Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:129:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 129, 2014. gada 28. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 129

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

57. sējums
2014. gada 28. aprīlis


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2014/C 129/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 112, 14.4.2014.

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2014/C 129/02

Apvienotās lietas no C-337/12 P līdz C-340/12 P: Tiesas (septītā palāta) 2014. gada 6. marts spriedums – Pi-Design AG, Bodum France SAS, Bodum Logistics A/S/Yoshida Metal Industry Co. Ltd un Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelācija — Kopienas preču zīme — Apzīmējumu, ko veido virsma ar melnas krāsas punktiem, reģistrācija — Atzīšana par spēkā neesošu — Regula (EK) Nr. 40/94 — 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punkts — Pierādījumu sagrozīšana

2

2014/C 129/03

Lieta C-409/12: Tiesas (trešā palāta) 2014. gada 6. marta spriedums (Oberster Patent- und Markensenat (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH/Pfahnl Backmittel GmbH Preču zīmes — Direktīva 2008/95/EK — 12. panta 2. punkta a) apakšpunkts — Atcelšana — Preču zīme, kas tās īpašnieka darbības vai bezdarbības rezultātā ir kļuvusi par sugas vārdu tirdzniecībā precei vai pakalpojumam, attiecībā uz ko tā ir reģistrēta — Vārdiska apzīmējuma “KORNSPITZ” uztvere, pirmkārt, no pārdevēju puses un, otrkārt, no galalietotāju puses — Atšķirtspējas zudums vienīgi no galalietotāju viedokļa

3

2014/C 129/04

Lieta C-458/12: Tiesas (devītā palāta) 2014. gada 6. marta spriedums (Tribunale di Trento (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Lorenzo Amatori u.c./Telecom Italia SpA, Telecom Italia Information Technology Srl Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālā politika — Uzņēmumu pāreja — Darba ņēmēju tiesību aizsardzība — Direktīva 2001/23/EK — Darba attiecību pāreja līgumā paredzētās sabiedrības daļas, kura nevar tikt identificēta kā iepriekš pastāvējusi neatkarīga ekonomiska vienība, nodošanas gadījumā

4

2014/C 129/05

Lieta C-595/12: Tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 6. marta spriedums (Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Loredana Napoli/Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālā politika — Direktīva 2006/54/EK — Vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos — Sagatavošanas kursi ierēdņa statusa iegūšanai — Izslēgšana ilgstošas prombūtnes dēļ — Prombūtne dzemdību atvaļinājuma dēļ

5

2014/C 129/06

Apvienotās lietas C-606/12 un C-607/12: Tiesas (septītā palāta) 2014. gada 6. marta spriedums (Commissione tributaria provinciale Genova (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Dresser Rand SA/Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Ufficio Controlli Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļi — PVN — Direktīva 2006/112/EK — 17. panta 2. punkta f) apakšpunkts — Nosacījums saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ uz dalībvalsti, no kuras tā sākotnēji tikusi nosūtīta vai transportēta

5

2014/C 129/07

Lieta C-206/13: Tiesas (desmitā palāta) 2014. gada 6. marta spriedums (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Cruciano Siragusa/Regione Sicilia- Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — Savienības tiesību vispārējie principi — Savienības tiesību piemērošana — Savienības tiesību piemērošanas joma — Pietiekama saikne — Neesamība — Tiesas kompetences neesamība

6

2014/C 129/08

Lieta C-650/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 9. decembrī iesniedza tribunal d'instance et de proximité de Bordeaux (Francija) – Thierry Delvigne/Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

7

2014/C 129/09

Lieta C-661/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 13. decembrī iesniedza Oberlandesgericht Düsseldorf (Vācija) – Astellas Pharma Inc./Polpharma SA Pharmaceutical Works

7

2014/C 129/10

Lieta C-6/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 9. janvārī iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) – Wucher Helicopter GmbH, Euro-Aviation Versicherungs AG/Fridolin Santer

8

2014/C 129/11

Lieta C-10/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 13. janvārī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – J.B.G.T. Miljoen, otrs lietas dalībnieks: Staatssecretaris van Financiën

9

2014/C 129/12

Lieta C-14/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 15. janvārī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – X, otrs lietas dalībnieks: Staatssecretaris van Financiën

9

2014/C 129/13

Lieta C-17/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 16. janvārī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – Société générale SA, otrs lietas dalībnieks: Staatssecretaris van Financiën

10

2014/C 129/14

Lieta C-20/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 17. janvārī iesniedza Bundespatentgericht (Vācija) – BGW Marketing- & ManagementService GmbH/Bodo Scholz

11

2014/C 129/15

Lieta C-62/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 10. februārī iesniedza Bundesverfassungsgericht (Vācija) – Peter Gauweiler u.c.

11

2014/C 129/16

Lieta C-65/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 10. februārī iesniedza Tribunal du travail de Nivelles (Beļģija) – Charlotte Rosselle/Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), Union nationale des mutualités libres (UNM Libres)

13

2014/C 129/17

Lieta C-84/14 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2013. gada 4. decembra rīkojumu lietā T-438/10 Forgital Italy SpA/Eiropas Savienības Padome 2014. gada 18. februārī iesniedza Forgital Italy SpA

14

2014/C 129/18

Lieta C-100/14 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2013. gada 11. decembra spriedumu lietā T-116/11 European Medical Association/Eiropas Komisija 2014. gada 28. februārī iesniedza European Medical Association Asbl (EMA)

14

2014/C 129/19

Lieta C-113/14: Prasība, kas celta 2014. gada 10. martā – Vācijas Federatīvā Republika/Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome

15

 

Vispārējā tiesa

2014/C 129/20

Lieta T-592/10: Vispārējās tiesas 2014. gada 12. marta spriedums – El Corte Inglés/ITSB – Technisynthese (“BTS”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “BTS” reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas un valsts grafiskas preču zīmes “TBS” — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

17

2014/C 129/21

Apvienotās lietas T-102/11 un no T-369/12 līdz T-371/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 12. martā spriedums – American Express Marketing & Development/ITSB (“IP ZONE”) Kopienas preču zīme — Kopienas vārdisku preču zīmju “IP ZONE”, “EUROPE IP ZONE”, “IP ZONE EUROPE” un “EUROPEAN IP ZONE” reģistrācijas pieteikumi — Absolūts atteikuma pamats — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts

17

2014/C 129/22

Lieta T-202/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 12. marta spriedums – Al Assad/Padome Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret Sīriju — Līdzekļu iesaldēšana — Privātpersonas iekļaušana attiecīgo personu sarakstos — Personiskas saiknes ar režīma locekļiem — Tiesības uz aizstāvību — Lietas taisnīga izskatīšana — Pienākums norādīt pamatojumu — Pierādīšanas pienākums — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā — Samērīgums — Tiesības uz īpašumu — Tiesības uz privāto dzīvi

18

2014/C 129/23

Lieta T-315/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 12. marta spriedums – Tubes Radiatori/ITSB – Antrax It (Radiators) Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības atzīšanas process — Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kurā attēlots apkures radiators — Agrāks dizainparaugs — Spēkā neesamības pamats — Individuāla rakstura neesamība — Atšķirīga kopējā iespaida neesamība — Regulas (EK) Nr. 6/2002 6. pants un 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Attīstības līmeņa piesātinātība — Pienākums norādīt pamatojumu

19

2014/C 129/24

Lieta T-348/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 12. marta spriedums – Globosat Programadora/ITSB – Sport TV Portugal (“SPORT TV INTERNACIONAL”) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes “SPORT TV INTERNACIONAL” reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts grafiska preču zīme “SPORTV” — Relatīvs atteikuma pamats — Agrākas preču zīmes izmantošanas pierādījums — Regulas (EK) Nr. 207/2009 42. panta 2. punkts un Regulas (EK) Nr. 2868/95 22. noteikums

19

2014/C 129/25

Lieta T-381/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 12. marta spriedums – Borrajo Canelo/ITSB – Technoazúcar (“PALMA MULATA”) Kopienas preču zīme — Atcelšanas process — Kopienas vārdiska preču zīme “PALMA MULATA” — Faktiska izmantošana — Regulas (EK) Nr. 207/2009 15. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Forma, kas atšķiras elementos, kuri nemaina atšķirtspēju

20

2014/C 129/26

Lieta T-430/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 13. marta spriedums – Heinrich/ITSB – Komisija (“European Network Rapid Manufacturing”) Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas grafiska preču zīme “European Network Rapid Manufacturing” — Absolūts atteikuma pamats — Starptautiskas starpvaldību organizācijas emblēmas imitācija — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta h) apakšpunkts — Parīzes konvencijas 6. ter pants

20

2014/C 129/27

Lieta T-373/13 P: Vispārējās tiesas 2014. gada 12. marta spriedums – Alsteens/Komisija Apelācija — Civildienests — Pagaidu darbinieki — Līguma pagarināšana — Acīmredzama prasības nepieņemamība pirmajā instancē — Tiesības tikt uzklausītam — Pielikuma par līguma pagarināšanu atdalāmība

21

2014/C 129/28

Lieta T-41/14: Prasība, kas celta 2014. gada 15. janvārī – Argo Development and Manufacturing/ITSB – Clapbanner (Reklāmas priekšmetu atveidojums)

22

2014/C 129/29

Lieta T-43/14: Prasība, kas celta 2014. gada 13. janvārī – Heidrick & Struggles International/ITSB (“THE LEADERSHIP COMPANY”)

22

2014/C 129/30

Lieta T-53/14: Prasība, kas celta 2014. gada 20. janvārī – Ludwig-BölkowSystemtechnik/Komisija

23

2014/C 129/31

Lieta T-56/14: Prasība, kas celta 2014. gada 24. janvārī – Evyap/ITSB – Megusta Trading (“DURU”)

24

2014/C 129/32

Lieta T-58/14: Prasība, kas celta 2014. gada 27. janvārī – Stührk Delikatessen Import/Komisija

25

2014/C 129/33

Lieta T-59/14: Prasība, kas celta 2014. gada 23. janvārī – Blackrock/ITSB (“INVESTING FOR A NEW WORLD”)

26

2014/C 129/34

Lieta T-61/14: Prasība, kas celta 2014. gada 28. janvārī – Monster Energy/ITSB – Balaguer (“icexpresso + energy coffee”)

26

2014/C 129/35

Lieta T-68/14: Prasība, kas celta 2014. gada 29. janvārī – Post Bank Iran/Padome

27

2014/C 129/36

Lieta T-71/14: Prasība, kas celta 2014. gada 30. janvārī – Swatch/ITSB – Panavision Europe (“SWATCHBALL”)

29

2014/C 129/37

Lieta T-87/14: Prasība, kas celta 2014. gada 7. februārī – Islamic Republic of Iran Shipping Lines u.c./Padome

30

2014/C 129/38

Lieta T-97/14: Prasība, kas celta 2014. gada 13. februārī – Harry’s New York Bar/ITSB – Harrys Pubar (“HARRY’S NEW YORK BAR”)

31

2014/C 129/39

Lieta T-107/14: Prasība, kas celta 2014. gada 14. februārī – Grieķijas Republika/Komisija

31

2014/C 129/40

Lieta T-116/14: Prasība, kas celta 2014. gada 17. februārī – Bunge Argentina/Padome

33

2014/C 129/41

Lieta T-123/14: Prasība, kas celta 2014. gada 17. februārī – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte/ITSB – Arçelik (“AquaPerfect”)

34

2014/C 129/42

Lieta T-145/14: Prasība, kas celta 2014. gada 3. martā – adidas/ITSB – Shoe Branding Europe (emblēma ar divām paralēlām līnijām)

35

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2014/C 129/43

Lieta F-128/12: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2014. gada 12. marta spriedums – CR/Parlaments Civildienests — Atalgojums — Ģimenes pabalsti — Apgādājamā bērna pabalsts — Nepamatotu maksājumu atgūšana — Nolūks maldināt administrāciju — Pierādījumi — Piecu gadu termiņa, lai iesniegtu prasību par nepamatotu maksājumu atgūšanu, nepiemērojamība administrācijai — Iebilde par prettiesiskumu — Pirmstiesas procedūra — Savstarpējas atbilstības prasība — Iebilde par prettiesiskumu, kas pirmo reizi celta prasības laikā — Pieņemamība

36

2014/C 129/44

Lieta F-77/13: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2014. gada 5. marta rīkojums – DC/Eiropols Civildienests — Eiropola personāls — Invaliditāte — Invaliditātes pabalsts — Procentu aprēķināšana — Prasība par kaitējuma atlīdzību — Acīmredzama nepieņemamība

36

2014/C 129/45

Lieta F-119/13: Prasība, kas celta 2013. gada 11. decembrī – ZZ/Komisija

37

2014/C 129/46

Lieta F-125/13: Prasība, kas celta 2013. gada 20. decembrī – ZZ/ITSB

37


 

Labojumi

2014/C 129/47

Labojums Oficiālajā Vēstnesī publicētajā paziņojumā lietā T-689/13 (“Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis”C 85, 2014. gada 22. marts)

39


LV

 

Top