Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:142:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 142, 2014. gada 12. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 142

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

57. sējums
2014. gada 12. maijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2014/C 142/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 135, 5.5.2014.

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2014/C 142/02

Lieta C-628/11: Tiesas (virspalāta) 2014. gada 18. marta spriedums (Oberlandesgericht Braunschweig (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – kriminālprocess pret International Jet Management GmbH Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu  — LESD 18. pants  — Jebkādas diskriminācijas pilsonības dēļ aizliegums  — Komerclidojumi no trešās valsts uz dalībvalsti  — Dalībvalsts tiesiskais regulējums, kurā paredzēts, ka gaisa pārvadātājiem, kam nav šīs dalībvalsts izsniegtas darbības licences, ir jāsaņem atļauja katram lidojumam no trešās valsts

2

2014/C 142/03

Lieta C-639/11: Tiesas (piektā palāta) 2014. gada 20. marta spriedums – Eiropas Komisija/Polijas Republika Valsts pienākumu neizpilde  — Mehānisko transportlīdzekļu reģistrācija  — LESD 34. un 36. pants  — Direktīva 70/311/EEK  — Direktīva 2007/46/EK  — Satiksme dalībvalstī pa ceļa labo pusi  — Pienākums reģistrācijas nolūkā pārvietot uz kreiso pusi tādu vieglo automobiļu stūres iekārtu, kuros tā atrodas labajā pusē

3

2014/C 142/04

Lieta C-61/12: Tiesas (piektā palāta) 2014. gada 20. marta spriedums – Eiropas Komisija/Lietuvas Republika Valsts pienākumu neizpilde  — Mehānisko transportlīdzekļu reģistrācija  — LESD 34. un 36. pants  — Direktīva 70/311/EEK  — Direktīva 2007/46/EK  — Satiksme dalībvalstī pa ceļa labo pusi  — Pienākums reģistrācijas nolūkā pārvietot uz kreiso pusi tādu vieglo automobiļu stūres iekārtu, kuros tā atrodas labajā pusē

4

2014/C 142/05

Lieta C-139/12: Tiesas (desmitā palāta) 2014. gada 20. marta spriedums (Tribunal Supremo (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona/Generalidad de Cataluña Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu  — Sestā PVN direktīva  — Atbrīvojumi no nodokļa  — Ar kapitāldaļu pārdošanu saistīti darījumi, kuru rezultātā tiek nodotas nekustamā īpašuma īpašumtiesības  — Aplikšana ar netiešu nodokli, kas nav PVN  — LESD 49. un LESD 63. pants  — Pilnībā iekšēja situācija

5

2014/C 142/06

Lieta C-167/12: Tiesas (virs palāta) 2014. gada 18. marta spriedums (Employment Tribunal, Newcastle upon Tyne (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – C. D./S. T. Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu  — Sociālā politika  — Direktīva 92/85/EEK  — Pasākumi, lai veicinātu drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošanu strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, vai strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar krūti  — 8. pants  — Māte pasūtinātāja, kuras bērns ir dzimis pēc vienošanās par bērna iznēsāšanu, ko veic surogātmāte  — Atteikums viņai piešķirt grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu  — Direktīva 2006/54/EK  — Vienlīdzīga attieksme pret vīriešu un sieviešu dzimuma darba ņēmējiem  — 14. pants  — Mazāk labvēlīgu nosacījumu piemērošana mātei pasūtinātājai saistībā ar grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma piešķiršanu

6

2014/C 142/07

Lieta C-363/12: Tiesas (virspalāta) 2014. gada 18. marta spriedums (The Equality Tribunal (Īrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Z/A Government Department, the Board of Management of a Community School Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu  — Sociālā politika  — Direktīva 2006/54/EK  — Vienlīdzīga attieksme pret vīriešu un sieviešu dzimuma darba ņēmējiem  — Māte pasūtinātāja, kuras bērns ir dzimis pēc vienošanās par bērna iznēsāšanu, ko veic surogātmāte  — Atteikums viņai piešķirt apmaksātu atvaļinājumu, kas pielīdzināms grūtniecības un dzemdību atvaļinājumam vai adopcijas atvaļinājumam  — Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām  — Direktīva 2000/78/EK  — Vienlīdzīga attieksme nodarbinātības un profesijas jomā  — Jebkāda veida diskriminācijas invaliditātes dēļ aizliegums  — Māte pasūtinātāja, kura pati nevar iznēsāt bērnu  — Invaliditātes pastāvēšana  — Direktīvu 2006/54 un 2000/78 spēkā esamība

7

2014/C 142/08

Lieta C-427/12: Tiesas (virspalāta) 2014. gada 18. marta spriedums – Eiropas Komisija/Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome Prasība atcelt tiesību aktu  — Juridiskā pamata izvēle  — LESD 290. un 291. pants  — Deleģēts akts un īstenošanas akts  — Regula (ES) Nr. 528/2012  — 80. panta 1. punkts  — Biocīdie produkti  — Eiropas Ķimikāliju aģentūra  — Komisijas noteikti maksājumi

8

2014/C 142/09

Lieta C-271/13 P: Tiesas (septītā palāta) 2014. gada 20. marta spriedums – Rousse Industry/Eiropas Komisija Apelācija  — Valsts atbalsts  — Atbalsts, ko Bulgārijas Republika piešķīrusi, atsakoties no parādsaistību prasījumiem  — Komisijas lēmums, ar kuru šis atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu un uzdots to atgūt  — Jēdziens “jauns atbalsts”  — Pienākums norādīt pamatojumu

8

2014/C 142/10

Lieta C-19/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 16. janvārī iesniedza Sozialgericht Duisburg (Vācija) – Ana-Maria Talasca, Angelina Marita Talasca/Stadt Kevelaer

9

2014/C 142/11

Lieta C-43/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 18. decembrī iesniedza Nejvyšší správní soud (Čehijas Republika) – ŠKO–ENERGO s.r.o./Odvolací finanční ředitelství

9

2014/C 142/12

Lieta C-45/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 27. janvārī iesniedza Fővárosi Ítélőtábla (Ungārija) – Kriminālprocess pret István Balázs un Dániel Papp

10

2014/C 142/13

Lieta C-46/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 28. janvārī iesniedza Amtsgericht Rüsselsheim (Vācija) – Jürgen Kaiser/Condor Flugdienst GmbH

10

2014/C 142/14

Lieta C-51/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 4. februārī iesniedza Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Vācija) – Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG/Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

11

2014/C 142/15

Lieta C-52/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 4. februārī iesniedza Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Vācija) – Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG/Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

12

2014/C 142/16

Lieta C-58/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 6. februārī iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) – Hauptzollamt Hannover/Amazon EU Sàrl

13

2014/C 142/17

Lieta C-59/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 7. februārī iesniedza Finanzgericht Hamburg (Vācija) – Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export/Hauptzollamt HamburgJonas

13

2014/C 142/18

Lieta C-66/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 10. februārī iesniedza Verwaltungsgerichtshof (Austrija) – Finanzamt Linz/Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz

14

2014/C 142/19

Lieta C-67/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 10. februārī iesniedza Bundessozialgericht (Vācija) – Jobcenter Berlin Neukölln/Nazifa Alimanovic u.c.

14

2014/C 142/20

Lieta C-69/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 10. februārī iesniedza Tribunalul Sibiu (Rumānija) – Dragoș Constantin Târșia/Statul român, kuru pārstāv Ministerul Finanțelor și Economiei, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Autovehiculelor

15

2014/C 142/21

Lieta C-72/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 10. februārī iesniedza Gerechtshof 'sHertogenbosch (Nīderlande) – X, otrs lietas dalībnieks: Directeur van het onderdeel Belastingregio Belastingdienst/X van de rijksbelastingdienst

16

2014/C 142/22

Lieta C-74/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 10. februārī iesniedza Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) – UABEturas” u.c./Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

16

2014/C 142/23

Lieta C-79/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 14. februārī iesniedza Landgericht Hannover (Vācija) – TUIfly GmbH/Harald Walter

17

2014/C 142/24

Lieta C-81/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 17. februārī iesniedza Raad van State (Nīderlande) – Nannoka Vulcanus Industries BV/College van Gedeputeerde Staten van Gelderland

17

2014/C 142/25

Lieta C-82/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 17. februārī iesniedza Corte Suprema di Cassazione (Itālija) – Agenzia delle Entrate/Nuova Invincibile

18

2014/C 142/26

Lieta C-83/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 17. februārī iesniedza Administrativen sad Sofiagrad (Bulgārija) – CEZ Razpredelenie Bulgaria AD/Komisia za zashtita ot diskriminatsia

18

2014/C 142/27

Lieta C-86/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 18. februārī iesniedza Juzgado de lo Social no 1 de Granada (Spānija) – Marta León Medialdea/Ayuntamiento de Huetor Vega

20

2014/C 142/28

Lieta C-89/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 21. februārī iesniedza Corte Suprema di Cassazione (Itālija) – A2A SpA/Agenzia delle Entrate

20

2014/C 142/29

Lieta C-92/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 25. februārī iesniedza Judecătoria Câmpulung (Rumānija) – Liliana Tudoran, Florin Iulian Tudoran, Ilie Tudoran/SC Suport Colect SRL

21

2014/C 142/30

Lieta C-94/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 27. februārī iesniedza Kúria (Ungārija) – Flight Refund Ltd/Deutsche Lufthansa AG

22

2014/C 142/31

Lieta C-96/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 28. februārī iesniedza tribunal de grande instance de Nîmes (Francija) – JeanClaude Van Hove/CNP Assurance SA

23

2014/C 142/32

Lieta C-97/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 3. martā iesniedza Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) – SMK Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

23

2014/C 142/33

Lieta C-98/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 3. martā iesniedza Fővárosi Törvényszék (Ungārija) – Berlington Hungary Tanácsadó és Szolgáltató Kft. u.c./Ungārijas Republika

24

2014/C 142/34

Lieta C-103/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 4. martā iesniedza Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lietuva) – Bronius Jakutis un Kretingalės kooperatinė ŽŪB/Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos un Lietuvos valstybė

26

2014/C 142/35

Lieta C-106/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 6. martā iesniedza Conseil d'État (Francija) – FCD – Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, FMB – Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison/Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

28

2014/C 142/36

Lieta C-111/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 7. martā iesniedza Varhoven Adminstrativen Sad (Bulgārija) – GST – Sarviz AG Germania/Direktor

28

 

Vispārējā tiesa

2014/C 142/37

Lieta T-46/10: Vispārējās tiesas 2014. gada 20. marta spriedums – Faci/Komisija Konkurence  — Aizliegtas vienošanās  — ESBO/esteru siltuma stabilizatoru Eiropas tirgus  — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta un EEZ līguma 53. panta pārkāpums  — Cenu noteikšana, tirgu un klientu sadale un apmaiņa ar sensitīvu komercinformāciju  — Pierādījums par vienu pārkāpuma daļu  — Naudas sodi  — Vienlīdzīga attieksme  — Laba pārvaldība  — Saprātīgs termiņš  — Samērīgums

30

2014/C 142/38

Lieta T-181/10: Vispārējās tiesas 2014. gada 20. marta spriedums – Reagens/Komisija Piekļuve dokumentiem  — Regula (EK) Nr. 1049/2001  — Dokumenti saistībā ar pieteikumu ņemt vērā noteiktu uzņēmumu maksātspējas neesamību procedūrā aizliegto vienošanos jomā  — Piekļuves atteikums  — Izņēmums saistībā ar trešo personu komerciālo interešu aizsardzību  — Izņēmums saistībā ar pārbaužu, izmeklēšanas un revīziju mērķu aizsardzību  — Sevišķas sabiedrības intereses  — Pienākums veikt konkrētu un individuālu pārbaudi  — Daļēja piekļuve

30

2014/C 142/39

Lieta T-306/10: Vispārējās tiesas 2014. gada 21. marta spriedums – Yusef/Komisija Kopējā ārpolitika un drošības politika  — Ierobežojoši pasākumi pret personām un organizācijām, kas ir saistītas ar Osamu bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban  — Regula (EK) Nr. 881/2002  — Personas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana pēc tās iekļaušanas Apvienoto Nāciju Organizācijas iestādes izveidotā sarakstā  — Sankciju komiteja  — Turpmāka iekļaušana Regulas Nr. 881/2002 I pielikumā  — Komisijas atteikums atcelt šo iekļaušanu  — Prasība sakarā ar bezdarbību  — Pamattiesības  — Tiesības tikt uzklausītam, tiesības uz efektīvu pārbaudi tiesā un tiesības uz īpašumu

31

2014/C 142/40

Lieta T-539/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 25. marta spriedums – Deutsche Bank/ITSB (“Leistung aus Leidenschaft”) Kopienas preču zīme  — Kopienas vārdiskas preču zīmes “Leistung aus Leidenschaft” reģistrācijas pieteikums  — Preču zīme, ko veido reklāmas sauklis  — Absolūti atteikuma pamati  — Atšķirtspējas neesamība  — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts  — Vienlīdzīga attieksme  — Pienākums norādīt pamatojumu  — Pierādījumi, kas pirmo reizi iesniegti Vispārējā tiesā

32

2014/C 142/41

Lieta T-291/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 25. marta spriedums – Deutsche Bank/ITSB (“Passion to Perform”) Kopienas preču zīme  — Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību  — Vārdiska preču zīme “Passion to Perform”  — Preču zīme, ko veido reklāmas sauklis  — Absolūti atteikuma pamati  — Atšķirtspējas neesamība  — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts  — Vienlīdzīga attieksme

33

2014/C 142/42

Apvienotās lietas T-534/12 un T-535/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 26. marta spriedums – Still/ITSB (“Fleet Data Services”) Kopienas preču zīme  — Kopienas grafisku preču zīmju “Fleet Data Services” un “Truck Data Services” reģistrācijas pieteikumi  — Absolūts atteikuma pamats  — Aprakstošs raksturs  — Atšķirtspējas neesamība  — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts  — Tiesības tikt uzklausītam  — Regulas Nr. 207/2009 75. panta otrais teikums

33

2014/C 142/43

Lieta T-81/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 21. marta spriedums – FTI Touristik/ITSB (“BigXtra”) Kopienas preču zīme  — Kopienas vārdiskas preču zīmes “BigXtra” reģistrācijas pieteikums  — Absolūts atteikuma pamats  — Atšķirtspējas neesamība  — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts

34

2014/C 142/44

Lieta T-46/12: Vispārējās tiesas 2013. gada 5. marta rīkojums – Chrysamed Vertrieb/ITSB – Chrysal International (“Chrysamed”) Kopienas preču zīme  — Iebildumu process  — Reģistrācijas pieteikuma atsaukšana  — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

34

2014/C 142/45

Lieta T-198/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 3. februāra rīkojums – Imax/ITSB – Himax Technologies (“IMAX”) Kopienas preču zīme  — Iebildumi  — Iebildumu atsaukšana  — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

35

2014/C 142/46

Lieta T-62/14: Prasība, kas celta 2014. gada 27. janvārī – BR IP Holder/ITSB – Greyleg Investments (“HOKEY POKEY”)

35

2014/C 142/47

Lieta T-98/14: Prasība, kas celta 2014. gada 14. februārī – Société Générale/Komisija

36

2014/C 142/48

Lieta T-106/14: Prasība, kas celta 2014. gada 14. februārī – Universal Utility International/ITSB (“Greenworld”)

37

2014/C 142/49

Lieta T-108/14: Prasība, kas celta 2014. gada 17. februārī – Burazer u.c./Eiropas Savienība

37

2014/C 142/50

Lieta T-109/14: Prasība, kas celta 2014. gada 17. februārī – Škugor u.c./Eiropas Savienība

38

2014/C 142/51

Lieta T-124/14: Prasība, kas celta 2014. gada 19. februārī – Somija/Komisija

39

2014/C 142/52

Lieta T-125/14: Prasība, kas celta 2014. gada 14. februārī – Gappol Marzena Porczyńska/ITSB – GAP (ITM) – (“GAPPol”)

40

2014/C 142/53

Lieta T-134/14: Prasība, kas celta 2014. gada 28. februārī – Vācija/Komisija

40

2014/C 142/54

Lieta T-141/14: Prasība, kas celta 2014. gada 28. februārī – SolarWorld u.c./Padome

41

2014/C 142/55

Lieta T-142/14: Prasība, kas celta 2014. gada 28. februārī – SolarWorld u.c./Padome

42

2014/C 142/56

Lieta T-160/14: Prasība, kas celta 2014. gada 28. februārī – Yingli Energy (China) u.c./Padome

43

2014/C 142/57

Lieta T-161/14: Prasība, kas celta 2014. gada 28. februārī – Yingli Energy (China) u.c./Padome

44

2014/C 142/58

Lieta T-166/14: Prasība, kas celta 2014. gada 3. martā – PRS Mediterranean/ITSB – Reynolds Presto Products (“NEOWEB”)

45

2014/C 142/59

Lieta T-172/14: Prasība, kas celta 2014. gada 20. martā – Stahlwerk Bous/Komisija

46

2014/C 142/60

Lieta T-173/14: Prasība, kas celta 2014. gada 20. martā – WeserWind/Eiropas Komisija

47

2014/C 142/61

Lieta T-174/14: Prasība, kas celta 2014. gada 20. martā – Dieckerhoff Guss/Komisija

47

2014/C 142/62

Lieta T-175/14: Prasība, kas celta 2014. gada 20. martā – Walter Hundhausen/Komisija

48

2014/C 142/63

Lieta T-176/14: Prasība, kas celta 2014. gada 20. martā – Georgsmarienhütte/Komisija

49

2014/C 142/64

Lieta T-177/14: Prasība, kas celta 2014. gada 20. martā – Harz Guss Zorge/Komisija

50

2014/C 142/65

Lieta T-178/14: Prasība, kas celta 2014. gada 20. martā – Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss/Komisija

51

2014/C 142/66

Lieta T-179/14: Prasība, kas celta 2014. gada 20. martā – Schmiedewerke Gröditz/Komisija

52

2014/C 142/67

Lieta T-183/14: Prasība, kas celta 2014. gada 21. martā – Schmiedag/Komisija

53

2014/C 142/68

Lieta T-186/14: Prasība, kas celta 2014. gada 21. martā – Atlantic Multipower Germany/ITSB – Nutrichem Diät + Pharma (“NOxtreme”)

53

2014/C 142/69

Lieta T-522/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 14. februāra rīkojums – AlfaBeta Vassilopoulos/ITSB – Henkel (“AB terra Leaf”)

54

2014/C 142/70

Lieta T-142/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 10. februāra rīkojums – Jinko Solar u.c./Parlaments u.c.

54

2014/C 142/71

Lieta T-435/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 5. marta rīkojums – Triarii/Komisija

55

2014/C 142/72

Lieta T-439/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 27. februāra rīkojums – Fard et Sarkandi/Padome

55

2014/C 142/73

Lieta T-466/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 5. februāra rīkojums – Hermani Trollis/ECHA

55

2014/C 142/74

Lieta T-505/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 19. marta rīkojums – Stichting Sona et Nao/Komisija

55

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2014/C 142/75

Lieta F-8/13: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2014. gada 26. marta spriedums – CP/Parlaments Civildienests  — Ierēdnis  — Nodaļas vadītājs  — Pārbaudes laiks  — Neapstiprināšana nodaļas vadītāja amatā  — Iecelšana citā amatā, kas nav vadošs amats  — Parlamenta iekšējie noteikumi

56

2014/C 142/76

Lieta F-32/13: Civildienesta tiesas trešās palātas 2014. gada 27. februāra rīkojums – Walton/Komisija Civildienests  — Pagaidu darbinieks  — Atlaišanas pabalsts  — Atbrīvošana no amata, kas konstatēta ar Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas lēmumu  — Atbrīvošanas no amata datuma noteikšana  — Res judicata spēks  — Iecēlējinstitūcijas lēmumi, kas kļuvuši galīgi, jo nav iesniegta prasība tiesā  — Iepriekšēja administratīvā procesa neievērošana  — Acīmredzama nepieņemamība

56


LV

 

Top