EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:313:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 313, 2013. gada 26. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2013.313.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 313

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

56. sējums
2013. gada 26. oktobris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2013/C 313/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 304, 19.10.2013.

1

 

Vispārējā tiesa

2013/C 313/02

Vispārējās tiesas priekšsēdētāja ievēlēšana

2

2013/C 313/03

Vispārējās tiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana

2

2013/C 313/04

Palātu priekšsēdētāju ievēlēšana

2

2013/C 313/05

Tiesnešu darbība palātās

2

2013/C 313/06

Kritēriji lietu nodošanai palātām

4

2013/C 313/07

Plēnums

4

2013/C 313/08

Virspalātas sastāvs

5

2013/C 313/09

Apelāciju palāta

5

2013/C 313/10

Tiesneša, kas aizstāj Vispārējās tiesas priekšsēdētāju pagaidu noregulējuma tiesneša statusā, norīkošana

5

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2013/C 313/11

Palātu sastāvs un tiesnešu darbība palātās

6


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2013/C 313/12

Lieta C-407/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 17. jūlijā iesniedza Corte suprema di cassazione (Itālija) — Rotondo u.c./Rete Ferroviaria Italiana

7

2013/C 313/13

Lieta C-418/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 23. jūlijā iesniedza Corte costituzionale (Itālija) — Napolitano u.c./Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

7

2013/C 313/14

Lieta C-420/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 24. jūlijā iesniedza Bundespatentgericht (Vācija) — Netto Marken Discount AG & Co. KG/Deutsches Patent- und Markenamt

8

2013/C 313/15

Lieta C-421/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 24. jūlijā iesniedza Bundespatentgericht (Vācija) — Apple Inc./Deutsches Patent- und Markenamt

8

2013/C 313/16

Lieta C-428/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 26. jūlijā iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) — Ministero dell’Economia e delle Finanze e AAMS/Yesmoke Tobacco

9

2013/C 313/17

Lieta C-434/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 17. maija spriedumu lietā T-146/09 Parker ITR Srl un Parker-Hannifin Corp/Eiropas Komisija 2013. gada 1. augustā iesniedza Eiropas Komisija

9

2013/C 313/18

Lieta C-441/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 5. augustā iesniedza Handelsgericht Wien (Austrija) — Pez Hejduk/EnergieAgentur.NRW GmbH

10

2013/C 313/19

Lieta C-448/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2013. gada 6. jūnija spriedumu lietā T-515/11 Delphi Technologies, Inc./Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) 2013. gada 7. augustā iesniedza Delphi Technologies, Inc.

10

2013/C 313/20

Lieta C-449/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 12. augustā iesniedza Tribunal d'instance d'Orléans (Francija) — CA Consumer Finance/Ingrid Bakkaus u.c.

11

2013/C 313/21

Lieta C-450/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2013. gada 30. maija spriedumu lietā T-396/11 ultra air GmbH/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2013. gada 12. augustā iesniedza Donaldson Filtration Deutschland GmbH

12

2013/C 313/22

Lieta C-454/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 13. augustā iesniedza Tribunal de première instance de Bruxelles (Beļģija) — Belgacom SA/Commune d'Etterbeek

13

2013/C 313/23

Lieta C-466/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2013. gada 27. jūnija spriedumu lietā T-89/12 Repsol YPF/ITSB — Ajuntament de Roses (“R”) 2013. gada 27. augustā iesniedza Repsol, SA

13

2013/C 313/24

Lieta C-496/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2013. gada 3. jūlija spriedumu lietā T-78/12 GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) 2013. gada 16. septembrī iesniedza GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH

13

 

Vispārējā tiesa

2013/C 313/25

Lieta T-73/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Komisija (Finanšu atbalsts, kas izmaksāts saistībā ar programmu Daphné II — Gala subsīdijas apmēra noteikšana — Paziņojums par parādu — Apstrīdams tiesību akts — Pienākums norādīt pamatojumu — Taisnīga lietas izskatīšana — Kļūdas vērtējumā)

15

2013/C 313/26

Lieta T-142/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. septembra spriedums — Itālija/Komisija (Valodu lietojums — Paziņojumi par atklātajiem konkursiem administratoru un asistentu pieņemšanai darbā — Pilna teksta publikācija trijās oficiālajās valodās — Informācija par paziņojumiem par atklātajiem konkursiem — Publicēšana visās oficiālajās valodās — Pārbaudījumu valoda — Otrās valodas izvēle no trim oficiālajām valodām)

15

2013/C 313/27

Lieta T-164/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. septembra spriedums — Itālija/Komisija (Valodu lietojums — Paziņojums par atklātu konkursu ārstu pieņemšanai darbā — Pilna teksta publikācija trijās oficiālajās valodās — Informācija par paziņojumu par atklāto konkursu — Publicēšana visās oficiālajās valodās — Pārbaudījumu valoda — Otrās valodas izvēle no trim oficiālajām valodām)

15

2013/C 313/28

Lieta T-380/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — Nīderlande/Komisija (Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Lūgums piešķirt piekļuvi Komisijas galīgā lēmuma par aizliegtu vienošanos noteiktām konfidenciālām daļām — Piekļuves atteikums — Pienākums norādīt pamatojumu — Pienākums veikt konkrētu un individuālu pārbaudi — Izņēmums saistībā ar personas privātās dzīves un neaizskaramības aizsardzību — Izņēmums saistībā ar trešo personu komerciālo interešu aizsardzību — Izņēmums saistībā ar izmeklēšanas mērķu aizsardzību — Sevišķas sabiedrības intereses — Lojāla sadarbība)

16

2013/C 313/29

Lieta T-525/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — Poste Italiane/Komisija (Valsts atbalsts — Itālijas Valsts kasē esošo pasta norēķinu kontu līdzekļu atlīdzināšana — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu un uzdots to atgūt — Valsts atbalsta jēdziens — Priekšrocība)

16

2013/C 313/30

Lieta T-536/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — Huvis/Padome (Dempings — Dienvidkorejas izcelsmes poliestera štāpeļšķiedru imports — Antidempinga maksājumu pagarināšana pēc daļējas starpposma pārskatīšanas — Prasība atcelt tiesību aktu — Tieša un individuāla skaršana — Pieņemamība — Vienlīdzīga attieksme un nediskriminācija — Regulas (EK) Nr. 384/96 9. panta 5. punkts un 21. panta 1. punkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 1225/2009 9. panta 5. punkts un 21. panta 1. punkts))

17

2013/C 313/31

Lieta T-537/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — Cixi Jiangnan Chemical Fiber u.c./Padome (Dempings — Ķīnas izcelsmes poliestera štāpeļšķiedru imports — Antidempinga maksājumu pagarināšana pēc daļējas starpposma pārskatīšanas — Prasība atcelt tiesību aktu — Tieša un individuāla skaršana — Pieņemamība — Vienlīdzīga attieksme un nediskriminācija — Regulas (EK) Nr. 384/96 9. panta 5. punkts un 21. panta 1. punkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 1225/2009 9. panta 5. punkts un 21. panta 1. punkts))

17

2013/C 313/32

Lieta T-548/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — Total/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Parafīna vasku tirgus — Ogļu putekļu vaska tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Cenu noteikšana un tirgu sadale — Tiesības uz aizstāvību — Noziedzīgu nodarījumu un sodu tiesiskuma princips — Nevainīguma prezumpcija — Vainojamība pārkāpjošā rīcībā — Mātesuzņēmuma atbildība par tā meitasuzņēmumu izdarītiem konkurences tiesību normu pārkāpumiem — Mātesuzņēmuma izšķiroša ietekme — Pieņēmums gandrīz pilnīga kapitāldaļu turējuma gadījumā)

18

2013/C 313/33

Lieta T-566/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — Total Raffinage Marketing/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Parafīna vaska tirgus — Ogļu putekļu vaska tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Cenu noteikšana un tirgu sadale — Aizliegtas vienošanās pastāvēšanas pierādījums — Vienota un turpināta pārkāpuma jēdziens — Pārkāpuma ilgums — Pārkāpuma pārtraukšana — 2006. gada pamatnostādnes naudas soda apmēra noteikšanai — Vienlīdzīga attieksme — Nevainīguma prezumpcija — Vainojamība pārkāpjošā rīcībā — Mātesuzņēmuma atbildība par tā meitasuzņēmumu izdarītiem konkurences tiesību normu pārkāpumiem — Mātesuzņēmuma īstenota izšķiroša ietekme — Pieņēmums pilnīga kapitāldaļu turējuma gadījumā — Samērīgums — Noapaļošanas metode — Neierobežota kompetence)

18

2013/C 313/34

Lieta T-126/09: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. septembra spriedums — Itālija/Komisija (Valodu lietojums — Paziņojumi par atklātajiem konkursiem administratoru pieņemšanai darbā — Pilna teksta publikācija trijās oficiālajās valodās — Informācija par paziņojumiem par atklātajiem konkursiem — Publicēšana visās oficiālajās valodās — Pārbaudījumu valoda — Otrās valodas izvēle no trim oficiālajām valodām)

19

2013/C 313/35

Lieta T-218/09: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. septembra spriedums — Itālija/Komisija (Valodu lietojums — Paziņojumi par atklātajiem konkursiem asistentu pieņemšanai darbā — Pārbaudījumu valoda — Otrās valodas izvēle no trim oficiālajām valodām)

19

2013/C 313/36

Lieta T-347/09: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. septembra spriedums — Vācija/Komisija (Valsts atbalsts — Atsevišķu nacionālā dabas mantojuma zonu bezatlīdzības nodošana — Lielu dabas aizsardzības projektu finansiāla atbalsta pasākumi — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par saderīgu ar kopējo tirgu — Uzņēmuma jēdziens — Pienākums norādīt pamatojumu)

20

2013/C 313/37

Lieta T-320/10: Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — Fürstlich Castell’sches Domänenamt/ITSB — Castel Frères (“CASTEL”) (Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas vārdiska preču zīme “CASTEL” — Absolūts atteikuma pamats — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Pieņemamība — Apelāciju padomē neizvirzīts absolūts atteikuma pamats — Faktu pārbaude pēc savas iniciatīvas — Regulas (EK) Nr. 207/2009 76. panta 1. punkts)

20

2013/C 313/38

Lieta T-551/10: Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — Fri-El Acerra/Komisija (Valsts atbalsts — Subsīdija, kas paredzēta termoelektrostacijas atpirkšanai un pārvēršanai biodegvielas spēkstacijā — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu — Pamatnostādņu valsts reģionālajam atbalstam piemērošana laikā — Tiesiskā paļāvība — Stimulējoša ietekme)

21

2013/C 313/39

Lieta T-111/11: Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — ClientEarth/Komisija (Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Komisijas saņemtie pētījumi par direktīvu vides jomā transpozīciju — Daļējs piekļuves atteikums — Izņēmums saistībā ar pārbaudes, izmeklēšanas un revīzijas mērķu aizsardzību — Konkrēta un individuāla pārbaude — Saderīgums ar Orhūsas konvenciju — Sevišķas sabiedrības intereses — Termiņa tieši izteikta lēmuma pieņemšanai nokavējuma sekas — Pienākuma aktīvi izplatīt vides informāciju apjoms)

21

2013/C 313/40

Lieta T-214/11: Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — ClientEarth un PAN Europe/EFSA (Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Ekspertu, kas sniedza apsvērumus par vadlīniju projektu par zinātniskas dokumentācijas pievienošanu lūgumam izsniegt atļauju laist tirgū augu aizsardzības līdzekļus un to sastāvā esošās aktīvās vielas, vārdi — Piekļuves atteikums — Izņēmums saistībā ar privātās dzīves un personas neaizskaramības aizsardzību — Personas datu aizsardzība — Regula (EK) Nr. 45/2001 — Pienākums norādīt pamatojumu)

21

2013/C 313/41

Lieta T-264/11 P: Vispārējās tiesas 2013. gada 16. septembra spriedums — De Nicola/EIB (Apelācija — Civildienests — EIB personāls — Novērtēšana — Paaugstināšana amatā — 2007. gada novērtējums un paaugstināšana amatā — Pārsūdzību izskatīšanas komitejas lēmums — Psiholoģiska vardarbība — Saprātīgs termiņš — Lūgums atcelt tiesību aktu — Prasība par kaitējuma atlīdzību)

22

2013/C 313/42

Lieta T-331/11: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. septembra spriedums — Besselink/Padome (Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Padomes lēmuma, ar ko pilnvaro Komisiju veikt sarunas attiecībā uz nolīgumu par Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai, projekts — Izņēmums par sabiedrības interešu aizsardzību starptautisko attiecību jomā — Daļēja pieeja — Pienākums norādīt pamatojumu — Pieteikums par pierādījumu savākšanas un procesa organizatoriskajiem pasākumiem — Nepieņemamība)

22

2013/C 313/43

Lieta T-380/11: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. septembra spriedums — Palirria Souliotis/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Kopējais muitas tarifs — Klasifikācija Kombinētajā nomenklatūrā — Tarifu pozīcija — Reglamentējošs akts, kas saistīts ar īstenošanas pasākumiem — Nepieņemamība)

23

2013/C 313/44

Lieta T-383/11: Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — Makhlouf/Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret Sīriju — Līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana — Ierobežojumi ieceļošanai Savienības teritorijā un tās šķērsošanai — Tiesības uz aizstāvību — Pienākums norādīt pamatojumu — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Pamattiesības)

23

2013/C 313/45

Lieta T-418/11 P: Vispārējās tiesas 2013. gada 16. septembra spriedums — De Nicola/EIB (Apelācija — Civildienests — EIB personāls — Veselības apdrošināšana — Atteikšanās segt medicīniskos izdevumus — Pieteikums par neatkarīga ārsta noteikšanu — Saprātīgs termiņš — Lūguma uzsākt samierināšanas procedūru noraidījums — Prasība atcelt tiesību aktu — Prasība atlīdzināt medicīniskos izdevumus — Lis pendens)

23

2013/C 313/46

Lieta T-457/11: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. septembra spriedums — Valeo Vision/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Kopējais muitas tarifs — Klasifikācija Kombinētajā nomenklatūrā — Tarifa pozīcija — Individuālas skaršanas neesamība — Reglamentējošs akts, kas saistīts ar īstenošanas pasākumiem — Nepieņemamība)

24

2013/C 313/47

Lieta T-492/11: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. septembra spriedums — “Rauscher” Consumer Products/ITSB (Tampona attēls) (Kopienas preču zīme — Kopienas grafiskas preču zīmes, kas attēlo higiēnisko tamponu, reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

24

2013/C 313/48

Lieta T-563/11: Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — Anbouba/Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret Sīriju — Līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana — Pierādīšanas pienākums — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Tiesības uz aizstāvību — Pienākums norādīt pamatojumu — Aizmuguriska lietas izskatīšana — Pieteikums par iestāšanos lietā — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

24

2013/C 313/49

Lieta T-592/11: Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — Anbouba/Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret Sīriju — Līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana — Nevainīguma prezumpcija — Pierādīšanas pienākums — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Tiesības uz aizstāvību — Pienākums norādīt pamatojumu)

25

2013/C 313/50

Lieta T-618/11 P: Vispārējās tiesas 2013. gada 16. septembra spriedums — De Nicola/EIB (Apelācija — Civildienests — EIB personāls — Novērtēšana — Paaugstināšana amatā — 2008. gada novērtējums un paaugstināšana amatā — Pārsūdzību izskatīšanas komitejas lēmums — Pārbaudes apjoms — Novērtējuma ziņojums — Iebilde par prettiesiskumu — Saprātīgs termiņš — Lūgums atcelt tiesību aktu — Prasība par kaitējuma atlīdzību — Lis pendens)

25

2013/C 313/51

Lieta T-383/13: Prasība, kas celta 2013. gada 17. jūlijā — Chatzianagnostou/Padome u.c.

26

2013/C 313/52

Lieta T-386/13: Prasība, kas celta 2013. gada 29. jūlijā — Kėdainių rajono Okainių ŽŪB u.c./Komisija un Padome

27

2013/C 313/53

Lieta T-402/13: Prasība, kas celta 2013. gada 31. jūlijā — Orange/Komisija

28

2013/C 313/54

Lieta T-406/13: Prasība, kas celta 2013. gada 29. jūlijā — Gossio/Padome

28

2013/C 313/55

Lieta T-416/13: Prasība, kas celta 2013. gada 13. augustā — Stanleybet Malta un Stanley International Betting/Komisija

29

2013/C 313/56

Lieta T-427/13: Prasība, kas celta 2013. gada 12. augustā — Gruppo Norton/ITSB — Marín Nicolás (“Gruppo Norton S.r.l.”)

30

2013/C 313/57

Lieta T-428/13: Prasība, kas celta 2013. gada 19. augustā — IOC-UK/Padome

30

2013/C 313/58

Lieta T-433/13: Prasība, kas celta 2013. gada 20. augustā — Petropars Iran u.c./Padome

31

2013/C 313/59

Lieta T-453/13: Prasība, kas celta 2013. gada 26. augustā — Klaes/ITSB — Klaes Kunststoffe (“Klaes”)

31

2013/C 313/60

Lieta T-458/13: Prasība, kas celta 2013. gada 23. augustā — Larrañaga Otaño/ITSB (“GRAPHENE”)

32

2013/C 313/61

Lieta T-459/13: Prasība, kas celta 2013. gada 23. augustā — Larrañaga Otaño/ITSB (“GRAPHENE”)

32

2013/C 313/62

Lieta T-467/13: Prasība, kas celta 2013. gada 28. augustā — Arrow Group un Arrow Generics/Komisija

32

2013/C 313/63

Lieta T-482/13: Prasība, kas celta 2013. gada 9. septembrī — MedSkin Solutions Dr. Suwelack/ITSB — Cryo-Save (“CryoSafe”)

33

2013/C 313/64

Lieta T-487/13: Prasība, kas celta 2013. gada 6. septembrī — Navarra de Servicios y Tecnologías/Komisija

34

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2013/C 313/65

Lieta F-83/08: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 19. septembra spriedums — Gheysens/Padome (Civildienests — Pagaidu līgumdarbinieks — Darbā pieņemšanas nosacījumi — Funkciju grupa — Saistība starp uzdevumu veidiem un funkciju grupām — Darba tiesisko attiecību ilgums)

35

2013/C 313/66

Lieta F-31/13: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 19. septembra rīkojums — Marcuccio/Komisija (Civildienests — Reglamenta 34. panta 1. un 6. punkts — Termiņā prasības celšanai, kas, pamatojoties uz attālumu, palielināts par desmit dienām, pa faksu nosūtīts prasības pieteikums — Prasības pieteikums, kas nosūtīts par pastu desmit nākamo dienu laikā — Pirmā un otrā neidentiskums — Novēlota prasība)

35


LV

 

Top