Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:245:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 245, 2013. gada 24. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2013.245.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 245

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

56. sējums
2013. gada 24. augusts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2013/C 245/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 233, 10.8.2013.

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2013/C 245/02

Lieta C-287/11 P: Tiesas (trešā palāta) 2013. gada 4. jūlija spriedums — Eiropas Komisija/Aalberts Industries NV, Comap SA, agrāk Aquatis France SAS, Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG (Apelācija — Aizliegtas vienošanās — Eiropas tirgus — Vara un vara sakausējumu savienotājelementu nozare — Komisijas lēmums — LESD 101. panta pārkāpuma konstatējums — Naudas sodi — Vienots, komplekss un turpināts pārkāpums — Pārkāpuma izbeigšana — Kādu dalībnieku veikta pārkāpuma turpināšana — Recidīvs)

2

2013/C 245/03

Lieta C-312/11: Tiesas (ceturtā palāta) 2013. gada 4. jūlija spriedums — Eiropas Komisija/Itālijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2000/78/EK — 5. pants — Kopējas sistēmas vienlīdzīgai attieksmei nodarbinātības un profesijas jomā noteikšana — Invalīdi — Nepietiekami transponēšanas pasākumi)

2

2013/C 245/04

Lieta C-350/11: Tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 4. jūlija spriedums (Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Argenta Spaarbank NV/Belgische Staat (Nodokļu tiesību akti — Uzņēmumu ienākuma nodoklis — Atskaitījums par riska kapitālu — Fiktīvie procenti — Summas, ko var atskaitīt sabiedrības, kam ir uzņēmumi ārvalstīs, kas gūst atbilstoši konvencijām par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu atbrīvotus ienākumus, samazināšana)

3

2013/C 245/05

Lieta C-100/12: Tiesas (desmitā palāta) 2013. gada 4. jūlija spriedums (Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Fastweb SpA/Azienda Sanitaria Locale di Alessandria (Publiskā iepirkuma līgumi — Direktīva 89/665/EEK — Pārsūdzība publiskā iepirkuma līgumu jomā — Prasība, ko par lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības cēlis pretendents, kura piedāvājums nav ticis izraudzīts — Prasība, kas pamatota ar to, ka izvēlētais piedāvājums nav atbildis līguma tehniskajām specifikācijām — Izraudzītā pretendenta celta pretprasība, kas pamatota ar noteiktu līguma tehnisko specifikāciju neievērošanu šo iepriekš minēto prasību cēlušā pretendenta iesniegtajā piedāvājumā — Divi piedāvājumi, neviens no kuriem neatbilst līguma tehniskajām specifikācijām — Valsts judikatūra, kas paredz vispirms izskatīt pretprasību un, ja tā ir pamatota, atzīt pamatprasību par nepieņemamu, neizvērtējot to pēc būtības — Saderība ar Savienības tiesībām)

3

2013/C 245/06

Lieta C-233/12: Tiesas (piektā palāta) 2013. gada 4. jūlija spriedums (Tribunale di La Spezia (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Simone Gardella/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Dalībvalstī iegūto pensijas tiesību pārskaitīšana — LESD 45. un 48. pants — Valsts tiesiskais regulējums, kurā nav paredzētas tiesības pārskaitīt starptautiskajai organizācijai, kuras mītnes vieta ir citā dalībvalstī, valsts sociālā nodrošinājuma iestādē veikto vecuma pensijas iemaksu kapitālu — Summēšanas noteikums)

4

2013/C 245/07

Lieta C-325/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2013. gada 18. aprīļa spriedumu lietā T-506/11 Peek & Cloppenburg KG/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2013. gada 17. jūnijā iesniedza Peek & Cloppenburg KG

4

2013/C 245/08

Lieta C-326/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2013. gada 18. aprīļa spriedumu lietā T-507/11 Peek & Cloppenburg/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2013. gada 17. jūnijā iesniedza Peek & Cloppenburg KG

5

2013/C 245/09

Lieta C-330/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 18. jūnijā iesniedza Administrativen sad — Burgas (Bulgārija) — Lukoil Neftohim Burgas AD/Nachalnik na Mitnicheski punkt “Pristanishte Burgas tsentar” pri Mitnitsa Burgas

6

 

Vispārējā tiesa

2013/C 245/10

Lieta T-234/11 P–RENV–RX): Vispārējās tiesas 2013. gada 9. jūlija spriedums — Arango Jaramillo u.c./EIB (Apelācija — Civildienests — EIB personāls — Civildienesta tiesas sprieduma pārskatīšana — Pirmajā instancē celtās prasības kā nepieņemamas noraidīšana — Pensijas — Iemaksu pensiju shēmā paaugstināšana — Termiņš prasības celšanai — Saprātīgs termiņš)

8

2013/C 245/11

Lieta T-552/11: Vispārējās tiesas 2013. gada 9. jūlija spriedums — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Līgums attiecībā uz Savienības finanšu palīdzību medicīniskās sadarbības jomā pastāvošam projektam — Paziņojums par parādu — Strīda līgumiskais raksturs — Nepārsūdzams akts — Nepieņemamība — Pretprasība par samaksu)

8

2013/C 245/12

Lieta T-3/12: Vispārējās tiesas 2013. gada 10. jūlija spriedums — Kreyenberg/ITSB — Komisija (“MEMBER OF €e euro experts”) (Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas grafiska preču zīme “MEMBER OF €e euro experts” — Absolūts atteikuma pamats — Savienības emblēmas un to darbības jomas — Euro simbols — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta i) apakšpunkts)

9

2013/C 245/13

Lieta T-304/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2013. gada 21. marta spriedumu lietā F-111/11 Aat u.c./Komisija 2013. gada 31. maijā iesniedza Aat u.c.

9

2013/C 245/14

Lieta T-319/13: Prasība, kas celta 2013. gada 11. jūnijā — Elmaghraby and El Gazaerly/Padome

12

2013/C 245/15

Lieta T-335/13: Prasība, kas celta 2013. gada 19. jūnijā — BT Limited Belgian Branch/Komisija

12

2013/C 245/16

Lieta T-340/13: Prasība, kas celta 2013. gada 25. jūnijā — Federación Española de Hostelería/EACEA

13

2013/C 245/17

Lieta T-343/13: Prasība, kas celta 2013. gada 28. jūnijā — CN/Parlaments

14

2013/C 245/18

Lieta T-345/13: Prasība, kas celta 2013. gada 2. jūlijā — Construcción, Promociones e Instalaciones/ITSB — Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales («CPI COPISA INDUSTRIAL»)

15

2013/C 245/19

Lieta T-346/13: Prasība, kas celta 2013. gada 2. jūlijā — Grieķijas Republika/Komisija

15


LV

 

Top