Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:089:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 89, 2015. gada 16. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 89

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

58. sējums
2015. gada 16. marts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2015/C 089/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2015/C 089/02

Lieta C-559/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 5. decembrī iesniedza Augstākā tiesa (Latvija) – Rūdolfs Meroni/Recoletos Limited

2

2015/C 089/03

Lieta C-574/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 11. decembrī iesniedza Sąd Najwyższy (Polija) – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A./Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

2

2015/C 089/04

Lieta C-577/14 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 30. septembra spriedumu lietā T-51/12 Scooters India Ltd/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2014. gada 11. decembrī iesniedza Brandconcern BV

3

2015/C 089/05

Lieta C-582/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 17. decembrī iesniedza Bundesgerichtshofs (Vācija) – Patrick Breyer/Vācijas Federatīvā Republika

4

2015/C 089/06

Lieta C-597/14 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2014. gada 24. oktobra spriedumu lietā T-543/12 Grau Ferrer/ITSB – Rubio Ferrer (“Bugui Va”) 2014. gada 22. decembrī iesniedza Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

5

2015/C 089/07

Lieta C-599/14 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta paplašinātā sastāvā) 2014. gada 16. oktobra spriedumu apvienotajās lietās T-208/11 un T-508/11 Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)/Eiropas Savienības Padome 2014. gada 19. decembrī iesniedza Eiropas Savienības Padome

6

2015/C 089/08

Lieta C-601/14: Prasība, kas celta 2014. gada 22. decembrī – Eiropas Komisija/Itālijas Republika

7

2015/C 089/09

Lieta C-604/14 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2014. gada 16. oktobra spriedumu lietā T-177/10 Alcoa Trasformazioni/Komisija 2014. gada 27. decembrī iesniedza Alcoa Trasformazioni Srl

8

2015/C 089/10

Lieta C-606/14 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2014. gada 16. oktobra spriedumu lietā T-291/11 Portovesme Srl/Komisija 2014. gada 23. decembrī iesniedza Portovesme Srl

9

2015/C 089/11

Lieta C-608/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 23. decembrī iesniedza Tribunalul Sibiu (Rumānija) – Elena Delia Pondiche/Statul român, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

10

2015/C 089/12

Lieta C-612/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 29. decembrī iesniedza Handelsgericht Wien (Austrija) – Stephan Naumann/Austrian Airlines AG

11

2015/C 089/13

Lieta C-12/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 14. janvārī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – Universal Music International Holding BV/Michael Tétreault Schilling u.c.

12

2015/C 089/14

Lieta C-26/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2014. gada 13. novembra spriedumu lietā T-481/11 Spānija/Komisija 2015. gada 22. janvārī iesniedza Spānijas Karaliste

13

2015/C 089/15

Lieta C-31/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2014. gada 18. novembra spriedumu lietā T-394/13 Photo USA Electronic Graphic, Inc./Eiropas Savienības Padome 2015. gada 27. janvārī iesniedza Photo USA Electronic Graphic, Inc.

14

2015/C 089/16

Lieta C-32/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2014. gada 13. novembra rīkojumu lietā T-40/14 Electrabel SA, Dunamenti Erőmű Zrt/Eiropas Komisija 2015. gada 28. janvārī iesniedza Electrabel SA, Dunamenti Erőmű Zrt

15

 

Vispārējā tiesa

2015/C 089/17

Lieta T-341/12: Vispārējās tiesas 2015. gada 28. janvāra spriedums – Evonik Degussa/Komisija Konkurence — Administratīvais process — Eiropas ūdeņraža peroksīda un perborāta tirgus — Lēmuma, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums, publicēšana — Lūguma par konfidencialitātes ievērošanu attiecībā uz informāciju, kas Komisijai sniegta, piemērojot tās paziņojumu par sadarbību, noraidījums — Pienākums norādīt pamatojumu — Konfidencialitāte — Dienesta noslēpums — Tiesiskā paļāvība

17

2015/C 089/18

Lieta T-345/12: Vispārējās tiesas 2015. gada 28. janvāra spriedums – Akzo Nobel u.c./Komisija Konkurence — Administratīvais process — Eiropas ūdeņraža peroksīda un perborāta tirgus — Lēmuma, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums, publicēšana — Lūguma par konfidencialitātes ievērošanu attiecībā uz informāciju, kas Komisijai sniegta, piemērojot tās paziņojumu par sadarbību, noraidījums — Pienākums norādīt pamatojumu — Konfidencialitāte — Dienesta noslēpums — Tiesiskā paļāvība

17

2015/C 089/19

Lieta T-372/12: Vispārējās tiesas 2015. gada 4. februāra spriedums – El Corte Inglés/ITSB – Apro Tech (“APRO”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “APRO” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts grafiska preču zīme “B-PRO by Boomerang”, agrāka Kopienas vārdiska preču zīme “PRO MOUNTAIN” un agrāki Kopienas grafiskas un vārdiskas preču zīmju “B-PRO by Boomerang” un “PRO OUTDOOR” reģistrācijas pieteikumi — Sajaukšanas iespējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

18

2015/C 089/20

Lieta T-278/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 30. janvāra spriedums – Now Wireless/ITSB – Starbucks (HK) (“now”) Kopienas preču zīme — Atcelšanas process — Kopienas grafiska preču zīme “now” — Preču zīmes faktiska izmantošana — Regulas (EK) Nr. 207/2009 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 51. panta 2. punkts

19

2015/C 089/21

Lieta T-374/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 4. februāra spriedums – KSR/ITSB – Lampenwelt (“Moon”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiska preču zīme “Moon” — Absolūts spēkā neesamības pamats — Aprakstošs raksturs — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 52. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts

19

2015/C 089/22

Lieta T-593/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 30. janvāra spriedums – Siemag Tecberg Group/ITSB (“Winder Controls”) Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “Winder Controls” reģistrācijas pieteikums — Absolūti atteikuma pamati — Aprakstošs raksturs — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) un b) apakšpunkts un 7. panta 2. punkts — Vispārējās tiesas Reglamenta 135.a pants — Prasības pieteikumā priekšlaicīgi ietverts pieteikums par tiesas sēdes noturēšanu

20

2015/C 089/23

Lieta T-609/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 29. janvāra spriedums – Blackrock/ITSB (“SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY”) Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY” reģistrācijas pieteikums — Preču zīme, ko veido reklāmas sauklis — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts

21

2015/C 089/24

Lieta T-655/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 28. janvāra spriedums – Enercon/ITSB (Piecu zaļās krāsas toņu pāreja) Kopienas preču zīme — Kopienas preču zīmes, ko veido piecu zaļās krāsas toņu pāreja, reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Reģistrācijai pieteiktās preču zīmes pārkvalificēšana — Regulas Nr. 207/2009 43. panta 2. punkts

21

2015/C 089/25

Lieta T-665/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 29. janvāra spriedums – Zitro IP/ITSB – Gamepoint (“SPIN BINGO”) Kopienas preču zīme — Kopienas grafiskas preču zīmes “SPIN BINGO” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme “ZITRO SPIN BINGO” — Relatīvs atteikuma pamats — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

22

2015/C 089/26

Lieta T-41/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 28. janvāra spriedums – Argo Development and Manufacturing/ITSB – Clapbanner (Reklāmas priekšmetu atveidojums) Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības atzīšanas process — Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kas attēlo reklāmas priekšmetu — Agrāki Kopienas dizainparaugi — Spēkā neesamības pamati — Novitāte — Individuāls raksturs — Informēts lietotājs — Autora brīvības pakāpe — Atšķirīgs kopējais iespaids — Regulas (EK) Nr. 6/2002 4., 5., 6. pants un 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts

23

2015/C 089/27

Lieta T-59/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 29. janvāra spriedums – Blackrock/ITSB (“INVESTING FOR A NEW WORLD”) Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes “INVESTING FOR A NEW WORLD” reģistrācijas pieteikums — Preču zīme, ko veido reklāmas sauklis — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts

23

2015/C 089/28

Lieta T-123/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 28. janvāra spriedums – BSH/ITSB – Arçelik (“AquaPerfect”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “AquaPerfect” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme “waterPerfect” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

24

2015/C 089/29

Lieta T-6/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 20. janvāra rīkojums – NICO/Padome Prasība atcelt tiesību aktu — Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret Irānu — Līdzekļu iesaldēšana — Termiņš prasības celšanai — Termiņa sākums — Acīmredzama nepieņemamība

25

2015/C 089/30

Lieta T-418/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 21. janvāra rīkojums – Richter + Frenzel/ITSB – Ferdinand Richter (“Richter+Frenzel”) Kopienas preču zīme — Iebildumi — Iebildumu atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

25

2015/C 089/31

Lieta T-488/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 22. janvāra rīkojums – GEA Group/ITSB (“engineering for a better world”) Kopienas preču zīme — Termiņš prasības celšanai — Termiņa sākums — Apelāciju padomes lēmuma paziņošana pa faksu — Faksa kopijas saņemšana — Nokavējums — Nepārvaramas varas vai neparedzētu apstākļu neesamība — Acīmredzama nepieņemamība

26

2015/C 089/32

Lieta T-492/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 5. janvāra rīkojums – La Perla/ITSB – Alva Management (“LA PERLA”) Kopienas preču zīme — Iebildumi — Iebildumu atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

26

2015/C 089/33

Lieta T-779/14: Prasība, kas celta 2014. gada 26. novembrī – Slovākijas Republika/Komisija

27

2015/C 089/34

Lieta T-782/14 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2014. gada 1. oktobra spriedumu lietā F-91/13 DF/Komisija 2014. gada 24. novembrī iesniedza DF

28

2015/C 089/35

Lieta T-798/14: Prasība, kas celta 2014. gada 5. decembrī – DenizBank/Padome

29

2015/C 089/36

Lieta T-817/14: Prasība, kas celta 2014. gada 18. decembrī – Zoofachhandel Züpke u.c./Komisija

30

2015/C 089/37

Lieta T-819/14: Prasība, kas celta 2014. gada 16. decembrī – Mezhdunaroden tsentar za izsledvane na maltsinstvata i kulturnite vzaimodeystvia/Komisija

31

2015/C 089/38

Lieta T-845/14: Prasība, kas celta 2014. gada 24. decembrī – August Brötje/ITSB (“HydroComfort”)

32

2015/C 089/39

Lieta T-9/15: Prasība, kas celta 2015. gada 9. janvārī – Ball Europe/ITSB – Crown Hellas Can

32

2015/C 089/40

Lieta T-19/15: Prasība, kas celta 2015. gada 16. janvārī – Gómez Echevarría/ITSB – M and M Direct (“wax by Yuli’s”)

33

2015/C 089/41

Lieta T-20/15: Prasība, kas celta 2015. gada 14. janvārī – Henkell & Co. Sektkellerei/ITSB – Ciacci Piccolomini d’Aragona di Bianchini (“PICCOLOMINI”)

34

2015/C 089/42

Lieta T-24/15: Prasība, kas celta 2015. gada 19. janvārī – NICO/Padome

35

2015/C 089/43

Lieta T-30/15: Prasība, kas celta 2015. gada 20. janvārī – Infinite Cycle Works/ITSB – Chance Good Ent. (“INFINITY”)

36

2015/C 089/44

Lieta T-32/15: Prasība, kas celta 2015. gada 22. janvārī – GRE/ITSB (“Mark1”)

37

2015/C 089/45

Lieta T-33/15: Prasība, kas celta 2015. gada 26. janvārī – Grupo Bimbo/ITSB (“BIMBO”)

37

2015/C 089/46

Lieta T-34/15: Prasība, kas celta 2015. gada 22. janvārī – Wolf Oil/ITSB – SCT Lubricants (“CHEMPIOIL”)

38

2015/C 089/47

Lieta T-35/15: Prasība, kas celta 2015. gada 14. janvārī – Alkarim for Trade and Industry/Padome

39

2015/C 089/48

Lieta T-36/15: Prasība, kas celta 2015. gada 23. janvārī – Hispasat/Komisija

40

2015/C 089/49

Lieta T-37/15: Prasība, kas celta 2015. gada 23. janvārī – Abertis Telecom Terrestre/Komisija

41

2015/C 089/50

Lieta T-38/15: Prasība, kas celta 2015. gada 23. janvārī – Telecom Castilla-La Mancha/Komisija

41

2015/C 089/51

Lieta T-40/15: Prasība, kas celta 2015. gada 27. janvārī – ASPLA un Armando Álvarez/Eiropas Savienības Vispārējā tiesa

42

2015/C 089/52

Lieta T-43/15: Prasība, kas celta 2015. gada 28. janvārī – CRM/Komisija

43

2015/C 089/53

Lieta T-702/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 27. janvāra rīkojums – Hamas/Padome

44

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2015/C 089/54

Apvienotās lietas F-1/14 un F-48/14: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2015. gada 22. janvāra spriedums – Kakol/Komisija Civildienests — Konkurss — Vispārējais konkurss EPSO/AD/177/10 — Dalības tiesību nosacījumi — Nepielaišana konkursā — Pamatojuma nesniegšana — Pielaišana agrākam konkursam līdzīgā konkursā — Pienākums norādīt īpašu pamatojumu — Prasība atcelt tiesību aktu — Prasība atlīdzināt zaudējumus

45

2015/C 089/55

Lieta F-139/14: Prasība, kas celta 2014. gada 17. decembrī – ZZ/Parlaments

46

2015/C 089/56

Lieta F-141/14: Prasība, kas celta 2014. gada 24. decembrī – ZZ/Komisija

46

2015/C 089/57

Lieta F-7/15: Prasība, kas celta 2015. gada 21. janvārī – ZZ u.c./Komisija

47

2015/C 089/58

Lieta F-8/15: Prasība, kas celta 2015. gada 23. janvārī – ZZ un ZZ/Komisija

48

2015/C 089/59

Lieta F-10/15: Prasība, kas celta 2015. gada 23. janvārī – ZZ u.c./Komisija

48

2015/C 089/60

Lieta F-11/15: Prasība, kas celta 2015. gada 26. janvārī – ZZ/Komisija

49

2015/C 089/61

Lieta F-12/15: Prasība, kas celta 2015. gada 26. janvārī – ZZ/Komisija

49

2015/C 089/62

Lieta F-13/15: Prasība, kas celta 2015. gada 26. janvārī – ZZ u.c./Komisija

50

2015/C 089/63

Lieta F-14/15: Prasība, kas celta 2015. gada 26. janvārī – ZZ u.c./Komisija

50


LV

 

Top