Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:414:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 414, 2015. gada 14. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 414

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

58. sējums
2015. gada 14. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2015/C 414/1

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2015/C 414/2

Lieta C-552/13: Tiesas (piektā palāta) 2015. gada 22. oktobra spriedums (Juzgado Contencioso-Administrativo no 6 de Bilbao (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Grupo Hospitalario Quirón SA/Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Direktīva 2004/18/EK — 23. panta 2. punkts — Publiskie veselības aprūpes pakalpojumi — Veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana publiskām slimnīcām privātās iestādēs — Prasība, lai pakalpojumi tiktu sniegti konkrētā pašvaldībā

2

2015/C 414/3

Lieta C-20/14: Tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 22. oktobra spriedums (Bundespatentgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH, agrāk BGW Marketing- & Management-Service GmbH/Bodo Scholz Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Preču zīmes — Direktīva 2008/95/EK — Papildu pamatojumi atteikumam vai spēkā neesamībai — Vārdiska preču zīme — Tāda pati burtu virkne kā agrākā preču zīmē — Aprakstošas vārdu kombinācijas pievienošana — Sajaukšanas iespējas esamība

3

2015/C 414/4

Lieta C-126/14: Tiesas (piektā palāta) 2015. gada 22. oktobra spriedums (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – “Sveda” UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — PVN — Direktīva 2006/112/EK — 168. pants — Tiesības uz nodokļa atskaitīšanu — Priekšnodokļa, kas samaksāts par kapitālieguldījumu preču iegādi vai izgatavošanu, atskaitīšana — Atpūtas taka, kas ir tieši paredzēta, lai sabiedrība to izmantotu bez maksas — Atpūtas takas izmantošana ar nodokli apliekamu darījumu veikšanā

3

2015/C 414/5

Lieta C-185/14: Tiesas (otrā palāta) 2015. gada 22. oktobra spriedums (Varhoven administrativen sad (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – “EasyPay” AD, “Finance Engineering” AD/Ministerski savet na Republika Bulgaria, Natsionalen osiguritelen institut Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Pasta pārskaitījuma pakalpojums — Direktīva 97/67/EK — Piemērošanas joma — Valsts tiesiskais regulējums, ar kuru tiek piešķirtas ekskluzīvas pasta pārskaitījuma pakalpojuma sniegšanas tiesības — Valsts atbalsts — Saimnieciskā darbība — Vispārējas ekonomiskas nozīmes pakalpojumi

4

2015/C 414/6

Lieta C-194/14 P: Tiesas (otrā palāta) 2015. gada 22. oktobra spriedums – AC-Treuhand AG/Eiropas Komisija Apelācija — Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Eiropas alvas savienojumu un ESBO/esteru termisko stabilizatoru tirgi — EKL 81. panta 1. punkts — Piemērošanas joma — Konsultāciju uzņēmums, kurš nedarbojas attiecīgajos tirgos — Jēdzieni “nolīgums uzņēmumu starpā” un “saskaņota darbība” — Naudas soda aprēķināšana — 2006. gada pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai — Neierobežota kompetence

5

2015/C 414/7

Lieta C-245/14: Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 22. oktobra spriedums (Handelsgericht Wien (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Thomas Cook Belgium NV/Thurner Hotel GmbH Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa — Regula (EK) Nr. 1896/2006 — Eiropas maksājuma rīkojuma procedūra — Novēloti iebildumi — 20. panta 2. punkts — Lūgums par Eiropas maksājuma rīkojuma pārskatīšanu — Iebilde par izcelsmes tiesas jurisdikcijas neesamību — Eiropas maksājuma rīkojums, kas, ņemot vērā Regulā Nr. 1896/2006 noteiktās prasības, izdots aplami — “Acīmredzama” rakstura neesamība — “Ārkārtas apstākļu” neesamība

5

2015/C 414/8

Lieta C-264/14: Tiesas (piektā palāta) 2015. gada 22. oktobra spriedums (Högsta förvaltningsdomstolen (Zviedrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Skatteverket/David Hedqvist Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopēja pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēma — Direktīva 2006/112/EK — 2. panta 1. punkta c) apakšpunkts un 135. panta 1. punkta d) – f) apakšpunkts — Pakalpojumi par atlīdzību — Darījumi ar virtuālās valūtas “bitcoin” maiņu pret parastu valūtu — Atbrīvojums no nodokļa

6

2015/C 414/9

Lieta C-277/14: Tiesas (piektā palāta) 2015. gada 22. oktobra spriedums (Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – PPUH Stehcemp sp. j Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļi — Pievienotās vērtības nodoklis — Sestā Direktīva — Tiesības uz nodokļa atskaitīšanu — Atteikums — Pārdošana, ko veic par neeksistējošu uzskatīta vienība

7

2015/C 414/10

Lieta C-347/14: Tiesas (otrā palāta) 2015. gada 21. oktobra spriedums (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – New Media Online GmbH/Bundeskommunikationssenat Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2010/13/ES — Jēdzieni “raidījums” un “audiovizuālais mediju pakalpojums” — Audiovizuālo mediju pakalpojuma galvenā mērķa noteikšana — Pakalpojuma pielīdzināmība televīzijas apraidei — Īsu videomateriālu piedāvāšana laikraksta interneta vietnē

7

2015/C 414/11

Lieta C-378/14: Tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 22. oktobra spriedums (Bundesfinanzhof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Bundesagentur für Arbeit – Familienkasse Sachsen/Tomislaw Trapkowski Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālais nodrošinājums — Regula (EK) Nr. 883/2004 — 67. pants — Regula (EK) Nr. 987/2009 — 60. panta 1. punkts — Ģimenes pabalstu piešķiršana šķiršanās gadījumā — “Attiecīgās personas” jēdziens — Dalībvalsts tiesiskais regulējums, kurā paredzēta ģimenes pabalstu piešķiršana tam no vecākiem, kura mājsaimniecībā bērns dzīvo — Šī vecāka dzīvesvieta citā dalībvalstī — Šī vecāka atturēšanās iesniegt pieteikumu par ģimenes pabalsta piešķiršanu — Otra vecāka tiesības attiecīgā gadījumā lūgt piešķirt šo ģimenes pabalstu

8

2015/C 414/12

Lieta C-425/14: Tiesas (desmitā palāta) 2015. gada 22. oktobra spriedums (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Impresa Edilux srl, pagaidu kopuzņēmuma pilnvarnieks, Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF)/Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana – Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA – Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Publiskie iepirkumi — Direktīva 2004/18/EK — Pamatojums izslēgšanai no dalības iepirkumā — Līgums, kurš nepārsniedz šīs direktīvas piemērošanai paredzēto robežvērtību — LESD pamatnoteikumi — Paziņojums par piekrišanu likumības nolīgumam saistībā ar noziedzīgu darbību apkarošanu — Izslēgšana šāda paziņojuma neiesniegšanas gadījumā — Pieļaujamība — Samērīgums

9

2015/C 414/13

Lieta C-523/14: Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 22. oktobra spriedums (Rechtbank Gelderland (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Aannemingsbedrijf Aertssen NV, Aertssen Terrassements SA/VSB Machineverhuur BV, Van Someren Bestrating BV, Jos van Someren Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa — Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Regula (EK) Nr. 44/2001 — 1. pants — Piemērošanas joma — Pieteikums par civilprasību krimināllietā — 27. pants — Lis pendens — Prasība, kas celta citas dalībvalsts tiesā — Notiekoša tiesas izmeklēšana — 30. pants — Datums, kurā uzskatāms, ka tiesā ir celta prasība

10

2015/C 414/14

Lieta C-215/15: Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 21. oktobra spriedums (Varhoven kasatsionen sad (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Vasilka Ivanova Gogova/Ilia Dimitrov Iliev Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Jurisdikcija, nolēmumu atzīšana un izpilde laulības lietās un lietās par vecāku atbildību — Regula (EK) Nr. 2201/2003 — Piemērošanas joma — 1. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Vecāku atbildības iegūšana, īstenošana, deleģēšana, ierobežošana vai izbeigšana — 2. pants — “Vecāku atbildības” jēdziens — Vecāku strīds par viņu bērna ceļošanu un pases izsniegšanu viņam — Jurisdikcijas noteikšana — 12. pants — Nosacījumi — Piekrišana tiesu, kuras izskata lietu, jurisdikcijai — Atbildētāja nepiedalīšanās tiesas procesā — Tiesu, kurās izskata lietu, pēc savas ierosmes ieceltais atbildētāja pārstāvis nav apstrīdējis jurisdikciju

11

2015/C 414/15

Lieta C-315/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 26. jūnijā iesniedza Obvodní soud pro Prahu 6 (Čehijas Republika) – Marcela Pešková, Jiří Peška/Travel Service a.s.

12

2015/C 414/16

Lieta C-363/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2015. gada 21. aprīļa spriedumu lietā T-359/12 Louis Vuitton Malletier/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Nanu–Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG2015. gada 13. jūlijā iesniedza Louis Vuitton Malletier

13

2015/C 414/17

Lieta C-364/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2015. gada 21. aprīļa spriedumu lietā T-360/12 Louis Vuitton Malletier/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG2015. gada 13. jūlijā iesniedza Louis Vuitton Malletier

14

2015/C 414/18

Lieta C-442/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās (otrā palāta) tiesas 2015. gada 3. jūnija spriedumu lietā T-544/12 Pensa Pharma, SA/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Ferring BV, Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S2015. gada 12. augustā iesniedza Pensa Pharma, SA

15

2015/C 414/19

Lieta C-485/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 11. septembrī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca SpA/Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA)

16

2015/C 414/20

Lieta C-494/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 21. septembrī iesniedza Nejvyšší soud České republiky (Čehijas Republika) – Tommy Hilfiger Licensing LLC un citi/DELTA CENTER a.s.

17

2015/C 414/21

Lieta C-499/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 22. septembrī iesniedza Vilniaus miesto apylinkės teismas (Lietuva) – W. un V./X.

17

2015/C 414/22

Lieta C-501/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 15. jūlija spriedumu lietā T-24/13 Cactus S. A./Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2015. gada 22. septembrī iesniedza Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

18

2015/C 414/23

Lieta C-503/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 23. septembrī iesniedza Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Terrassa (Spānija) – Ramón Margarit Panicello/Pilar Hernández Martínez

19

2015/C 414/24

Lieta C-507/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 24. septembrī iesniedza Rechtbank van Koophandel Gent (Beļģija) – Agro Foreign Trade & Agency Ltd/Petersime NV

20

2015/C 414/25

Lieta C-513/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 25. septembrī iesniedza Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) – Vilniaus apygardos administracinis teismas/Agrodetalė UAB, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

20

2015/C 414/26

Lieta C-518/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 28. septembrī iesniedza Cour du travail de Bruxelles (Beļģija) – Ville de Nivelles/Rudy Matzak

21

2015/C 414/27

Lieta C-524/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 1. oktobrī iesniedza Tribunale di Bergamo (Itālija) – krimināllieta pret Menci Luca

22

2015/C 414/28

Lieta C-525/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 5. oktobrī iesniedza Audiencia Provincial de Álava (Spānija) – Laboral Kutxa/Esmeralda Martínez Quesada

22

2015/C 414/29

Lieta C-530/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 8. oktobrī iesniedza Conseil d'État (Francija) – Melitta France SAS u.c./Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

23

2015/C 414/30

Lieta C-552/15: Prasība, kas celta 2015. gada 23. oktobrī – Eiropas Komisija/Īrija

23

 

Vispārējā tiesa

2015/C 414/31

Lieta T-552/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 23. oktobra spriedums – Oil Turbo Compressor/Padome Prasība atcelt tiesību aktu — Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret Irānu kodolieroču izplatīšanas novēršanai — Līdzekļu iesaldēšana — Termiņš prasības celšanai — Nokavējums — Nepieņemamība — Prasība par zaudējumu atlīdzību — Nepieņemamība

25

2015/C 414/32

Lieta T-597/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 23. oktobra spriedums – Calida/ITSB – Quanzhou Green Garments (“dadida”) Kopienas preču zīme — Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Kopienu — Grafiska preču zīme “dadida” — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme “CALIDA” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

25

2015/C 414/33

Lieta T-636/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 23. oktobra spriedums – Trekstor/ITSB – MSI Technology (“MovieStation”) Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas vārdiska preču zīme “MovieStation” — Absolūti atteikuma pamati — Atšķirtspējas neesamība — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts — Regulas Nr. 207/2009 52. pants

26

2015/C 414/34

Lieta T-649/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 23. oktobra spriedums – TrekStor/ITSB (“SmartTV Station”) Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “SmartTV Station” reģistrācijas pieteikums — Absolūti atteikuma pamati — Atšķirtspējas neesamība — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts — Regulas Nr. 207/2009 7. panta 3. punkts

27

2015/C 414/35

Lieta T-96/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 23. oktobra spriedums – Vimeo/ITSB – PT Comunicações (“VIMEO”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “VIMEO” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas grafiska preču zīme “meo” — Relatīvs atteikuma pamats — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Preču zīmju līdzāspastāvēšanas neesamība — Sajaukšanas iespēja

27

2015/C 414/36

Lieta T-130/14 P: Vispārējās tiesas 2015. gada 22. oktobra spriedums – Padome/Simpson Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Paaugstināšana pakāpē — Klasificēšana pakāpē — Lēmums nepiešķirt ieinteresētajai personai AD 9 pakāpi pēc tam, kad tā nokārtojusi AD 9 pakāpes atklāto konkursu — Pierādījumu sagrozīšana

28

2015/C 414/37

Lieta T-137/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 23. oktobra spriedums – I Castellani/ITSB – Chomarat (Riņķa attēls) Kopienas preču zīme — Atcelšanas process — Grafiska preču zīme, kas attēlo riņķi — Preču zīmes faktiska izmantošana — Izmantošanas apjoms — Regulas (EK) Nr. 207/2009 15. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Forma, kas atšķiras elementos, kuri nemaina preču zīmes atšķirtspēju — Tiesības uz aizstāvību — Regulas Nr. 207/2009 75. pants

29

2015/C 414/38

Lieta T-264/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 23. oktobra spriedums – Hansen/ITSB (“WIN365”) Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “WIN365” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts

29

2015/C 414/39

Lieta T-431/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 22. oktobra spriedums – Volkswagen/ITSB (“CHOICE”) Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “CHOICE” reģistrācijas pieteikums — Preču zīme, ko veido reklāmas sauklis — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts

30

2015/C 414/40

Lieta T-714/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 23. oktobra spriedums – Bonney/ITSB – Bruno (“ATHEIST”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “ATHEIST” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “athé” — Relatīvs atteikuma pamats — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 2. punkts

31

2015/C 414/41

Lieta T-822/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 23. oktobra spriedums – Geilenkothen Fabrik für Schutzkleidung/ITSB (“Cottonfeel”) Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “Cottonfeel” reģistrācijas pieteikums — Absolūti atteikuma pamati — Atšķirtspējas neesamība — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts

31

2015/C 414/42

Lieta T-560/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2015. gada 14. jūlija rīkojumu lietā F-109/14 LM/Komisija 2015. gada 28. septembrī iesniedza LM

32

2015/C 414/43

Lieta T-578/15: Prasība, kas celta 2015. gada 30. septembrī – Azur Space Solar Power/ITSB (Saules baterijas elementa attēls)

33

2015/C 414/44

Lieta T-583/15: Prasība, kas celta 2015. gada 5. oktobrī – Monster Energy/ITSB (Miera simbola attēls)

33

2015/C 414/45

Lieta T-590/15: Prasība, kas celta 2015. gada 12. oktobrī – Onix Asigurări/EAAPI

34

2015/C 414/46

Lieta T-592/15: Prasība, kas celta 2015. gada 12. oktobrī – Novartis/ITSB – SK Chemicals (Plākstera attēls)

35

2015/C 414/47

Lieta T-593/15: Prasība, kas celta 2015. gada 14. oktobrī – The Art Company B & S/ITSB – G-Star Raw (“THE ART OF RAW”)

36

2015/C 414/48

Lieta T-596/15: Prasība, kas celta 2015. gada 19. oktobrī – Batmore Capital/ITSB — Univers Poche (“POCKETBOOK”)

37

2015/C 414/49

Lieta T-604/15: Prasība, kas celta 2015. gada 27. oktobrī – Ertico – Its Europe/Komisija

38

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2015/C 414/50

Lieta F-99/15: Prasība, kas celta 2015. gada 6. jūlijā – ZZ u.c./EIB

40

2015/C 414/51

Lieta F-100/15: Prasība, kas celta 2015. gada 6. jūlijā – ZZ/EIB

41

2015/C 414/52

Lieta F-124/15: Prasība, kas celta 2015. gada 22. septembrī – ZZ/Padome

42

2015/C 414/53

Lieta F-126/15: Prasība, kas celta 2015. gada 25. septembrī – ZZ u.c./Eiropas Savienības Tiesa

42

2015/C 414/54

Lieta F-127/15: Prasība, kas celta 2015. gada 29. septembrī – ZZ/Komisija

43

2015/C 414/55

Lieta F-128/15: Prasība, kas celta 2015. gada 30. septembrī – ZZ un ZZ/Komisija

43

2015/C 414/56

Lieta F-129/15: Prasība, kas celta 2015. gada 30. septembrī – ZZ/Komisija

44

2015/C 414/57

Lieta F-131/15: Prasība, kas celta 2015. gada 9. oktobrī – ZZ/Komisija

45

2015/C 414/58

Lieta F-133/15: Prasība, kas celta 2015. gada 12. oktobrī – ZZ/Komisija

45


LV

 

Top