Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:346:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 346, 2015. gada 19. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 346

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

58. gadagājums
2015. gada 19. oktobris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2015/C 346/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2015/C 346/02

Lieta C-296/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 18. jūnijā iesniedza Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Slovēnija) – Medisanus d. o. o./Splošna Bolnišnica Murska Sobota

2

2015/C 346/03

Lieta C-341/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 8. jūlijā iesniedza Verwaltungsgericht Wien (Austrija) – Hans Maschek/Magistratsdirektion der Stadt Wien

3

2015/C 346/04

Lieta C-360/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 13. jūlijā iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort/X BV

4

2015/C 346/05

Lieta C-366/15: Prasība, kas celta 2015. gada 14. jūlijā – Eiropas Komisija/Rumānija

5

2015/C 346/06

Lieta C-390/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 20. jūlijā iesniedza Trybunał Konstytucyjny (Polija) – Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

6

2015/C 346/07

Lieta C-391/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 20. jūlijā iesniedza Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Spānija) – Marina del Mediterráneo S.L. u.c./Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

6

2015/C 346/08

Lieta C-416/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 29. jūlijā iesniedza Curtea de Apel București (Rumānija) – Selena România Srl/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

7

2015/C 346/09

Lieta C-419/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 30. jūlijā iesniedza Oberlandesgericht Düsseldorf (Vācija) – Thomas Philipps GmbH & Co. KG/Grüne Welle Vertriebs GmbH

8

2015/C 346/10

Lieta C-420/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 30. jūlijā iesniedza Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Beļģija) – kriminālprocess pret  U ( *1 )

9

2015/C 346/11

Lieta C-437/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2015. gada 4. jūnija spriedumu lietā T-222/14 Deluxe Laboratories/ITSB (“Deluxe”) 2015. gada 10. augustā iesniedza Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

9

2015/C 346/12

Lieta C-455/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 28. augustā iesniedza Varbergs tingsrätt (Zviedrija) – P/Q

11

2015/C 346/13

Lieta C-459/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2015. gada 25. jūnija spriedumu lietā T-95/14 Iranian Offshore Engineering & Construction/Padome 2015. gada 28. augustā iesniedza Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC)

11

 

Vispārējā tiesa

2015/C 346/14

Lieta T-446/10: Vispārējās tiesas 2015. gada 10. septembra spriedums – Dow AgroSciences un Dintec Agroquímica – Produtos Químicos/Komisija Augu aizsardzības līdzekļi — Aktīvā viela trifluralīns — Neiekļaušana Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā — Regula (EK) Nr. 33/2008 — Paātrinātā novērtēšanas procedūra — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Nediskriminācijas princips — Samērīgums

13

2015/C 346/15

Lieta T-234/12: Vispārējās tiesas 2015. gada 8. septembra spriedums – Amitié/Komisija Šķīrējklauzula — Subsīdija — Finanšu atbalsts — Maksājumu apturēšana — Prasība atlīdzināt pieteiktās izmaksas — Zaudējumu atlīdzība — Nokavējuma procenti — Paziņojums par parādu — Līgumiskā atbildība — Pretprasība

13

2015/C 346/16

Lieta T-503/12: Vispārējās tiesas 2015. gada 4. septembra spriedums – Apvienotā Karaliste/Komisija ELVGF — Garantiju nodaļa — ELGF un ELFLA — No finansējuma izslēgti izdevumi — Vienreizējo maksājumu shēma — Pamatpārbaudes — Papildpārbaudes

15

2015/C 346/17

Lieta T-564/12: Vispārējās tiesas 2015. gada 8. septembra spriedums – Ministry of Energy of Iran/Padome Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret Irānu kodolieroču izplatīšanas novēršanai — Līdzekļu iesaldēšana — Pienākums norādīt pamatojumu — Tiesības uz aizstāvību — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā — Kļūda vērtējumā — Pamattiesību pārkāpums — Samērīgums

15

2015/C 346/18

Lieta T-577/12: Vispārējās tiesas 2015. gada 4. septembra spriedums – NIOC u.c./Padome Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret Irānu kodolieroču izplatīšanas novēršanai — Līdzekļu iesaldēšana — Prasība atcelt tiesību aktu — Valsts administratīvi teritoriāla vienība — Tiesības un interese celt prasību — Pieņemamība — Pienākums norādīt pamatojumu — Juridiskā pamata norādīšana un izvēle — Padomes kompetence — Savienības tiesību aktu paredzamības princips — Saistītas struktūras jēdziens — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Tiesības uz aizstāvību — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā — Samērīgums — Tiesības uz īpašumu

16

2015/C 346/19

Lieta T-82/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 9. septembra spriedums – Panasonic un MT Picture Display/Komisija Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Televizoru un datoru monitoru kineskopu pasaules tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts LESD 101. panta un EEZ līguma 53. panta pārkāpums — Nolīgumi un saskaņotas darbības cenu, tirgu sadales, jaudas un ražošanas jomā — Tiesības uz aizstāvību — Pierādījums par dalību aizliegtā vienošanās — Vienots un turpināts pārkāpums — 2006. gada pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai — Samērīgums — Naudas sodi — Neierobežota kompetence

17

2015/C 346/20

Lieta T-84/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 9. septembra spriedums – Samsung SDI u.c./Komisija Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Televizoru un datoru monitoru kineskopu pasaules tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts LESD 101. panta un EEZ līguma 53. panta pārkāpums — Vienošanās un saskaņotas darbības cenu, tirgu sadales un ražošanas jaudas jomā — Vienots un turpināts pārkāpums — Pārkāpuma ilgums — Sadarbība administratīvajā procesā — 2006. gada paziņojums par sadarbību — Naudas soda apmēra samazināšana — Naudas soda apmēra aprēķins — Uzņēmumu pārdevumu ņemšana vērā atkarībā no piegādes vietas — Pārkāpuma laikā reģistrēto pārdevumu vidējas vērtības ņemšana vērā

18

2015/C 346/21

Lieta T-91/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 9. septembra spriedums – LG Electronics/Komisija Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Televizoru un datoru monitoru kineskopu pasaules tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts LESD 101. panta un EEZ līguma 53. panta pārkāpums — Vienošanās un saskaņotas darbības cenu, tirgu sadales un ražošanas jaudas jomā — Vienots un turpināts pārkāpums — Mātesuzņēmuma vainojamība kopuzņēmuma izdarītā pārkāpumā — Vienlīdzīga attieksme — Naudas soda aprēķina metode — Kineskopu pārdošanas vērtības ņemšana vērā ar pārstrādātu produktu starpniecību — Noilguma termiņš — Samērīgums — Administratīvā procesa ilgums

19

2015/C 346/22

Lieta T-92/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 9. septembra spriedums – Philips/Komisija Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Televizoru un datoru monitoru kineskopu pasaules tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts LESD 101. panta un EEZ līguma 53. panta pārkāpums — Vienošanās un saskaņotas darbības cenu, tirgu sadales un ražošanas jaudas jomā — Vienots un turpināts pārkāpums — Mātesuzņēmuma vainojamība kopuzņēmuma izdarītā pārkāpumā — Vienlīdzīga attieksme — Naudas soda aprēķina metode — Kineskopu pārdošanas vērtības ņemšana vērā ar pārstrādātu produktu starpniecību — Pārkāpuma laikā reģistrēto pārdevumu vidējas vērtības ņemšana vērā — Grupas kopējā apgrozījuma ņemšana vērā — Noilguma termiņš — Samērīgums — Administratīvā procesa ilgums

20

2015/C 346/23

Lieta T-104/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 9. septembra spriedums – Toshiba/Komisija Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Televizoru un datoru monitoru kineskopu pasaules tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts LESD 101. panta un EEZ līguma 53. panta pārkāpums — Nolīgumi un saskaņotas darbības cenu, tirgu sadales, jaudas un ražošanas jomā — Pierādījums par dalību aizliegtā vienošanās — Vienots un turpināts pārkāpums — Vainojamība pārkāpumā — Kopīga kontrole — Naudas sodi — Neierobežota kompetence

21

2015/C 346/24

Lieta T-245/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 4. septembra spriedums – Apvienotā Karaliste/Komisija ELVGF — Garantiju nodaļa — ELGF un ELFLA — No finansējuma izslēgti izdevumi — Vienreizējo maksājumu shēma — Pamatpārbaudes — Papildpārbaudes — Regulas (EK) Nr. 796/2004 51., 53., 73. un 73.a pants

22

2015/C 346/25

Lieta T-346/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 10. septembra spriedums – Grieķija/Komisija ELVGF — Garantiju nodaļa — ELGF un ELFLA — No finansējuma izslēgti izdevumi — Lauku attīstības pasākumi — Agrovide — Kontroles atbilstība — Vienotas likmes finanšu korekcijas

22

2015/C 346/26

Lieta T-525/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 10. septembra spriedums – H&M Hennes & Mauritz/ITSB – Yves Saint Laurent (Rokassomas) Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības atzīšanas process — Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kas attēlo rokassomas — Agrāks dizainparaugs — Spēkā neesamības pamats — Individuāls raksturs — Regulas (EK) Nr. 6/2002 6. pants — Pienākums norādīt pamatojumu

23

2015/C 346/27

Lieta T-526/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 10. septembra spriedums – H&M Hennes & Mauritz/ITSB – Yves Saint Laurent (rokassomas) Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības process — Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kurā attēlotas rokassomas — Agrāks dizainparaugs — Spēkā neesamības pamats — Individuāls raksturs — Regulas (EK) Nr. 6/2002 6. pants — Pienākums norādīt pamatojumu

24

2015/C 346/28

Lieta T-714/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 8. septembra spriedums – Gold Crest/ITSB (“MIGHTY BRIGHT”) Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “MIGHTY BRIGHT” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts

25

2015/C 346/29

Lieta T-168/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 9. septembra spriedums – Pérez Gutiérrez/Komisija Ārpuslīgumiskā atbildība — Sabiedrības veselība — Direktīva 2001/37/EK — Tabakas izstrādājumu ražošana, noformēšana un pārdošana — Komisijas piedāvātās krāsainās fotogrāfijas tādiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību, kas izmantojami uz tabakas izstrādājumu iepakojumiem — Lēmums 2003/641/EK — Mirušas personas fotoattēla neatļauta izmantošana — Personisks kaitējums mirušās personas atraitnei

25

2015/C 346/30

Lieta T-225/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 3. septembra spriedums – iNET24 Holding/ITSB (“IDIRECT24”) Kopienas preču zīme — Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Kopienu — Vārdiska preču zīme “IDIRECT24” — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas Nr. 207/2009 75. pants

26

2015/C 346/31

Lieta T-254/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 3. septembra spriedums – Warenhandelszentrum/ITSB – Baumarkt Max Bahr (“NEW MAX”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “NEW MAX” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas grafiska preču zīme “MAX” — Relatīvs atteikuma pamats — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

27

2015/C 346/32

Lieta T-278/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 9. septembra spriedums – Dairek Attoumi/ITSB – Diesel (“DIESEL”) Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības atzīšanas process — Reģistrēts Kopienas dizainparaugs “DIESEL” — Agrāka starptautiska vārdiska preču zīme “DIESEL” — Spēkā neesamības pamats — Atšķirtspējīga apzīmējuma izmantošana — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 6/2002 25. panta 1. punkta e) apakšpunkts — Faktiskas izmantošanas pierādījums — Administratīvā procesa apturēšana

28

2015/C 346/33

Lieta T-530/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 9. septembra spriedums – Verein StHD/ITSB (Melnas lentītes attēls) Kopienas preču zīme — Kopienas grafiskas preču zīmes, kurā attēlota melna lentīte, reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts

28

2015/C 346/34

Lieta T-584/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 9. septembra spriedums – Inditex/ITSB – Ansell (“ZARA”) Kopienas preču zīme — Atcelšanas process — Kopienas vārdiska preču zīme “ZARA” — Faktiska izmantošana — Regulas (EK) Nr. 207/2009 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts

29

2015/C 346/35

Lieta T-660/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 9. septembra spriedums – SV Capital/EBI Ekonomikas un monetārā politika — Lūgums veikt izmeklēšanu par apgalvotu Savienības tiesību pārkāpumu — EBI lēmums — Eiropas Uzraudzības iestāžu Apelācijas padomes lēmums — Jautājuma izskatīšana pēc savas ierosmes — Akta autora kompetences neesamība — Prasība atcelt tiesību aktu — Termiņš prasības celšanai — Nokavējums — Daļēja nepieņemamība

30

2015/C 346/36

Lieta T-344/15 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 1. septembra rīkojums – Francija/Komisija Pagaidu noregulējums — Piekļuve iestāžu dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Dokumenti, ko Francijas iestādes nodevušas Komisijai saskaņā ar Direktīvā 98/34/EK paredzēto procedūru — Francijas iebildums pret dokumentu publiskošanu — Lēmums piešķirt trešajai personai piekļuvi dokumentiem — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Steidzamība — Fumus boni juris — Interešu izsvēršana

30

2015/C 346/37

Lieta T-367/15: Prasība, kas celta 2015. gada 9. jūlijā – Renfe-Operadora/ITSB (“AVE”)

31

2015/C 346/38

Lieta T-472/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2015. gada 3. jūnija spriedumu lietā F-78/14 Gross/EĀDD 2015. gada 13. augustā iesniedza Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD)

32

2015/C 346/39

Lieta T-478/15: Prasība, kas celta 2015. gada 21. augustā – Rumānija/Komisija

33

2015/C 346/40

Lieta T-501/15: Prasība, kas celta 2015. gada 31. augustā – Nīderlande/Komisija

35

2015/C 346/41

Lieta T-502/15: Prasība, kas celta 2015. gada 1. septembrī – Spānija/Komisija

36

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2015/C 346/42

Lieta F-28/14: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2015. gada 9. septembra spriedums – De Loecker/EĀDD Civildienests — EĀDD personāls — Pagaidu darbinieks — Delegācijas vadītājs trešajā valstī — Uzticības saiknes zudums — Pārcelšana uz EĀDD mītnes vietu — Darba līguma izbeigšana pirms termiņa — Uzteikums — Lēmuma pamatojums — Civildienesta noteikumu 26. pants — Tiesības uz aizstāvību — Tiesības tikt uzklausītam

38

2015/C 346/43

Lieta F-9/15: Civildienesta tiesas 2015. gada 7. septembra rīkojums – Verhelst/EMA

38


 


LV

 

Personas datu aizsardzības nolūkā daļa šajā izdevumā ietvertās informācijas vairs nevar tikt izpausta; tādēļ ir publicēta jauna autentiska versija.

Top