Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:358:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 358, 2013. gada 7. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2013.358.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 358

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

56. sējums
2013. gada 7. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2013/C 358/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.7038 – Nippon Express/Panasonic Corporation/Panasonic Logistics) (1)

1

2013/C 358/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.7043 – GDF Suez/Balfour Beatty (UK Facilities Management))  (1)

1

2013/C 358/03

Komisijas paziņojums par nepieprasītajiem daudzumiem, kas jāpieskaita apjomam, kurš noteikts apakšperiodam no 2014. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam saskaņā ar kvotām, kuras Savienība atvērusi mājputnu gaļas nozares produktiem

2


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2013/C 358/04

Padomes Lēmums (2013. gada 2. decembris), ar ko ieceļ Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējas komitejas locekļus un to vietniekus no Horvātijas, Ungārijas, Portugāles un Apvienotās Karalistes

3

2013/C 358/05

Padomes Lēmums (2013. gada 2. decembris), ar ko ieceļ Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda valdes locekļus un viņu aizstājējus

5

 

Eiropas Komisija

2013/C 358/06

Euro maiņas kurss

9

 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

2013/C 358/07

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par Komisijas priekšlikumiem regulai par medicīnas ierīcēm, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009, un regulai par in vitro diagnostikas medicīnas ierīcēm

10

2013/C 358/08

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par Komisijas paziņojumu “E-veselības rīcības plāns 2012.–2020. gadam – inovatīva veselības aprūpe 21. gadsimtam”

13

2013/C 358/09

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par Komisijas priekšlikumu regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1346/2000 par maksātnespējas procedūrām

15

2013/C 358/10

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par Komisijas paziņojumu “Digitālā programma Eiropai – Eiropas digitāli virzīta izaugsme”

17

2013/C 358/11

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par Komisijas priekšlikumu regulai attiecībā uz ziņošanu par notikumiem civilajā aviācijā un ar ko atceļ Direktīvu 2003/42/EK, Komisijas Regulu (EK) Nr. 1321/2007, Komisijas Regulu (EK) Nr. 1330/2007 un Regulas (ES) Nr. 996/2010 19. pantu

19


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2013/C 358/12

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6927 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Barclays/Intertain) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

22

2013/C 358/13

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6817 – Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

24


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top