EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:061:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 61, 2016. gada 17. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 61

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

59. sējums
2016. gada 17. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2016/C 061/1

Komisijas Paziņojums saskaņā ar 4. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/84/EK par noteikumiem attiecībā uz vasaras laiku – Vasaras laika plāns

1

2016/C 061/2

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.7891 – The Carlyle Group/Comdata) ( 1 )

1


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2016/C 061/3

Paziņojums personām, vienībām un struktūrām, uz kurām attiecina ierobežojošus pasākumus, kas ir noteikti Padomes Lēmumā 2011/101/KĀDP, ko groza ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2016/220, un Padomes Regulā (EK) Nr. 314/2004 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Zimbabvi

2

2016/C 061/4

Paziņojums to datu subjektu ievērībai, kuriem piemēro ierobežojošos pasākumus, kas noteikti Padomes Regulā (EK) Nr. 314/2004 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem pret Zimbabvi

3

 

Eiropas Komisija

2016/C 061/5

Euro maiņas kurss

4

2016/C 061/6

Komisijas Īstenošanas lēmums (2016. gada 11. februāris), ar ko pieņem Savienības lēmumus par konkrētu ķīmisku vielu importu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 649/2012 un groza Komisijas Lēmumu 2005/416/EK un 2009/966/EK

5

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2016/C 061/7

Dalībvalstu un to kompetento iestāžu saraksts sakarā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1005/2008 15. panta 2. punktu, 17. panta 8. punktu un 21. panta 3. punktu

17


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Investīciju banka

2016/C 061/8

EIB institūta aicinājuma iesniegt priekšlikumus EIBURS finansiālajam atbalstam rezultāti

23

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2016/C 061/9

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.7928 – RPC Group / GCS) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

25

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2016/C 061/10

Grozījuma apstiprināšanas pieteikuma publikācija saskaņā ar 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām

26


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top