EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:392:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 392, 2015. gada 25. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 392

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

58. sējums
2015. gada 25. novembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2015/C 392/1

Komisijas Paziņojums – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 2014/23/ES, 2014/24/ES un 2014/25/ES paredzētās atbilstošās robežvērtības

1

2015/C 392/2

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.7682 – Goldman Sachs / Altor / Hamlet) ( 1 )

4

2015/C 392/3

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.7808 – Bain Capital Investors / Autodistribution Group) ( 1 )

4


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2015/C 392/4

Euro maiņas kurss

5

2015/C 392/5

Komisijas priekšlikumu atsaukums

6

2015/C 392/6

Kopsavilkums par Eiropas Komisijas lēmumiem par licencēm, kas nepieciešamas, lai laistu tirgū un/vai lietotu vielas, kuras minētas XIV pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (Publicēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 64. panta 9. punktu)  ( 1 )

7

2015/C 392/7

Paziņojums importētājiem – Tunzivju produktu imports no Taizemes Eiropas Savienībā

8

 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

2015/C 392/8

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja Atzinuma Nr. 4/2015 “Virzībā uz jaunu digitālo ētiku – dati, cieņa un tehnoloģija” kopsavilkums

9

2015/C 392/9

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja otrā atzinuma kopsavilkums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pasažieru datu reģistra datu izmantošanu teroristu nodarījumu un smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības par tiem

11


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2015/C 392/10

Paziņojums par to antidempinga pasākumu daļējas starpposma pārskatīšanas sākšanu, kuri piemērojami Ķīnas Tautas Republikas un Taizemes izcelsmes vītņotu kaļamā čuguna cauruļu savienotājelementu importam

14

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2015/C 392/11

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.7829 – Transgourmet / C+C Pfeiffer / Top-Team Zentraleinkauf) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

18


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top