Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:261:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 261, 2014. gada 11. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 261

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

57. sējums
2014. gada 11. augusts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2014/C 261/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2014/C 261/02

Lieta C-511/12: Tiesas (otrā palāta) 2014. gada 10. aprīļa rīkojums (Tribunal Central Administrativo Norte (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Joaquim Fernando Macedo Maia u.c./Fundo de Garantia Salarial, IP Tiesas Reglamenta 99. pants — Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 80/987/EEK — Direktīva 2002/74/EK — Darbinieku aizsardzība darba devēja maksātnespējas gadījumā — Garantiju iestādes — Garantiju iestāžu atbildības ierobežošana — Algas prasījumi, kas ir radušies vairāk nekā sešus mēnešus pirms prasības celšanas tiesā par darba devēja maksātnespējas konstatēšanu

2

2014/C 261/03

Lieta C-608/12 P: Tiesas (sestā palāta) 2014. gada 8. maija rīkojums – Greinwald GmbH/Nicolas Wessang, Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelācija — Tiesas Reglamenta 181. pants — Šī paša reglamenta 169. panta 2. punkts — Nepieciešamais apelācijas sūdzības saturs

3

2014/C 261/04

Lieta C-27/13: Tiesas (virspalāta) 2014. gada 4. aprīļa rīkojums (Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Flughafen Lübeck GmbH/Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs-KG Reglamenta 99. pants — Valsts atbalsts — LESD 107. un 108. pants — Priekšrocības, kuras zemo cenu aviosabiedrībai piešķīris valsts uzņēmums, kas pārvalda lidostu — Lēmums uzsākt oficiālu izmeklēšanas procedūru — Dalībvalstu tiesu pienākums ievērot šajā lēmumā ietverto Komisijas vērtējumu par atbalsta esamību

3

2014/C 261/05

Lieta C-89/13: Tiesas (astotā palāta) 2014. gada 30. aprīļa rīkojums (Tribunale di Napoli (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Luigi D’Aniello u.c./Poste Italiane SpA Tiesas Reglamenta 99. pants — Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālā politika — Direktīva 1999/70/EK — Nediskriminācijas princips — Valsts tiesiskais regulējums, kurā attiecībā uz gadījumiem, kad prettiesiski ir noteikts darba līguma beigu termiņš, ir paredzēts kompensācijas režīms, kas atšķiras no tā, kāds ir piemērojams gadījumā, kad prettiesiski tiek izbeigts darba līgums uz nenoteiktu laiku — Ekonomiskās sekas — Prasību salīdzināmība

4

2014/C 261/06

Lieta C-153/13: Tiesas (astotā palāta) 2014. gada 3. aprīļa rīkojums (Okresný súd Bardejov (Slovākija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Pohotovosť s.r.o./Ján Soroka Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 93/13/EEK — Piemērošana laikā — Fakti, kas risinājušies pirms Slovākijas Republikas pievienošanās Eiropas Savienībai — Acīmredzama Tiesas kompetences neesamība

5

2014/C 261/07

Lieta C-285/13 P: Tiesas (septītā palāta) 2014. gada 12. jūnija rīkojums – Bimbo, SA/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelācijas sūdzība — Tiesas Reglamenta 181. pants — Kopienas preču zīme — Regula (EK) Nr. 40/94 — 8. pants — Kopienas grafiskas preču zīmes “Caffé KIMBO” reģistrācijas pieteikums — Iebildumu process — Agrāka valsts vārdiska preču zīme “BIMBO” — Plaši pazīstama preču zīme — Daļējs iebildumu noraidījums — Acīmredzami nepieņemama apelācijas sūdzība

5

2014/C 261/08

Lieta C-287/13 P: Tiesas (astotā palāta) 2014. gada 22. maija rīkojums – Bilbaína de Alquitranes, SA u.c./Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) Apelācijas sūdzība — Tiesas Reglamenta 181. pants — Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH regula) — 59. pants un XIII pielikums — Augstas temperatūras akmeņogļu darvas noteikšana par īpaši bīstamu vielu, kam jāpiemēro atļauju piešķiršanas procedūra — Vienlīdzīga attieksme

6

2014/C 261/09

Lieta C-329/13: Tiesas (devītā palāta) 2014. gada 8. maija rīkojums (Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Ferdinand Stefan/Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Reglamenta 99. pants — Direktīva 2003/4/EK — Spēkā esamība — Vides informācijas pieejamība sabiedrībai — Izņēmums no pienākuma izpaust vides informāciju, ja izpaušana varētu kaitēt jebkuras personas tiesībām uz taisnīgu tiesu — Apstāklis, ka šis izņēmums dalībvalstīm nav obligāts — LES 6. pants — Hartas 47. panta otrā daļa

6

2014/C 261/10

Lieta C-350/13: Tiesas (astotā palāta) 2014. gada 5. jūnija rīkojums (Augstākās tiesas (Latvija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Antonio Gramsci Shipping Corp. u.c./Aivars Lembergs Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Regula (EK) Nr. 44/2001 — Pagaidu un aizsardzības pasākumu atzīšana un izpilde — Sākotnējā nolēmuma atcelšana — Lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu uzturēšana spēkā — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

7

2014/C 261/11

Lieta C-374/13 P: Tiesas (sestā palāta) 2014. gada 10. aprīļa rīkojums – Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & CoKG Apelācija — Kopienas preču zīme — Regula (EK) Nr. 40/94 — Vārdiskas preču zīmes “METROINVEST” reģistrācijas pieteikums — Valsts grafiskas zilas un dzeltenas krāsas preču zīmes, kas ietver vārdisku elementu “METRO”, īpašnieka un Kopienas grafiskas dzeltenas krāsas preču zīmes, kas ietver vārdisku elementu “METRO”, reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja iebildumi — Reģistrācijas atteikums

7

2014/C 261/12

Lieta C-411/13 P: Tiesas (sestā palāta) 2014. gada 8. maija rīkojums – Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)/Sanco, SA Apelācija — Kopienas preču zīme — Grafiska preču zīme, kas attēlo cāli — Valsts grafiskas preču zīmes, kas attēlo cāli, īpašnieka iebildumi — Daļējs iebildumu noraidījums

8

2014/C 261/13

Lieta C-412/13 P: Tiesas (sestā palāta) 2014. gada 10. aprīļa rīkojums – Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & CoKG/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelācija — Kopienas preču zīme — Regula (EK) Nr. 207/2009 — 34. panta 1. punkts, 75. pants un 77. panta 1. punkts — Agrākas valsts un starptautiska grafiskas preču zīmes “MEDINET” — Pretendēšana uz agrāku izcelsmi — Atteikums

8

2014/C 261/14

Lieta C-414/13 P: Tiesas (septītā palāta) 2014. gada 20. maija rīkojums – Reber Holding GmbH & CoKG/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB), Anna Klusmeier Apelācija — Kopienas preču zīme — Regula (EK) Nr. 40/94 — Vārdiska preču zīme “Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM” — Agrāku valsts grafisku preču zīmju “W. Amadeus Mozart” īpašnieka iebildumi

9

2014/C 261/15

Lieta C-448/13 P: Tiesas (sestā palāta) 2014. gada 12. jūnija rīkojums – Delphi Technologies, Inc./Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelācijas sūdzība — Kopienas preču zīme — Regula (EK) Nr. 207/2009 — 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Vārdiska preču zīme “INNOVATION FOR THE REAL WORLD” — Reklāmas sauklis — Reģistrācijas atteikums — Atšķirtspējas neesamība

9

2014/C 261/16

Lieta C-500/13: Tiesas (devītā palāta) 2014. gada 5. jūnija rīkojums (Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Gmina Międzyzdroje/Minister Finansów Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — PVN — Direktīva 2006/112/EK — Priekšnodokļa atskaitīšana — Kapitālieguldījumu preces — Nekustamais īpašums — Atskaitīšanas koriģēšana — Valsts tiesību akti, kuros paredzēts desmit gadus ilgs koriģēšanas laikposms

10

2014/C 261/17

Lieta C-600/13: Tiesas (septītā palāta) 2014. gada 30. aprīļa rīkojums (Giudice di pace di Matera (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Intelcom Service Ltd/Vincenzo Mario Marvulli Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — LESD 34., 35., 37., 56. un 60. pants — Direktīva 2006/123/EK — Valsts tiesību akti, saskaņā ar kuriem nekustamā īpašuma pirkuma-pārdevuma dokumentu sagatavošanas un apliecināšanas pakalpojumus drīkst sniegt tikai notāri — Acīmredzama nepieņemamība

10

2014/C 261/18

Lieta C-683/13: Tiesas (astotā palāta) 2014. gada 19. jūnija rīkojums (Tribunal do Trabalho da Covilhã – Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Pharmacontinente-Saúde e Higiene SA u.c./Autoridade Para As Condições do Trabalho (ACT) Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglamenta 99. pants — Personas datu apstrāde — Direktīva 95/46/EK — 2. pants — “Personas datu” jēdziens — 6. un 7. pants — Principi, kas saistīti ar datu kvalitāti un datu apstrādes likumīgumu — 17. pants — Datu apstrādes drošība — Darba ņēmēju darba laiks — Darba laika reģistrs — Valsts kompetentās iestādes darba apstākļu uzraudzības jautājumos piekļuve — Darba devēja pienākums darīt pieejamu darba laika reģistru veidā, kas dotu tam tūlītēju piekļuvi

11

2014/C 261/19

Lieta C-13/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 15. janvārī iesniedza Curtea de Apel Bacău (Rumānija) – Municipiul Piatra Neamț/Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

12

2014/C 261/20

Lieta C-167/14: Prasība, kas celta 2014. gada 7. aprīlī – Eiropas Komisija/Grieķijas Republika

12

2014/C 261/21

Lieta C-240/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 12. maijā iesniedza Landesgericht Korneuburg (Austrija) – Eleonore PrüllerFrey/Norbert Brodnig, Axa Versicherung AG

14

2014/C 261/22

Lieta C-269/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 30. maijā iesniedza Korkein hallinto-oikeus (Somija) – Kansaneläkelaitos, Suomen Palvelutaksit ry, Oulun Taksipalvelut Oy

15

2014/C 261/23

Lieta C-285/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 11. jūnijā iesniedza Cour de cassation (Francija) – Directeur général des douanes et droits indirects, Directeur régional des douanes et droits indirects d'Auvergne/Brasserie Bouquet SA

16

2014/C 261/24

Lieta C-289/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 12. jūnijā iesniedza Conseil d'État (Francija) – Brit Air SA/Ministère des finances et des comptes publics

16

2014/C 261/25

Lieta C-8/13: Tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 7. maija rīkojums – Eiropas Komisija/Slovēnijas Republika, lietā iestājoties Beļģijas Karalistei un Nīderlandes Karalistei

17

2014/C 261/26

Lieta C-9/13: Tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 7. maija rīkojums – Eiropas Komisija/Slovēnijas Republika, personas, kas iestājušās lietā: Beļģijas Karaliste un Nīderlandes Karaliste

17

2014/C 261/27

Lieta C-46/13: Tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 27. maija rīkojums (Datenschutzbehörde (agrāk Datenschutzkommission) (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – H/E

17

2014/C 261/28

Lieta C-121/13: Tiesas trešās palātas priekšsēdētāja 2014. gada 7. maija rīkojums (Amtsgericht Wedding (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft/Xceed Holding Ltd.

18

2014/C 261/29

Lieta C-207/13: Tiesas (trešā palāta) 2014. gada 13. maija rīkojums (College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Wagenborg Passagiersdiensten BV, Eigen Veerdienst Terschelling BV, MPS Stortemelk BV, MPS Willem Barentsz BV, MS Spathoek NV, GAF Lakeman agissant sous le nom de Rederij Waddentransport/Minister van Infrastructuur en Milieu, piedaloties Wagenborg Passagiersdiensten BV, Terschellinger Stoombootmaatschappij BV

18

2014/C 261/30

Lieta C-284/13 P: Tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 3. aprīļa rīkojums – Henkel AG & Co. KGaA, Henkel France/Eiropas Komisija

18

2014/C 261/31

Lieta C-292/13 P: Tiesas (sestā palāta) priekšsēdētāja 2014. gada 21. maija rīkojums – Fabryka Łożysk TocznychKraśnik S.A./Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Impexmetal S.A.

18

2014/C 261/32

Lieta C-415/13 P: Tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 22. maija rīkojums – Fabryka Łożysk TocznychKraśnik S.A./Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB), Impexmetal S.A.

19

2014/C 261/33

Lieta C-458/13: Tiesas 2014. gada 7. maija rīkojums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Andreas Grund, kā SR-Tronic GmbH īpašuma maksātnespējas administrators, Jürgen Reiser, Dirk Seidler/Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc.

19

2014/C 261/34

Lieta C-475/13 un C-476/13: Tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 21. maija rīkojums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Walter Jubin (C-475/13), Heidemarie Retzlaff (C-476/13)/easyJet Airline Co. Ltd

19

2014/C 261/35

Lieta C-493/13: Tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 4. aprīļa rīkojums – Eiropas Komisija/Igaunijas Republika

19

2014/C 261/36

Lieta C-558/13: Tiesas 2014. gada 4. jūnija rīkojums (Krajský súd v Prešove (Slovākija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – CD Consulting s. r. o./Marián Vasko

20

2014/C 261/37

Lieta C-571/13: Tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 14. maija rīkojums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Annegret WeitkämperKrug/NRW BankAnstalt des öffentlichen Rechts

20

2014/C 261/38

Lieta C-629/13: Tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 30. aprīļa rīkojums (Sąd Okręgowy w Gliwicach (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – kriminālprocess pret Adarco Invest sp. z o.o. w Petrosani w Rumunii Oddział w Polsce w Tarnowskich Górach

20

2014/C 261/39

Lieta C-658/13: Tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 13. maija rīkojums (Landgericht Hannover (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Wilhelm Spitzner, MariaLuise Spitzner/TUIfly GmbH

20

2014/C 261/40

Lieta C-661/13: Tiesas 2014. gada 7. maija rīkojums (Oberlandesgericht Düsseldorf (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Astellas Pharma Inc./Polpharma SA Pharmaceutical Works

21

2014/C 261/41

Lieta C-680/13: Tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 16. maija rīkojums (Landgericht Frankfurt am Main (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Condor Flugdienst GmbH/Andreas Plakolm

21

2014/C 261/42

Lieta C-46/14: Tiesas 2014. gada 6. maija rīkojums (Amtsgericht Rüsselsheim (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Jürgen Kaiser/Condor Flugdienst GmbH

21

 

Vispārējā tiesa

2014/C 261/43

Lieta T-564/10: Vispārējās tiesas 2014. gada 26. jūnija spriedums – Quimitécnica.com un de Mello/Komisija Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Dzīvnieku barībai paredzētu fosfātu Eiropas tirgus — Naudas sodi — Pakāpeniska atmaksa — Komisijas lēmums, ar ko liek sniegt bankas garantiju — Pienākums norādīt pamatojumu — Samērīgums

22

2014/C 261/44

Lieta T-372/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 26. jūnija spriedums – Basic/ITSB – Repsol YPF (“basic”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes “basic” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas grafiska preču zīme “BASIC” — Relatīvs atteikuma pamats — Pakalpojumu līdzība — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

22

2014/C 261/45

Lieta T-541/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 26. jūnija spriedums – Fundação Calouste Gulbenkian/ITSB – Gulbenkian (“GULBENKIAN”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “GULBENKIAN” reģistrācijas pieteikums — Plaši pazīstama valsts preču zīme, firma un agrākie valsts logo “Fundação Calouste Gulbenkian” — Relatīvi atteikuma pamati — Agrāku tiesību esamības pierādījumu — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 4. un 5. punkts — Reglamenta 90. panta a) punkts

23

2014/C 261/46

Lieta T-314/14: Prasība, kas celta 2014. gada 29. aprīlī – Borde un Carbonium/Komisija

24

2014/C 261/47

Lieta T-317/14: Prasība, kas celta 2014. gada 7. maijā – Klement/ITSB – Bullerjan (Krāsns forma)

24

2014/C 261/48

Lieta T-323/14: Prasība, kas celta 2014. gada 7. maijā – Bankia/ITSB – Banco ActivoBank (Portugal) (“Bankia”)

25

2014/C 261/49

Lieta T-334/14: Prasība, kas celta 2014. gada 14. maijā – Roca Sanitario/ITSB – Villeroy & Boch (Krāns)

26

2014/C 261/50

Lieta T-336/14: Prasība, kas celta 2014. gada 15. maijā – Société des produits Nestlé/ITSB (“NOURISHING PERSONAL HEALTH”)

27

2014/C 261/51

Lieta T-340/14: Prasība, kas celta 2014. gada 15. maijā – Klyuyev/Padome

27

2014/C 261/52

Lieta T-341/14: Prasība, kas celta 2014. gada 15. maijā – Klyuyev/Padome

29

2014/C 261/53

Lieta T-343/14: Prasība, kas celta 2014. gada 19. maijā – Cipriani/ITSB – Hotel Cipriani (“CIPRIANI”)

29

2014/C 261/54

Lieta T-351/14: Prasība, kas celta 2014. gada 20. maijā – Construlink/ITSB – WitSoftware (“GATEWIT”)

30

2014/C 261/55

Lieta T-362/14: Prasība, kas celta 2014. gada 27. maijā – REWE-Zentral/ITSB – Vicente Gandia Pla (“MY PLANET”)

31

2014/C 261/56

Lieta T-364/14: Prasība, kas celta 2014. gada 23. maijā – PennyMarkt/ITSB – Boquoi Handels (“B! O”)

32

2014/C 261/57

Lieta T-367/14: Prasība, kas celta 2014. gada 28. maijā – August Storck/ITSB – Chiquita Brands (“Fruitfuls”)

33

2014/C 261/58

Lieta T-370/14: Prasība, kas celta 2014. gada 23. maijā – Petropars u.c./Padome

33

2014/C 261/59

Lieta T-371/14: Prasība, kas celta 2014. gada 26. maijā – NICO/Padome

34

2014/C 261/60

Lieta T-372/14: Prasība, kas celta 2014. gada 26. maijā – HK Intertrade/Padome

35

2014/C 261/61

Lieta T-373/14: Prasība, kas celta 2014. gada 26. maijā – Petro Suisse Intertrade/Padome

36

2014/C 261/62

Lieta T-380/14: Prasība, kas celta 2014. gada 30. maijā – Pshonka/Padome

37

2014/C 261/63

Lieta T-381/14: Prasība, kas celta 2014. gada 30. maijā – Pshonka/Padome

38

2014/C 261/64

Lieta T-387/14: Prasība, kas celta 2014. gada 2. jūnijā — salesforce.com/ITSB (“MARKETINGCLOUD”)

39

2014/C 261/65

Lieta T-400/14: Prasība, kas celta 2014. gada 4. jūnijā – Premo/ITSB – Prema Semiconductor (“PREMO”)

39

2014/C 261/66

Lieta T-402/14: Prasība, kas celta 2014. gada 6. jūnijā – FCC Aqualia/ITSB – Sociedad General de Aguas de Barcelona (“AQUALOGY”)

40

2014/C 261/67

Lieta T-405/14: Prasība, kas celta 2014. gada 31. maijā – Yavorskaya/Padome u.c.

41

2014/C 261/68

Lieta T-455/14: Prasība, kas celta 2014. gada 17. jūnijā – Pirelli & C./Komisija

42

2014/C 261/69

Lieta T-456/14: Prasība, kas celta 2014. gada 16. jūnijā – TAO/AFI un SFIE/Parlaments un Padome

43

2014/C 261/70

Lieta T-457/14 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2014. gada 9. aprīļa spriedumu lietā F-59/13 Rouffaud/EĀDD 2014. gada 18. jūnijā iesniedza Thierry Rouffaud

44

2014/C 261/71

Lieta T-464/14 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2014. gada 10. aprīļa spriedumu lietā F-81/12 Nieminen/Padome 2014. gada 20. jūnijā iesniedza Risto Nieminen

45

2014/C 261/72

Lieta T-466/14: Prasība, kas celta 2014. gada 24. jūnijā – Spānija/Komisija

45

2014/C 261/73

Lieta T-471/14: Prasība, kas celta 2014. gada 25. jūnijā – Ibercaja Banco u.c./Komisija

46

2014/C 261/74

Lieta T-472/14: Prasība, kas celta 2014. gada 25. jūnijā – Joyería Tous/Komisija

47

2014/C 261/75

Lieta T-473/14: Prasība, kas celta 2014. gada 25. jūnijā – Corporación Alimentaria Guissona un Naviera Muriola/Komisija

47

2014/C 261/76

Lieta T-474/14: Prasība, kas celta 2014. gada 25. jūnijā – Cesáreo Martín-Sanz u.c./Komisija

48

2014/C 261/77

Lieta T-476/14: Prasība, kas celta 2014. gada 26. jūnijā – Poal Investments XXI u.c./Komisija

49

2014/C 261/78

Lieta T-477/14: Prasība, kas celta 2014. gada 26. jūnijā – Caamaño Sistemas Metálicos u.c./Komisija

50

2014/C 261/79

Lieta T-478/14: Prasība, kas celta 2014. gada 26. jūnijā – Industrias Espadafor u.c./Komisija

50

2014/C 261/80

Lieta T-482/14: Prasība, kas celta 2014. gada 26. jūnijā – Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria/Komisija

51

2014/C 261/81

Lieta T-483/14: Prasība, kas celta 2014. gada 26. jūnijā – Banco de Albacete/Komisija

52

2014/C 261/82

Lieta T-484/14: Prasība, kas celta 2014. gada 26. jūnijā – Monthisa Residencial/Komisija

52

2014/C 261/83

Lieta T-485/14: Prasība, kas celta 2014. gada 26. jūnijā – Bon Net/ITSB – Aldi (“Bon Appétit!”)

53


LV

 

Top