EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:373:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 373, 2013. gada 20. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2013.373.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 373

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

56. sējums
2013. gada 20. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

IESTĀŽU NOLĪGUMI

 

Eiropas Parlaments
Padome
Eiropas Komisija

2013/C 373/01

Iestāžu nolīgums (2013. gada 2. decembris) Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību

1

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2013/C 373/02

Komisijas paziņojumi (pamatprogramma)

12

2013/C 373/03

Komisijas paziņojumi (dalības noteikumi)

16

2013/C 373/04

Komisijas paziņojums par īpašās programmas 5. panta 7. punktu

18

2013/C 373/05

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.7057 – Suntory/Glaxosmithkline (Ribena & Lucozade Soft Drinks Business)) (1)

19

2013/C 373/06

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.7044 – Blackstone/Cambourne/Goldman Sachs/Rothesay) (1)

19


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2013/C 373/07

Paziņojums to personu ievērībai, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2011/72/KĀDP un Padomes Regulā (ES) Nr. 101/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Tunisijā

20

 

Eiropas Komisija

2013/C 373/08

Euro maiņas kurss

22

2013/C 373/09

Komisijas Lēmums (2013. gada 12. decembris), ar ko izveido Eiropas Pētniecības padomi

23


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Komisija

2013/C 373/10

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus – EACEA 24/13 – ICI sadarbības programma izglītības jomā – Sadarbība augstākās izglītības un profesionālās apmācības jomā starp Eiropas Savienību un Austrāliju, Eiropas Savienību un Japānu, un Eiropas Savienību un Korejas Republiku – 2013. gada uzaicinājums iesniegt priekšlikumus kopīgiem mobilitātes projektiem (JMP) un kopīgiem zinātniskā grāda ieguves projektiem (JDP)

27

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2013/C 373/11

Paziņojums par konkrētu antidempinga pasākumu termiņa beigām

30

2013/C 373/12

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.7078 – Santander Customer Finance/El Corte Inglés/Financier El Corte Inglés) (1)

31


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top