EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:177:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 177, 2014. gada 11. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 177

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

57. sējums
2014. gada 11. jūnijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja

 

EESK 495. plenārsesija 2014. gada 21. un 22. janvārī

2014/C 177/1

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Uz sadarbību vai līdzdalību balstīts patēriņš: ilgtspējas modelis XXI gadsimtam” (pašiniciatīvas atzinums)

1

2014/C 177/2

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Ēnu ekonomikas un nedeklarēta darba apkarošanas stratēģija” (pašiniciatīvas atzinums)

9

2014/C 177/3

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Piekļuves iespējas – cilvēktiesības personām ar invaliditāti” (pašiniciatīvas atzinums)

15

2014/C 177/4

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu cenu pieejamība: definīcija, novērtēšana, problēmas, Eiropas iniciatīvas” (pašiniciatīvas atzinums)

24

2014/C 177/5

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “ES stratēģija Adrijas un Jonijas jūras reģionam (EUSAIR)” (izpētes atzinums)

32

2014/C 177/6

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm”COM(2013) 803 final – 2013/0392 (NLE)

40

2014/C 177/7

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 260/2012 attiecībā uz migrāciju uz Savienības mēroga kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem”COM(2013) 937 final – 2013/0449 (COD)

41


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJA

 

EESK 495. plenārsesija 2014. gada 21. un 22. janvārī

2014/C 177/8

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un līgumos”COM(2013) 641 final – 2013/0314 (COD)

42

2014/C 177/9

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tiesību aktus, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantam”COM(2013) 751 final – 2013/0365 (COD)

48

2014/C 177/10

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jaunām psihoaktīvām vielām”COM(2013) 619 final – 2013/0305 (COD) COM(2013) 618 final – 2013/0304 (COD)

52

2014/C 177/11

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par NAIADES II tiesību aktu kopumu, kas ietver šādus trīs dokumentus: “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes 1999. gada 29. marta Regulu (EK) Nr. 718/1999 par Kopienas flotes jaudas politiku iekšējo ūdensceļu pārvadājumu veicināšanai”COM(2013) 621 final – 2013/0303 (COD)“Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz iekšējo ūdensceļu kuģiem un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/87/EK”COM(2013) 622 final – 2013/0302 (COD)“Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Virzoties uz kvalitatīvu iekšējo ūdensceļu transportu – NAIADES II””COM(2013) 623 final

58

2014/C 177/12

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Jauni pasākumi ES vienotajam telesakaru tirgum” Atzinuma projekts attiecas uz diviem dokumentiem: “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka pasākumus sakarā ar Eiropas elektronisko sakaru vienoto tirgu un savienota kontinenta īstenošanu un groza Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK un 2002/22/EK un Regulas (EK) Nr. 1211/2009 un (ES) Nr. 531/2012”COM(2013) 627 final – 2013/0309 (COD)“Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par telesakaru vienoto tirgu”COM(2013) 634 final

64

2014/C 177/13

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Eiropas augstākā izglītība pasaulē”COM(2013) 499 final

71

2014/C 177/14

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Konsultatīvs paziņojums par ilgtspējīgu fosfora izmantošanu””COM(2013) 517 final

78

2014/C 177/15

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību”COM(2013) 620 final – 2013/0307 (COD)

84

2014/C 177/16

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā, jo paredzams, ka līdz 2020. gadam tiks īstenota starptautiska vienošanās par vienotu un globālu tirgus pasākumu, ko piemēro starptautiskās aviācijas emisijām”COM(2013) 722 final – 2013/0344 (COD)

88


LV

 

Top