Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:244:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 244, 2014. gada 26. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 244

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

57. sējums
2014. gada 26. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Centrālā banka

2014/C 244/01

Eiropas Centrālās bankas Atzinums (2014. gada 8. jūlijs) par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 974/98 groza attiecībā uz euro ieviešanu Lietuvā, un par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 2866/98 groza attiecībā uz euro maiņas kursu Lietuvai (CON/2014/50)

1


 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2014/C 244/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.7238 – American Express Company / Qatar Holding / GBT) (1)

2


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

Eiropas Centrālā banka

2014/C 244/03

Eiropas Centrālās bankas Padomes Atzinums (2014. gada 8. janvāris) par Padomes ieteikumu par Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšanu (CON/2014/1)

3


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2014/C 244/04

Paziņojums to personu un vienību ievērībai, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2014/145/KĀDP, ko groza ar Padomes Lēmumu 2014/499/KĀDP, un Padomes Regulā (ES) Nr. 269/2014, ko īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 810/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

4

 

Eiropas Komisija

2014/C 244/05

Euro maiņas kurss

6

2014/C 244/06

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 24. jūlijs), ar ko nosaka Komisijas 2015. gada darba programmu par finansiālo atbalstu Eiropas Savienības references laboratorijām

7

2014/C 244/07

Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras skaidrojumi

14

 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

2014/C 244/08

Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par tiesību aktu kopumu, ar ko pārveido Eurojust un izveido Eiropas Prokuratūru (EPPO)

15

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2014/C 244/09

Dalībvalstu paziņotā informācija attiecībā uz zvejas aizliegumu noteikšanu

21

2014/C 244/10

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), 2. panta 8. punktā minēto robežšķērsošanas vietu saraksta atjauninājums (OV C 316, 28.12.2007., 1. lpp.; OV C 134, 31.5.2008., 16. lpp.; OV C 177, 12.7.2008., 9. lpp.; OV C 200, 6.8.2008., 10. lpp.; OV C 331, 31.12.2008., 13. lpp.; OV C 3, 8.1.2009., 10. lpp.; OV C 37, 14.2.2009., 10. lpp.; OV C 64, 19.3.2009., 20. lpp.; OV C 99, 30.4.2009., 7. lpp.; OV C 229, 23.9.2009., 28. lpp.; OV C 263, 5.11.2009., 22. lpp.; OV C 298, 8.12.2009., 17. lpp.; OV C 74, 24.3.2010., 13. lpp.; OV C 326, 3.12.2010., 17. lpp.; OV C 355, 29.12.2010., 34. lpp.; OV C 22, 22.1.2011., 22. lpp.; OV C 37, 5.2.2011., 12. lpp.; OV C 149, 20.5.2011., 8. lpp.; OV C 190, 30.6.2011., 17. lpp.; OV C 203, 9.7.2011., 14. lpp.; OV C 210, 16.7.2011., 30. lpp.; OV C 271, 14.9.2011., 18. lpp.; OV C 356, 6.12.2011., 12. lpp.; OV C 111, 18.4.2012., 3. lpp.; OV C 183, 23.6.2012., 7. lpp.; OV C 313, 17.10.2012., 11. lpp.; OV C 394, 20.12.2012., 22. lpp.; OV C 51, 22.2.2013., 9. lpp.; OV C 167, 13.6.2013., 9. lpp.; OV C 242, 23.8.2013., 2. lpp.; OV C 275, 24.9.2013., 7. lpp.; OV C 314, 29.10.2013., 5. lpp.; OV C 324, 9.11.2013., 6. lpp.; OV C 57, 28.2.2014., 4. lpp.; OV C 167, 4.6.2014., 9. lpp.)

22


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Komisija

2014/C 244/11

Uzaicinājums izteikt ieinteresētību kļūt par kopuzņēmuma SESAR dalībnieka kandidātu – SESAR pētniecības un inovācijas programma 2020 – Atsauces nr. SJU/LC/0110-CEI

23


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top