Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:311:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 311, 2014. gada 12. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 311

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

57. sējums
2014. gada 12. septembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

EESK 498. plenārsesija 2014. gada 29. un 30. aprīlī

2014/C 311/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Starppaaudžu un starpkultūru pasākumi, kas veicinātu gados jauno ES pilsoņu sociālo integrāciju, sākot darbu citā dalībvalstī” (pašiniciatīvas atzinums)

1

2014/C 311/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Jauniešu nodarbināmība – apmācības pielāgošana nozaru vajadzībām taupības apstākļos”

7

2014/C 311/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “ES rūpniecības atgriešana rūpniecības atjaunošanas procesa ietvaros”

15

2014/C 311/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Rūpniecības pārmaiņas Eiropas farmācijas nozarē”

25

2014/C 311/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Piespiedu darba apkarošana Eiropā un pasaulē: ES loma. EESK ieguldījums ILO 2014. gada konferencē” (pašiniciatīvas atzinums)

31

2014/C 311/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Patērētāju tiesību aizsardzība un pārmērīgas parādsaistības” (izpētes atzinums)

38


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

EESK 498. plenārsesija 2014. gada 29. un 30. aprīlī

2014/C 311/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas rūpniecības atdzimšana””COM(2014) 14 final

47

2014/C 311/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai ar ko groza Regulu (EK) Nr. 715/2007 un Regulu (EK) Nr. 595/2009 attiecībā uz autotransporta līdzekļu piesārņotāju emisiju samazināšanu”COM(2014) 28 final – 2014/0012 (COD)

55

2014/C 311/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Rīcība saistībā ar sekām, kas izriet no balsstiesību atņemšanas tiem Savienības pilsoņiem, kuri izmanto savas tiesības brīvi pārvietoties”” COM(2014) 33 final

59

2014/C 311/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū un trešās valstīs”COM(2013) 812 final – 2013/0398 (COD)

63

2014/C 311/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumS par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 850/98, (EK) Nr. 2187/2005, (EK) Nr. 1967/2006, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 254/2002, (EK) Nr. 2347/2002 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1434/98 attiecībā uz izkraušanas pienākumu”COM(2013) 889 final – 2013/0436 (COD)

68

2014/C 311/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par tādu liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu dzimtas dzīvnieku klonēšanu, kuri tiek turēti un pavairoti lauksaimniecības vajadzībām”COM(2013) 892 final – 2013/0433 (COD),“Priekšlikums Padomes direktīvai par tādas pārtikas laišanu tirgū, kas ražota no dzīvnieku kloniem”COM(2013) 893 final – 2013/0434 (APP) un“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jauno pārtiku”COM(2013) 894 final – 2013/0435 (COD)

73

2014/C 311/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums – Transporta pamattīkla veidošana – pamattīkla koridori un Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments”COM(2013) 940 final

82


LV

 

Top