EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:014:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 014, 2014. gada 18. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2014.014.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 14

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

57. sējums
2014. gada 18. janvāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2014/C 014/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.7028 – CVC/Certain European subsidiaries of Campbell Soup) (1)

1

2014/C 014/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6817 – Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur) (1)

1

2014/C 014/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.7080 – Dimension Data/Nextiraone Assets) (1)

2

2014/C 014/04

Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (1)

3

2014/C 014/05

Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (2)

4


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

Eiropas Centrālā banka

2014/C 014/06

Eiropas Centrālās bankas atzinums (2013. gada 10. oktobris) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūrā nepieciešamās statistikas sniegšanu un kvalitāti (CON/2013/72)

5


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2014/C 014/07

Euro maiņas kurss

8

2014/C 014/08

Komisijas paziņojums par to, kā tiek īstenots 4. pants Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 10. marta Regulā (EK) Nr. 552/2004 par Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības tīkla savietojamību (Kopienas specifikāciju nosaukumu un atsauču publicēšana saskaņā ar regulu)  (1)

9

 

Revīzijas palāta

2014/C 014/09

Īpašais ziņojums Nr. 15/2013 “Vai programmas LIFE vides komponents ir bijis efektīvs”

10

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2014/C 014/10

Komisijas paziņojums saskaņā ar 16. panta 4. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā – Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšana attiecībā uz regulārajiem gaisa pārvadājumiem (1)

11

2014/C 014/11

Komisijas paziņojums saskaņā ar 16. panta 4. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā – Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību uzlikšana attiecībā uz regulārajiem gaisa pārvadājumiem (1)

12


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2014/C 014/12

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.7075 – Cintra/Abertis/Itínere/BIP&Drive JV) (1)

13


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

 

(2)   Dokuments attiecas uz EEZ, izņemot Līguma I pielikumā minētos produktus

LV

 

Top