EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:051:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 051, 2014. gada 22. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2014.051.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 51

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

57. sējums
2014. gada 22. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

IETEIKUMI

 

Eiropas Centrālā banka

2014/C 051/1

Eiropas Centrālās bankas Ieteikums (2014. gada 23. janvāris), ar ko groza Ieteikumu ECB/2011/24 par Eiropas Centrālās bankas prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā (ECB/2014/2)

1


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

Eiropas Centrālā banka

2014/C 051/2

Eiropas Centrālās bankas Atzinums (2013. gada 19. novembris) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par maksājumu kontu tarifu salīdzināmību, maksājumu kontu maiņu un piekļuvi maksājumu kontiem ar pamatfunkcijām (CON/2013/77)

3


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2014/C 051/3

Padomes Lēmums (2014. gada 17. februāris), ar ko ieceļ un nomaina Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra valdes locekļus

9

 

Eiropas Komisija

2014/C 051/4

Euro maiņas kurss

10

2014/C 051/5

Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse

11

 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

2014/C 051/6

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu un parakstīšanu starp Kanādu un Eiropas Savienību par pasažieru datu reģistra datu pārsūtīšanu un apstrādi

12

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Eiropas Komisija

2014/C 051/7

Čehijas Republikas Vides ministrijas paziņojums saskaņā ar 3. panta 2. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei

15


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Komisija

2014/C 051/8

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus – EACEA/10/14 – Saskaņā ar programmu Erasmus+ – Pamatdarbība Nr. 3 – atbalsts politikas reformām: paredzamās iniciatīvas – Eiropas politikas eksperimentēšana izglītības un apmācības, kā arī jaunatnes jomā – starpvalstu sadarbība inovatīvas politikas īstenošanā, ko vada augsta līmeņa publiskas iestādes

17

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2014/C 051/9

Informatīvs paziņojums – Sabiedriskā apspriešana – Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kuras iesniegusi Dienvidāfrikas Republika

22


LV

 

Top