Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:072:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 72, 2015. gada 28. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 72

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

58. sējums
2015. gada 28. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Komisija

2015/C 072/01

Komisijas atzinums (2015. gada 26. februāris) attiecībā uz to radioaktīvo atkritumu apglabāšanas plānu, kuri radušies Eiropas Atomskaldīšanas centra iekārtā (lineārajā paātrinātājā), kas atrodas Lundā Zviedrijā

1

2015/C 072/02

Komisijas atzinums (2015. gada 26. februāris) par Eiropas Centrālās bankas grozītās regulas projektu par vērtspapīru turējumu statistiku

3


 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2015/C 072/03

Lietas ierosināšana (Lieta M.7408 – Cargill / ADM Chocolate Business) ( 1 )

5


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2015/C 072/04

Euro maiņas kurss

6

2015/C 072/05

Atzinums, ko sniegusi Aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa padomdevēja komiteja savā 2014. gada 17. oktobra sanāksmē par pagaidu lēmuma projektu lietā AT.39924 – Šveices franka procentu likmju atvasinātie instrumenti (CHF LIBOR) – Ziņotāja dalībvalsts: Nīderlande

7

2015/C 072/06

Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums – Šveices franka procentu likmju atvasinātie instrumenti (CHF LIBOR) (AT.39924)

8

2015/C 072/07

Komisijas lēmuma kopsavilkums (2014. gada 21. oktobris) (Lieta AT.39924 – Šveices franka procentu likmju atvasinātie instrumenti) (CHF LIBOR) (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 7605)

9

2015/C 072/08

Atzinums, ko sniegusi Aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa padomdevēja komiteja savā 2014. gada 17. oktobra sanāksmē par pagaidu lēmuma projektu lietā AT.39924 – Šveices franka procentu likmju atvasinātie instrumenti (pārkāpums attiecībā uz piedāvātās cenas un pieprasītās cenas starpību) – Ziņotāja dalībvalsts: Nīderlande

12

2015/C 072/09

Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums – Šveices franka procentu likmju atvasinātie instrumenti (pārkāpums attiecībā uz piedāvātās cenas un pieprasītās cenas starpību) (AT.39924)

13

2015/C 072/10

Komisijas lēmuma kopsavilkums (2014. gada 21. oktobris) (Lieta AT.39924 – Šveices franka procentu likmju atvasinātie instrumenti) (pārkāpums attiecībā uz piedāvātās cenas un pieprasītās cenas starpību) (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 7602)

14

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2015/C 072/11

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), 2. panta 8. punktā minēto robežšķērsošanas vietu saraksta atjauninājums

17


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2015/C 072/12

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.7302 – Styrolution/Braskem/JV) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

25

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2015/C 072/13

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām

26


 

Labojums

2015/C 072/14

Labojums Aicinājumā iesniegt priekšlikumus – Pamatnostādnes – EACEA 03/2015 – ES palīdzības brīvprātīgo iniciatīva: tehniskā palīdzība nosūtītājām organizācijām un – uzņemošo organizāciju humānās palīdzības spēju attīstīšana ( OV C 17, 20.1.2015. )

31


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top