EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:048:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 48, 2016. gada 8. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 48

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

59. sējums
2016. gada 8. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2016/C 048/1

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2016/C 048/2

Lieta C-595/13: Tiesas (piektā palāta) 2015. gada 9. decembra spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Staatssecretaris van Financiën/Fiscale Eenheid X NV cs Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sestā PVN direktīva — Atbrīvojumi — 13. panta B daļas d) punkta 6. apakšpunkts — Kopīgu ieguldījumu fondi — Jēdziens — Ieguldījumi nekustamajos īpašumos — Kopīgu ieguldījumu fondu pārvaldīšana — Jēdziens — Nekustama īpašuma faktiska apsaimniekošana

2

2016/C 048/3

Lieta C-350/14: Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 10. decembra spriedums (Tribunale civile di Trieste (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Florin Lazar/Allianz SpA Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa — Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Regula (EK) Nr. 864/2007 — 4. panta 1. punkts — Jēdzieni “valsts, kurā radies kaitējums”, “kaitējums” un “neatļautās darbības netiešās sekas” — Kaitējums, kas personiski nodarīts ceļu satiksmes negadījumā bojā gājušas personas ģimenes loceklim — Piemērojamie tiesību akti

3

2016/C 048/4

Lieta C-427/14: Tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 10. decembra spriedums (Augstākās tiesas (Latvija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Valsts ieņēmumu dienests/SIA “Veloserviss” Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopienas Muitas kodekss — Deklarāciju pēcmuitošanas pārbaude — Tiesiskās paļāvības aizsardzības princips — Pēcmuitošanas pārbaudes rezultātu pārskatīšanas ierobežojums valsts tiesībās — Iespējamība — Lēmums par sākotnējo pēcmuitošanas pārbaudi — Nepatiesi vai nepilnīgi dati, kas nebija zināmi lēmuma pieņemšanas datumā

3

2016/C 048/5

Lieta C-552/14 P: Tiesas (septītā palāta) 2015. gada 10. decembra spriedums – Canon Europa NV/Komisija Apelācija — Muitas savienība un kopējais muitas tarifs — Regula (ES) Nr. 861/2010 — Prasība atcelt tiesību aktu — LESD 263. panta ceturtā daļa — Reglamentējošs akts, kas nav saistīts ar īstenošanas pasākumiem — Preču izlaišana un paziņojums par nodokļa summu — Vienkāršotu procedūru vai elektronisko metožu izmantošana

4

2016/C 048/6

Lieta C-553/14 P: Tiesas (septītā palāta) 2015. gada 10. decembra spriedums – Kyocera Mita Europe BV/Eiropas Komisija Apelācija — Muitas savienība un kopējais muitas tarifs — Regula (ES) Nr. 861/2010 — Prasība atcelt tiesību aktu — LESD 263. panta ceturtā daļa — Reglamentējošs akts, kas nav saistīts ar īstenošanas pasākumiem — Preču izlaišana un paziņojums par nodokļa summu — Vienkāršotu procedūru vai elektronisko metožu izmantošana

4

2016/C 048/7

Lieta C-594/14: Tiesas (sestā palāta) 2015. gada 10. decembra spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Simona Kornhaas/Thomas Dithmar, Kornhaas Montage und Dienstleistung Ltd maksātnespējas administrators Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa — Maksātnespējas procedūras — Regula (EK) Nr. 1346/2000 — 4. panta 1. punkts — Piemērojamo tiesību noteikšana — Dalībvalsts tiesiskais regulējums, kurā sabiedrības vadītājam ir paredzēts pienākums atlīdzināt tai maksājumus, kas veikti pēc maksātnespējas iestāšanās — Šī tiesiskā regulējuma piemērošana sabiedrībai, kas dibināta citā dalībvalstī — LESD 49. un 54. pants — Brīvības veikt uzņēmējdarbību ierobežojums — Neesamība

5

2016/C 048/8

Lieta C-603/14 P: Tiesas (devītā palāta) 2015. gada 10. decembra spriedums – El Corte Inglés, SA/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelācija — Kopienas preču zīme — Vārdiskas preču zīmes “The English Cut” reģistrācijas pieteikums — Valsts un Kopienas vārdisku un grafisku preču zīmju, kas ietver vārdiskus elementus “El Corte Inglés”, īpašnieka iebildumi — Regula (EK) Nr. 207/2009 — 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Sajaukšanas iespēja — 8. panta 5. punkts — Iespēja, ka konkrētā sabiedrības daļa veidos saikni ar preču zīmi ar reputāciju — Vajadzīgā līdzības pakāpe

6

2016/C 048/9

Lieta C-183/15: Tiesas (septītā palāta) 2015. gada 10. decembra spriedums (Finanzgericht Düsseldorf (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – TSI GmbH/Hauptzollamt Aachen Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopējais muitas tarifs — Tarifu klasifikācija — Kombinētā nomenklatūra — Apakšpozīcija 9027 10 10 — Aerodinamiskas ultravioleto daļiņu izmēra mērierīces — Pārnēsājami daļiņu skaitītāji

6

2016/C 048/10

Lieta C-190/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2015. gada 11. februāra spriedumu lietā T-395/12 Fetim/ITSB 2015. gada 24. aprīlī iesniedza Fetim BV

7

2016/C 048/11

Lieta C-206/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2015. gada 5. februāra spriedumu lietā T-78/13 Red Bull/ITSB 2015. gada 14. aprīlī iesniedza Sun Mark Ltd un Bulldog Energy Drink Ltd

7

2016/C 048/12

Lieta C-422/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2015. gada 4. jūnija rīkojumu lietā T-192/15 Fernando Brás Messias/Portugāles Republika 2015. gada 30. jūlijā iesniedza Fernando Brás Messias

8

2016/C 048/13

Lieta C-425/15: Prasība, kas celta 2015. gada 31. jūlijā – Udo Voigt/Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs, Eiropas Parlaments

8

2016/C 048/14

Lieta C-533/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 13. oktobrī iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) – Feliks Frisman/Finnair Oyj

8

2016/C 048/15

Lieta C-541/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 16. oktobrī iesniedza Amtsgericht Wuppertal (Vācija) – Mircea Florian Freitag

9

2016/C 048/16

Lieta C-551/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 23. oktobrī iesniedza Općinski sud u Puli-Pola (Horvātija) – Pula Parking d.o.o./Sven Kalus Tederahn

9

2016/C 048/17

Lieta C-561/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 2. novembrī iesniedza Amtsgericht Hannover (Vācija) – Georg Rolof, Markus Heimann/TUIfly GmbH

10

2016/C 048/18

Lieta C-574/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 9. novembrī iesniedza Tribunale di Varese (Itālija) – krimināllieta pret Mauro Scialdone

10

2016/C 048/19

Lieta C-590/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2015. gada 14. septembra spriedumu lietā T-420/13 Brouillard/Tiesa 2015. gada 13. novembrī iesniedza Alain Laurent Brouillard

11

2016/C 048/20

Lieta C-600/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 16. novembrī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – Staatssecretaris van Financiën/Lemnis Lighting BV

13

2016/C 048/21

Lieta C-610/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 18. novembrī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – Stichting Brein/Ziggo BV un XS4All Internet BV

13

2016/C 048/22

Lieta C-612/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 18. novembrī iesniedza Spetsializiran nakazatelen sad (Sonderstrafgericht) (Bulgārija) – krimināllieta pret Kolev u. c.

14

2016/C 048/23

Lieta C-613/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 20. novembrī iesniedza Juzgado de Primera Instancia no 5 de Alcobendas (Spānija) – Ibercaja Banco S.A.U./José Cortés González

17

2016/C 048/24

Lieta C-620/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 23. novembrī iesniedza Cour de cassation (Francija) – A-Rosa Flussschiff GmbH/Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (Urssaf), kas ir Urssaf du Bas-Rhin tiesību pārņēmēja, Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden

18

2016/C 048/25

Lieta C-621/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 23. novembrī iesniedza Cour de cassation (Francija) – W u.c./Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, Caisse Carpimko

18

2016/C 048/26

Lieta C-624/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 23. novembrī iesniedza Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lietuva) – UAB “Litdana”/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

19

2016/C 048/27

Lieta C-637/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2015. gada 16. septembra rīkojumu lietā T-578/14 VSM Geneesmiddelen BV/Eiropas Komisija 2015. gada 1. decembrī iesniedza VSM Geneesmiddelen BV

20

2016/C 048/28

Lieta C-646/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 3. decembrī iesniedza First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Apvienotā Karaliste) – Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

22

2016/C 048/29

Lieta C-649/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2015. gada 24. septembra spriedumu lietā T-674/11 TV2/Danmark A/S/Eiropas Komisija 2015. gada 3. decembrī iesniedza TV2/Danmark A/S

23

2016/C 048/30

Lieta C-650/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta paplašinātā sastāvā) 2015. gada 25. septembra spriedumu lietā T-268/10 RENV Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS/Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) 2015. gada 4. decembrī iesniedza Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS

25

2016/C 048/31

Lieta C-654/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 7. decembrī iesniedza Högsta domstolen (Zviedrija) – Länsförsäkringar AB/A/S Matek

26

2016/C 048/32

Lieta C-656/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2015. gada 24. septembra spriedumu lietā T-674/11 TV2/Danmark A/S/Eiropas Komisija 2015. gada 7. decembrī iesniedza Eiropas Komisija

27

 

Vispārējā tiesa

2016/C 048/33

Lieta T-9/11: Vispārējās tiesas 2015. gada 16. decembra spriedums – Air Canada/Komisija Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Eiropas kravu aviopārvadājumu tirgus — Nolīgumi un saskaņotas darbības par vairākiem kravu aviopārvadājumu pakalpojumu cenu elementiem (degvielas piemaksu un drošības piemaksu noteikšana, atteikums maksāt komisijas maksu par piemaksām) — LESD 101. pants, EEZ līguma 53. pants un Kopienas un Šveices Nolīguma par gaisa transportu 8. pants — Pienākums norādīt pamatojumu

29

2016/C 048/34

Lieta T-28/11: Vispārējās tiesas 2015. gada 16. decembra spriedums – Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Komisija Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Eiropas kravu gaisa pārvadājumu tirgus — Nolīgumi un saskaņotas darbības attiecībā uz vairākiem kravu gaisa pārvadājumu pakalpojumu cenas elementiem (degvielas piemaksas un drošības piemaksas noteikšana un atteikums maksāt komisijas maksu par piemaksām) — LESD 101. pants, EEZ līguma 53. pants un Eiropas Kopienas un Šveices nolīguma par gaisa transportu 8. pants — Pienākums norādīt pamatojumu

30

2016/C 048/35

Lieta T-36/11: Vispārējās tiesas 2015. gada 16. decembra spriedums – Japan Airlines/Komisija Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Eiropas kravu gaisa pārvadājumu tirgus — Nolīgumi un saskaņotas darbības par vairākiem kravu gaisa pārvadājumu pakalpojumu cenu elementiem (degvielas piemaksu un drošības piemaksu noteikšana, atteikums maksāt komisijas maksu par piemaksām) — LESD 101. pants, EEZ līguma 53. pants un Kopienas un Šveices nolīguma par gaisa transportu 8. pants — Pienākums norādīt pamatojumu

31

2016/C 048/36

Lieta T-38/11: Vispārējās tiesas 2015. gada 16. decembra spriedums – Cathay Pacific Airways/Komisija Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Eiropas kravu aviopārvadājumu tirgus — Nolīgumi un saskaņotas darbības attiecībā uz kravu aviopārvadājumu pakalpojumu cenas elementiem (degvielas piemaksas un drošības piemaksas noteikšana, atteikums maksāt komisijas maksu par piemaksām) — LESD 101. pants, EEZ līguma 53. pants un Eiropas Kopienas un Šveices nolīguma par gaisa transportu 8. pants — Pienākums norādīt pamatojumu

32

2016/C 048/37

Lieta T-39/11: Vispārējās tiesas 2015. gada 16. decembra spriedums – Cargolux Airlines/Komisija Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Eiropas kravu aviopārvadājumu tirgus — Nolīgumi un saskaņotas darbības attiecībā uz kravu aviopārvadājumu pakalpojumu cenas elementiem (degvielas piemaksas un drošības piemaksas noteikšana, atteikums maksāt komisijas maksu par piemaksām) — LESD 101. pants, EEZ līguma 53. pants un Eiropas Kopienas un Šveices nolīguma par gaisa transportu 8. pants — Pienākums norādīt pamatojumu

33

2016/C 048/38

Lieta T-40/11: Vispārējās tiesas 2015. gada 16. decembra spriedums – Latam Airlines Group un Lan Cargo/Komisija Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Eiropas kravu aviopārvadājumu tirgus — Nolīgumi un saskaņotas darbības attiecībā uz kravu aviopārvadājumu pakalpojumu cenas elementiem (degvielas piemaksas un drošības piemaksas noteikšana, atteikums maksāt komisijas maksu par piemaksām) — LESD 101. pants, EEZ līguma 53. pants un Eiropas Kopienas un Šveices nolīguma par gaisa transportu 8. pants — Pienākums norādīt pamatojumu

34

2016/C 048/39

Lieta T-43/11: Vispārējās tiesas 2015. gada 16. decembra spriedums – Singapore Airlines un Singapore Airlines Cargo/Komisija Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Eiropas kravu gaisa pārvadājumu tirgus — Nolīgumi un saskaņotas darbības par vairākiem kravu gaisa pārvadājumu pakalpojumu cenu elementiem (degvielas piemaksu un drošības piemaksu noteikšana, atteikums maksāt komisijas maksu par piemaksām) — LESD 101. pants, EEZ līguma 53. pants un Kopienas un Šveices nolīguma par gaisa transportu 8. pants — Pienākums norādīt pamatojumu

35

2016/C 048/40

Lieta T-46/11: Vispārējās tiesas 2015. gada 16. decembra spriedums – Deutsche Lufthansa u.c./Komisija Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Eiropas kravu aviopārvadājumu tirgus — Nolīgumi un saskaņotas darbības attiecībā uz kravu aviopārvadājumu pakalpojumu cenas elementiem (degvielas piemaksas un drošības piemaksas noteikšana, atteikums maksāt komisijas maksu par piemaksām) — LESD 101. pants, EEZ līguma 53. pants un Eiropas Kopienas un Šveices nolīguma par gaisa transportu 8. pants — Pienākums norādīt pamatojumu

36

2016/C 048/41

Lieta T-48/11: Vispārējās tiesas 2015. gada 16. decembra spriedums – British Airways/Komisija Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Eiropas kravu gaisa pārvadājumu tirgus — Nolīgumi un saskaņotas darbības attiecībā uz vairākiem kravu gaisa pārvadājumu pakalpojumu cenas elementiem (degvielas piemaksas un drošības piemaksas noteikšana un atteikums maksāt komisijas maksu par piemaksām) — LESD 101. pants, EEZ līguma 53. pants un Eiropas Kopienas un Šveices nolīguma par gaisa transportu 8. pants — Pienākums norādīt pamatojumu

37

2016/C 048/42

Lieta T-56/11: Vispārējās tiesas 2015. gada 16. decembra spriedums – SAS Cargo Group u.c./Komisija Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Eiropas kravu gaisa pārvadājumu tirgus — Nolīgumi un saskaņotas darbības par vairākiem kravu gaisa pārvadājumu pakalpojumu cenu elementiem (degvielas piemaksu un drošības piemaksu noteikšana, atteikums maksāt komisijas maksu par piemaksām) — LESD 101. pants, EEZ līguma 53. pants un Kopienas un Šveices nolīguma par gaisa transportu 8. pants — Pienākums norādīt pamatojumu

38

2016/C 048/43

Lieta T-62/11: Vispārējās tiesas 2015. gada 16. decembra spriedums – Air France-KLM/Komisija Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Eiropas kravu gaisa pārvadājumu tirgus — Nolīgumi un saskaņotas darbības par vairākiem kravu gaisa pārvadājumu pakalpojumu cenu elementiem (degvielas piemaksu un drošības piemaksu noteikšana, atteikums maksāt komisijas maksu par piemaksām) — LESD 101. pants, EEZ līguma 53. pants un Kopienas un Šveices nolīguma par gaisa transportu 8. pants — Pienākums norādīt pamatojumu

39

2016/C 048/44

Lieta T-63/11: Vispārējās tiesas 2015. gada 16. decembra spriedums – Air France/Komisija Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Eiropas kravu aviopārvadājumu tirgus — Nolīgumi un saskaņotas darbības par vairākiem kravu aviopārvadājumu pakalpojumu cenu elementiem (degvielas piemaksu un drošības piemaksu noteikšana, atteikums maksāt komisijas maksu par piemaksām) — LESD 101. pants, EEZ līguma 53. pants un Kopienas un Šveices Nolīguma par gaisa transportu 8. pants — Pienākums norādīt pamatojumu

40

2016/C 048/45

Lieta T-67/11: Vispārējās tiesas 2015. gada 16. decembra spriedums – Martinair Holland/Komisija Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Eiropas kravu gaisa pārvadājumu tirgus — Nolīgumi un saskaņotas darbības attiecībā uz kravu gaisa pārvadājumu pakalpojumu cenas elementiem (degvielas piemaksas un drošības piemaksas noteikšana un atteikums maksāt komisijas maksu par piemaksām) — LESD 101. pants, EEZ līguma 53. pants un Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma par gaisa transportu 8. pants — Pienākums norādīt pamatojumu

41

2016/C 048/46

Lieta T-73/12: Vispārējās tiesas 2015. gada 18. novembra spriedums – Einhell Germany u.c./Komisija Dempings — Konkrētu Ķīnas izcelsmes kompresoru imports — Daļējs atteikums atmaksāt samaksātos antidempinga maksājumus — Eksporta cenas noteikšana — Antidempinga maksājumu atskaitīšana — Atcelšanas seku pielāgošana laikā

41

2016/C 048/47

Lieta T-75/12: Vispārējās tiesas 2015. gada 18. novembra spriedums – Nu Air Polska/Komisija Dempings — Noteiktu Ķīnas izcelsmes kompresoru imports — Daļējs atteikums atmaksāt iekasēto antidempinga maksājumu — Eksporta cenas noteikšana — Antidempinga maksājuma atskaitījumi — Atcelšanas seku pielāgošana laikā

42

2016/C 048/48

Lieta T-108/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 16. decembra spriedums – VTZ u.c./Padome Dempings — Atsevišķu Krievijas izcelsmes dzelzs vai tērauda bezšuvju cauruļvadu un cauruļu imports — Galīgais antidempinga maksājums — Attiecīgā prece

43

2016/C 048/49

Lieta T-241/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 16. decembra spriedums – Grieķija/Komisija ELVGF — Garantiju nodaļa — ELGF un ELFLA — No finansējuma izslēgti izdevumi — Liellopu gaļa — Aitu un kazu gaļa — Tabaka — Regulas (EK) Nr. 1782/2003 69. pants — Regulas (EK) Nr. 1290/2005 31. panta 2. punkts — Regulas (EK) Nr. 796/2004 23. panta 1. punkts

44

2016/C 048/50

Apvienotās lietas T-381/13 un T-382/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 16. decembra spriedums – Perfetti Van Melle/ITSB (“DAISY” un “MARGARITAS”) Kopienas preču zīme — Kopienas vārdisku preču zīmju “DAISY” un “MARGARITAS” reģistrācijas pieteikums — Absolūti atteikuma pamati — Daļējs reģistrācijas atteikums — Aprakstoša rakstura neesamība — Atšķirtspēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts

45

2016/C 048/51

Lieta T-491/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 16. decembra spriedums – Perfetti Van Melle Benelux/ITSB – Intercontinental Great Brands (“TRIDENT PURE”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “TRIDENT PURE” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas, valsts, starptautiskas un Beniluksa grafiskas un vārdiskas preču zīmes “PURE WHITE”, “mentos PURE FRESH PURE BREATH”, “PURE”, “PURE FRESH”, “mentos PURE FRESH” un “mentos PURE WHITE” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

46

2016/C 048/52

Lieta T-138/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 16. decembra spriedums – Chart/EĀDD Ārpuslīgumiskā atbildība — Vietējais darbinieks, kas strādā Savienības delegācijā Ēģiptē — Līguma termiņa beigas — Delegācijas neiesniegts apliecinājums Ēģiptes sociālā nodrošinājuma iestādei par darbinieka dienesta izbeigšanu un viņa situācijas vēlāka neatrisināšana šajā ziņā — Noilgums — Nepārtraukti zaudējumi — Daļēja nepieņemamība — Labas pārvaldības princips — Saprātīgs termiņš — Pamattiesību hartas 41. pants — Pietiekami būtisks tiesību normas, ar kuru privātpersonām piešķir tiesības, pārkāpums — Noteikti zaudējumi — Cēloņsakarība

46

2016/C 048/53

Lieta T-356/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 16. decembra spriedums – CareAbout/ITSB – Florido Rodríguez (“Kerashot”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “Kerashot” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts grafiska preču zīme “K KERASOL” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Apelācijas padomes daļējs atteikums veikt reģistrāciju

47

2016/C 048/54

Lieta T-521/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 16. decembra spriedums – Zviedrija/Komisija Regula (ES) Nr. 528/2012 — Biocīdi — Prasība sakarā ar bezdarbību — Zinātnisku kritēriju specifikācija, lai noteiktu īpašības, kas rada endokrinoloģiskās sistēmas traucējumus — Komisijas nepieņemti deleģējošie akti — Pienākums rīkoties

48

2016/C 048/55

Lieta T-63/15: Vispārējās tiesas 2015. gada 15. decembra spriedums – Shoe Branding Europe/ITSB (Paralēlas strīpas uz krekla piedurknēm) Kopienas preču zīme — Kopienas preču zīmes, ko veido divas paralēlas strīpas uz garām krekla piedurknēm, reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts

49

2016/C 048/56

Lieta T-64/15: Vispārējās tiesas 2015. gada 15. decembra spriedums – Shoe Branding Europe/ITSB (Paralēlas strīpas uz biksēm) Kopienas preču zīme — Kopienas preču zīmes, ko veido divas paralēlas strīpas uz biksēm, reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts

49

2016/C 048/57

Lieta T-128/15: Vispārējās tiesas 2015. gada 16. decembra spriedums – Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien/ITSB – Ruiz Moncayo (“RED RIDING HOOD”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “RED RIDING HOOD” reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts un starptautiskas preču zīmes “ROTKÄPPCHEN” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespējas neesamība — Apzīmējumu līdzības neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

50

2016/C 048/58

Lieta T-584/15 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 7. decembra rīkojums – POA/Komisija Pagaidu noregulējums — Pieteikuma reģistrēt aizsargātu cilmes vietas nosaukumu publicēšana — “Halloumi” vai “Hellim” — Pieteikums par izpildes apturēšanu — Steidzamības neesamība

51

2016/C 048/59

Lieta T-671/15 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 4. decembra rīkojums – E-Control/ACER Pagaidu noregulējums — Atzinums par valsts regulatīvo iestāžu lēmumu, ar kuriem tiek apstiprinātas pārrobežu elektrības pārvades jaudas piešķiršanas metodes, saderību — Pieteikums par izpildes apturēšanu — Formas prasību neievērošana — Nepieņemamība

51

2016/C 048/60

Lieta T-603/15: Prasība, kas celta 2015. gada 23. oktobrī – Frank/Komisija

52

2016/C 048/61

Lieta T-639/15: Prasība, kas celta 2015. gada 13. novembrī – Psara/Parlaments

53

2016/C 048/62

Lieta T-640/15: Prasība, kas celta 2015. gada 13. novembrī – Kristan/Parlaments

54

2016/C 048/63

Lieta T-641/15: Prasība, kas celta 2015. gada 13. novembrī – Malle/Parlaments

55

2016/C 048/64

Lieta T-642/15: Prasība, kas celta 2015. gada 13. novembrī – Cieśla/Parlaments

56

2016/C 048/65

Lieta T-643/15: Prasība, kas celta 2015. gada 13. novembrī – Dahllof/Parlaments

57

2016/C 048/66

Lieta T-644/15: Prasība, kas celta 2015. gada 13. novembrī – Reuter/Parlaments

58

2016/C 048/67

Lieta T-645/15: Prasība, kas celta 2015. gada 13. novembrī – České centrum pro investigativní žurnalistiku/Parlaments

59

2016/C 048/68

Lieta T-646/15: Prasība, kas celta 2015. gada 13. novembrī – Karanikas/Parlaments

60

2016/C 048/69

Lieta T-647/15: Prasība, kas celta 2015. gada 13. novembrī – Boros/Parlaments

61

2016/C 048/70

Lieta T-648/15: Prasība, kas celta 2015. gada 13. novembrī – Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica/Parlaments

62

2016/C 048/71

Lieta T-649/15: Prasība, kas celta 2015. gada 13. novembrī – Toth/Parlaments

63

2016/C 048/72

Lieta T-650/15: Prasība, kas celta 2015. gada 13. novembrī – Knus-Galán/Parlaments

64

2016/C 048/73

Lieta T-651/15: Prasība, kas celta 2015. gada 13. novembrī – Tchobanov/Parlaments

65

2016/C 048/74

Lieta T-653/15: Prasība, kas celta 2015. gada 13. novembrī – Mulvad/Parlaments

66

2016/C 048/75

Lieta T-654/15: Prasība, kas celta 2015. gada 13. novembrī – České centrum pro investigativní žurnalistiku/Parlaments

67

2016/C 048/76

Lieta T-655/15: Prasība, kas celta 2015. gada 13. novembrī – van der Parre/Parlaments

68

2016/C 048/77

Lieta T-656/15: Prasība, kas celta 2015. gada 13. novembrī – Baggi/Parlaments

69

2016/C 048/78

Lieta T-657/15: Prasība, kas celta 2015. gada 13. novembrī – Boros/Parlaments

70

2016/C 048/79

Lieta T-658/15: Prasība, kas celta 2015. gada 13. novembrī – García Rey/Parlaments

71

2016/C 048/80

Lieta T-659/15: Prasība, kas celta 2015. gada 13. novembrī – Hunter/Parlaments

72

2016/C 048/81

Lieta T-660/15: Prasība, kas celta 2015. gada 13. novembrī – Clerix/Parlaments

73

2016/C 048/82

Lieta T-661/15: Prasība, kas celta 2015. gada 13. novembrī – Araujo/Parlaments

74

2016/C 048/83

Lieta T-662/15: Prasība, kas celta 2015. gada 13. novembrī – Delić/Parlaments

75

2016/C 048/84

Lieta T-663/15: Prasība, kas celta 2015. gada 13. novembrī – Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica/Parlaments

76

2016/C 048/85

Lieta T-664/15: Prasība, kas celta 2015. gada 13. novembrī – Borg/Parlaments

77

2016/C 048/86

Lieta T-665/15: Prasība, kas celta 2015. gada 13. novembrī – Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica/Parlaments

78

2016/C 048/87

Lieta T-666/15: Prasība, kas celta 2015. gada 13. novembrī – Bačelić/Parlaments

79

2016/C 048/88

Lieta T-669/15: Prasība, kas celta 2015. gada 9. oktobrī – Lysoform Dr. Hans Rosemann u.c./ECHA

80

2016/C 048/89

Lieta T-683/15: Prasība, kas celta 2015. gada 26. novembrī – Freistaat Bayern/Komisija

81

2016/C 048/90

Lieta T-686/15: Prasība, kas celta 2015. gada 29. novembrī – Marcas Costa Brava/ITSB – Excellent Brands JMI (“Cremcaffé by Julius Meinl”)

82

2016/C 048/91

Lieta T-687/15: Prasība, kas celta 2015. gada 29. novembrī – Marcas Costa Brava/ITSB – Excellent Brands JMI (“Cremcaffé by Julius Meinl”)

83

2016/C 048/92

Lieta T-689/15: Prasība, kas celta 2015. gada 29. novembrī – Marcas Costa Brava/ITSB – Excellent Brands JMI (“Cremcaffé by Julius Meinl”)

84

2016/C 048/93

Lieta T-690/15: Prasība, kas celta 2015. gada 29. novembrī – Marcas Costa Brava/ITSB – Excellent Brands JMI (“Cremcaffé”)

85

2016/C 048/94

Lieta T-691/15: Prasība, kas celta 2015. gada 29. novembrī – Marcas Costa Brava/ITSB – Excellent Brands JMI (“Cremcaffé by Julius Meinl”)

86

2016/C 048/95

Lieta T-703/15: Prasība, kas celta 2015. gada 30. novembrī – Groupe Go Sport/ITSB – Design Go (“GO SPORT”)

86

2016/C 048/96

Lieta T-101/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 30. novembra rīkojums – Aer Lingus/Komisija

87

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2016/C 048/97

Lieta F-45/11: Civildienesta tiesas (tiesnesis vienpersoniski) 2015. gada 18. decembra spriedums – De Nicola/EIB Civildienests — EIB personāls — Novērtēšana — 2009. gada novērtējuma ziņojums — Pārsūdzību izskatīšanas komitejas lēmuma prettiesiskums — Atteikums paaugstināt amatā — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

88

2016/C 048/98

Lieta F-37/12: Civildienesta tiesas (tiesnesis vienpersoniski) 2015. gada 18. decembra spriedums – De Nicola/EIB Civildienests — EIB personāls — Psiholoģiska vardarbība — Izmeklēšanas procedūra — Izmeklēšanas komitejas ziņojums — Psiholoģiskas vardarbības jēdziena kļūdaina definīcija — EIB priekšsēdētāja lēmums neizskatīt sūdzību — Atcelšana — Prasība par zaudējumu atlīdzību

88

2016/C 048/99

Lieta F-82/12: Civildienesta tiesas (tiesnesis vienpersoniski) 2015. gada 18. decembra spriedums – De Nicola/EIB Civildienests — EIB personāls — Novērtēšana — Jauns 2007. gada novērtējuma ziņojums — Pārsūdzību izskatīšanas komitejas lēmuma prettiesiskums — Atteikums paaugstināt amatā — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

89

2016/C 048/100

Lieta F-55/13: Civildienesta tiesas (tiesnesis vienpersoniski) 2015. gada 18. decembra spriedums – De Nicola/EIB Civildienests — EIB personāls — Novērtēšana — 2011. gada novērtējuma ziņojums — Pārsūdzību izskatīšanas komitejas lēmuma prettiesiskums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

90

2016/C 048/101

Lieta F-104/13: Civildienesta tiesas (tiesnesis vienpersoniski) 2015. gada 18. decembra spriedums – De Nicola/EIB Civildienests — EIB personāls — Psiholoģiska vardarbība — Izmeklēšanas procedūra — Izmeklēšanas komitejas ziņojums — Psiholoģiskas vardarbības jēdziena kļūdaina definīcija — EIB priekšsēdētāja lēmums neizskatīt sūdzību — Atcelšana — Prasība par zaudējumu atlīdzību

90

2016/C 048/102

Lieta F-9/14: Civildienesta tiesas (tiesnesis vienpersoniski) 2015. gada 18. decembra spriedums – De Nicola/EIB Civildienests — EIB personāls — Novērtēšana — 2012. gada novērtējuma ziņojums — Pārsūdzību izskatīšanas komitejas lēmuma prettiesiskums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

91

2016/C 048/103

Lieta F-94/14: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums – Bowles/ECB Civildienests — ECB personāls — Personāla komitejas locekļi — Atalgojums — Darba alga — Algas papildpiemaksa — Atbilstība

92

2016/C 048/104

Lieta F-95/14: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums – Seigneur/ECB Civildienests — ECB personāls — Personāla komitejas locekļi — Atalgojums — Darba alga — Papildu piemaksa pie darba algas — Atbilstība

92

2016/C 048/105

Apvienotās lietas F-101/14, F-102/14 un F-103/14: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2015. gada 15. decembra spriedums – Clarke, Dickmanns un Papathanasiou/ITSB Civildienests — Pagaidu darbinieki — ITSB personāls — Uz noteiktu laiku noslēgts līgums, kurā ir ietverta klauzula par līguma izbeigšanu — Nosacījums, saskaņā ar kuru līgums tiek izbeigts gadījumā, ja darbinieks netiek iekļauts konkursa rezerves sarakstā — Klauzulas par līguma izbeigšanu spēkā stāšanās — Atklātie konkursi ITSB/AD/01/13 un ITSB/AST/02/13

93

2016/C 048/106

Lieta F-134/14: Civildienesta tiesas (viena tiesneša sastāvā) 2015. gada 17. decembra spriedums – T/Komisija Civildienests — Sociālais nodrošinājums — Arodslimība — Civildienesta noteikumu 73. pants — Pieteikums par slimības atzīšanu par arodslimību — Cēloņsakarība — Prasība atlīdzināt morālo kaitējumu, kas esot nodarīts tādēļ, ka iestāde ir novēloti atzinusi slimību par arodslimību — Pienākums lemt saprātīgā termiņā — Morālais kaitējums

94

2016/C 048/107

Lieta F-135/14: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2015. gada 16. decembra spriedums – DE/EZA Civildienests — EZA darbinieki — Pārcelšana “neaktīvas nodarbinātības statusā” — Nelabvēlīgs akts — Tiesības tikt uzklausītam — Pārkāpums

95

2016/C 048/108

Lieta F-141/14: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2015. gada 15. decembra spriedums – Guittet/Komisija Civildienests — Bijušais ierēdnis — Sociālais nodrošinājums — Medicīnisko izdevumu segšana — Komisijas īstenota medicīnas lietas pārvaldība — Labas pārvaldības princips un pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses — Savienības ārpuslīgumiskā atbildība

95

2016/C 048/109

Lieta F-17/15: Civildienesta tiesas (viena tiesneša sastāvā) 2015. gada 10. decembra spriedums – Jäger-Waldau/Komisija Civildienests — Ierēdņi — Novērtējums — Novērtējuma ziņojums — Lūgums grozīt — Atteikums

96

2016/C 048/110

Lieta F-34/15: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2015. gada 16. decembra spriedums – De Loecker/EĀDD Civildienests — EĀDD personāls — Pagaidu darbinieks — Psiholoģiska vardarbība — Civildienesta noteikumu 12.a un 24. pants — Lūgums sniegt palīdzību — Noraidīšana — Pieteikums par administratīvās izmeklēšanas sākšanu — Tiesības tikt uzklausītam — Pārkāpums

96

2016/C 048/111

Lieta F-88/15: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 15. decembra spriedums – Bonazzi/Komisija Civildienests — Ierēdņi — 2014. gada paaugstināšana amatā — Civildienesta noteikumu 45. panta vispārējie īstenošanas noteikumi — Ierēdņu saraksts, kurus piedāvā paaugstināt amatā ģenerāldirektorāti un dienesti — Prasītāja vārda neiekļaušana — Iespēja apstrīdēt paaugstināšanai amatā piedāvāto ierēdņu sarakstu apvienotajā amatā paaugstināšanas komitejā — Apvienotās amatā paaugstināšanas komitejas nostājas neņemšana vērā — Salīdzinošs nopelnu izvērtējums, ko veikusi tikai iecēlējinstitūcija

97

2016/C 048/112

Lieta F-128/11: Civildienesta tiesas (tiesnesis vienpersoniski) 2015. gada 18. decembra rīkojums – De Nicola/EIB Civildienests — EIB personāls — Novērtēšana — 2010. gada novērtējuma ziņojums — Apstrīdēšana — Iekšējās procedūras — Nosacījumi — Atteikšanās no prasības — Prasība — Interese celt prasību — Neesamība — Saprātīgs termiņš — Neievērošana — Acīmredzama nepieņemamība

98

2016/C 048/113

Lieta F-76/14: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2015. gada 17. decembra rīkojums – López Cabeza/Komisija Civildienests — Atklāts konkurss — Paziņojums par konkursu EPSO/AD/248/13 — Neiekļaušana rezerves sarakstā — Nepietiekams vērtējums vērtēšanas centra pārbaudījumos — Prasība atcelt tiesību aktu — Paziņojuma par konkursu pārkāpums — Pārbaudījuma prettiesiskums

98

2016/C 048/114

Lieta F-118/14: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2015. gada 16. decembra rīkojums – Bärwinkel/Padome Civildienests — Ierēdņi — Civildienesta noteikumu reforma — Pāreja noteikumi par klasificēšanu amata veidos — Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 30. panta 3. punkts — Nelabvēlīga akta jēdziens — Lēmums, ar kuru tiek atzīts, ka dažiem ierēdņiem ir īpašas pilnvaras — Prasītāja neiekļaušana pirmajā 34 ierēdņu sarakstā, kas ir atzīti par tādiem, kuriem ir īpašas pilnvaras — Prasības saistībā ar pirmstiesas stadiju — Sūdzības Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkta izpratnē neesamība — Reglamenta 81. pants

99

2016/C 048/115

Lieta F-136/14: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 7. decembra rīkojums – Probst/Komisija Civildienests — Atalgojums — Ekspatriācijas pabalsts — Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. pants — Bijušais deputāta palīgs — Komisijas lēmums par ekspatriācijas pabalsta piešķiršanu bijušajiem deputātu palīgiem kopš dienas, kad publicēta darbiniekiem sniegtā informācija — Atceļoši spriedumi — Jauni un būtiski fakti — Ierobežota iedarbība laikā — Res judicata spēks — Galīgi administratīvi lēmumi — Vienlīdzīga attieksme

100

2016/C 048/116

Lieta F-24/15: Civildienesta tiesas otrās palātas priekšsēdētāja 2015. gada 17. decembra rīkojums – Di Marzio/Padome Civildienests — Līgumdarbinieks — I funkciju grupa — Līguma pārkvalificēšana par AST 3, AST 4 vai AST 5 pakāpes pagaidu darbinieka līgumu uz nenoteiktu laiku vai par III funkciju grupas līgumdarbinieka līgumu uz nenoteiktu laiku — Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2., 3.a, 3.b, 80. un 88. pants — Pienākums norādīt pamatojumu — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Labas pārvaldības princips — Pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses — Acīmredzami juridiski nepamatota prasība — Reglamenta 81. pants

100

2016/C 048/117

Lieta F-45/15: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 9. decembra rīkojums – Van der Veen/Eiropols Civildienests — Eiropola darbinieki — Pagaidu darbinieks — Lēmums 2009/371/JAI — Eiropola atteikums noslēgt līgumu uz nenoteiktu laiku — Reglamenta 81. pants — Acīmredzami nepieņemama prasība

101

2016/C 048/118

Lieta F-144/15: Prasība, kas celta 2015. gada 23. novembrī – ZZ/EASA

102

2016/C 048/119

Lieta F-30/15: Civildienesta tiesas 2015. gada 17. decembra rīkojums – Diamantopoulos/EĀDD

102

2016/C 048/120

Lieta F-58/15: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2015. gada 17. decembra rīkojums – FW/Komisija

102

2016/C 048/121

Lieta F-129/15: Civildienesta tiesas 2015. gada 17. decembra rīkojums – Morin/Komisija

102


LV

 

Top