Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:013:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 13, 2016. gada 15. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 13

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

59. sējums
2016. gada 15. janvāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

REZOLŪCIJAS

 

Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

EESK 510. plenārsesija 2014. gada 16. un 17. septembrī

2016/C 013/1

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas rezolūcija par tematu “Pašreizējā bēgļu krīze”

1

 

ATZINUMI

 

Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

EESK 510. plenārsesija 2014. gada 16. un 17. septembrī

2016/C 013/2

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “ASV un ES gūtā pieredze mazās uzņēmējdarbības regulējuma jomā: “paraugprakse” inovatīvai MVU darbībai” (pašiniciatīvas atzinums)

2

2016/C 013/3

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Ģimenes uzņēmumi Eiropā kā atjaunotas izaugsmes un labāku darbvietu avots” (pašiniciatīvas atzinums)

8

2016/C 013/4

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Ceļā uz digitālo veselību – elektroniskā informācija par zāļu drošu izmantošanu” (pašiniciatīvas atzinums)

14

2016/C 013/5

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Valsts atbalsts uzņēmumiem. Vai tas ir efektīvs un lietderīgs?” (pašiniciatīvas atzinums)

19

2016/C 013/6

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Ekonomika kopējo interešu labā: ilgtspējīgs ekonomikas modelis, kas orientēts uz sociālo kohēziju” (pašiniciatīvas atzinums)

26

2016/C 013/7

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Kopienas metode demokrātiskai un sociālai ekonomiskai un monetārai savienībai” (pašiniciatīvas atzinums)

33

2016/C 013/8

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Efektīvu un uzticamu sociālā nodrošinājuma sistēmu izveides principi” (pašiniciatīvas atzinums)

40

2016/C 013/9

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Neformālās un ikdienējās mācīšanās rezultātā iegūtu prasmju un kvalifikāciju validācija – pilsoniskās sabiedrības praktiskais ieguldījums” (pašiniciatīvas atzinums)

49

2016/C 013/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Valstu duālās apmācības sistēmu snieguma uzlabošana” (pašiniciatīvas atzinums)

57

2016/C 013/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Korupcijas apkarošana Eiropas Savienībā: uzņēmumu un pilsoniskās sabiedrības interešu ievērošana” (pašiniciatīvas atzinums)

63

2016/C 013/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Ilgtermiņa, ilgtspējīgas un gudras izaugsmes iespējas Eiropas atkrastes nozarē un tās attiecības ar citām jūrniecības nozarēm” (pašiniciatīvas atzinums)

73

2016/C 013/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Radošās un kultūras nozares – Eiropas aktīvs izmantošanai globālas konkurences apstākļos” (pašiniciatīvas atzinums)

83

2016/C 013/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Lauku attīstības programmas – tikai ielāpi vai atlabšanas iezīmes?” (pašiniciatīvas atzinums)

89

2016/C 013/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Lauksaimniecības produktu tirdzniecības nozīme no lauksaimniecības attīstības viedokļa un ES lauksaimniecība pasaules pārtikas nodrošinājuma kontekstā” (pašiniciatīvas atzinums)

97

2016/C 013/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Sociālā inovācija, tīklu veidošana un digitālā saziņa” (pašiniciatīvas atzinums)

104

2016/C 013/17

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Sociālais dempings Eiropas civilās aviācijas nozarē” (pašiniciatīvas atzinums)

110

2016/C 013/18

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Kiberaktīvisms un pilsoniskās sabiedrības organizācijas” (pašiniciatīvas atzinums)

116

2016/C 013/19

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “ES un Meksikas asociācijas nolīguma pārskatīšana” (pašiniciatīvas atzinums)

121

2016/C 013/20

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Lauksaimniecība, lauku rajoni un ilgtspējīga attīstība Austrumu partnerības valstīs” (pašiniciatīvas atzinums)

128

2016/C 013/21

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Ceļā uz SDO konvenciju ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanai darbvietās” (pašiniciatīvas atzinums)

138

2016/C 013/22

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Deleģētie akti” (atzinuma papildinājums)

145

2016/C 013/23

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Sociālajiem uzņēmumiem paredzētas finanšu ekosistēmas izveide” (izpētes atzinums)

152

2016/C 013/24

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Digitalizācijas ietekme uz pakalpojumu nozari un nodarbinātību saistībā ar rūpniecības pārmaiņām” (izpētes atzinums)

161

2016/C 013/25

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Integrēta ES aviācijas politika” (izpētes atzinums)

169

2016/C 013/26

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Starptautisko kravu autopārvadājumu iekšējais tirgus: sociālais dempings un kabotāža” (izpētes atzinums)

176

2016/C 013/27

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “ES darbības uzlabošana, izmantojot Lisabonas līguma potenciālu” un “Eiropas Savienības iestāžu struktūras iespējamā attīstība un izmaiņas”

183


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

EESK 510. plenārsesija 2014. gada 16. un 17. septembrī

2016/C 013/28

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Labāks regulējums labāku rezultātu sasniegšanai – ES programma””(COM(2015) 215 final)

192

2016/C 013/29

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības sistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātniskā ieteikuma izstrādei saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku (pārstrādāta redakcija)”(COM(2015) 294 final – 2015/0133 (COD))

201

2016/C 013/30

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 1829/2003 groza attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētas pārtikas un barības lietošanu savā teritorijā” (caurviju programma) (COM(2015) 177 final – 2015/0093 (COD))

203


LV

 

Top