Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:226:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 226, 2014. gada 16. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 226

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

57. sējums
2014. gada 16. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

EESK 497. plenārsesija 2014. gada 25. un 26. martā

2014/C 226/01

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Tirgus instrumenti kā līdzeklis virzībā uz resursu ziņā efektīvu ES ekonomiku, kas rada zemu oglekļa emisiju līmeni” (pašiniciatīvas atzinums)

1

2014/C 226/02

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Brīvo profesiju nozīme un nākotne Eiropas pilsoniskajā sabiedrībā 2020. gadā” (pašiniciatīvas atzinums)

10

2014/C 226/03

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Eiropas savstarpējās sabiedrības statūti: pilsoniskās sabiedrības nostāja, nozīme un ieguldījums” (pašiniciatīvas atzinums)

17

2014/C 226/04

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Sociālo ieguldījumu ietekme uz nodarbinātību un publiskajiem budžetiem” (pašiniciatīvas atzinums)

21


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

EESK 497. plenārsesija 2014. gada 25. un 26. martā

2014/C 226/05

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums “Iekšējā elektroenerģijas tirgus darbība un optimāla publiskā intervence””C(2013) 7243 final

28

2014/C 226/06

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par jūrniekiem, ar kuru groza Direktīvu 2008/94/EK, 2009/38/EK, 2002/14/EK, 98/59/EK un 2001/23/EK”COM(2013) 798 final – 2013/0390 (COD)

35

2014/C 226/07

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/96/ES par kopējo sistēmu nodokļu uzlikšanai, ko piemēro mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kuri atrodas dažādās dalībvalstīs”COM(2013) 814 final – 2013/0400 (CNS)

40

2014/C 226/08

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 861/2007 (2007. gada 11. jūlijs), ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1896/2006 (2006. gada 12. decembris), ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru”COM(2013) 794 final – 2013/0403 (COD)

43

2014/C 226/09

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par neizpaužamas zinātības un uzņēmējdarbības informācijas (komercnoslēpumu) aizsardzību pret nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu”COM(2013) 813 final – 2013/0402 (COD)

48

2014/C 226/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko izveido kopuzņēmumu “Shift2Rail””COM(2013) 922 final – 2013/0445 (NLE)

54

2014/C 226/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības dalību Eiropas Investīciju fonda kapitāla palielināšanā”COM(2014) 66 final – 2014/0034 (COD)

61

2014/C 226/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, lai nostiprinātu nevainīguma prezumpcijas un tiesību piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā konkrētus aspektus kriminālprocesā”COM(2013) 821 final – 2013/0407 (COD),“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētās vai apsūdzētās personas kriminālprocesā”COM(2013) 822 final – 2013/0408 (COD),“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pagaidu juridisko palīdzību aizdomās turētajām un apsūdzētajām personām, kurām ir atņemta brīvība, un juridisko palīdzību Eiropas apcietināšanas ordera procesā”COM(2013) 824 final – 2013/0409 (COD), “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Progress, īstenojot Eiropas Savienības programmu aizdomās turētu vai apsūdzētu personu procesuālo garantiju jomā – Eiropas krimināltiesiskuma telpas pamata stiprināšana”” COM(2013) 820 final

63

2014/C 226/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes regulai par pārtikas produktu un lopbarības maksimāli pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma līmeni pēc kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas situācijas” Projekts iesniegts Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma saņemšanai saskaņā ar Euratom Līguma 31. pantu COM(2013) 943 final – 2013/0451 NLE

68

2014/C 226/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvas 89/608/EEK, 90/425/EEK un 91/496/EEK attiecībā uz atsaucēm uz zootehniskajiem tiesību aktiem”COM(2014) 4 final – 2014/0033 (COD)

69

2014/C 226/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem vaislas dzīvnieku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai Savienībā un importēšanai tajā”COM(2014) 5 final – 2014/0032 (COD)

70


LV

 

Top