Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:353E:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CE 353, 2013. gada 3. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.CE2013.353.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 353E

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

56. sējums
2013. gada 3. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

REZOLŪCIJAS

 

Eiropas Parlaments
2012.–2013. GADA SESIJA
2012. gada 11.–13. septembra plenārsēdes
Šīs sesijas sēžu protokoli ir publicēti OV C 370 E, 30.11.2012.
PIEŅEMTIE TEKSTI

 

Otrdiena, 2012. gada 11. septembris

2013/C 353E/01

Iespējamā CIP gūstekņu nogādāšana un nelikumīga turēšana apcietinājumā Eiropas valstīsEiropas Parlamenta 2012. gada 11. septembra rezolūcija par iespējamo CIP gūstekņu nogādāšanu un nelikumīgu turēšanu apcietinājumā Eiropas valstīs — saistībā ar EP TDIP komitejas ziņojumu veiktie pasākumi (2012/2033(INI))

1

2013/C 353E/02

Stiprināta ES iekšējā solidaritāte patvēruma jomāEiropas Parlamenta 2012. gada 11. septembra rezolūcija par stiprinātu ES iekšējo solidaritāti patvēruma jomā (2012/2032(INI))

16

2013/C 353E/03

Komisijas darba programmas izstrāde 2013. gadamEiropas Parlamenta 2012. gada 11. septembra rezolūcija par Komisijas darba programmu 2013. gadam (2012/2688(RSP))

25

2013/C 353E/04

Brīvprātīgi un bez atlīdzības veikta audu un šūnu ziedošanaEiropas Parlamenta 2012. gada 11. septembra rezolūcija par brīvprātīgi un bez atlīdzības veiktu audu un šūnu ziedošanu (2011/2193(INI))

31

2013/C 353E/05

Sieviešu loma videi draudzīgā ekonomikāEiropas Parlamenta 2012. gada 11. septembra rezolūcija par sieviešu lomu videi draudzīgā ekonomikā (2012/2035(INI))

38

2013/C 353E/06

Sieviešu nodarbinātības apstākļi pakalpojumu nozarēEiropas Parlamenta 2012. gada 11. septembra rezolūcija par sieviešu nodarbinātības apstākļiem pakalpojumu nozarē (2012/2046(INI))

47

2013/C 353E/07

Izglītība un apmācība, un stratēģija „Eiropa 2020”Eiropas Parlamenta 2012. gada 11. septembra rezolūcija par izglītību un apmācību, un stratēģiju „Eiropa 2020” (2012/2045(INI))

56

2013/C 353E/08

Audiovizuālo darbu izplatīšana tiešsaistē Eiropas SavienībāEiropas Parlamenta 2012. gada 11. septembra rezolūcija par audiovizuālo darbu izplatīšanu tiešsaistē Eiropas Savienībā (2011/2313(INI))

64

 

Trešdiena, 2012. gada 12. septembris

2013/C 353E/09

Lēmums neizteikt iebildumus pret izpildes pasākumu: gaisa kuģu sadursmju novēršanas sistēma konkrētos gaisa kuģosEiropas Parlamenta lēmums neizteikt iebildumus pret projektu Komisijas lēmumam, ar ko atļauj Francijas Republikai atkāpties no Komisijas Regulas (ES) Nr. 1332/2011 attiecībā uz gaisa kuģu sadursmju novēršanas sistēmas (ACAS II) jaunas programmatūras versijas izmantošanu konkrētos jaunbūvētos gaisa kuģos (D020967/02 – 2012/2745 (RPS))

75

2013/C 353E/10

Lēmums neizteikt iebildumus pret deleģēto aktu: starptautiskā sadarbība un līgumattiecības piena un piena produktu nozarēEiropas Parlamenta lēmums neizteikt iebildumus pret Komisijas 2012. gada 28. jūnija deleģēto regulu, ar ko papildina Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz ražotāju organizāciju starptautisko sadarbību un līgumattiecībām piena un piena produktu nozarē (12020-12 – C(2012)4297 – 2012/2780 (RPS)

76

2013/C 353E/11

Padomes ikgadējais ziņojums Eiropas Parlamentam par kopējo ārpolitiku un drošības politikuEiropas Parlamenta 2012. gada 12. septembra rezolūcija par Padomes ikgadējo ziņojumu Eiropas Parlamentam par kopējo ārpolitiku un drošības politiku (12562/2011 – 2012/2050(INI))

77

2013/C 353E/12

Zivsaimniecības resursu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošanaEiropas Parlamenta 2012. gada 12. septembra rezolūcija par ziņošanas pienākumiem, kuri noteikti Regulā (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (2011/2291(INI))

99

2013/C 353E/13

Kopējās zivsaimniecības politikas reforma — vispārējais paziņojumsEiropas Parlamenta 2012. gada 12. septembra rezolūcija par kopējās zivsaimniecības politikas reformu — vispārējais paziņojums (2011/2290(INI))

104

 

Ceturtdiena, 2012. gada 13. septembris

2013/C 353E/14

18. ziņojums par tiesību aktu labāku izstrādi — subsidiaritātes un proporcionalitātes principu piemērošana (2010. gads)Eiropas Parlamenta 2012. gada 13. septembra rezolūcija par 18. ziņojumu par tiesību aktu labāku izstrādi — subsidiaritātes un proporcionalitātes principu piemērošana (2010. gads) (2011/2276(INI))

117

2013/C 353E/15

ES kohēzijas politikas stratēģija Atlantijas okeāna reģionamEiropas Parlamenta 2012. gada 13. septembra rezolūcija par ES kohēzijas politikas stratēģiju Atlantijas okeāna reģionam (2011/2310(INI))

122

2013/C 353E/16

Stāvoklis SīrijāEiropas Parlamenta 2012. gada 13. septembra rezolūcija par Sīriju (2012/2788(RSP))

129

2013/C 353E/17

Tiesu sistēmas izmantošana politiskiem mērķiem KrievijāEiropas Parlamenta 2012. gada 13. septembra rezolūcija par tiesu sistēmas izmantošanu Krievijā politiskiem mērķiem (2012/2789(RSP))

134

2013/C 353E/18

Priekšlikumi par Eiropas Banku savienību (EBS)Eiropas Parlamenta 2012. gada 13. septembra rezolūcija par ceļu uz banku savienību (2012/2729(RSP))

138

2013/C 353E/19

Dienvidāfrika — streikojošo kalnraču nogalināšanaEiropas Parlamenta 2012. gada 13. septembra rezolūcija par Dienvidāfriku — streikojošo raktuvju strādnieku slaktiņš (2012/2783(RSP))

141

2013/C 353E/20

Rohingya tautības musulmaņu vajāšana MjanmāEiropas Parlamenta 2012. gada 13. septembra rezolūcija par rohingu musulmaņu vajāšanu Birmā/Mjanmā (2012/2784(RSP))

145

2013/C 353E/21

Azerbaidžāna — Ramil Safarov lietaEiropas Parlamenta 2012. gada 13. septembra rezolūcija par Azerbaidžānu – Ramil Safarov lieta (2012/2785(RSP))

148

2013/C 353E/22

Cīņa ar multiplo sklerozi EiropāEiropas Parlamenta 2012. gada 13. septembra deklarācija par cīņu ar multiplo sklerozi Eiropā

151


 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Parlaments

 

Otrdiena, 2012. gada 11. septembris

2013/C 353E/23

Jaroslaw Leszek Walesa imunitātes atcelšanaEiropas Parlamenta 2012. gada 11. septembra lēmums par pieprasījumu atcelt Jarosław Leszek Wałęsa imunitāti (2012/2112(IMM))

152

2013/C 353E/24

Birgit Collin-Langen imunitātes atcelšanaEiropas Parlamenta 2012. gada 11. septembra lēmums par pieprasījumu atcelt Birgit Collin-Langen imunitāti (2012/2128(IMM))

153

 

Ceturtdiena, 2012. gada 13. septembris

2013/C 353E/25

Eiropas Parlamenta un Padomes Iestāžu nolīgums par to, kā Eiropas Parlamentam nosūta un kā tas apstrādā Padomes rīcībā esošo klasificēto informāciju par jautājumiem, kas neattiecas uz kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomuEiropas Parlamenta 2012. gada 13. septembra lēmums par Eiropas Parlamenta un Padomes iestāžu nolīguma noslēgšanu par to, kā Eiropas Parlamentam nosūta un kā tas apstrādā Padomes rīcībā esošo klasificēto informāciju par jautājumiem, kas nav kopējās ārpolitikas un drošības politikas darbības jomā (2012/2069(ACI))

156

PIELIKUMS

159


 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS PARLAMENTS

 

Otrdiena, 2012. gada 11. septembris

2013/C 353E/26

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Dānijas pieteikums EGF/2011/008 DK/Odense Steel ShipyardEiropas Parlamenta 2012. gada 11. septembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (pieteikums EGF/2011/008 DK/Odense Steel Shipyard no Dānijas) (COM(2012)0272 – C7-0131/2012 – 2012/2110(BUD))

168

PIELIKUMS

172

2013/C 353E/27

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Spānijas pieteikums EGF/2011/017 ES/Aragonas būvniecībaEiropas Parlamenta 2012. gada 11. septembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību 28. punktu (Spānijas pieteikums EGF/2011/017 ES/ Aragonas būvniecība) (COM(2012)0290 – C7-0150/2012 – 2012/2121(BUD))

172

PIELIKUMS

175

2013/C 353E/28

Energoefektivitāte ***IEiropas Parlamenta 2012. gada 11. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par energoefektivitāti un ar ko atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK (COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

176

P7_TC1-COD(2011)0172
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 11. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/…/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK

177

Normatīvās rezolūcijas pielikums

177

2013/C 353E/29

Eiropas līmeņa standartizācija ***IEiropas Parlamenta 2012. gada 11. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas standartizāciju un grozījumiem Padomes Direktīvās 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/105/EK un 2009/23/EK (COM(2011)0315 – C7-0150/2011 – 2011/0150(COD))

178

P7_TC1-COD(2011)0150
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 11. septembrī., lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/…/ES par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK, un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1673/2006/EK

179

2013/C 353E/30

Liellopu elektroniskā identifikācija ***IEiropas Parlamenta 2012. gada 11. septembrī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz liellopu elektronisko identifikāciju groza Regulu (EK) Nr. 1760/2000 un svītro noteikumus par liellopu gaļas brīvprātīgu marķēšanu (COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – 2011/0229(COD))

179

2013/C 353E/31

Farmakovigilance (grozījumu izdarīšana Direktīvā 2001/83/EK) ***IEiropas Parlamenta 2012. gada 11. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK attiecībā uz farmakovigilanci (COM(2012)0052 – C7-0033/2012 – 2012/0025(COD))

191

P7_TC1-COD(2012)0025
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 11. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/…/ES, ar ko Direktīvu 2001/83/EK groza attiecībā uz farmakovigilanci

192

2013/C 353E/32

Farmakovigilance (grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 726/2004) ***IEiropas Parlamenta 2012. gada 11. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 726/2004 attiecībā uz farmakovigilanci (COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD))

192

P7_TC1-COD(2012)0023
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 11. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.../2012, ar ko Regulu (EK) Nr. 726/2004 groza attiecībā uz farmakovigilanci

193

2013/C 353E/33

Sēra saturs kuģu degvielā ***IEiropas Parlamenta 2012. gada 11. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 1999/32/EK attiecībā uz sēra saturu kuģu degvielā (COM(2011)0439 – C7-0199/2011 – 2011/0190(COD))

193

P7_TC1-COD(2011)0190
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 11. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/…/ES, ar ko groza Padomes Direktīvu 1999/32/EK attiecībā uz sēra saturu flotes degvielā

194

2013/C 353E/34

Vienotā maksājuma shēma un atbalsts vīnogulāju audzētājiem ***IEiropas Parlamenta 2012. gada 11. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz vienotā maksājuma shēmu un atbalstu vīnogulāju audzētājiem (COM(2011)0631 – C7-0338/2011 – 2011/0285(COD))

194

P7_TC1-COD(2011)0285
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 11. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr…/2012, ar ko attiecībā uz vienotā maksājuma shēmu un atbalstu vīnogulāju audzētājiem groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007

195

2013/C 353E/35

Administratīvā sadarbība, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu ***IEiropas Parlamenta 2012. gada 11. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI regula) (COM(2011)0522 – C7-0225/2011 – 2011/0226(COD))

195

P7_TC1-COD(2011)0226
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 11. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.../2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2008/49/EK ("IMI regula")

196

2013/C 353E/36

Kopīga nodokļu sistēma, ko piemēro procentu un honorāru maksājumiem, kurus veic starp asociētām uzņēmējsabiedrībām dažādās dalībvalstīs *Eiropas Parlamenta 2012. gada 11. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai par kopīgu nodokļu sistēmu, ko piemēro procentu un honorāru maksājumiem, kurus veic starp asociētām uzņēmējsabiedrībām dažādās dalībvalstīs (pārstrādāta versija) (COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

196

 

Trešdiena, 2012. gada 12. septembris

2013/C 353E/37

Noziegumos cietušo personu tiesību, atbalsta un aizsardzības minimuma standarti ***IEiropas Parlamenta 2012. gada 12. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko nosaka noziedzīgos nodarījumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimuma standartus (COM(2011)0275 – C7-0127/2011 – 2011/0129(COD))

201

P7_TC1-COD(2011)0129
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 12. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/…/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/220/TI

202

2013/C 353E/38

Dažas Kopienas tarifa kvotas augstākā labuma liellopu gaļai un cūkgaļai, mājputnu gaļai, kviešiem un kviešu un rudzu graudu maisījumam, un klijām, atsijām un pārējiem atlikumiem***IEiropas Parlamenta 2012. gada 12. septembrī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 774/94, ar ko atver dažas Kopienas tarifa kvotas augstākā labuma liellopu gaļai un cūkgaļai, mājputnu gaļai, kviešiem un kviešu un rudzu graudu maisījumam, un klijām, atsijām un pārējiem atlikumiem un paredz to pārvaldi (COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD))

202

2013/C 353E/39

Olīveļļas un citu lauksaimniecības produktu imports no Turcijas — Komisijai piešķiramās deleģētās un īstenošanas pilnvaras ***IEiropas Parlamenta 2012. gada 12. septembrī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz Komisijai piešķiramajām deleģētajām un īstenošanas pilnvarām groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2008/97, Regulu (EK) Nr. 779/98 un Regulu (EK) Nr. 1506/98 par olīveļļas un citu lauksaimniecības produktu importu no Turcijas (COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD))

204

2013/C 353E/40

EK un Austrālijas nolīgums par savstarpēju atzīšanu saistībā ar atbilstības novērtējumu, sertifikātiem un marķējumiem ***Eiropas Parlamenta 2012. gada 12. septembra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Austrāliju, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Austrāliju par savstarpēju atzīšanu saistībā ar atbilstības novērtējumu, sertifikātiem un marķējumiem (12124/2010 – C7-0057/2012 – 2010/0146(NLE))

210

2013/C 353E/41

EK un Jaunzēlandes nolīgums par savstarpēju atzīšanu saistībā ar atbilstības novērtējumu ***Eiropas Parlamenta 2012. gada 12. septembra normatīvā rezolūcija par Padomes lēmuma projektu par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Jaunzēlandi par savstarpēju atzīšanu saistībā ar atbilstības novērtējumu (12126/2010 – C7-0058/2012 – 2010/0139(NLE))

210

2013/C 353E/42

Pasākumi zivju krājumu saglabāšanas jomā attiecībā uz valstīm, kuras atļauj neilgtspējīgu zveju ***IEiropas Parlamenta 2012. gada 12. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par konkrētiem pasākumiem zivju krājumu saglabāšanas jomā attiecībā uz valstīm, kuras atļauj neilgtspējīgu zveju (COM(2011)0888 – C7-0508/2011 – 2011/0434(COD))

211

P7_TC1-COD(2011)0434
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 12. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr…/2012 par konkrētiem pasākumiem zivju krājumu saglabāšanas jomā attiecībā uz valstīm, kuras atļauj neilgtspējīgu zveju

212

2013/C 353E/43

Zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgā organizācija ***IEiropas Parlamenta 2012. gada 12. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju (COM(2011)0416 – C7-0197/2011 – 2011/0194(COD))

212

P7_TC1-COD(2011)0194
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 12. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.../2012 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1184/2006 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000

213

I PIELIKUMS

241

II PIELIKUMS

242

III PIELIKUMS

245

 

Ceturtdiena, 2012. gada 13. septembris

2013/C 353E/44

Eiropas Kopienas un Brazīlijas Federatīvās Republikas Nolīguma par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā atjaunošana ***Eiropas Parlamenta 2012. gada 13. septembra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam par to, lai atjaunotu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Brazīlijas Federatīvo Republiku par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā (10475/2012 – C7-0181/2012 – 2012/0059(NLE))

247

2013/C 353E/45

ES un Alžīrijas Nolīgums par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību ***Eiropas Parlamenta 2012. gada 13. septembra normatīvā rezolūcija par Padomes lēmumu par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību (08283/2012 – C7-0122/2012 – 2011/0175(NLE))

247

2013/C 353E/46

Vairāku valstu izslēgšana no tirdzniecības atvieglojumiem***IEiropas Parlamenta 2012. gada 13. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1528/2007 I pielikumu attiecībā uz vairāku valstu izslēgšanu no to reģionu vai valstu saraksta, kas pabeigušas sarunas. (COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD))

248

P7_TC1-COD(2011)0260
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 13. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr…/2012, ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1528/2007 I pielikumu attiecībā uz vairāku valstu izslēgšanu no to reģionu vai valstu saraksta, kas pabeigušas sarunas

249

PIELIKUMS

252

2013/C 353E/47

Informācijas apmaiņas mehānisms attiecībā uz starpvaldību nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm enerģētikas jomā ***IEiropas Parlamenta 2012. gada 13. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido informācijas apmaiņas mehānismu attiecībā uz starpvaldību nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm enerģētikas jomā (COM(2011)0540 – C7-0235/2011 – 2011/0238(COD))

252

P7_TC1-COD(2011)0238
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 13. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. …/2012/ES, ar ko izveido informācijas apmaiņas mehānismu attiecībā uz starpvaldību nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm enerģētikas jomā

253

2013/C 353E/48

Lauksaimniecības produktu kvalitātes shēmas ***IEiropas Parlamenta 2012. gada 13. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par lauksaimniecības produktu kvalitātes shēmām (COM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD))

254

P7_TC1-COD(2010)0353
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 13. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. …/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām

255

Normatīvās rezolūcijas pielikums

255

2013/C 353E/49

Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondi ***IEiropas Parlamenta 2012. gada 13. septembrī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem (COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

255

2013/C 353E/50

Eiropas riska kapitāla fondi ***IEiropas Parlamenta 2012. gada 13. septembrī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas riska kapitāla fondiem (COM(2011)0860 – C7-0490/2011 – 2011/0417(COD))

280

2013/C 353E/51

Tirdzniecības nolīgumā starp ES un Kolumbiju un Peru paredzētās divpusējo aizsargpasākumu klauzulas un banānu tirdzniecības stabilizācijas mehānisma īstenošana ***IEiropas Parlamenta 2012. gada 13. septembrī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko īsteno divpusējo aizsargpasākumu klauzulu un stabilizācijas mehānismu banāniem Tirdzniecības nolīgumā starp Eiropas Savienību un Kolumbiju un Peru (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))

304

2013/C 353E/52

ES un Centrālamerikas asociācijas nolīgumā paredzētās divpusējo aizsargpasākumu klauzulas un banānu tirdzniecības stabilizācijas mehānisma īstenošana ***IEiropas Parlamenta 2012. gada 13. septembrī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko īsteno divpusējo aizsargpasākumu klauzulu un stabilizācijas mehānismu banāniem nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses (COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))

312

2013/C 353E/53

Nenosakāmu autoru darbu atļautie izmantošanas veidi ***IEiropas Parlamenta 2012. gada 13. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažiem atļautiem nenosakāmu autoru darbu izmantošanas veidiem (COM(2011)0289 – C7-0138/2011 – 2011/0136(COD))

322

P7_TC1-COD(2011)0136
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 13. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/…/ES par dažiem atļautiem nenosakāmu autortiesību subjektu darbu izmantošanas veidiem

323

2013/C 353E/54

Ārkārtas autonomo tirdzniecības preferenču ieviešana Pakistānai ***IEiropas Parlamenta 2012. gada 13. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Pakistānai ievieš ārkārtas autonomās tirdzniecības preferences (COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))

323

P7_TC1-COD(2010)0289
Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 13. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. …/2012, ar ko Pakistānai ievieš ārkārtas autonomās tirdzniecības preferences

324


Izmantoto simbolu saraksts

*

Apspriežu procedūra

**I

Sadarbības procedūra: pirmais lasījums

**II

Sadarbības procedūra: otrais lasījums

***

Piekrišanas procedūra

***I

Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums

***II

Koplēmuma procedūra: otrais lasījums

***III

Koplēmuma procedūra: trešais lasījums

(Procedūras veids ir noteikts saskaņā ar Komisijas piedāvāto juridisko pamatu.)

Politiski grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▐.

Dienestu izdarīti tehniski labojumi un pielāgojumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts parastā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ║.

LV

 

Top