Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:439:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 439, 2014. gada 8. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 439

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

57. sējums
2014. gada 8. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2014/C 439/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2014/C 439/02

Apvienotās lietas C-359/11 un C-400/11: Tiesas (ceturtā palāta) 2014. gada 23. oktobra spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Alexandra Schulz/Technische Werke Schussental GmbH und Co.KG un Josef Egbringhoff/Stadtwerke Ahaus GmbH Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīvas 2003/54/EK un 2003/55/EK — Patērētāju tiesību aizsardzība — Elektroenerģijas un dabasgāzes iekšējais tirgus — Valsts tiesiskais regulējums, kas nosaka ar patērētājiem noslēgto līgumu saturu attiecībā uz vispārējo piegādes pienākumu — Vienpersonisks piegādātāja pakalpojuma cenas grozījums — Pirms šī grozījuma stāšanās spēkā laikus sniegta informācija par tā iemesliem, nosacījumiem un apmēru

2

2014/C 439/03

Lieta C-326/12: Tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 9. oktobra spriedums (Finanzgericht Düsseldorf (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Rita van Caster, Patrick van Caster/Finanzamt Essen-Süd Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kapitāla brīva aprite — LESD 63. pants — Ienākumu no ieguldījumu fondiem aplikšana ar nodokli — Ieguldījumu fonda pienākumi paziņot un publicēt noteiktu informāciju — Ienākumu no ieguldījumu fonda, kurš neievēro paziņošanas un publicēšanas pienākumus, aplikšana ar nodokli, piemērojot fiksētu nodokļa bāzi

3

2014/C 439/04

Lieta C-104/13: Tiesas (piektā palāta) 2014. gada 23. oktobra spriedums (Augstākās tiesas Senāta (Latvija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – AS “Olainfarm”/Latvijas Republikas Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesību aktu tuvināšana — Rūpniecības politika — Direktīva 2001/83/EK — Cilvēkiem paredzētas zāles — 6 pants — Tirdzniecības atļauja — 8. panta 3. punkta i) apakšpunkts — Pienākums atļaujas pieteikumam pievienot farmaceitisko testu, pirmsklīnisko testu un klīniskās izpētes rezultātus — Atkāpes saistībā ar pirmsklīniskajiem testiem un klīnisko izpēti — 10. pants — Ģenēriskās zāles — “Atsauces zāļu” jēdziens — Atsauces zāļu tirdzniecības atļaujas īpašnieka subjektīvās tiesības apstrīdēt šo pirmo minēto zāļu ģenērisko zāļu tirdzniecības atļauju — 10.a pants — Zāles, kuru aktīvās vielas Eiropas Savienībā medicīnā ir plaši lietotas vismaz desmit gadus — Iespēja zāles, kuru atļauja ir izsniegta, ņemot vērā 10.a pantā paredzēto atkāpi, izmantot kā atsauces zāles, lai saņemtu ģenērisko zāļu tirdzniecības atļauju

3

2014/C 439/05

Lieta C-222/13: Tiesas (trešā palāta) 2014. gada 9. oktobra spriedums (Teleklagenævnet (Dānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – TDC A/S/Erhvervsstyrelsen Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Elektronisko komunikāciju tīkli un pakalpojumi — Direktīva 2002/22/EK — 32. pants — Papildu obligātie pakalpojumi — Ar šo pakalpojumu sniegšanu saistīto izmaksu kompensēšanas mehānisms — “Tiesas” jēdziens LESD 267. panta izpratnē — Tiesas kompetences neesamība

4

2014/C 439/06

Lieta C-252/13: Tiesas (sestā palāta) 2014. gada 22. oktobra spriedums – Eiropas Komisija/Nīderlandes Karaliste Valsts pienākumu neizpilde — Direktīvas 2002/73/EK un 2006/54/EK — Vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm — Nodarbinātība un profesija — Iespēja iegūt darba vietu — Atgriešanās pēc dzemdību atvaļinājuma — Formas prasības pieteikumam par lietas ierosināšanu — Iebildumu saskanīgs izklāsts — Nepārprotams prasījumu formulējums

5

2014/C 439/07

Lieta C-268/13: Tiesas (trešā palāta) 2014. gada 9. oktobra spriedums (Tribunalul Sibiu (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Elena Petru/Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālais nodrošinājums — Regula (EEK) Nr. 1408/71 — 22. panta 2. punkta otrā daļa — Veselības apdrošināšana — Citā dalībvalstī sniegta stacionārā aprūpe — Iepriekšējas atļaujas atteikums — Zāļu un pirmās nepieciešamības medicīnisko preču trūkums

5

2014/C 439/08

Lieta C-299/13: Tiesas (piektā palāta) 2014. gada 9. oktobra spriedums (Grondwettelijk Hof (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Isabelle Gielen/Ministerraad Nodokļi — Direktīva 2008/7/EK — 5. panta 2. punkts un 6. pants — Netiešie nodokļi, ko uzliek kapitāla piesaistīšanai — Nodoklis uzrādītāja vērtspapīru konversijai vārda vērtspapīros vai dematerializētos vērstpapīros

6

2014/C 439/09

Lieta C-302/13: Tiesas (trešā palāta) 2014. gada 23. oktobra spriedums (Augstākās tiesas Senāts (Latvija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – bankrotējusī AS flyLAL-Lithuanian Airlines/VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, AS “Air Baltic Corporation” Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Regula (EK) Nr. 44/2001 — 31. pants — Lūgums atzīt un izpildīt nolēmumu, ar kuru noteikti pagaidu vai aizsardzības pasākumi — 1. panta 1. punkts — Piemērošanas joma — Civillietas un komerclietas — Jēdziens — Prasība atlīdzināt zaudējumus, ko izraisījuši apgalvotie Eiropas Savienības konkurences tiesību pārkāpumi — Lidostas maksu atlaides — 22. panta 2. punkts — Izņēmuma jurisdikcija — Jēdziens — Strīdi uzņēmējsabiedrību un citu juridisko personu lietās — Lēmums par atlaižu piešķiršanu — 34. panta 1. punkts — Atzīšanas atteikuma pamatojums — Valsts, kurā prasīta atzīšana, sabiedriskā kārtība

7

2014/C 439/10

Lieta C-305/13: Tiesas (trešā palāta) 2014. gada 23. oktobra spriedums (Cour de cassation (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Haeger & Schmidt GmbH/Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA Iard), Jacques Lorio, Dominique Miquel, kurš darbojas kā Safram intercontinental SARL likvidators, Ace Insurance SA NV, Va Tech JST SA, Axa Corporate Solutions SA Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Romas Konvencija par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām — 4. panta 1., 2., 4. un 5. punkts — Piemērojamie tiesību akti, ja puses nav izdarījušas izvēli — Ekspedīcijas līgums — Preču pārvadājuma līgums

8

2014/C 439/11

Apvienotās lietas C-344/13 un C-367/13: Tiesas (trešā palāta) 2014. gada 22. oktobra spriedums (Commissione tributaria provinciale di Roma (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Cristiano Blanco (C-344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13)/Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Controlli Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Ierobežojumi — Nodokļu tiesību akti — Ienākumi no azartspēļu laimestiem — Atšķirīga nodokļa piemērošana laimestiem, kas ir gūti ārvalstis, un tiem, kas gūti uzņēmumos valstī

8

2014/C 439/12

Lieta C-428/13: Tiesas (piektā palāta) 2014. gada 9. oktobra spriedums (Consiglio di Stato (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)/Yesmoke Tobacco SpA Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Noteikumi par nodokļiem — Tiesību aktu saskaņošana — Direktīva 95/59/EK un Direktīva 2011/64/ES — Tabakas izstrādājumiem piemērotā akcīzes nodokļa struktūra un likmes — Akcīzes nodokļa noteikšana — Princips, kas paredz akcīzes nodokļa likmi visām cigaretēm — Dalībvalstu iespēja noteikt minimālo akcīzes nodokļa apmēru — Cigaretes, kas ietilpst viszemākās cenas klasē — Valsts tiesiskais regulējums — Īpaša cigarešu kategorija — Akcīzes nodokļa noteikšana 115 % apmērā

9

2014/C 439/13

Lieta C-439/13 P: Tiesas (sestā palāta) 2014. gada 22. oktobra spriedums – Spānijas Karaliste/Eiropas Komisija Apelācija — Kohēzijas fonds — Finanšu atbalsta samazināšana — Tiesību aktu par publiskajiem iepirkumiem piemērošanas pārkāpumi — Eiropas Komisijas pieņemts lēmums — Noteiktā termiņa neievērošana — Sekas

10

2014/C 439/14

Lieta C-437/13: Tiesas (sestā palāta) 2014. gada 23. oktobra spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Unitrading Ltd/Staatssecretaris van Financiën Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopienas muitas kodekss — Ievedmuitas nodokļa piedziņa — Preču izcelsme — Pierādījumi — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 47. pants — Tiesības uz aizstāvību — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā — Dalībvalstu procesuālā autonomija

10

2014/C 439/15

Lieta C-492/13: Tiesas (piektā palāta) 2014. gada 9. oktobra spriedums (Administrativen sad – Varna (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Traum EOOD/Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļi — PVN — Direktīva 2006/112/EK — 138. panta 1. punkts — Atbrīvojumi darījumiem Kopienas iekšienē — PVN mērķiem neidentificēts pircējs — Pārdevēja pienākums pierādīt pircēja vai tā pārstāvja paraksta autentiskumu — Samērīguma, tiesiskās noteiktības un tiesiskās paļāvības principi — Tieša iedarbība

11

2014/C 439/16

Lieta C-522/13: Tiesas (septītā palāta) 2014. gada 9. oktobra spriedums (Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ferrol (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Ministerio de Defensa, Navantia SA/Concello de Ferrol Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Konkurence — Valsts atbalsts — LESD 107. panta 1. punkts — Jēdziens “valsts atbalsts” — Nekustamā īpašuma nodoklis par apbūvētiem un neapbūvētiem nekustamajiem īpašumiem — Atbrīvojums no nodokļa

12

2014/C 439/17

Lieta C-541/13: Tiesas (devītā palāta) 2014. gada 9. oktobra spriedums (Finanzgericht Hamburg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Douane Advies Bureau Rietveld/Hauptzollamt Hannover Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Muitas savienība un kopējais muitas tarifs — Tarifu klasifikācija — Pozīcija 3822 — Jēdzieni “diagnostikas vai laboratorijas reaģenti” — Indikatori iepriekš noteiktas atbildes temperatūras uzrādīšanai

12

2014/C 439/18

Lieta C-565/13: Tiesas (trešā palāta) 2014. gada 9. oktobra spriedums (Hovrätten för västra Sverige (Zviedrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – krimināllieta pret Ove Ahlström, Lennart Kjellberg, Fiskeri Ab Ganthi, Fiskeri Ab Nordic Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Starptautiskās attiecības — Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Marokas Karalisti — Jebkādas Kopienas kuģu iespējas veikt zvejas darbības Marokas zvejas zonās, pamatojoties uz licenci, kuru izsniegušas Marokas iestādes bez kompetento Eiropas Savienības iestāžu iesaistīšanās, izslēgšana

13

2014/C 439/19

Lieta C-620/13 P: Tiesas (otrā palāta) 2014. gada 22. oktobra spriedums – British Telecommunications plc/Eiropas Komisija, BT Pension Scheme Trustees Ltd Apelācijas sūdzība — Valsts atbalsts — Pensiju fonda atbrīvojums no pienākuma veikt iemaksas pensionāru aizsardzības fondā attiecībā uz atsevišķiem darbiniekiem — Pasākuma selektīvais raksturs

13

2014/C 439/20

Lieta C-641/13 P: Tiesas (astotā palāta) 2014. gada 9. oktobra spriedums – Spānijas Karaliste/Eiropas Komisija Apelācijas sūdzība — Kohēzijas fonds — Finanšu atbalsta samazināšana — Būvdarbu publiskā iepirkuma līgumi — Direktīva 93/37/EK — Piešķiršanas kritēriji — Iepriekšēja darbu veikšanas pieredze — Kvalifikācijas atlases kritēriji

14

2014/C 439/21

Lieta C-376/14 PPU: Tiesas (trešā palāta) 2014. gada 9. oktobra spriedums (Supreme Court (Īrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – C/M Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Steidzamības prejudiciāla nolēmuma tiesvedība — Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Jurisdikcija, nolēmumu atzīšana un izpilde laulības lietās un lietās par vecāku atbildību — Regula (EK) Nr. 2201/2003 — Nelikumīga aizturēšana — Bērna pastāvīgā dzīvesvieta

14

2014/C 439/22

Lieta C-369/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 31. jūlijā iesniedza Landgericht Köln (Vācija) – Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH/Rademacher Geräte-Elektronik GmbH & Co. KG

15

2014/C 439/23

Lieta C-382/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 11. augustā iesniedza Amtsgericht Rüsselsheim (Vācija) – Juergen Schneider, Erika Schneider/Condor Flugdienst GmbH

16

2014/C 439/24

Lieta C-409/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 28. augustā iesniedza Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) – Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

16

2014/C 439/25

Lieta C-419/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 8. septembrī iesniedza Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) – WebMindLicences Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

17

2014/C 439/26

Lieta C-423/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 15. septembrī iesniedza Supremo Tribunal Administrativo (Portugāle) – Fazenda Pública/Beiragás – Companhia de Gás das Beiras, S.A.

20

2014/C 439/27

Lieta C-424/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 15. septembrī iesniedza Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) – Jácint Gábor Balogh/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Déldunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

21

2014/C 439/28

Lieta C-443/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 25. septembrī iesniedza Bundesverwaltungsgericht (Vācija) – Kreis Warendorf/Ibrahim Alo

21

2014/C 439/29

Lieta C-444/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 25. septembrī iesniedza Bundesverwaltungsgericht (Vācija) – Amira Osso/Region Hannover

22

2014/C 439/30

Lieta C-445/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 25. septembrī iesniedza Bundesverwaltungsgericht (Vācija) – Seusen Sume/Landkreis Stade

23

2014/C 439/31

Lieta C-456/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 2. oktobrī iesniedza Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (Spānija) – Manuel Orrego Arias/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

23

2014/C 439/32

Lieta C-457/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 2. oktobrī iesniedza Tribunale ordinario di Cagliari (Itālija) – kriminālprocess pret Claudia Concu, Isabella Melis

24

2014/C 439/33

Lieta C-463/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 8. oktobrī iesniedza Аdministrativen sad – Varna (Bulgārija) – Asparuhovo Lake Investment Company OOD/Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

24

2014/C 439/34

Lieta C-468/14: Prasība, kas celta 2014. gada 13. oktobrī – Eiropas Komisija/Dānijas Karaliste

25

 

Vispārējā tiesa

2014/C 439/35

Lieta T-29/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 24. oktobra spriedums – Technische Universität Dresden/Komisija Šķīrējklauzula — Kopienas rīcības programma sabiedrības veselības jomā — Projekta finansēšanas līgums — Prasība atcelt tiesību aktu — Paziņojums par parādu — Strīda līgumiskais raksturs — Nepārsūdzams akts — Nepieņemamība — Prasības pārkvalificēšana — Pieļaujamās izmaksas

26

2014/C 439/36

Lieta T-543/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 24. oktobra spriedums – Grau Ferrer/ITSB – Rubio Ferrer (“Bugui va”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “Bugui va” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts grafiska preču zīme “Bugui” un agrāka Kopienas grafiska preču zīme “BUGUI” — Relatīvs atteikuma pamats — Iebildumu noraidījums — Regulas (EK) Nr. 207/2009 76. panta 2. punkts — Agrākas preču zīmes pastāvēšana — Pierādījumu, kas iesniegti iebildumu pamatojumam procesā apelāciju padomē, neņemšana vērā — Apelāciju padomes rīcības brīvība — Regulas Nr. 207/2009 42. panta 2. un 3. punkts — Regulas Nr. 207/2009 15. panta 1. punkta otrās daļas a) apakšpunkts — Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana — Forma, kas atšķiras elementos, kuri nemaina atšķirtspēju

27

2014/C 439/37

Lieta T-706/14 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 23. oktobra rīkojums – Holistic Innovation Institute/REA Pagaidu noregulējums — Eiropas Savienības finansētie projekti pētniecības un tehnoloģiju attīstības jomā — Lēmums par atteikumu piedalīties noteiktos projektos — Pieteikums par izpildes apturēšanu — Formas prasību neievērošana — Nepieņemamība

27

2014/C 439/38

Lieta T-350/14: Prasība, kas celta 2014. gada 12. maijā – Arvanitis u.c./Eiropas Parlaments u.c.

28

2014/C 439/39

Lieta T-413/14: Prasība, kas celta 2014. gada 30. maijā – Grigoriadis u.c./Eiropas Parlaments u.c.

29

2014/C 439/40

Lieta T-646/14: Prasība, kas celta 2014. gada 2. septembrī – Micula u.c./Komisija

29

2014/C 439/41

Lieta T-671/14: Prasība, kas celta 2014. gada 19. septembrī – Bayerische Motoren Werke/Komisija

30

2014/C 439/42

Lieta T-672/14: Prasība, kas celta 2014. gada 19. septembrī – August Wolff un Remedia/Komisija

31

2014/C 439/43

Lieta T-680/14: Prasība, kas celta 2014. gada 19. septembrī – Lupin/Komisija

33


LV

 

Top