Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:455:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 455, 2014. gada 18. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 455

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

57. sējums
2014. gada 18. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2014/C 455/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.7405 – Yanfeng / JCI Interiors business) ( 1 )

1


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2014/C 455/02

Euro maiņas kurss

2

2014/C 455/03

Atzinums, ko sniegusi Padomdevēja komiteja uzņēmumu apvienošanās jautājumos savā 2014. gada 7. jūlija sanāksmē par lēmuma projektu lietā M.7184 – Marine Harvest / Morpol (procedūra saskaņā ar 14. panta 2. punktu) – Ziņotāja dalībvalsts: Horvātija

3

2014/C 455/04

Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums – Marine Harvest / Morpol (procedūra saskaņā ar 14. panta 2. punktu) (M.7184)

4

2014/C 455/05

Kopsavilkums Komisijas lēmumam (2014. gada 23. jūlijs), ar kuru uzliek naudas sodu par koncentrācijas veikšanu, pārkāpjot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 4. panta 1. punktu un 7. panta 1. punktu (Lieta M.7184 – Marine Harvest / Morpol (procedūra saskaņā ar 14. panta 2. punktu)) ( 1 )

5

 

Revīzijas palāta

2014/C 455/06

Īpašais ziņojums Nr. 21/2014 “Vāja ieguldīto līdzekļu atdeve ES finansētajās lidostu infrastruktūrās”

8

 

INFORMĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS EKONOMIKAS ZONU

 

EBTA Uzraudzības iestāde

2014/C 455/07

Oficiālās brīvdienas 2015. gadā: EEZ/EBTA valstis un EEZ iestādes

9


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Komisija

2014/C 455/08

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus EACEA/30/2014 – Programma Erasmus+ – Pamatdarbība Nr. 3. Atbalsts politikas reformām: politikas inovācijas iniciatīvas – Politikas eksperimentēšana skolu izglītības sektorā

10

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

EBTA Tiesa

2014/C 455/09

EBTA Uzraudzības iestādes 2014. gada 17. oktobrī iesniegtā prasība pret Islandi (Lieta E-20/14)

14

2014/C 455/10

EBTA Uzraudzības iestādes 2014. gada 22. oktobrī iesniegtā prasība pret Islandi (Lieta E-21/14)

15


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top