2016/C 068/23

Lieta C-58/15: Tiesas (sestā palāta) 2015. gada 23. decembra spriedums (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Firma Theodor Pfister/Landkreis Main-Spessart Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Lauksaimniecība — Sanitārās pārbaudes — Oficiāla dzīvnieku barības un pārtikas produktu kontrole — Kontroles finansējums — Maksa par pārbaudi attiecībā uz kaušanu — Regula (EK) Nr. 882/2004 — Direktīva 85/73/EEK — Iespēja saņemt tāda apjoma maksu, kas atbilst reālajām pārbaudes izmaksām un kas ir lielāka par šajā direktīvā paredzēto nodevu apmēru

19

2016/C 068/24

Lieta C-580/14: Tiesas (sestā palāta) 2015. gada 17. decembra rīkojums (Verwaltungsgericht Berlin (Berlīne) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Sandra Bitter, kā Ziegelwerk Höxter GmbH maksātnespējas administratore/Bundesrepublik Deutschland Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2003/87/EK — Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēma — Naudas sods par emisijas apjoma pārsniegšanu — Samērīgums

19

2016/C 068/25

Lieta C-352/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2015. gada 14. aprīļa rīkojumu lietā T-823/14 Guja/Polija 2015. gada 12. maijā iesniedza Edward Guja

20

2016/C 068/26

Lieta C-357/15: Prasība, kas celta 2015. gada 10. jūlijā – Komisija/Slovēnija

20

2016/C 068/27

Lieta C-614/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 20. novembrī iesniedza Curtea de Apel Craiova (Rumānija) – Rodica Popescu/Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj

21

2016/C 068/28

Lieta C-631/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 27. novembrī iesniedza Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo (Spānija) – Carlos Álvarez Santirso/Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

21

2016/C 068/29

Lieta C-632/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 30. novembrī iesniedza Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumānija) – Costin Popescu/Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Rutieră, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

22

2016/C 068/30

Lieta C-642/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2015. gada 24. septembra spriedumu lietā T-211/14 Toni Klement/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2015. gada 2. decembrī iesniedza Toni Klement

22

2016/C 068/31

Lieta C-668/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 14. decembrī iesniedza Vestre Landsret (Dānija) – Jyske Finans A/S/Ligebehandlingsnævnet, kas rīkojas Ismar Huskic vārdā

23

2016/C 068/32

Lieta C-687/15: Prasība, kas celta 2015. gada 17. decembrī – Eiropas Komisija/Eiropas Savienības Padome

24

 

Vispārējā tiesa

2016/C 068/33

Lieta T-512/12: Vispārējās tiesas 2015. gada 10. decembra spriedums – Front Polisario/Padome Starptautiskās attiecības — Savienības un Marokas nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā — Savstarpējā liberalizācija attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, zivīm un zivsaimniecības produktiem — Nolīguma piemērošana Rietumsahārai — Front Polisario — Prasība atcelt tiesību aktu — Rīcībspēja — Tiešs un individuāls skārums — Pieņemamība — Atbilstība starptautiskajām tiesībām — Pienākums norādīt pamatojumu — Tiesības uz aizstāvību

26

2016/C 068/34

Lieta T-379/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 17. decembra rīkojums – Universal Music/ITSB – Yello Strom (“Yellow Lounge”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Iebildumu atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

26

2016/C 068/35

Lieta T-534/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 17. decembra rīkojums – Murnauer Markenvertrieb/ITSB – Bach Flower Remedies (“MURNAUERS Bachblüten”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Iebildumu atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

27

2016/C 068/36

Lieta T-850/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 18. decembra rīkojums – CompuGroup Medical/ITSB – Schatteiner (“SAM”) Prasība atcelt tiesību aktu — Kopienas preču zīme — Termiņš prasības celšanai — Termiņa sākums — Apelācijas padomes lēmuma paziņošana prasītāja pārstāvja elektroniskajā kontā ITSB — Nokavējums — Nepārvaramas varas vai neparedzētu apstākļu neesamība — Acīmredzama nepieņemamība

28

2016/C 068/37

Lieta T-357/15 P: Vispārējās tiesas 2015. gada 17. decembra rīkojums – Garcia Minguez/Komisija Apelācija — Civildienests — Pieņemšana darbā — Komisijas iekšējais konkurss, kurā var piedalīties iestādes pagaidu darbinieki — Izpildaģentūras pagaidu darbinieka nepielaišana — Civildienesta noteikumu 29. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Vienlīdzīga attieksme — Acīmredzami juridiski nepamatota apelācijas sūdzība

28

2016/C 068/38

Lieta T-627/15: Prasība, kas celta 2015. gada 11. novembrī – Frame/ITSB – Bianca–Moden (“BIANCALUNA”)

29

2016/C 068/39

Lieta T-702/15: Prasība, kas celta 2015. gada 3. decembrī – BikeWorld/Komisija

30

2016/C 068/40

Lieta T-704/15: Prasība, kas celta 2015. gada 28. novembrī – Micula u.c./Komisija

30

2016/C 068/41

Lieta T-721/15: Prasība, kas celta 2015. gada 9. decembrī – BASF/ITSB – Evonik Industries (“DINCH”)

32

2016/C 068/42

Lieta T-724/15: Prasība, kas celta 2015. gada 4. decembrī – Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft/Komisija

33

2016/C 068/43

Lieta T-725/15: Prasība, kas celta 2015. gada 11. decembrī – Chemtura Netherlands/EFSA

33

2016/C 068/44

Lieta T-731/15: Prasība, kas celta 2015. gada 12. decembrī – Klyuyev/Padome

34

2016/C 068/45

Lieta T-733/15: Prasība, kas celta 2015. gada 16. decembrī – Portugāles Republika/Komisija

35

2016/C 068/46

Lieta T-734/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2015. gada 6. oktobra spriedumu lietā F-119/14 FE/Komisija 2015. gada 17. decembrī iesniedza Eiropas Komisija

36

2016/C 068/47

Lieta T-735/15: Prasība, kas celta 2015. gada 18. decembrī – The Art Company B & S/ITSB – Manifatture Daddato un Laurora (“SHOP ART”)

37

2016/C 068/48

Lieta T-741/15: Prasība, kas celta 2015. gada 18. decembrī – British Aggregates u.c./Komisija

38

2016/C 068/49

Lieta T-749/15: Prasība, kas celta 2015. gada 21. decembrī – Nausicaa Anadyomène un Banque d’Escompte/ECB

39

2016/C 068/50

Lieta T-751/15: Prasība, kas celta 2015. gada 21. decembrī – Contact Software/Komisija

39

2016/C 068/51

Lieta T-752/15: Prasība, kas celta 2015. gada 22. decembrī – European Dynamics Luxembourg un Evropaïkí Dynamikí/Komisija

40

2016/C 068/52

Lieta T-757/15: Prasība, kas celta 2015. gada 22. decembrī – Facebook/ITSB – Brand IP Licensing (“lovebook”)

41

2016/C 068/53

Lieta T-758/15: Prasība, kas celta 2015. gada 22. decembrī – EDF Toruń/Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)

42

2016/C 068/54

Lieta T-761/15: Prasība, kas celta 2015. gada 23. decembrī – Sogepa/Komisija

43

2016/C 068/55

Lieta T-764/15: Prasība, kas celta 2015. gada 29. decembrī – Deutsche Lufthansa/Komisija

43

2016/C 068/56

Lieta T-765/15: Prasība, kas celta 2015. gada 30. decembrī – BelTechExport/Padome

44

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2016/C 068/57

Lieta F-143/15: Prasība, kas celta 2015. gada 19. novembrī – ZZ/Parlaments

45

2016/C 068/58

Lieta F-146/15: Prasība, kas celta 2015. gada 27. novembrī – ZZ/Parlaments

45

2016/C 068/59

Lieta F-147/15: Prasība, kas celta 2015. gada 17. decembrī – ZZ/Parlaments

46

2016/C 068/60

Lieta F-149/15: Prasība, kas celta 2015. gada 21. decembrī – ZZ/Komisija

46

2016/C 068/61

Lieta F-108/15: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2016. gada 12. janvāra rīkojums – Vermoesen un Herkens/Komisija

47


LV

 

Top