Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:059:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 59, 2016. gada 15. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 59

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

59. sējums
2016. gada 15. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2016/C 059/1

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2016/C 059/2

Lieta C-586/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2015. gada 15. septembra spriedumu lietā T-483/12 Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2015. gada 12. novembrī iesniedza Lotte Co. Ltd

2

2016/C 059/3

Lieta C-595/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2015. gada 4. septembra spriedumu lietā T-577/12 NIOC u.c./Eiropas Savienības Padome 2015. gada 14. novembrī iesniedza National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) u.c.

3

2016/C 059/4

Lieta C-626/15: Prasība, kas celta 2015. gada 23. novembrī – Eiropas Komisija/Eiropas Savienības Padome

5

2016/C 059/5

Lieta C-633/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 30. novembrī iesniedza First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Apvienotā Karaliste) – London Borough of Ealing/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

6

2016/C 059/6

Lieta C-640/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 2. decembrī iesniedza Court of Appeal (Īrija) – Minister for Justice and Equality/Tomas Vilkas

7

2016/C 059/7

Lieta C-657/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2015. gada 24. septembra spriedumu lietā T-674/11 TV2/Danmark/Eiropas Komisija 2015. gada 7. decembrī iesniedza Viasat Broadcasting UK Ltd

8

2016/C 059/8

Lieta C-659/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 9. decembrī iesniedza Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Vācija) – krimināllieta pret Robert Caldararu

9

2016/C 059/9

Lieta C-660/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2015. gada 24. septembra spriedumu lietā T-125/12 Viasat Broadcasting UK Ltd/Eiropas Komisija 2015. gada 8. decembrī iesniedza Viasat Broadcasting UK Ltd

9

2016/C 059/10

Lieta C-665/15: Prasība, kas celta 2015. gada 14. decembrī – Eiropas Komisija/Portugāles Republika

10

 

Vispārējā tiesa

2016/C 059/11

Lieta T-486/11: Vispārējās tiesas 2015. gada 17. decembra spriedums – Orange Polska/Komisija Konkurence — Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana — Polijas telekomunikāciju tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts LESD 102. panta pārkāpums — Nosacījumi, ko ir noteicis vēsturiskais operators, lai sniegtu jaunajiem operatoriem maksas pieeju tīklam un pakalpojumiem vairumtirdzniecības līmenī platjoslas sakaru tīklā — Leģitīmas intereses konstatēt pārkāpumu — Naudas sodi — Pienākums norādīt pamatojumu — Pārkāpuma smagums — Atbildību mīkstinoši apstākļi — Samērīgums — Neierobežota kompetence — 2006. gada pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai

12

2016/C 059/12

Lieta T-242/12: Vispārējās tiesas 2015. gada 17. decembra spriedums – SNCF/Komisija Valsts atbalsts — Atbalsts, ko Sernam SCS labā īstenojusi Francija — Atbalsts pārstrukturēšanai, rekapitalizācijai, garantijām un SNCF prasījumu pret Sernam dzēšanai — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu — Atbalsta ļaunprātīga izmantošana — Atgūšana — Saimnieciskā pēctecība — Privātā ieguldītāja kritērijs

13

2016/C 059/13

Lieta T-275/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 17. decembra spriedums – Itālija/Komisija Valodu lietojums — Paziņojums par atklāto konkursu administratoru pieņemšanai darbā — Otrās valodas izvēle no trijām — Saziņas ar konkursa pretendentiem valoda — Regula Nr. 1 — Civildienesta noteikumu 1.d panta 1. punkts, 27. panta pirmā daļa un 28. panta f) punkts — Nediskriminācijas princips — Samērīgums

13

2016/C 059/14

Lieta T-295/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 17. decembra spriedums – Itālija/Komisija Valodu lietojums — Labojumi paziņojumos par atklātiem konkursiem administratoru pieņemšanai darbā — Jaunas konkursa procedūras — Otrās valodas izvēle no trijām — Regula Nr. 1 — Civildienesta noteikumu 1.d panta 1. punkts, 27. pants un 28. panta f) punkts — Nediskriminācijas princips — Samērīgums

14

2016/C 059/15

Lieta T-510/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 17. decembra spriedums – Itālija/Komisija Valodu lietojums — Paziņojums pat atklātajiem konkursiem tulkotāju pieņemšanai darbā — Otrās valodas izvēle no trijām — Valoda, kādā veicama saziņa ar konkursu kandidātiem — Regula Nr. 1 — Civildienesta noteikumu 1.d panta 1. punkts, 27. pants un 28. panta f) punkts — Nediskriminācijas princips — Samērīgums

15

2016/C 059/16

Apvienotās lietas T-515/13 un T-719/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 17. decembra spriedums – Spānija/Komisija Valsts atbalsts — Kuģu būve — Noteikumi par nodokļiem, kas ir piemērojami dažiem nolīgumiem, kuri ir noslēgti kuģu finansēšanai un iegādei — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par daļēji nesaderīgu ar iekšējo tirgu un uzdots to daļēji atgūt — Prasība atcelt tiesību aktu — Individuāls skārums — Pieņemamība — Priekšrocība — Selektīvs raksturs — Ietekme uz tirdzniecību starp dalībvalstīm — Konkurences apdraudējums — Pienākums norādīt pamatojumu

16

2016/C 059/17

Lieta T-624/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 17. decembra spriedums – Bice International/ITSB – Bice (“bice”) Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas vārdiska preču zīme “bice” — Agrāka valsts grafiska preču zīme “1926 BiCE RISTORANTE” — Agrākas preču zīmes faktiskas izmantošanas neesamība — Regulas Nr. 207/2009 57. panta 2. un 3. punkts

17

2016/C 059/18

Lieta T-79/15: Vispārējās tiesas 2015. gada 17. decembra spriedums – Olympus Medical Systems/ITSB (“3D”) Kopienas preču zīme — Komisijas grafiskas preču zīmes “3D” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts

17

2016/C 059/19

Lieta T-673/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 8. decembra rīkojums – Itālija/Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — Valsts atbalsts — Pārvadājumi — Airport Handling SpA izveide — Lēmums uzsākt LESD 108. panta 2. punktā paredzēto formālo izmeklēšanas procedūru — Nepārsūdzams akts — Atbalsta pasākumi, kas prasības iesniegšanas dienā ir pilnībā izpildīti — Nepieņemamība

18

2016/C 059/20

Lieta T-224/15: Vispārējās tiesas 2015. gada 10. decembra rīkojums – Cofely Solelec u.c./Parlaments Prasība atcelt tiesību aktu — Būvdarbu publiskā iepirkuma līgumi — Iepirkuma procedūra — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana — Apstrīdētā akta atcelšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

18

2016/C 059/21

Lieta T-543/15 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 17. decembra rīkojums – Lysoform Dr. Hans Rosemann u.c./ECHA Pagaidu noregulējums — REACH — Biocīdu piedāvāšana tirgū un lietošana — Sabiedrības kā aktīvo vielu piegādātājas iekļaušana Regulas (ES) Nr. 528/2012 95. pantā paredzētajā sarakstā — Pieteikums par izpildes apturēšanu — Steidzamības neesamība

19

2016/C 059/22

Lieta T-669/15 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 17. decembra rīkojums – Lysoform Dr. Hans Rosemann u.c./ECHA Pagaidu noregulējums — REACH — Biocīdu piedāvāšana tirgū un lietošana — Sabiedrības kā aktīvo vielu piegādātājas iekļaušana Regulas (ES) Nr. 528/2012 95. pantā paredzētajā sarakstā — Pieteikums par izpildes apturēšanu — Steidzamības neesamība

20

2016/C 059/23

Lieta T-600/15: Prasība, kas celta 2015. gada 22. oktobrī – PAN Europe u.c./Komisija

20

2016/C 059/24

Lieta T-630/15: Prasība, kas celta 2015. gada 10. novembrī – Scandlines Danmark un Scandlines Deutschland/Komisija

21

2016/C 059/25

Lieta T-631/15: Prasība, kas celta 2015. gada 11. novembrī – Stena Line Scandinavia/Komisija

22

2016/C 059/26

Lieta T-673/15: Prasība, kas celta 2015. gada 19. novembrī – Guardian Europe/Eiropas Savienība

23

2016/C 059/27

Lieta T-682/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2015. gada 15. septembra spriedumu lietā F-21/15 Wanègue/Reģionu komiteja 2015. gada 26. novembrī iesniedza Patrick Wanègue

24

2016/C 059/28

Lieta T-684/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2015. gada 24. septembra spriedumu lietā F-92/14 Weissenfels/Parlaments 2015. gada 27. novembrī iesniedza Roderich Weissenfels

26

2016/C 059/29

Lieta T-688/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2015. gada 30. septembra rīkojumu lietā F-14/12 RENV Schönberger/Rechnungshof2015. gada 28. novembrī iesniedza Peter Schönberger

27

2016/C 059/30

Lieta T-692/15: Prasība, kas celta 2015. gada 25. novembrī – HTTS/Padome

28

2016/C 059/31

Lieta T-698/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2015. gada 22. septembra spriedumu lietā F-83/14 Silvan/Komisija 2015. gada 2. decembrī iesniedza Juha Tapio Silvan

28

2016/C 059/32

Lieta T-705/15: Prasība, kas celta 2015. gada 2. decembrī – Syriatel Mobile Telecom/Padome

30

2016/C 059/33

Lieta T-707/15: Prasība, kas celta 2015. gada 3. decembrī – Souruh/Padome

30

2016/C 059/34

Lieta T-708/15: Prasība, kas celta 2015. gada 3. decembrī – Cham un Bena Properties/Padome

31

2016/C 059/35

Lieta T-709/15: Prasība, kas celta 2015. gada 3. decembrī – Almashreq Investment Fund/Padome

32

2016/C 059/36

Lieta T-710/15: Prasība, kas celta 2015. gada 3. decembrī – Drex Technologies/Padome

32

2016/C 059/37

Lieta T-711/15: Prasība, kas celta 2015. gada 3. decembrī – Othman/Padome

33

2016/C 059/38

Lieta T-712/15: Prasība, kas celta 2015. gada 3. decembrī – Crédit Mutuel Arkéa/ECB

33

2016/C 059/39

Lieta T-714/15: Prasība, kas celta 2015. gada 2. decembrī – Makhlouf/Padome

34

2016/C 059/40

Lieta T-715/15: Prasība, kas celta 2015. gada 4. decembrī – BBY Solutions/ITSB – Worldwide Sales Corporation España (“BEST BUY GEEK SQUAD”)

35

2016/C 059/41

Lieta T-716/15: Prasība, kas celta 2015. gada 30. novembrī – Gallardo Blanco/ITSB – Expasa Agricultura y Ganadería (degzīmes, kas atveidota H-veida zirga trenzes formā, attēls)

36

2016/C 059/42

Lieta T-718/15: Prasība, kas celta 2015. gada 9. decembrī – PTC Therapeutics International/EMA

37

2016/C 059/43

Lieta T-719/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2015. gada 28. septembra spriedumu lietā F-73/14 2015. gada 8. decembrī iesniedza LP

37

2016/C 059/44

Lieta T-720/15: Prasība, kas celta 2015. gada 4. decembrī – Komisija/CINAR

38

2016/C 059/45

Lieta T-722/15: Prasība, kas celta 2015. gada 4. decembrī – Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns/Komisija

38

2016/C 059/46

Lieta T-723/15: Prasība, kas celta 2015. gada 4. decembrī – Genossenschaftsverband Bayern/Komisija

40

2016/C 059/47

Lieta T-727/15: Prasība, kas celta 2015. gada 14. decembrī – Justice & Environment/Komisija

41

2016/C 059/48

Lieta T-729/15: Prasība, kas celta 2015. gada 17. decembrī – MSD Animal Health Innovation un Intervet international/EMA

41

2016/C 059/49

Lieta T-737/15: Prasība, kas celta 2015. gada 18. decembrī – Hydro Aluminium Rolled Products/Komisija

42

2016/C 059/50

Lieta T-738/15: Prasība, kas celta 2015. gada 18. decembrī – Aurubis u.c./Komisija

43

2016/C 059/51

Lieta T-743/15: Prasība, kas celta 2015. gada 21. decembrī – Vinnolit/Komisija

44

2016/C 059/52

Lieta T-745/15: Prasība, kas celta 2015. gada 22. decembrī – FH Scorpio/ITSB – Eckes-Granini Group (“YO!”)

45

2016/C 059/53

Lieta T-746/15: Prasība, kas celta 2015. gada 22. decembrī – Biofa/Komisija

46

2016/C 059/54

Lieta T-750/15: Prasība, kas celta 2015. gada 22. decembrī – Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft u.c./Komisija

47

2016/C 059/55

Lieta T-755/15: Prasība, kas celta 2015. gada 30. decembrī – Luksemburga/Komisija

48

2016/C 059/56

Lieta T-756/15: Prasība, kas celta 2015. gada 21. decembrī – Tengelmann Warenhandelsgesellschaft/ITSB — Federation Internationale des Logis (“T”)

49

2016/C 059/57

Lieta T-759/15: Prasība, kas celta 2015. gada 29. decembrī – Fiat Chrysler Finance Europe/Komisija

49

2016/C 059/58

Lieta T-760/15: Prasība, kas celta 2015. gada 23. decembrī – Nīderlande/Komisija

50

2016/C 059/59

Lieta T-482/15: Vispārējās tiesas 2015. gada 7. decembra rīkojums – Ahrend Furniture/Komisija

51

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2016/C 059/60

Lieta F-148/15: Prasība, kas celta 2015. gada 21. decembrī – ZZ/Komisija

52

2016/C 059/61

Lieta F-151/15: Prasība, kas celta 2015. gada 23. decembrī – ZZ/Komisija

52


LV

 

Top