Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:380:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 380, 2014. gada 27. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 380

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

57. sējums
2014. gada 27. oktobris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2014/C 380/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2014/C 380/02

Lieta C-372/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 1. augustā iesniedza Krajský súd v Prešove (Slovākijas Republika) – Zdeněk Sobotka/Provident Financial s.r.o.

2

2014/C 380/03

Lieta C-398/14: Prasība, kas celta 2014. gada 20. augustā – Eiropas Komisija/Portugāles Republika

3

2014/C 380/04

Lieta C-402/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 23. augustā iesniedza Dioikitiko Efeteio Athinon (Grieķija) – Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon Anonymi Etaireia/Elliniko Dimosio

4

 

Vispārējā tiesa

2014/C 380/05

Lieta T-170/08: Vispārējās tiesas 2014. gada 11. septembra spriedums – Komisija/ID FOS Research Šķīrējklauzula — Finanšu atbalsta līgumi par projektiem rūpniecisko un materiālu tehnoloģiju jomā — Daļas no samaksātajām summām atmaksa — Nokavējuma procenti

5

2014/C 380/06

Lieta T-425/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 11. septembra spriedums – Grieķija/Komisija Valsts atbalsts — Grieķijas kazino — Režīms, kurā paredzēta nodeva 80 % apmērā no dažādu summu ieejas maksas — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu — Valsts atbalsta jēdziens — Priekšrocība

5

2014/C 380/07

Lieta T-443/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 11. septembra spriedums – Gold East Paper un Gold Huasheng Paper/Padome Dempings — Ķīnas izcelsmes krītpapīra imports — Uzņēmuma, kas darbojas tirgus ekonomikas apstākļos, statuss — Lēmuma par šo statusu pieņemšanas termiņš — Rūpīga un objektīva izmeklēšana — Tiesības uz aizstāvību — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Labas pārvaldības princips — Pierādīšanas pienākums — Kaitējums — Peļņas normas noteikšana — Attiecīgās preces definīcija — Kopienas ražošanas nozare — Cēloņsakarība

6

2014/C 380/08

Lieta T-444/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 11. septembra spriedums – Gold East Paper un Gold Huasheng Paper/Padome Subsīdijas — Ķīnas izcelsmes krītpapīra imports — Metodoloģija — Ieguvuma aprēķināšana — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Īpašas iezīmes — Nolietojuma laikposms — Preferenciāli nodokļu režīmi — Kompensācijas pasākumi — Kaitējums — Peļņas normas noteikšana — Attiecīgās preces definīcija — Kopienas ražošanas nozare — Cēloņsakarība

7

2014/C 380/09

Lieta T-450/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 11. septembra spriedums – Galileo International Technology/ITSB – ESA un Komisija (“GALILEO”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “GALILEO” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas vārdiskas preču zīmes “GALILEO” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Attiecīgo preču un pakalpojumu līdzības neesamība

8

2014/C 380/10

Lieta T-536/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 11. septembra spriedums – Aroa Bodegas/ITSB – Bodegas Muga (“aroa”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “aroa” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts grafiska preču zīme “Aro” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Daļējs reģistrācijas atteikums

8

2014/C 380/11

Lieta T-127/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 11. septembra spriedums – El Corte Inglés/ITSB – Baumarkt Praktiker Deutschland (“PRO OUTDOOR”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “PRO OUTDOOR” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas grafiska preču zīme “OUTDOOR garden barbecue camping” — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Apelāciju padomē izskatāmā strīda priekšmets — Regulas Nr. 207/2009 60. pants un 64. panta 1. punkts

9

2014/C 380/12

Lieta T-185/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 11. septembra spriedums – Continental Wind Partners/ITSB – Continental Reifen Deutschland (“CONTINENTAL WIND PARTNERS”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “CONTINENTAL WIND PARTNERS” reģistrācijas pieteikums — Agrāka starptautiska grafiska preču zīme “Continental” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Daļējs reģistrācijas atteikums

10

2014/C 380/13

Lieta T-112/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 3. septembra rīkojums – Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — Aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrācija — “Edam Holland” — Intereses celt prasību neesamība — Tiešas ietekmes neesamība — Nepieņemamība

10

2014/C 380/14

Lieta T-113/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 3. septembra rīkojums – Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — Aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrācija — “Gouda Holland” — Intereses celt prasību neesamība — Tiešas ietekmes neesamība — Nepieņemamība

11

2014/C 380/15

Lieta T-261/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 3. septembra rīkojums – Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon/Komisija Prasība par zaudējumu atlīdzību — Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra — Konkurences aizsardzības komisijas institucionālās jaudas stiprināšana Serbijā — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana — Acīmredzami juridiski nepamatota prasība

12

2014/C 380/16

Lieta T-336/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 2. septembra rīkojums – Borghezio/Parlaments Prasība atcelt tiesību aktu — Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja deklarācija plenārsēdē, ar ko klātesošos informē par Eiropas [Parlamenta] deputāta izslēgšanu no politiskās grupas, kurai viņš pieder — Nepārsūdzams akts — Acīmredzami nepieņemama prasība

12

2014/C 380/17

Lieta T-386/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 3. septembra rīkojums – Kėdainių rajono Okainių u.c./Padome un Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — Kopējā lauksaimniecības politika — Tiešā atbalsta shēmas lauksaimniekiem — Atļauja piešķirt valsts papildu tiešos maksājumus Lietuvā 2012. gadam — Prasības celšanas termiņš — Termiņa sākums — Nepieņemamība — Iebilde par prettiesiskumu

13

2014/C 380/18

Lieta T-538/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 2. septembra rīkojums – Verein Natura Havel et Vierhaus/Komisija Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Brīdinājuma vēstule procedūrā sakarā ar pienākumu neizpildi attiecībā uz Vācijas gaisa satiksmes tiesību neatbilstību Savienības tiesībām — Piekļuves atteikums — Izņēmums saistībā ar pārbaužu, izmeklēšanas un revīziju mērķu aizsardzību — Prasība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami juridiski nepamatota

14

2014/C 380/19

Lieta T-499/14: Prasība, kas celta 2014. gada 23. jūnijā – Its Europe/Komisija

14

2014/C 380/20

Lieta T-564/14: Prasība, kas celta 2014. gada 28. jūlijā – Ahmed Mohamed Saleh Baeshen/ITSB

15

2014/C 380/21

Lieta T-631/14: Prasība, kas celta 2014. gada 22. augustā – Roland/ITSB – Louboutin (Kurpes pazoles sarkanās krāsas nianse)

16

2014/C 380/22

Lieta T-632/14: Prasība, kas celta 2014. gada 25. augustā – Intercon/Komisija

16

2014/C 380/23

Lieta T-638/14: Prasība, kas celta 2014. gada 26. augustā – Frinsa del Noroeste/ITSB – Frisa Frigorífico Rio Doce (“FRISA”)

17

2014/C 380/24

Lieta T-641/14: Prasība, kas celta 2014. gada 28. augustā – Dellmeier/ITSB – Dell (“LEXDELL”)

18

2014/C 380/25

Lieta T-643/14: Prasība, kas celta 2014. gada 1. septembrī – Red Lemon Incorporation/ITSB – Lidl Stiftung (“ABTRONIC”)

19

2014/C 380/26

Lieta T-647/14: Prasība, kas celta 2014. gada 2. septembrī – Infusion Brands/ITSB (“DUALSAW”)

19

2014/C 380/27

Lieta T-648/14: Prasība, kas celta 2014. gada 2. septembrī – Infusion Brands/ITSB (“DUALTOOLS”)

20

2014/C 380/28

Lieta T-652/14: Prasība, kas celta 2014. gada 8. septembrī – AF Steelcase/ITSB

21

2014/C 380/29

Lieta T-657/14: Prasība, kas celta 2014. gada 12. septembrī – Spānija/Komisija

22

2014/C 380/30

Lieta T-658/14: Prasība, kas celta 2014. gada 12. septembrī – Jurašinović/Padome

23

2014/C 380/31

Lieta T-664/14: Prasība, kas celta 2014. gada 15. septembrī – Beļģija/Komisija

24

2014/C 380/32

Lieta T-665/14 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2014. gada 16. jūlija rīkojumu lietā F-114/13 Fernandez Fernandez/Komisija 2014. gada 17. septembrī iesniedza Robert Klar un Francisco Fernandez Fernandez

24

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2014/C 380/33

Lieta F-65/14: Prasība, kas celta 2014. gada 14. jūlijā – ZZ/EĀDD

26

2014/C 380/34

Lieta F-67/14: Prasība, kas celta 2014. gada 17. jūlijā – ZZ/Padome

26

2014/C 380/35

Lieta F-69/14: Prasība, kas celta 2014. gada 19. jūlijā – ZZ/Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde

27

2014/C 380/36

Lieta F-73/14: Prasība, kas celta 2014. gada 24. jūlijā – ZZ/Europol

27


LV

 

Top