Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:320:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 320, 2015. gada 28. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 320

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

58. sējums
2015. gada 28. septembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2015/C 320/1

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2015/C 320/2

Lieta C-602/13: Tiesas (sestā palāta) 2015. gada 11. jūnija rīkojums (Juzgado de Primera Instancia (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA/Fernando Quintano Ujeta, María Isabel Sánchez García Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 93/13/EEK — Līgumtiesiskās attiecības starp komersantu un patērētāju — Hipotekārā kredīta līgums — Noteikums par nokavējuma procentiem — Noteikums par paātrinātu atmaksu — Tiesvedība piedziņas vēršanai uz hipotēku — Procentu apmēra samazināšana — Valsts tiesas pilnvaras

2

2015/C 320/3

Lieta C-64/14 P: Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 29. aprīļa rīkojums – Sven A. von. Storch/Eiropas Centrālā banka (ECB) Apelācija — Prasība atcelt tiesību aktu — Pieņemamība — Tieši skarta persona — Eiropas Centrālās bankas lēmumi — Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādnes 2012/641/ES — Tiesas Reglamenta 181. pants

3

2015/C 320/4

Lieta C-82/14: Tiesas (sestā palāta) 2015. gada 15. jūlija rīkojums (Corte suprema di cassazione (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Agenzia delle Entrate/Nuova Invincibile Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglamenta 99. pants — Sestā direktīva 77/388/EEK

3

2015/C 320/5

Lieta C-84/14 P: Tiesas (desmitā palāta) 2015. gada 14. jūlija rīkojums – Forgital Italy SpA/Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija Apelācija — Tiesas Reglamenta 181. pants — Prasība atcelt tiesību aktu — LESD 263. panta ceturtā daļa — Tiesības celt prasību — Tiesības celt prasību — Fiziskas vai juridiskas personas — Reglamentējošs akts, kas saistīts ar īstenošanas pasākumiem — Muitas regula, ar ko groza tarifu apturēšanas nosacījumus — Iespēja celt prasību valsts tiesās

4

2015/C 320/6

Lieta C-90/14: Tiesas (sestā palāta) 2015. gada 8. jūlija rīkojums (Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Miranda de Ebro (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Banco Grupo Cajatres SA/María Mercedes Manjón Pinilla, Comunidad Hereditaria formada al fallecimiento de D. M. A. Viana Gordejuela Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 93/13/EEK — Līgums, kas noslēgts starp komersantu un patērētāju — Hipotekārā kredīta līgums — Noteikums par nokavējuma procentiem — Noteikums par paātrinātu atmaksu — Tiesvedība piedziņas vēršanai uz hipotēku — Procentu apmēra samazināšana — Valsts tiesas pilnvaras

5

2015/C 320/7

Lieta C-123/14: Tiesas (desmitā palāta) 2015. gada 15. jūlija rīkojums (Administrativen sad – Varna (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – “Itales” OOD/Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglamenta 99. pants — - Nodokļi — - PVN — Direktīva 2006/112/EK — Nodokļu neitralitātes princips — PVN priekšnodokļa atskaitīšana — Jēdziens “preču piegāde” — Preču piegādes esamības nosacījumi — Pierādījuma neesamība par preču atrašanos tiešā piegādātāja faktiskajā valdījumā

6

2015/C 320/8

Lieta C-142/14 P: Tiesas (devītā palāta) 2015. gada 3. jūnija rīkojums – The Sunrider Corporation/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Nannerl GmbH & Co. KG Apelācija — Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Vārdiskas preču zīmes “SUN FRESH” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas vārdiskas preču zīmes “SUNNY FRESH” īpašnieka iebildumi — Sajaukšanas iespēja — Konfliktējošo preču zīmju apzīmēto preču līdzība — Tiesības tikt uzklausītam — Regula (EK) Nr. 207/2009 — 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts, 75. un 76. pants

6

2015/C 320/9

Lieta C-159/14: Tiesas (desmitā palāta palāta) 2015. gada 15. jūlija rīkojums (Administrativen sad (Varna, Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – “Koela-N” EOOD/Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglamenta 99. pants — Nodokļi — PVN — Direktīva 2006/112/EK — Nodokļu neitralitātes princips — PVN priekšnodokļa atskaitīšana — Jēdziens “preču piegāde” — Preču piegādes esamības nosacījumi — Tieša preču nodošana no piegādātāja trešajai personai, ko veic pārvadātājs — Pierādījuma neesamība par preču atrašanos tiešā piegādātāja faktiskajā valdījumā — Piegādātāju un nodokļa iestāžu sadarbības neesamība — Preču pārkraušanas neesamība — Pierādījumi, kas pamato aizdomas par krāpšana nodokļu jomā

7

2015/C 320/10

Lieta C-291/14 P: Tiesas (septītā palāta) 2015. gada 11. jūnija rīkojums – Faci SpA/Eiropas Komisija Apelācija — Tiesas Reglaments — 181. pants — Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Alvas stabilizatoru un epoksidētas sojas pupu eļļas un esteru Eiropas tirgi — Naudas sodi — Pārkāpuma smagums — Efektīvas tiesību aizsardzības tiesā princips — Acīmredzami nepieņemama vai acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība

8

2015/C 320/11

Lieta C-318/14: Tiesas (desmitā palāta) 2015. gada 21. maija rīkojums (Nejvyšší správní soud (Čehijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Slovenská autobusová doprava Trnava a.s./Krajský úřad Olomouckého kraje Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglamenta 99. pants — LESD 49. un 52. pants — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Regula (EK) Nr. 1370/2007 — Sabiedriskais transports, izmantojot dzelzceļu un autoceļus — Transports, izmantojot autobusu sabiedriskā transporta pilsētu maršrutos — Pārvadātājs, kura juridiskā adrese ir citā dalībvalstī un kurš darbojas ar filiāles starpniecību — Pienākums saņemt speciālu atļauju — Kompetentās iestādes rīcības brīvība — Sabiedrisko pakalpojumu līgums

8

2015/C 320/12

Lieta C-343/14 P: Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 7. maija rīkojums – Adler Modemärkte AG/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Blufin SpA Apelācija — Tiesas Reglamenta 181. pants — Kopienas preču zīme — Regula (EK) Nr. 40/94 — 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Vārdiskas preču zīmes “MARINE BLEU” reģistrācijas pieteikums — Vārdiskas preču zīmes “BLUMARINE” īpašnieka iebildumi — Relatīvi atteikuma pamati — Sajaukšanas iespēja — Konceptuāla salīdzināšana

9

2015/C 320/13

Lieta C-400/14 P: Tiesas (sestā palāta) 2015. gada 16. jūlija rīkojums – Basic AG Lebensmittelhandel/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Repsol YPF, SA Apelācija — Tiesas Reglamenta 181. pants — Kopienas grafiskas preču zīmes reģistrācijas pieteikums — Vārdisks elements “basic” — Agrāka Kopienas grafiska preču zīme — Vārdisks elements “BASIC” — Šīs preču zīmes īpašnieka iebildumi — Daļējs reģistrācijas atteikums — Jēdzieni “izplatīšanas pakalpojumi” un “mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības pakalpojumi” — Piemērojamība

10

2015/C 320/14

Lieta C-405/14: Tiesas (septītā palāta) 2015. gada 11. jūnija rīkojums (Nejvyšší správní soud (Čehijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – PST CLC a.s./Generální ředitelství cel Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tarifu klasifikācija — Regulas (EK) Nr. 384/2004 pielikumā ietvertās tabulas 2. punkta spēkā esamība laikposmā no 2004. gada 22. marta līdz 2009. gada 22. decembrim — Šīs tiesību normas piemērojamība 2008. gadā iesniegtajām muitas deklarācijām — Preču, kuras paredzētas datoriem ar dzesēšanas radiatoru un ventilatoru, klasifikācija

10

2015/C 320/15

Lieta C-496/14: Tiesas (devītā palāta) 2015. gada 7. maija rīkojums (Tribunalul Sibiu (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Statul român/Tamara Văraru, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — Vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principi sociālā nodrošinājuma jomā — Pabalstu par apgādībā esošu bērnu apmēra aprēķināšana — Savienības tiesību īstenošanas neesamība — Acīmredzama Tiesas kompetences neesamība

11

2015/C 320/16

Lieta C-507/14: Tiesas (desmitā palāta) 2015. gada 16. jūlija rīkojums (Supremo Tribunal de Justiça (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – P/M Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglamenta 99. pants — Pamatotu šaubu neesamība — Jurisdikcija civillietās — Regula (EK) Nr. 2201/2003 — 16. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Datuma, kurā prasība ir iesniegta tiesā, noteikšana — Pieteikums par tiesvedības apturēšanu — Ietekmes neesamība

12

2015/C 320/17

Lieta C-539/14: Tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 16. jūlija rīkojums (Audiencia Provincial de Castellón (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglamenta 99. pants — Direktīva 93/13/EEK — 7. pants — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 7. un 47. pants — Patērētāju līgumi — Hipotekārā aizdevuma līgums — Negodīgi noteikumi — Procedūra piedziņas vēršanai uz hipotēku — Tiesības pārsūdzēt apelācijas kārtībā

12

2015/C 320/18

Lieta C-576/14 P: Tiesas (devītā palāta) 2015. gada 4. jūnija rīkojums – Mirelta Ingatlanhasznosító kft/Eiropas Komisija, Eiropas ombuds Apelācija — Prasība atcelt tiesību aktu — Komisijas atteikums uzsākt procedūru sakarā ar pienākumu neizpildi — Nepieņemamība un Vispārējās tiesas kompetences neesamība — Daļēji acīmredzami nepamatota un daļēji acīmredzami nepieņemama apelācijas sūdzība

13

2015/C 320/19

Lieta C-608/14: Tiesas (devītā palāta) 2015. gada 7. maija rīkojums (Tribunalul Sibiu (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Elena Delia Pondiche/Statul român, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — Pabalstu par apgādībā esošu bērnu piešķiršana — Piemērojamā likuma noteikšana atkarībā no bērna dzimšanas datuma, nevis atkarībā no viņa ieņemšanas datuma — Savienības tiesību īstenošanas neesamība — Acīmredzama Tiesas kompetences neesamība

14

2015/C 320/20

Lieta C-151/15: Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 14. jūlija rīkojums (Tribunal da Relação de Coimbra (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Sociedade Portuguesa de Autores CRL/Ministério Público, Carlos Manuel Prata Pereira Sá Meneses, Sandra Carla Ferreira Cardoso, Douros Bar Lda Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglamenta 99. pants — Autortiesības un blakustiesības informācijas sabiedrībā — Direktīva 2001/29/EK — 3. panta 1. punkts — Jēdziens “izziņošana sabiedrībai” — Darbu pārraidīšana kafejnīcā-restorānā, izmantojot ar skaļruņiem savienotu radioaparātu

14

2015/C 320/21

Lieta C-322/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 29. jūnijā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itālija) – Google Ireland Limited, Google Italy Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

15

2015/C 320/22

Lieta C-329/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 3. jūlijā iesniedza Sąd Najwyższy (Polija) – ENEA S. A.(Poznaņa)/Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

15

2015/C 320/23

Lieta C-332/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 6. jūlijā iesniedza Tribunale di Treviso (Itālija) – kriminālprocess pret Giuseppe Astone

16

2015/C 320/24

Lieta C-355/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 13. jūlijā iesniedza Verwaltungsgerichtshof (Austrija) – Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung GesmbH un Caverion Österreich GmbH

17

2015/C 320/25

Lieta C-397/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 23. jūlijā iesniedza Landgericht Itzehoe (Vācija) – Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG/Gerhild Lukath

18

2015/C 320/26

Lieta C-404/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 24. jūlijā iesniedza Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Vācija) – krimināllieta pret Pál Aranyosi

18

2015/C 320/27

Lieta C-411/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta paplašinātā sastāvā) 2015. gada 20. maija spriedumu lietā T-456/10 Timab Industries un CFPR/Komisija 2015. gada 27. jūlijā iesniedza Timab Industries, Cie financière et de participations Roullier (CFPR)

19

2015/C 320/28

Lieta C-413/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 27. jūlijā iesniedza Supreme Court (Īrija) – Elaine Farrell/Alan Whitty, Minister for the Environment, Īrija un Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)

20

2015/C 320/29

Lieta C-423/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 31. jūlijā iesniedza Bundesarbeitsgericht (Vācija) – Nils-Johannes Kratzer/R+V Allgemeine Versicherung AG

21

2015/C 320/30

Lieta C-428/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 4. augustā iesniedza Supreme Court (Īrija) – Child and Family Agency (CAFA)/J. D.

22

2015/C 320/31

Lieta C-429/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 5. augustā iesniedza Court of Appeal (Īrija) – Evelyn Danqua/The Minister for Justice and Equality Ireland un the Attorney General

23

2015/C 320/32

Lieta C-430/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 5. augustā iesniedza Supreme Court of the United Kingdom (Apvienotā Karaliste) – Secretary of State for Work and Pensions/Tolley (mirusi; pārstāv personīgais pārstāvis)

23

2015/C 320/33

Lieta C-189/14: Tiesas pirmās palātas priekšsēdētāja 2015. gada 11. jūnija rīkojums (Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Kipra) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Bogdan Chain/Atlanco LTD

24

2015/C 320/34

Lieta C-244/14: Tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 7. jūlija rīkojums – Eiropas Komisija/Austrijas Republika

25

2015/C 320/35

Lieta C-328/14: Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 17. jūnija rīkojums (Krajský súd v Prešove (Slovākija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – CD Consulting s. r. o./Anna Pančurová, Róbert Demeter, Kristína Pužová, Katarína Harakľová, Roman Novák, Marcela Grundzová, Milan Pulko, Peter Chomča, Jarmila Lešková, Katarína Malarová, Jana Belajová, Tatiana Kučkovská, Marián Demeter, Helena Chomčová, Marcela Troščáková, Nataša Virágová, Kvetuša Hudáková, Peter Grundza, Dávid Renner, Zdenko Ričalka, Jarmila Kurejová, Mária Maxinová

25

2015/C 320/36

Lieta C-329/14: Tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 16. aprīļa rīkojums – Eiropas Komisija/Somijas Republika

25

2015/C 320/37

Lieta C-390/14: Tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 5. jūnija rīkojums (Eparchiako Dikastirio Larnakas (Kipra) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – kriminālprocess pret Masoud Mehrabipari

25

2015/C 320/38

Lieta C-445/14: Tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 28. aprīļa rīkojums (Bundesverwaltungsgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Seusen Sume/Landkreis Stade, piedaloties Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

26

2015/C 320/39

Apvienotās lietas C-512/14 P un C-513/14 P: Tiesas trešās palātas priekšsēdētāja 2015. gada 17. jūlija rīkojums – Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)/Unibail Management

26

2015/C 320/40

Lieta C-538/14: Tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 3. jūnija rīkojums – Eiropas Komisija/Somijas Republika

26

2015/C 320/41

Lieta C-37/15: Tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 6. maija rīkojums (Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Cav. Giacomo Bolasco di Gianni Bolasco Sas/Comune di Monastir, Equitalia centro SpA

26

 

Vispārējā tiesa

2015/C 320/42

Lieta T-574/12: Vispārējās tiesas 2015. gada 16. jūlija rīkojums – PAN Europe un Stichting Natuur en Milieu/Komisija Vide — Regula (EK) Nr. 149/2008 — Maksimāli pieļaujamie pesticīdu atlieku līmeņi — Regula (EK) Nr. 1367/2006 — Pieprasījums veikt iekšēju pārskatīšanu — Intereses celt prasību zudums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

27

2015/C 320/43

Lieta T-617/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 14. jūlija rīkojums – Pro Asyl/EASO Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Darbības plāns attiecībā uz “patvēruma” atbalsta grupas nosūtīšanu uz Bulgāriju — Piekļuves atteikums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas — Prasība atcelt tiesību aktu — Dokumentu elektroniskais reģistrs — Daļēja acīmredzama nepieņemamība

27

2015/C 320/44

Lieta T-724/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 22. jūlija rīkojums – European Children’s Fashion Association un Instituto de Economía Pública/Komisija un EACEA Prasība atcelt tiesību aktu — Šķīrējklauzula — Rīcības programma “Lifelong Learning (2007–2013)” — Projekts “Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector” — Iepriekšējā informatīvā vēstule — Paziņojums par parādu — Atbildētāja noteikšana — Daļēja nepieņemamība

28

2015/C 320/45

Lieta T-769/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 7. jūlija rīkojums – CGI Luxembourg un Intrasoft International/Parlaments Prasība atcelt tiesību aktu un prasība atlīdzināt zaudējumus — Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Informācijas produkcijas sistēmu attīstīšana un uzturēšana — Pretendenta ierindošana kaskādes procedūrā — Apstrīdēto lēmumu atcelšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

29

2015/C 320/46

Lieta T-207/15 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 16. jūlija rīkojums – National Iranian Tanker Company/Padome Pagaidu noregulējums — Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret Irānu kodolieroču izplatīšanas novēršanai — Līdzekļu iesaldēšana — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Fumus boni juris — Interešu izsvēršana — Steidzamības neesamība

30

2015/C 320/47

Lieta T-293/15: Vispārējās tiesas 2015. gada 7. jūlija rīkojums – Banimmo/Komisija Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Apstrīdētā tiesību akta atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

30

2015/C 320/48

Lieta T-321/15 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 17. jūlija rīkojums – GSA un SGI/Parlaments Pagaidu noregulējums — Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra — Ugunsdrošība, palīdzības sniegšana personām un Eiropas Parlamenta teritorijas Briselē ārēja novērošana — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana un līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citam pretendentam — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Steidzamības neesamība

31

2015/C 320/49

Lieta T-283/15: Prasība, kas celta 2015. gada 29. maijā – Esso Raffinage/ECHA

32

2015/C 320/50

Lieta T-369/15: Prasība, kas celta 2015. gada 10. jūlijā – Hernández Zamora/ITSB – Rosen Tantau (“Paloma”)

33

2015/C 320/51

Lieta T-386/15: Prasība, kas celta 2015. gada 10. jūlijā – Jordi Nogues/ITSB –- Grupo Osborne (“BADTORO”)

34

2015/C 320/52

Lieta T-400/15: Prasība, kas celta 2015. gada 20. jūlijā – Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto/ITSB – University College London (“CITRUS SATURDAY”)

35

2015/C 320/53

Lieta T-408/15: Prasība, kas celta 2015. gada 24. jūlijā – Globo Comunicação e Participações/ITSB (skaņas “PLIM PLIM”)

36

2015/C 320/54

Lieta T-429/15: Prasība, kas celta 2015. gada 27. jūlijā – Monster Energy/ITSB – Mad Catz Interactive (“MAD CATZ”)

37

2015/C 320/55

Lieta T-430/15: Prasība, kas celta 2015. gada 30. jūlijā – Flowil International Lighting/ITSB – Lorimod Prod Com (“Silvania Food”)

38

2015/C 320/56

Lieta T-431/15: Prasība, kas celta 2015. gada 30. jūlijā – Fruit of the Loom/ITSB – Takko (“FRUIT”)

39

2015/C 320/57

Lieta T-432/15: Prasība, kas celta 2015. gada 31. jūlijā – Inditex/ITSB – Ffauf (“ZARA”)

39

2015/C 320/58

Lieta T-433/15: Prasība, kas celta 2015. gada 27. jūlijā – Bank Saderat/Padome

40

2015/C 320/59

Lieta T-446/15: Prasība, kas celta 2015. gada 3. augustā – Indecopi/ITSB – Synergy Group (“PISCO”)

42

2015/C 320/60

Lieta T-447/15: Prasība, kas celta 2015. gada 3. augustā – Indecopi/ITSB – Synergy Group (“PISCO SOUR”)

43

2015/C 320/61

Lieta T-449/15: Prasība, kas celta 2015. gada 30. jūlijā – Satkirit Holdings/ITSB – Advanced Mailing Solutions (“luvo”)

44

2015/C 320/62

Lieta T-450/15: Prasība, kas celta 2015. gada 30. jūlijā – Satkirit Holdings/ITSB – Advanced Mailing Solutions (“luvoworld”)

44

2015/C 320/63

Lieta T-451/15: Prasība, kas celta 2015. gada 5. augustā – AlzChem/Komisija

45

2015/C 320/64

Lieta T-453/15: Prasība, kas celta 2015. gada 6. augustā – Trinity Haircare/ITSB – Advance Magazine Publishers (“VOGUE”)

46

2015/C 320/65

Lieta T-454/15: Prasība, kas celta 2015. gada 10. augustā – Laboratorios Ern/ITSB – Werner (“Dynamic Life”)

47

2015/C 320/66

Lieta T-455/15: Prasība, kas celta 2015. gada 10. augustā – Vitra Collections/ITSB – Consorzio Origini (Krēsla forma)

48

2015/C 320/67

Lieta T-462/15: Prasība, kas celta 2015. gada 11. augustā – Asia Leader International (Cambodia)/Komisija

49

2015/C 320/68

Lieta T-296/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 16. jūlija rīkojums – Adler Modemärkte/ITSB – Blufin (“MARINE BLEU”)

51

2015/C 320/69

Apvienotās lietas T-593/14, T-596/14, T-601/14, T-602/14, no T-604/14 līdz T-606/14 un T-612/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 21. jūlija rīkojums – Makhlouf/Padome

51

2015/C 320/70

Lieta T-733/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 17. jūlija rīkojums – European Dynamics Luxembourg un Evropaïki Dynamiki/Parlaments

51

2015/C 320/71

Lieta T-72/15: Vispārējās tiesas 2015. gada 16. jūlija rīkojums – Hippler/Komisija

51

2015/C 320/72

Lieta T-205/15: Vispārējās tiesas 2015. gada 13. jūlija rīkojums – Aguirre y Compañía/ITSB – Puma (Sporta kurpes attēls)

52

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2015/C 320/73

Lieta F-105/15: Prasība, kas celta 2015. gada 20. jūlijā – ZZ un ZZ/CEPOL

53

2015/C 320/74

Lieta F-107/15: Prasība, kas celta 2015. gada 23. jūlijā – ZZ/EESK

53

2015/C 320/75

Lieta F-108/15: Prasība, kas celta 2015. gada 27. jūlijā – ZZ un ZZ/Komisija

54

2015/C 320/76

Lieta F-112/15: Prasība, kas celta 2015. gada 3. augustā – ZZ/Komisija

55

2015/C 320/77

Lieta F-113/15: Prasība, kas celta 2015. gada 3. augustā – ZZ u.c./Komisija

55

2015/C 320/78

Lieta F-115/15: Prasība, kas celta 2015. gada 14. augustā – ZZ/Komisija

56

2015/C 320/79

Lieta F-118/15: Prasība, kas celta 2015. gada 18. augustā – ZZ/Komisija

57


LV

 

Top